Minevik ja tulevik

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 601 kommentaari.

Heelium, Padre, 2005-12-28 21:38:21

Kehtib võrrand (x*jutt)=z/(y*taip)

See on muidugi huvitav esindada võrrandit, kus kolm tundmatut on jäetud sidumata reaalelu märkidega.

Ma võiksin muidugi eeldada neile üksteisele lähedasi väärtusi, saades tulemuseks “pöördvõrdelises seoses” või “umbkaudu pöördvõrdelises seoses”, kui lugeda väärtused ainult lähedaseks ...aga seljuhul peaksin ma juba küsima, et miks ei ole neil sama nimi või miks ei ole antud, et x~y~z.

Vastasel korral võiksin ma selle võrrandi ka taandada vähemalt mingiks loomulikuks seoseks (jälle sellekssamaks pöördvõrdeliseks), ent mis saab, kui üks kolmest on 0? Ja kuna jutt ja taip ei oma indeksit, ent on eeldatud (sama) aja ja inimesega seoses olevaks, siis peaksin x ja y ja z samuti hindama ja ütlema, et kui z=x*jutt, ei jääks ka sellest seosest midagi järele.

Nii et räägi palun lähemalt — matemaatiliselt ei saa su võrrandist ühtegi järeldust teha.

KAPP, 2005-12-28 22:07:15

minu arvamus on selline,et kui te tõesti tahate mingites teooriates,arvamustes,olukordades,situatsioonides,
selgusele jõuda mis toimuks nagu tulevikus,tuleb siiski lähtuda sellest,et see asi iseenesest siiski
eksisteerib,informatsiooni tasandil.teiste sõnadega
vaimsel,intuitsiooni,inspiratsiooni,tunde,mõte
tasandil.kõik sõltub tajumisest.kui seda asja olevikus ei oleks ei saaks sa liigutada isegi väikest näppu @tulevikus@.ei ole isegi järjestusi
milles üks asi järgneks teisele,lihtsalt su tähele-
panu muutub koos su reaalsusega,millele sa keskendunud oled.

KAPP, 2005-12-28 22:38:41

kõik võiks võibolla natuke selgemaks saada,siis kui
me ei kujutaks ennast objektina,kehana.need asjad lliguvad nii ja naa.meie,teadlikus olema alati siin
kas,siis liikumises või liikumatuses.

Heelium, KAPP, 2005-12-28 23:03:12

mitte kunagi ja mitte kellelgi
pole olnud ühtki kogemust,mõtet ja tegu mis ei oleks toimunud praegu.

Parem oleks segaduse vältimiseks praegu suure tähega. Asi selles, et kui mina sündisin, siis ma tegin seda praegu; praegu samas mina ei sünni.

Praegu kui kõikide praegute hulk võiks olla tähistatud suure tähega või muul moel eristatud praegusest praegust. Vastasel korral tekivad paradoksid ...ja matemaatikas on komme hulgad suure tähega ;)

KAPP, 2005-12-28 23:06:07

mis asi võiks olla objektiivne taju.

KAPP, 2005-12-28 23:13:29

kas on võimalik olla v õimalik nii,et tunda et su
mina pidevalt muutuks.

KAPP, 2005-12-28 23:50:43

kui sa tajud end ainult kehana ja selle kaudu objekte ei ole su tajul midagi viga,sa tajud niiviisi seda reaalsust,aga ei tohiks unustada,et
on olemas ka teistsuguseid reaalsuseid ja ka neil ei ole midagi viga.nad lihtsalt on.mingil moel ikkagi su emotsioonid,hirmud,ootused,ma ei tea veel
mis kajastuvad su antud hetke oleviku reaalsuses.

Heelium, KAPP, 2005-12-29 01:01:10

mingil moel ikkagi su emotsioonid,hirmud,ootused,ma ei tea veel
mis kajastuvad su antud hetke oleviku reaalsuses.

Kõik on muidu väga põhjendatud, ent sa unustad järjekindlalt ühte väikest, ent olulist detaili — praegu tajun ma eilset teisiti, kui ma eile eilset tajun.

St. mälestus küll aeg-ajalt põimub praeguse hetke teadvustatusega, ent siiski, kui võtta üks inimene ja aega mitte arvestada, ei saa öelda isegi seda, kas ta tajub ennast istumas või seismas, magamas või ärkvel.

Ilmselgelt on erinevate hetkede vahel erinevus või suhe, mis ei sisaldu ainult nendes hetkedes endis.

33338, 2005-12-29 08:50:08

kuna ka múlle on íssand (vxj jumal vxjj Issa vxj kess nejd kuradejd kxjkki teab) annetand allgariduse, sis vaattlen oma arunatukesekohalt seda Kapapakutud valemit.
1) kxjgepäältt lihtsustan ning asendan tunndmatud öhesuguse arvuga, saan: 1J=1/(1T) ehk 1 táandades 1J=1/T ehk J=1/T. vxjjn vajd oletada et Kapp tahi ‘öölda et ülaltoodud näjttäjärrgi on möla ulkk p’öördvxrrdeline tajbuga. ent sellist järäldist ma teha ej saa, sest pole anttud kinndlajd arrve.
1. järäldis onn ooppis selline, et tegemist pole mitte 3 tunndmatuga (xyz), vajd 5'ga, sest ka J ja T on öheselt mxxdetamatud.
2) nüüd suurendan korrdajajd 2×, saan valemi: 2J=2/(2T), mis táandades tuleb 2J=1/T ehk J=1/(2T)
mida nüüd oletada? et jutt on p'öördvxrrdeline topelt tajbuga.
3) nüüd vxtan kohe lxppmatuse appi (kuna lxppmatuse märkk vxjjb siin mitte välljatulla, sis kasutan selleasemel lxppmatu rumaluse märkki €: €J=€/(€T)
taas táandan: €J=1/T ehk J=1/(€T)
nüüd vxjjb juba järäldada et lxppmatult tarkk elajas EJ RÄÄGIGI! sest kxjkk on níigi sellge.
4) nüüd vxtan korrdajateks 0 (et ma síinseteulgas olen Paltimáade parim 0'ga arvutaja, pole vist kellelgi kahhtlust): 0J=0/(OT), taas táandan 0’d, saan: 0J=1/T ehk J=1/(0T)
ehk tulemus on € korrdajagavxrreldes p'öördvxrrdeline: ilma tajbuta elajas muud teha ejj osskagi kuj möla°ajada. mis nagu múuseas sobib suurepäraselt kokku kokkuvxttega mu noorema sxbra ehk máaillma ajjnsa inimülese möla ja mxjsstuse suhhtega.

aga see oli siis kuj ma annin nejjle korrdajatele öhesugused väärttused, mida oleks vxjjn lihhtsamaltväljändada ka nii lihhtsalt et J=1/T
kuna aga Kapil se T=0, sis...
sest ma vxjjn ju vabaltannda nejjle korrdajatele ka mujjdväärttusi, nt 0J=1/(€T) vxj €J=1/(0T)
nendepxhjal aga saab teha juba lxppmatult palju mujjd järäldisi ning muuttub küsitavaks anttud valemi mxttekus ülttse. miss omakorrda paneb kahhtlema kas Kapakesel ikka allgaridus onn?

33338, 2005-12-29 08:52:06

Kapil > Kapal

nipitiri, 33338, 2005-12-29 10:20:22

kuna ka múlle on íssand (vxj jumal vxjj Issa vxj kess nejd kuradejd kxjkki teab) annetand allgariduse

et kuidas annetand – kohe sünnimomendil oli olemas?
*
või hoopis malletand, helletand, pilletand või leelotand... :)

Heelium, 33338, 2005-12-29 15:53:36

Mainin, et see ei olnud Kapp'i valem.

Reaalselt tegi Padre selle vea, et andis valemi kujul, millele õpikutes armastatakse (lineaarseid) võrrandeid viia, unustades, et asi ei ole sugugi õpiku kontekstis. Õpikus on lisaks üldiselt märgitud, et x, y, z kuuluvad näiteks hulka R või kuidasiganes konkreetses õpikus ühemõõtmelisi arve märkida armastatakse.

Sellisel juhul oleks nii, et andes kõikidele kolmele erinevad nullist erinevad konstantsed väärtused ja määrates jutu ja taibu mõõtmiseks mõne ühise mõõtühiku (näiteks taip on mingi infokoguse taipamise kiiruse vastandarv, jutt on räägitud/kirjutatud sõnade arv päevas), siis taanduks asjad nii, et jääks järgi pöördvõrdeline seos.

Siiski Padre kõiki neid täpsustusi ei tee ja usub ilmselt, et selline õpikukuju on eraldi võetuna matemaatiliselt korrektne väljendumisviis.

Isegi mina, kes ma üldiselt võrrandid alustuseks mõnda programmeerimiskeelde tõlkima pean, saan sellisest lollusest esimese pilguga aru :D

Padre J., 2005-12-29 16:26:53

Tore, et pakutud valemi-kont tühipükste poolt õhinal vastu võeti.

Heelium, Padre, 2005-12-29 17:37:03

See oli sinu jutus sisalduva taibu hinnang natuke autentsemate valemitega ;)

Heelium, Padre, 2005-12-29 20:09:08

Ma märgin ära — see, mida sa siin räägid, loob sinu siinse karakteri. Ei ole erilist vahet, kas isik, kes on selle karakteri taga, kujutab end ironiseerimas või konte loopimas — üheselt saab vaadata sinu reaalseid siia tehtud postitusi, hinnata ja tõsiselt võtta.

Ma olen teadupärast igasuguse valetamise suhtes üsna negatiivselt häälestatud ja jätan endale seega õiguse iga valet kas tõe või valena võtta, nagu soovin — hinnang sulle juhul, kui sa üritaksid siin jama ajada ja asju teisiti esitada, kui sa neid mõtled, oleks negatiivsem ja halvustavam, kui juhul, kui ma su valemeid loen ja need jamaks loen.

Joosu, 2006-01-01 19:13:54

Heelium, Joosu, 2005-12-26 18:24:36
...Minu artikli põhiküsimus on, et kas aja puhul on kehtivad seosed..

jah, on kehtivad.

/on täna lahke
:)

aga ma soovitaks teooriate asemel proovida siiski ka PRAKTILISELT mingi värk ära teha sul.
määnsugunegi ajahüpe.
sinna-tänna.
vai kusagile.
või mõni muu ajateljesõlme reaalne fikseering.
empiiriliselt kogetuna siin ja prääägu.

mh?

alustuseks kasvõi miskit moodsat teraapiapõhist halodünaamilist riliifi ärakäimistega “seal”, et ära tuua oma märjad sokid, selleks, et “siin” jalad ikka kuivad oleks.
või muud sarnast.

no näiteks.

:)

Joosu, 2006-01-01 19:33:18

mõtlesin, et panen oma uitmõtte sinna via teejutu atmosfääri aga.. panen siia.
seoses nonde rohkete shabloonlausetega tänase päeva esilinastuse puhul.
nohhet “hea (uut) aastat”.

et onju, kui öldakse, et “head aega”, siis... sind jäetakse justkui maha ja taha. minevikku niisiis.
kui öeldakse “head (uut) aastat”, siis justkui saadetakse tulevikku.
ei?
samas.. aasta on ju ka ajamääratlus.

ettt....sihuke tunne.
sihuke sõnatunne siis.
minevikku-tulevikku tavakäibelisel saatmisel.

/võtab kustuka, proovib nühkida aga... jätab osa mulast siia ikka alles.'
igaks juhuks.
:)

Heelium, Joosu, 2006-01-02 16:58:08

Muidu võiks, ent see artikkel ei räägi sellistest asjadest ...selle ainus mõte on see, et pole justkui mingit põhjust eeldada, et aeg just ühtpidi käiks :)

Joosu, Heelium, 2006-01-02 17:08:24

heaküll.

klaaspärlimängudest RÄÄKIMINE on ju muidugi ok.

neid reaalselt mängida aga ka mitte vähemhuvitav.

no minu meelest siis.

KAPP, 2006-01-02 17:49:30

kuidas teile meeldiks aja kognitiivne tajumine.kõik oleks siin ja praegu.see oleks suur
morfogeneetiline väli.see on nagu potentsiaal.mis on laine kujul alati olemas,osakeseks,ehk füüsiliseks muundame me selle ise.

***