Mida me ootame teaduselt?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1397 kommentaari.

Ti, juut-põdrakarjus, 2005-08-25 17:53:41

*
Seda küll, et hiljem, kapitalismi tekkimise ajal hakkas majandus sekkuma poliitikasse.

Jah.. majandus hakkas sekkuma poliitikasse
ja nüüdseks on kõige austatavam isik demokraatlikus riigis maksuvõimeline ettevõtja, sest tema on parim maksumaksja.
Sageli seda parem, mida ebasoodsam on tema tegevus ühiskonnale ( seadused sätestavad selle).
Võimekas maksumaksja on peaaegu riik ise. Tema huvides kaldub demokraatlik riik oma õigusi piirama. Isegi kui see viib kuritegevuse soosimiseni, sest.. sellelt laekuvatelt tuludelt on võimalik ülal pidada sotsiaalprogramme.

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-08-25 18:00:05

Kui Sa ikka Erik oled, siis palun helista mulle 56632976 ja räägime paar sõna juttu kah.

EA, 2005-08-25 18:05:29

Olav Vallimaa

Tänan pakkumise eest, aga odavam on kirjutada:
dharmakirjastus@hot.ee

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-08-25 18:13:48

EA, 2005-08-25 18:05:29

Ma tean. Mul on praegu vaja Sinu HÄÄLT kuulda ja kaks küsimust esitada, muud ei midagist.

Kõlla mulle!

Olev

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-08-25 18:24:04

Helista ometi! Ja kohe saavad kõik kahtlused Sinu tegeliku
isiku ümbert pühitud.

Ma ootan.

Olev

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-08-25 18:36:41

Millest Sa praegu mõtled...et valel lühikesed jalad??? Küllap vist.

Tunnen Sulle kaasa...:)

Olev

EA, 2005-08-25 18:40:46

Kas sul on mingid kahtlused minu isiku suhtes? :)

Minu isik pole üldse oluline. Loe parem mõni kasulik raamat ehk pühakiri läbi. Näiteks Nisargadatta “Sinu ärkvelolek on uni”

“Isik” on suurim meelepete ja takistus valgustumise teel. Keskendu parem tõe otsimisele.

EA, 2005-08-25 18:46:37

Olev

Kui raamat läbi loetud, siis võid ka kolm ja rohkemgi küsimust esitada. Aga muidu pole sel suhtlemisel mõtet.

Loe raamat läbi, mõtle ja püstita õiged küsimused.

33338, 2005-08-25 18:50:05

Majla: “mina ennast sinu MEJJEulkka ejj arrva. sellel MEJJEL tunndub olevat ükks progràmmiline sejsukohht, nimelt et kxjkk TEJSED on kas rumalad ja lollid vxj reetturid ja vaénlased”

kuna anttudjuhul on erapooletus välistatud (sest nad ejj ela väljaspool ühiskonnda), sis liigitad ennd avalikult nendeulkka kes seda xjjgusetust kinnistavad – klikkariteulkka. ehk liigitad ennd su.nndálluvusesoleva rahhvaseasst vällja.
peab olema txéline kana°aju et nuga síssel'üjja oma riigile.

33338, 2005-08-25 18:50:32

müstikast.
pole olemas üleloomulikke jxúde. nejjd jxúde ejj osska inime vajd téadaolevate vahenditega seletada.

33338, 2005-08-25 18:51:54

levi: “see, mida sa nimetad siin ilmajättmise pxhjuseks, ja mida sinuarvates kajttstakkse, onn ajalóolise kogemusekaúdu omandatud ja läbikatsutud xjjgusüved - inimxjjgused elik pxhixjjgused vabadusxjjgustenäol”

uvitav, millal onn eesti rahhval olld se ajalóoline RAHHVAVXJMU kogemus?

33338, 2005-08-25 18:52:20

juudist pxdrakarjus: “tejste riikkide temokr”aattiateks vxj tiktat"uurideks määratlemine sxlttub väga palju klassihvits"eeria väärttusinnangutest"

kuj jutt on RAHHVA vxjmust, sis pole tunnetel siin midagi teha. vxjjm kas kuulub rahhvale vxjj ej kuulu. ja sinu “väärttusinnangud” jmt unusta ära.

rahhvavxjjm ejj éelda vxjjmurejd ja nejjle álluvajd. sest ametnikud álluks rahhvale.

33338, 2005-08-25 18:52:47

EA: “kass Nato, USA, ÜRO, EÜ ja kassvxjj Eesti arm”ee ja metsavennad on nonnsenss? kass need ejj olegi temokr"aattlikud ühiskonnad?"

midagi lollimat on rasske välljamxélda.

33338, 2005-08-25 18:53:09

EA: “aga Kelam onn aus mees, kes ka ise väga vaéselt eland”

kuule, jäta oma jura. Kelam on praégune esikoputaja. ja minevikus koputas ta t'öökáaslastep'äälä samuti rohhkem kuj korrd. seda on nad ise tunnistand. ja nxúkogudeajal oli ta igati vallmis okupa.nttetéenima. vajd oma vastiku nuhhkiva loomuga ej vxettud teda punaste puntti vasstu.
ja isamáalased onn alati olld suurimad sxlttumatuse mahasahkerdajad. vahhtred, kelamid, lujged, laarid, adamsid. ja nüüd liittus nendega samasugune reettur – Tartto.

avalik teave, 2005-08-25 19:03:04

Dharmakirjastuses http://www.hot.ee/dharmakirjastus/toimetus.htm pole peale toimetaja Erik A teist inimest, kelle initsiaalideks oleks EA.
Aga see ei tähenda midagi.

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-08-25 19:10:10

EA, 2005-08-25 18:46:37

Miks pelgad mulle helistamist?

Loomulikult olen ka raamatuid lugenud ja kirjastajaga suhelnud.

Palungi Sinult...helista, et paari intiimse küsimusega saaksin SIND TUVASTATUKS TUNNISTADA.

Nii pisike teene...EKS JU. :))

OOTAN KÕNET.

Olev:)))

EA, 2005-08-25 19:19:32

PL

Teadus võiks kiiremini vabastada inimkeha aegruumi kütkeist, aretades nt teleportatsiooni tehnoloogiad füüsikalise vaakuumi kaudu liikumiseks mis tahes maailmaruumi punkti. See avardaks tohutult hinge loomevõimalusi.
——————————————————-
See on juba väga ulmeline teadus.
Inimkeha ei saa aegruumist vabastada, sest keha ongi piiratud aine. Keha ja meelt on võimalik ületada - valgustuda, kuid see on vaimne seisund.

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-08-25 19:28:50

EA, 2005-08-25 18:46:37

1. küsimus- SÜNNIKOHT JA täpne AEG. ?

Olev

avalik teave, 2005-08-25 19:34:56

http://www.hot.ee/dharmakirjastus/toimetaja/
leiame:
Toimetaja Erik Arro
Olen sündinud 15. augustil 1966 Tallinnas.

EA, 2005-08-25 19:41:13

Olev

Ohh, mul on tunne, et olen miilitsas ülekuulamisel:)

Aga sa võid tegeleda siin kõikide isikute tuvastamisega, mitte ainult minu.

1) Sünniaeg ja koht?

2) Kagda, kamu i patšemu?

3) Familia, otšestvo?

Need ajad on juba möödas ...

***