Mis on vaimsus?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 680 kommentaari.

33338, 2005-11-06 18:27:24

eks Aaviku Ju.ss “loond” samuti uue abisxna NO. tegelikult on selline sxna enamvähäm samas tähänduses olld nihongos juba aasstatuhandejd.
raa.l oleks olld kxllbmatu siis kujj oleks säjlitatud U- ning rxhhk oleks jäänd 2.’le silbile.
igatahes on mejjejuhul raa.l parem kujj arvuti. viimane on see, mida mxned mälätavad vel taskuarvutina. nejjl onn aga siisski suur vahe.

Po, 2005-11-06 18:54:28

Seda mäletavad mõned taskuarvutina, mõned kalkulaatorina.

33338, 2005-11-06 19:13:09

no nii rxvedat kerjantsxna nagu KALKUL"AATTOR olen ma alati välttind.
mejjl on kahjuks líiga palju sellisejd -"OOSSor tüüppi värrdä. ROOTTORile onn xnneks nuputatud vassted P'ÖÖREL ja PÖÖRIK. MOOTTORiga on lood kehvemad. laevakokkupxrgete välttimise eesskirjas suuttsime txlkkésse síssesuruda vassteks JXÚAJAM. vxhikud oleks kasutand ka máarottide (e isand Kohukeste) kxnekéelset MASINat.
ej saa ka aru mikks 4'silbine lohisev v'xxra rxhuasetusega sxna on parem kuj löhem ja sellgem oma. sama käjjb KOMP"UUTTRI ja RAALI vxrrdlusekohhta.

jälgija, 2005-11-06 19:25:20

no nii rxvedat kerjantsxna nagu KALKUL"AATTOR olen ma alati välttind.

Siis oled sa ju eriti hüpleva süsteemiga isemõtleja.

assistent, 2005-11-06 19:48:54

vxhikud oleks kasutand ka máarottide (e isand Kohukeste) kxnekéelset MASINat.
—————————————————-

Numbrimehel vist ei ole täna hea päev?
Kohk mäletab veel tänaseni keeleuuendust, kus URAL-arvutitest tuletati sõna raal.

Masin on energia muundamise seade.
Seega täiesti sobilik laevas nii abimasina kui peamasina tähenduses.
Üks annab generaatori abil elektrienergiat, teine paneb pöörlema sõuvõlli koos sõukruviga ning liigutab laeva.
Aga masin on ka külmutusseade.
Ingliskeelsest engine tuleneb ka engineer, kes laevas masinamees, eesti traditsioonis aga mehaanik. Inglise mehaanik aga on kraad madalam mees, rohkem õline-tahmane remondimees:-)

Arusaamatu on ühel merd vaid kaldalt vaatava
kantseleitöötaja poolt isand kohki maarotiks pidamine:-)
Juba teisipäeval tõuseb sinist suitsu Hundipea sadamast ja siirdub avamerele..

Aga.., saladuskatte all, nii et keegi ei kuule, Kohki ekspeditsioon hakkab ilmet võtma.
Laevaost jõudis eellepingu staadiumi, mis teatavasti tähendab käsiraha maksmist, kust vaevalt enam ümbermõtlemist saab olla.
(See ei ole mitte vesijalgratas)
Laeva ülevõtmine toimub kas Türgi või Kreeka sadamais.
Aga.., psst, et Kohk ei kuuleks.

Ähk võetakse ka assistent reisile isiklikuks sekretäriks, et siis reisipäevikut pidada- Kohk ju ei oska, tema puine ja kalk kõneviis on üldteada.

33338, 2005-11-06 20:18:26

eks se vihje isand Kohukesele olttki rohhkem xnge°ejtt via sogasésse vette. et kass isanda sillm ikka jxuab igasse urkkásse vxj lepib ajnult saastakate aledeottsimisega.
ettkel sellest laevaxjjvamisest pole mull ajjmugi. mu ajnus loottusoleks et se on sama pujsstaja mille ma tsunngidele Önkòngis üleannda°ajttasin ja ennda rottideulkkam'äärasin. aga sellegipoolest enam tagasiteed pole. kesskmine suremisiga pole kujjgi kaúgel ja tahaks natike ka elada.
aga see on kena et múlle seletid miss elukad ned masin ja mehhàanikonn. aga ekks nende iga lühikeseks ka jää. kuj süsi ja xli äralxpevad, kaóvad ka masinamehed. vxj akkavad purrjedegategelema. naljakas on vajd see et vanad ellèenid mxttlid selle sxnatüve vällja ammu énne asjanduselejjutamist. jäjjn mxttlema et äki on ka selle jumalaga nii, et nüüd jauratakkse ja ükkspääv illmub kusskilt pillvetagant vällja ja üttleb sellges ojroeesti keeles et KUUTEN MOONING TAVÀARISSI!

Andrus, 2005-11-06 20:20:07

ok

kalkedon kalkedoniks

33338, 2005-11-06 20:20:36

siisski teen öhe märkkuse assistendile, mida suur mereu.ntt isand Kohuke poleks kinndlassti tejjnd.
nimelt räägivad meremehed RANNIKUST, máarotid KALLDAST. viimast on nüüd xjjgus kasutada ka mull.

33338, 2005-11-06 20:22:16

Anrus,
sa mxttlid ikke kalkhed"ooni?

33338, 2005-11-06 20:25:18

ja mujde, kuj jutt juba ell"eenide keelele läkks, sis mejje j'ää°äärä eesskujul on ka ell"eenidel sarnane sxna - ooòodis.

Uuk, 2005-11-06 20:43:43

A niinimetatud Halkedoni aegu see χ enam küll kuidagi kaaks ei hääldund. Nui neljaks. Olete oma erasmundusega vähe üle pingutanud.

assistent, 2005-11-06 20:46:46

Kohk on muidugi segaverelise keelekasutusega, ega tema polegi miski merehunt, rohkem merekoer või isegi merekrants.
Tulevad pardale praktikandid, Kohk seletab neile igatvärki asjapulkasid laevas, aga otste kohta ütleb ikka aeg-ajalt köis või nöör.
Saab siis sõnasabast ja teatab tähtsalt, et laevas pole ühtki nööri ega köit, ainult otsad.
Aga proovigu keegi öelda kambüüsi kohta köök, ilma huumorimeeleta Kohk kaotab siis viimasegi õhukesest kultuurikihist!
Selline pühapaik on talle see koht.
Sanitaartsoon, sanitaartsoon, karjub ta falsetihäälega, tõrjudes uudishimulikke eemale.

33338, 2005-11-06 21:36:17

jusst praégu mu noor sxber telekas jutlustab et sxjmatatuleb ikka oma nimeall.
ja uvitav et ta sokkidesonn. tööl jalutan ka mina vajppadel sokis rinngi. nii et mejjl on midagi olulist ühist.

33338, 2005-11-06 21:37:58

ahj"aa, praégu toas olen palljajalu. nagu alati.

nipitiri, 33338, 2005-11-06 21:51:36

vat nüüd hakkas triibusokimood...
kohe homnepäev lähed hangid endale ka... :)

assistent, 2005-11-06 21:57:40

Minule tegi suvel elionimaffia pakkumise, millest oli raske keelduda.
Maksin 30% sisse ja tasun aasta jooksul ära koos interneti ja telefonimaksudega oma võla.
Oleks saanud ka sissemaksuta ja pikema aja peale, kuid eelistasin kiiremini lõa otsast pääseda.
Nüüd on uus läppar ja traadita ühendus kodus, hommikuti viskan vajadusel pilgu köögis kohvi juues sisse- mis raha maksab, mis lipp lehvib ja mis ilm õues.

33338, 2005-11-06 22:06:53

kardan et pean samasuguse ohhvritóoma. Tessknoutt pakub ja K pakub, mitte veel ej tahaks aga välljap'ääsu kaa ej nää.
igaks juhuks pärin oomipoesst vel järäle kass nejjl on vahe juppi et modemi saakks oma läpaka USB'küllgepánna. see oleks äda lahendiks.

assistent, 2005-11-06 22:26:00

Käisin minagi Oomipoes omale uut adapterit otsimas, oleks saanud küll, kuid ega ta odav poleks olnud ja ikkagi ajutine värk.
Lõppeks otsustasin- kõik lahendid on samm tagasi, kuid elu läheb edasi.
Läppari valisin mitte kõige odavama, vaid keskmise.
Tõsi, mul oli poeg konsultandiks kaasas, ta nagu ikkagi minu uuem ja täiustatum mudel.

Andrus, 2005-11-06 22:30:26

smuul kirjutab jäises raamatus austraalia lõngustest kes triibuliste sokkidega poosetasid

ja teeb neile äbi äbi

33338, 2005-11-06 22:51:59

minu nxúded oleks üsna tagasiojjdlikud. vihvit ma lähiajal ej vaja, kujd kaartt poleks tulevikuks paha. äki Vxrumaal tuleb jusst sellega illma°assju pajkkapánna. 14 ja 15 kuvar kaa pole küsimus, mu senine 12 oleks ka 14'ga vxrreldes ehmatavalt kitsuke, et kujdas ma seni ikka akkamasajjn. uvitavad on need lajjad kuvarid. ketas vxjjb vabalt ólla 40, nagun"ii tuleb igal aasstal uued akknatpánna, ja suurem prahht mahuks tavalisele kettalekirjutada. vidikajd ej vahi ja mängä ej mängi, nii vxjjb ka see värkk tagasiojjdlikólla.
tegelikult píisaks juba B320'st, B532 oleks küll uhhkem. tunne soovitab aga valida kas B537 vxj B575.
eks vahe ole ka selles et osal on 3 aasstat tagatist. ni et veel ej téagi millise valiksin. lauaoma jääkks sis enndine, ehhk vajd mxned vahetused teekks ajajooksul. et sest vööttjuäl memori vähäsusest lahhtisáada.
http://www.desknote.ee/

***