Minevik ja tulevik

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 601 kommentaari.

Lilleke, Heelium, 2005-12-17 00:18:42

Seega sisaldub olevikus, hetkes, informatsioon nii tuleviku, kui mineviku kohta — mõlemat küll krüpteeritud kujul.
sel põhjusel vast ongi olevikus raske istuda:))
Kõigest muust ma saan aru aga...
mineviku MUUTMINE....
Sa võid teda uurida, puurida, kasutada tulevikku piilumiseks aga MUUTA:)....
Kui oskad siis ütle mulle ka.....
oleks paar asjakest minevikust vaja ära korraldada:))

nipitiri, Heelium, 2005-12-17 00:23:42

kas Sa tõesti pead?
1000 rida ööga...
100 asja vahele...
*
ära siis piilu siia... :)
keskendu koodile!
kirjuta!
*

/mina rohkem ei sega... :)

Heelium, Lilleke, 2005-12-17 00:27:47

oleks paar asjakest minevikust vaja ära korraldada:))

Kui jääda artiklis kirjeldatud spekulatsiooni juurde, siis ei ole võimalik muuta midagi, mis selles minevikus juba muutunud ei oleks (st. mis polekski toimunud sellel muudetud kujul).

Kui liikuda laiendatud spekulatsiooni juurde, siis jääb nähtavasti alati ikkagi ka üks selline minevik, kus need asjad ei ole muudetud.

Aga lepi nende inimestega minevikust kokku, et soovite sellist olevikku, mis oleks siis, kui see minevik oleks muudetud ;) ...kui võimalik :) Lõppeks häirib Sind ju siiski mineviku kaja olevikus, mitte minevik ise ;) ...st. Sinu häiritus on osa sellest kajast.

Heelium, nipitiri, 2005-12-17 00:28:12

Mina küll täna 1000 ei kirjuta :D

Lilleke, Heelium, 2005-12-17 00:30:05

Tundub, et tõmbame sündmusteahelale kriipse nimega''minevik-olevik-tulevik'' erinevalt.
Kui ma vajutan nupule ‘'Lisa'’ siis mida ma teen?
Muudan eelmist kommentaari(minevikku)?
Lähtun vanast kommentaarist(minevikust), vajutan olevikus nupule''Lisa''...ja mis siis edasi saab?
Kommentaar läheb olevikust tulevikku, minevikku..
Kurask:P ega ma ei ole seks vestluseks valmis jah..

DiaTheo, 2005-12-17 00:32:38

Et mille poolest erinevad minevik ja olevik, tulevikust rääkimata?

Kujuta ette, et sa esitad sama küsimuse endale maalihke tulemusena äkitselt avanenud geoloogiliste sedimentide tuhandeaastaste lademete ees. Kas tõesti hüppaks sul selline küsimus ka seal pähe?

Või peaksid käima korra Pompeijs ära, kus on 2000 aastat, ilma vaheastmeteta, kõrvutatud?

Teaduslik mõte kausaalsete sidemete kohta — mida see õieti ütleb, praktiliselt? See ütleb, et mineviku põhjal on võimalik tulevikku arvutada ...

Vale! Puhta vale!

“Teaduslik mõte kausaalsete sidemete kohta” ütleb, et antud hetke informatsioonist on eelmine hetk tuletatav, arvutatav. Mitte kunagi vastupidi! Ja alati kehtiv!!! Mingi aja uskus Hawking, et must auk kugistab info alla, aga ta kaotas vastavasisulise kihlveo, nagu ta mõne aja eest ise kinnitas.

Vastupidine, antud hetkest tuleviku tuletamine, on miski tõenäosesga tuleviku ennustamine, hüpotees, ekstrapolatsioon.

Elik, punasena, kausaalsuse jada mööda saavad liikuda vaid vähid, näoga mineviku poole:-)

Heelium, nipitiri, 2005-12-17 00:54:45

Meil on siin filosoofiline, mitte dogmaatiline arutelu :) Palun põhjenda ka kuidagi omi näiteid.

informatsioonist on eelmine hetk tuletatav, arvutatav. Mitte kunagi vastupidi!

Vastupidine, antud hetkest tuleviku tuletamine, on miski tõenäosesga tuleviku ennustamine, hüpotees, ekstrapolatsioon.

Kas need kaks ei ole otseses vastuolus? Sa küll sildistad tuleviku arvutamise tuletamiseks (no räägi siis ka tuletamise ja arvutamise erinevustest) ja seejärel paned sellele veel kolm nime ...kusjuures enne seda oled öelnud, et need nelja uue nimega nimetatud asjad on üldse võimatud. Pompei ...räägi mulle mõne konkreetse Pompei elaniku ühest elupäevast, et ma näeks seda võimsat arvutamist, mis Sa seal ära tegid :)

Heelium, nipitiri, DT, 2005-12-17 00:56:12

ehh ..see oli DT’le :)

Heelium, DT, 2005-12-17 00:56:34

st. väiteid, mitte näiteid ;)

Heelium, DiaTheo, 2005-12-17 01:00:17

Kujuta ette, et sa esitad sama küsimuse endale maalihke tulemusena äkitselt avanenud geoloogiliste sedimentide tuhandeaastaste lademete ees. Kas tõesti hüppaks sul selline küsimus ka seal pähe?

Ei. Ma vaataks ja saaks aru, et seal saab olema tuhandeaastane auk :)

DT, 2005-12-17 01:01:19

Oki, parandan oma lauset:

““Teaduslik mõte kausaalsete sidemete kohta” ütleb, et antud hetke informatsioonist on eelmine hetk üheselt tuletatav, arvutatav.”

Heelium, DiaTheo, 2005-12-17 01:08:02

““Teaduslik mõte kausaalsete sidemete kohta” ütleb, et antud hetke informatsioonist on eelmine hetk üheselt tuletatav, arvutatav.”

Teaduslik mõte *kausaalsete sidemete kohta* ei välista, et kaks protsessi viivad välja sama tulemuseni. See on puhtmatemaatiline kontseptsioon ja matemaatiliselt saab deklareerida, et A põhjustab C ja B põhjustab C; kui on nii deklareeritud, siis C olemasolu tähendab A või B eelnemist, mis ei ole enam ühene.

Üheselt tuletada minevikku ega tulevikku ei osata. Samas saab väita, et on üks minevik ja üks tulevik, st. üks minevik *oli reaalselt* ja üks tulevik *saab reaalselt olema*. Mitte kumbagi mitu. Ja on teatud hulk tuntud seoseid, mille abil saab ühe põhjal teist teatud piirides välja arvutada.

Padre J., 2005-12-17 01:09:44

“Teaduslik mõte kausaalsete sidemete kohta” ütleb, et antud hetke informatsioonist on eelmine hetk tuletatav, arvutatav. Mitte kunagi vastupidi!

Eee... kas see “mitte kunagi” natuke liiga kategooriline pole?

Vastupidi on võimalik tuletada küll, kuid vaid teatud tõenäosuse piires, mitte täpselt.

Heelium, DiaTheo, 2005-12-17 01:10:24

PS. ma panen tähele, et mina esitan omi spekulatsioone spekulatsioonidena & Sina enda omi autoriteetsete materjalidena ...kas see on filosoofilise ja kaasaegse loodusteadusliku mõtlemise erinevus?

Sest sinu väide teaduslikust mõttest kausaalsete sidemete kohta sai olla ainult spekulatsioon — vastasel korral oleks see pidanud tõeseks osutuma :)

Heelium, DiaTheo, 2005-12-17 01:20:18

Ok, ma magama.

levi, lilleke, 2005-12-17 06:29:36

ongi olevikus raske istuda

See on ühelt poolt kõige kergem ja samas ka ainuvõimalik võimalus. Inimene ei saagi minevikus ega tulevikus istuda, istumata seejuures olevik. Kõik toimub olevikus elik ilma olevikuta ei toimu midagigi.

Lilleke, levi, 2005-12-17 06:35:04

Meie sinuga oleme musternäide sellest KUI erinevalt inimesed mõelda võivad:))
Ma räägin mõtetega olevikus püsimist(nii, et sa ei ole mõtetes ei minevikus ega tulevikus kinni) aga sina räägid vist füüsiliselt minevikus/tulevikus istumise võimatuses(millega ma üsna nõus olen.)

levi, lilleke, 2005-12-17 06:47:29

Kui ma vajutan nupule ‘'Lisa'’ siis mida ma teen? Muudan eelmist kommentaari(minevikku)?</i>

Ei sa ei muuda minevikku. Kõik sinu poolt kirjeldatu toimub olevikus.

Lähtun vanast kommentaarist(minevikust), vajutan olevikus nupule''Lisa''...ja mis siis edasi saab?

Edasi saab see, et sa näed minevikus kirjutatud kommentaari olevikus; Elik sa aktualiseerid kunagi (minevikus, mis samas on antud juhul ka üheaegselt olevikus) kirjutatud kommentaari olevikus.

Kommentaar läheb olevikust tulevikku, minevikku..

Ei, see ei lähe ei minevikku ega ka tulevikku, vaid ON üksnes olevikus.

*

Inimene saab minevikku ja tulevikku tajuda (nii kui see võimalik on) üksnes olevikus. A enne, s.t. olevikus, toimub tõepoolest olevikust mineviku ja tuleviku tuletamine. Selline protsess on igahetkeline elik kõik need sündmused, millega inimene on seotud või mis ilmnevad tema tegevuse või loodusjõudude toimimise tagajärjel, ja mida inimene tajub, on kõik seotud ajaga -olevik, minevik ja tulevik -, KUID minevik ja tulevik saab olla tuletaud ÜKSNES olevikust ja üksnes oleviku abil. Minevik ja tulevik on üksnes olevikust tehtud järeldused nende sündmuste kohta, mida olevikus tajujal ei ole vahetult aistingute kaudu kättesaadavad. Mineviku elik olevikus tehtavad järeldused juba toimunu (mineviku), ja ka tulevikus aset leiduvad (tulevik) sündmused, saab inimene kätte (s.h. tuletada elik järeldada) üksnes oma või teiste MÄLU vahendusel. Ka siin - mineviku ja tuleviku osas, nagu inimese mehhanismide ja taju toimimisel üldse, mängib rolli usk, mitte aga vahetu tajumine.

Puhast olevikusolemist ei ole inimesel kunagi võimalik tajuda, kuid samas teeb inimene kõike, mida ta teeb, üksnes olevikus.

levi, lilleke, 2005-12-17 06:49:49

aga sina räägid vist füüsiliselt minevikus/tulevikus istumise võimatuses

Ei, ma ei räägi ainult sellest. Ma räägin ajast üldiselt inimpsühhika seisukohalt. Põhiliselt siiski mõtetest ja tajust.

levi, lilleke, 2005-12-17 07:01:55

Sama ka mineviku ja tuleviku osas: puhast minevikus -ja tulevikusolemist ei ole inimesel kunagi võimalik tajuda, sest kõike, mida ta - inimene - teeb (näiteks järeldused mineviku v tuleviku kohta), teeb ta üksnes olevikus ja olevikuandmete põhjal.

***