Mida me ootame teaduselt?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1397 kommentaari.

levi, OV, 2005-08-23 20:39:21

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-08-23 20:06:54

Lugupeetud LEVI,...Sa ikka peaksid teadma, et alates 1940-1991 laiutas Eesti Vabariigi ÕIGUSRUUMIS hoopis...TÜHIMIK.

Mis need 3 punkti enne tühimikku tähendavad?

Mu meelest ei saa õigusruumis kunagi tühimikku olla. Sõna ‘õigusruum’ saab oma olemasolu ikkagi üksnes kehtiva õiguse tõttu.

Ja kus see EW õigus koos Balti eraõigusega sinu poolt mainitud ajal oli? Kas kellegi taskus või? - sel ajal kui eesti pojad ja tütred verd sittusid, keda piinati ja nendega tehti elajalikke tegusid; kellest paljud, kes jäid siia, asusid elu hinnaga võitlema nõukogude korra vastu...kes olid surma mõistetud, kes olid sunnitud ka rahuajal põgenema, kes said elamiskeelud jne. See on asja üks külg.

Kas need, kes väljaspool olid, kas nemad elasid 1938.a põhiseaduse alusel kehtestatud õigusaktide alusel? Kus see riik nimega EW, õigus ja õigusruum siis oli? Või saab riiki ja õigust väljaspool riigi territooriumi ka õlleklaasi taga ja patramisega säilitada või? Nojah, põhimõtteliselt küll, aga...(see on naeruväärne)

Teine külg. Paljud metsavennad röövisid ja tegid jõledaid tegusid (röövid, tapsid, hävitasid vara jne) teiste Eestimaa elanike (ka laste) kallal. jms. Paljud neist mõisteti ka süüdi NSVL seadusandluse järgi.

Noh, kus see EW siis oma riikluse ja õigusliku võimuga sel ajal oli. Ja kas EW ajal oleks sellised teod tõepoolest õilsad teod olnud või? Kindlasti mitte. Kuid miks ei oleks võinud neid kurjategijaid karistada kasvõi Eestis tol ajal kehtinud õiguse alusel? Või peaks ütlema, et kuna oli metsavend, siis ned teod ei loe, kuna nad viibisid nö sõjaolukorras?

Ah, olgu, ei mina viitsi sellest jahuda. Olgu kuidas on, seda EW, mis oli enne ENSV-d ei ole olemas enam niiehknaa, kujutlegu keegi endale seda ette palju tahes - see lihtsalt ei aita.

MÄRKSÕNAD: AGRESSIOON,OKUPATSIOON, ANNEKTSIOON

Siin ma jätan küll sellele liimile astumata. Ma saan aru küll, et tegemist adrenaliinitehasega... :-)))

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-08-23 20:45:56

Mis need 3 punkti enne tühimikku tähendavad?
Seda nimetatakse mõttepausiks. Oleksid mulle juhtumisi helistanud...ja minuga rääkinud...oleksid arusaanud.:)

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-08-23 20:50:42

Ja kus see EW õigus koos Balti eraõigusega sinu poolt mainitud ajal oli?

Nad polegi kuhugi kadunud...lihtsalt veetsid oma aja NSVL täitmatus vatsas...muud ei midagist.:))

Ja seda nimetatakse???

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-08-23 20:54:41

Noh, kus see EW siis oma riikluse ja õigusliku võimuga sel ajal oli.

Oli OKUPANDI võimu all...peaksid ju Sinagi teadma, kuidas taolist situatsiooni TEGELIKULT nimetatakse.:))

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-08-23 21:01:35

Siin ma jätan küll sellele liimile astumata. Ma saan aru küll, et tegemist adrenaliinitehasega... :-)))

Olgu siis nii...kuigi meil Sinuga oli, on ja tuleb veel mõttevahetusi küllaga sel teemal...needsamad kolm märksõna.:))

Rõõmsat meelt Sulle soovin!

Olev:)

EA, 2005-08-23 21:07:54

levi
Kas need, kes väljaspool olid, kas nemad elasid 1938.a põhiseaduse alusel kehtestatud õigusaktide alusel? Kus see riik nimega EW, õigus ja õigusruum siis oli? Või saab riiki ja õigust väljaspool riigi territooriumi ka õlleklaasi taga ja patramisega säilitada või? Nojah, põhimõtteliselt küll, aga...(see on naeruväärne)

Teine külg. Paljud metsavennad röövisid ja tegid jõledaid tegusid (röövid, tapsid, hävitasid vara jne) teiste Eestimaa elanike (ka laste) kallal. jms. Paljud neist mõisteti ka süüdi NSVL seadusandluse järgi.

Ah, olgu, ei mina viitsi sellest jahuda. Olgu kuidas on, seda EW, mis oli enne ENSV-d ei ole olemas enam niiehknaa, kujutlegu keegi endale seda ette palju tahes - see lihtsalt ei aita.
———————————————————-

Ära nüüd üle kuumene:) Naeruväärne oled sa ise.

EW elas edasi paberil ja eestlaste südametes.
Kui poleks olnud EW järjepidevust, poleks saanud Eesti riiki ka taastada ega uuesti luua.

Oleksime juba ammu kõik tiblad ja räägiksime vene keeles.

Metsavennad tapsid!? Ära aja naerma:) Nad tapsid kommuniste ja nende käsilasi.

33338, 2005-08-23 21:08:59

Priitt,
pole kommbeks tunnetega ega tunnetel männgi.

EA, 2005-08-23 21:10:27

Me saime vabaks ainult selle tõttu, et me ise ja ka maailm mäletas, et oli Eesti Wabariik!

Need mäletajad võisid istuda ka õlleklaasi taga, aga nad mäletasid.

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-08-23 21:17:43

EA, 2005-08-23 21:10:27

Me saime vabaks ainult selle tõttu, et me ise ja ka maailm mäletas
, et oli Eesti Wabariik!

TÄPSELT NII!

Olev:)))

33338, 2005-08-23 21:18:15

Toomas: “1992. aasta Põhiseaduse preambula algab (umbes) sõnadega: “Vastavalt 1938. aasta Põhiseadusele...””

see on puhas umbl"uu. sellised ebamäärased vihhjed ej kohusta kedagi millekski. seda olen juba varem märkkind.

levi, 2005-08-23 21:20:57

SAMAS...1938.a. PÕHISEADUS pole oma kehtivust kaotanud ja KEHTIB SENIAJANI.

Kust ta siis kehtib? Tõsi, topisena küll. Kui ta kehtib, siis peaks see kehtima täielikult ja vastuoludeta koos praeguse 1992.a PS-ga. Aga EI KEHTI JU! Kuidas saab olla võimalik, et PS osaliselt kehtib, osaliselt agamitte. Miks siis ei võetud 1992.a vastu hoopis 1938.a PS muutmist, vaid tehti uus põhiseadus...

A kui sa arvad, et kui see 1938.a PS kehtib, siis mine ütle ka kodakondsusest lahti, sest EV-s praegu kehtiv kodakondsuse saamise tingimused ja kord ei ole samane tol 1938.a PS ajal kehtinud korraga.

Samas, kui sa leiad, et EW 1938.a PS kehtib, siis MIKS sa ei nõua Valitsuselt EW 1938.a PS (edasipidi: EW PS) täitmist?!

/Huvitav küll, et ned tänapäevases EV-s elavad suured 1938.a EW ideelised patrioodid, ei tee mitte kui midagi, et Valitsus täidaks 1938.a PS. Vähemalt ma ei ole kuulnud küll, et nad peale virisemise ja rahulolematuse midagi erilist üles näitaks. Äkki viibivad nad siiani sõjaseisukorras?/

Näiteks võiksid need 1938.a. konstitualistid ja nö ned, kes ennast peavad EW patriootideks, Valitsuselt nõuda:

1) EW PS § 19 - iga kodanik on õigustatud (sic! mitte et tal on üksnes õigus) säilitama oma rahvuse kuuluvuse. Rahuvusse kuuluvuse lähemad alused sätestab seadus. /natsionalismi idee + propa/

2) EW § 27 - töö on töövõimelise kodaniku au ja kohus. /väga kiiduväärt mõte!/

3) EW PS § 28 täitmist - Tööpõlgurite sundhooldusele võtmine; /kusjuures hea idee sunniviisilise alkoholismiravi rakendamiseks - nii ehk saaks nii mõnegi inimelu perekonnale tagasi tuua. Praegu on see põhimnõtteliselt võimatu, kuna inimõigused.../

4) EW PS § 36 - Hääleõiguslik on iga kodanik, kes on saanud 2 aastat vanaks ja on olnud vahetpidamata vähemalt 3 aastat Eesti kodakondsuses.

5) EW PS § 37 - valimise piirangud (ma viitsi seda pikka joru kästsi ümber kirjutada, aga mõned pärlid siiski): hääleõiguslikkus on võetud mh isikutelt, kes on tunnistatud nõdra või hullumeelseks; kodanikud, kes pimedatena, kurttummadena või pillajatena on hooldamise all; sundhooldusele võetud isikud; kodanikud, kes nakkushaigetena seaduslikus korras on eraldatud vastavaisse raviasutustesse; ajateenistuses olevad kodanikud.
/muide elmainitud piirang on nii inimõiguste kui ka paregu kehtiva PS kohaselt põhiõiguste rikkumine/

6) EW PS § 60 - Riigikogu on kahekojaline...

7) EW PS § 92 - sic! Seaduste algatamise õigus on Vabariigi Valitsusel Presidendi teadmisel.

8) EW PS § 146 - Põhiseaduse muutmise algatmise õigus on Vabariigi presidendil /kus see 1938.a PS kohane president on? Kuna põle ju, siis kas se 1938.a PS kohane riik - EW - saab saab olla ka ilma presidendita, kui samas 1938.a PS selle insititsiooni sätestab....ilma presidendita ei saa ju ka teha seda ja teist/

/need olid vaid mõned pistelised nopped 1938.a PS-st./

levi, EA, 2005-08-23 21:24:18

EW elas edasi paberil ja eestlaste südametes.
Kui poleks olnud EW järjepidevust, poleks saanud Eesti riiki ka taastada ega uuesti luua.

Nii tõesti oli.

Aga muu fantaasiga edasi minna on juba libedale ja ebaõigele teele minek.

33338, 2005-08-23 21:28:35

korrdan tejjle lühidalt veel: 1928.a pxhis'äädust ej saand me enam kujdagi jxusstada sest púudusid vasstavad ametnikud riigivxjmu xjjguslikuks jättkmaiseks. PS oli sedavxrrd sinisillmselt koosstatud et ej nähtud ette nxúkogude anastamist ja vxjjmurite mahanottimist. nagu ej nää sarnast mussta juhhtu ette ka praégune PS.

levi, EA, 2005-08-23 21:28:45

EA, 2005-08-23 21:07:54

Metsavennad tapsid!? Ära aja naerma:) Nad tapsid kommuniste ja nende käsilasi.

Ma ei saa sinna midagi teha, kui see sind naerma ajab. Samas see on ka paratamatu, sest oled ju teadmatuses.

Muide, ma olen ise osa neist kohtuotsustest lugenud. Ja veel üht teist ajaloost...EA, ega siis tol ajal järsku kõik inimesed elajateks muutunud, hüpates zombidena maa-alt välja, ja kes teadnud tõest ja õiguse midagi. No ole nüüd! (mis siis et tegemist oli okupatsioonirežiimiga). Vaata ikka tõele otse näkku.

33338, 2005-08-23 21:29:03

1928 > 1938

33338, 2005-08-23 21:30:43

Toomas,
SKÅL!

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-08-23 21:44:49

/need olid vaid mõned pistelised nopped 1938.a PS-st./

Väga tore, et vaevaks võtsid,hää levi.:)))

Kas hakkame nüüd Su eelmist kommentaari analüüsima?

1. 1938.a. Põhiseadus kehtib edasi, sest tema kehtivust pole mitte kunagi vaidlustatud ega õigustühiseks muudetudki.:)

33338, 2005-08-23 21:46:07

http://helios.nlib.ee/search*est/ahelp/ahelp/1%2C16%2C33%2CB/l856&FF=ahelp+toomas+1961&6%2C%2C7%2C1%2C0

nagu leheküljelt 234 vxjjb lugeda, polegi Toomas 10 aasstat Augi Arvoga öhes palatis olld.

33338, 2005-08-23 21:50:44

ej tea mikks viide Tóoma elulóole läbi ej läjjnd.

igatahes on Toomas minu eesskujul 37541 ja saab järrgmisel esmaspal 44.

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-08-23 21:53:19

33338, 2005-08-23 21:50:44

No peame siis meeles...eks ju? :)

***