Mida me ootame teaduselt?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1397 kommentaari.

toomas, 2005-08-23 15:26:47

Kõigeväeline Jumal, Sinu Poeg kannatas ja suri ristil inimeste päästmiseks. Tema eeskujul armastas Sinu sulane peapiiskop Eduard Profittlich S.J. Sind kogu südamest, teenis Sind ustavalt tagakiusamise ajal ja andis oma elu Kiriku eest. Arva ta oma õndsate hulka, et tema ustavuse ja armastuse eeskuju säraks kogu maailma ees. Palun Sind, võta tema eestkostel kuulda minu palve: lase Juhan Lauba, Adolf Lauba ja Anna-Marie Kuuskmaa viimsel tahtel teoks saada. Kristuse, meie issanda nimel. Aamen.

Maila, toomas, 2005-08-23 15:29:20

Põhiseadus:
§ 32. Igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud. Omandit võib omaniku nõusolekuta võõrandada ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras üldistes huvides õiglase ja kohese hüvituse eest. Igaühel, kelle vara on tema nõusolekuta võõrandatud, on õigus pöörduda kohtusse ning vaidlustada vara võõrandamine, hüvitus või selle suurus.

Kui riigikogu poolt vastu võetud Maareformiseaduse alusel läheb omandab maa teine isik ja endisele omanikule makstakse hüvitist ning endine omanik (pärijad) uut kinnistusraamatu kannet kohtus ei vaidlusta vaid võtavad kompensatsiooni vastu, siis minu loogika kohaselt on see täiesti kehtiva Põhiseadusega kooskõlas.

levi, OV, 2005-08-23 15:32:57

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-08-22 19:18:25

Mida ma peaksin tegema...hää Levi?

A mida sa ise tahaksid teha?

levi, OV, 2005-08-23 15:35:16

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-08-23 00:07:11

kuigi olen juba oma OTSUSE langetanud ja kirjalikult vormistanud, et üht mulle armsat inimest kaitsta...

No siis on küll hästi.

:-)

toomas, Maila, 2005-08-23 15:38:59

Põhiseadus:
“§ 32. Igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud. Omandit võib omaniku nõusolekuta võõrandada ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras üldistes huvides õiglase ja kohese hüvituse eest. Igaühel, kelle vara on tema nõusolekuta võõrandatud, on õigus pöörduda kohtusse ning vaidlustada vara võõrandamine, hüvitus või selle suurus.”

Kui riigikogu poolt vastu võetud Maareformiseaduse alusel läheb omandab maa teine isik ja endisele omanikule makstakse hüvitist ning endine omanik (pärijad) uut kinnistusraamatu kannet kohtus ei vaidlusta vaid võtavad kompensatsiooni vastu, siis minu loogika kohaselt on see täiesti kehtiva Põhiseadusega kooskõlas.

1992. aasta Põhiseaduse preambula algab (umbes) sõnadega: “Vastavalt 1938. aasta Põhiseadusele...”

Vastavalt 1938. aasta Põhiseadusele oli maa natsionaliseerimine ?20. juulil 1940 (ja kinnistusraamatute arhiivi arvamine) ka selles Põhiseaduses kehtiva omandipuutumatuse põhimõtte vastane.

Kui praegune valdus läheb vastuollu (praegu ebaseaduslikult arhiivis olevate) kinnistusraamatute omanikukannetega (kas reaalsete kannetega või juurdemõeldavate kannetega läbi pärimise), võivad praegused kinnisvara omanikud nõuda valduse rikkumise lõpetamist kohtu korras. Kõik.

levi, Toomas, 2005-08-23 15:43:25

toomas, Levi, 2005-08-23 10:44:32

Ära teeskle, et sa ei saa aru, millest on jutt. Pealegi, kui sa viitsisid rmtk-s ka TsK komm väljaannet lugeda, siis peaks see sulle ju eriti selgelt teadvustuma. Panen sulle siis kordusena sellesama teksti, millest sina teistsuguse järelduseni jõudsid:

Levi:
Vähemalt NSVL aegne ja praegune pärimisõigus sellist testamenti teha ei võimalda. NB! Seega, antud juhtumil ei saanud A.L. (seenior) ära võtta A.L.-lt (juunior) selle vara pärimise võimalust, mille suhtes võis A.L. (seenior) küll mõtteid heietada (loota), kuid tolle aja seadusandlus ei tuvastanud ega saanuki tuvastada sellise nõude olemasolu. Sellesisulise nõudeõiguse tuvastamise kord kehtestati alles ORAS-ga. Aga selleks ajaks oli A.L (seenior) juba surnud.

toomas, Levi, 2005-08-23 15:49:51

Eesti NSV Tsiviilkoodeksi 539. paragrahvi lõige 2 kõlab:
Testaator võib testamendiga ühe, mitu või kõik seadusjärgsed pärijad pärimisõigusest ilma jätta.

Adolf Lauba kasutas seda ENSV Tsiviilkoodeksi lõiget ära kui võimalust teha NSV Liidu okupatsiooni aegse seadusandluse auku ära kasutades Balti Eraseadusele vastav testament, mis oli kooskõlas mitte NSV Liidu, vaid 1938. aasta Eesti Vabariigi Põhiseadusega.

toomas, 2005-08-23 15:51:02

Sorri pean lahkuma:
mu käli ja kälimees otsustasid kahekümne aasta eest abielluda MRP aastapäeval.
Lähen tähistama nende pulma-aastapäeva.
Tsäuki.

levi, Toomas, 2005-08-23 15:57:23

toomas, Levi, 2005-08-23 11:03:29

Oi Sind küll! Minu arust oled praegu küll Sina see, kes arutellu “vaenlase”-ideoloogiat segad, mitte mina.

Tohohh, et nüüd siis juba jälle mina. A sa loe kasvõi vahelduseks enda poolt kirjutatud alljärgnevat:

Toomas:
Minu jaoks tähendab selles konkreetses kontekstis “NSV Liidu keskne mõtteviis” ei midagi muud, kui et Sa unustasid oma väite juures ("1940-1991 ei saadud surve all teha testamente oma 1940. aastal võõrandatud vara kohta") ära need eestlased, kes olid väljaspool NSV Liidu piire. Muidugi on NSV Liidus juurahariduse saanud inimestel (sh. Omandireformi Aluste seaduse koostajail) raske mõelda NSV Liidu seadusandluse peale kui tegeliku seaduse õigusvastase kitsenduse peale, aga ma olen kindel et peaaegu kõik väliseestlased just seda tegid, lähtudes 1938. aasta Põhiseaduse ega mitte 17. juuni 1940 okupatsioonist lähtuva seadusandluse kehtimisest - s.t. väliseestlased olid vabad ja lähtusid seepärast kindlasti Adolf Lauba Omandikontseptsioonist, mitte Omandireformi Omandikontseptsioonist.

Samas on üsna kummaline, et sinusugune inimene ei saa aru, et need samad, keda sa praegu kritiseerid, muuhulgas panid oma panuse sellesse, et Eesti taasvabaks sai, omandireform üldse toimuma sai, et väliseestlased siia tulla said, oma varandusi tagasi said jne. Debiil.

toomas (ukselt), levi, 2005-08-23 16:06:06

Samas on üsna kummaline, et sinusugune inimene ei saa aru, et need samad, keda sa praegu kritiseerid, muuhulgas panid oma panuse sellesse, et Eesti taasvabaks sai, omandireform üldse toimuma sai, et väliseestlased siia tulla said, oma varandusi tagasi said jne. Debiil.

Oh oleks Omandireform ometi olemata jäänud!
See on Raidlate ja Kamade ühine käkk!
Kaitse Jumal meid edaspidi sulalolluste eest!

Maila, 2005-08-23 16:12:08

Üldiselt saan ma asjast nii aru, et õigusvastast võõrandamist ei oleks saanud toimuda. Omandireformi ei oleks tohtinud toimuda. Omanikud ei oleks tohtinud vanaks saada (mingu nooreks tagasi) ja lapsi ei oleks ka tohtinud vahepeal sündida (kadugu ära). Mingeid uusi õigusi ega omandisuhteid ei oleks tohtinud 50 aasta jooksul tekkida, uusi seadusi ei oleks tohtinud ei rahvahääletusel ega riigikogu poolt vastu võtta. Kuigi toomas ei ole seda maininud, siiki ka digitaaltehnoloogia ei oleks tohtinud areneda, sest jumal hoidku, kui alati on kataster olnud paberil ja maad mõõdetud suvalises süsteemis, siis pole võimalik ega lubatav, et seda ükskord kosmosest pildistama hakatakse ja et mingit registrit paberile kirjutamise asemel hoopis bittides salvestataks, oo ei. Tegelikult ikkagi oleks meie esivanemad pidanud 1940.a. kivistuma ja elu seisma jääma ;))

levi, Toomas, 2005-08-23 16:17:50

“Säte Endiste omanike 1940-1991 testamendid ei kehti tähendab praktiliste menetlustoimingute käigus Kõik Nõukogude perioodi testamendid ei kehti..

See ei ole nii. Pealegi selline säte )isegi mõte) puudub üldse seadustest. Sa dramatiserid olukorda üle. See ametnike ‘1940-1991 testamendid ei kehti’ (juhul, kui selline väide ikka oli) kehtib üksnes 1976.a testamendi kohta. Ja selle suhtes on see ‘ei keht8i’ absoluutselt õige ja õiglane, sest seda sai teha ÜKSNES vara osas, mis oli inimesel olemas või sai tekkida tulevikus. Sa fundamentaalviga on kinniside, et teatud õiguskorrast ei pea lähtuma, õiguskorrast on võimalik üle hüptata ja seda isegi hiljem eirata. Tule mõistusele mees!

levi, Toomas, 2005-08-23 16:19:19

Mind ajas otseselt hulluks see, et tänu kõnealusele ühesele ja seadusvastasele tegevusjuhisele ”Säte Endiste omanike 1940-1991 testamendid ei kehti tähendab praktiliste menetlustoimingute käigus Kõik Nõukogude perioodi testamendid ei kehti. kaotasin ma üleüldse arusaamise, mis toimus.

Isegi see eeltoodud väide ‘endised testamendid ei kehti’ ei saanud seda teha.

toomas(jääb marsast maha), Maila, 2005-08-23 16:24:39

Üldiselt saan ma asjast nii aru, et õigusvastast võõrandamist ei oleks saanud toimuda. Omandireformi ei oleks tohtinud toimuda. Omanikud ei oleks tohtinud vanaks saada (mingu nooreks tagasi) ja lapsi ei oleks ka tohtinud vahepeal sündida (kadugu ära).

Ei. Kinnisvara omandisuhted kandusid pärandamise teel kogu aeg edasi:

Alt-Puki talu
nt. 1942 - Alt-Puki talu omanikuks sai V.L.;
1952 - seadusjärgse pärimise alusel lesk J.L. ja lapsed V.L., V.A. ja B.L.
1976 - seadusjärgse pärimise alusel lapsed V.L., V.A., B.L.
jne.

Adolf Lauba kinnistud üle Eesti
1976 - testamendijärgse pärimise alusel tütred R.P. ja T.P.

Mingeid uusi õigusi ega omandisuhteid ei oleks tohtinud 50 aasta jooksul tekkida,

Muidugi tohtis juhul kui teke vastas (ka) Balti Eraseaduse nõuetele.

uusi seadusi ei oleks tohtinud ei rahvahääletusel ega riigikogu poolt vastu võtta.

Uus neljas Põhiseadus võeti eelmisele, 1938. aasta kolmandale Põhiseadusele vastavalt vastu 1992. aastal. Kõigi perioodil 1940-1992 kehtinud ja kehtivate seaduste ning nendest tulenevate järelmite põhiseaduslikkust tuleb kaaluda vastavalt praegu kehtivale Põhiseaduslikkuse Järelevalve Kohtumenetluse seadusele.

Kuigi toomas ei ole seda maininud, siiki ka digitaaltehnoloogia ei oleks tohtinud areneda, sest jumal hoidku, kui alati on kataster olnud paberil ja maad mõõdetud suvalises süsteemis, siis pole võimalik ega lubatav, et seda ükskord kosmosest pildistama hakatakse ja et mingit registrit paberile kirjutamise asemel hoopis bittides salvestataks, oo ei.

Kataster on tehniline dokument. Omandisuhted määrab aga ära mitte tehniline dokumentatsioon, vaid (praegu ebaseaduslikult arhiivis asuvad) kinnistusraamatud, mille järjepidevus läheb katkestusteta sajandite taha.

Tegelikult ikkagi oleks meie esivanemad pidanud 1940.a. kivistuma ja elu seisma jääma

Vastupidi Sinu väitele paneb suhted ühele konkreetsele daatumile kivistuma just Omandireform:

tähtis on see, kellelt ?20. juulil maa natsionaliseeriti, 1991. aastast alates läheb natsionaliseerimise ohver päästmatult igavikku sildi “endine omanik” all.

levi, Maila, 2005-08-23 16:25:41

Maila, levi, 2005-08-23 14:41:31

Levi, Toomas, 2005-08-23 14:26:53
Toomas oled sa mõelnud, kes siis oleks J.L vara pärinud, kui lähtuda asjaolust, et J.L vara (nt. hooned) vormistati V.L. nimele, kuid ta oli sunnitud vara maha jätma ja siit põgenema? Kas sa oleksid siis saanud üldse mõtet heietada saadavatest miljonites?

Maila: Kui J.L. oleks surnud Siberis testamenti tegemata, siis oleks tagastamisel maad jagatud kõigi tema laste vahel. Toomas oleks pärinud oma vanaema põlvnemisjärgse tagastamise nõudeõiguse (1/3 või vähem, olenevalt avalduse esitajate arvust).

————

Ma ei rääkinud J.L-st, vaid V.L-st, kelle valdusesse läks kogu pärandvara vahetult pärast 1942.a. testamendi tegemist. Mainisin seda seetõttu, et Toomas ise eespoolt kusagi taolist väitis.

toomas, 2005-08-23 16:27:21

tsäuki

Maila, toomas, 2005-08-23 16:32:03

Ma olen kaugel sellest, et arvata, et kõik on õigesti tehtud ja seadused ilma vigadeta. Kui omanike subjektsuse ja õiguste tuvastamine ja kinnistusraamatu vastavate kannete tegemine oleks alles ees, siis arutaks asja kohe pikalt ja võibolla me jõuaksime sarnasele seisukohalegi. Aga omandireform algas 14 aasta eest ning elu on vahepeal edasi läinud. Nagu levi ütleb, mingi seaduse või teo (põhi)seadusevastasus selgub alles kohtus. Seni kuni vastavat kohtuotsust ei ole, tuleb tänaste seaduste alusel edasi elada ja tegutseda.

levi, Maila, 2005-08-23 16:36:59

toomas, Maila, 2005-08-23 13:50:47

Kordan. 1942. aasta testamendist/kohtuotsusest tulenevalt ei tohiks mingit Omandireformi toimuda.

Millega sa siis seletad enda varasemat väidet, et 1942.a testament sisaldas nõudeõigust kruntidele (A.L. olevat sinu sõnul sele sisu välja mõelnud). Samuti, millega sa põhjendad siis 1976.a testamenti ning enda varasemat väidet, et A.L (seenior) oli mõlema testamendi puhul lähtunud eeldusest, et tegemist on ebaseaduslikkusega, mis peab taastuma. A mille abil taastuma? Jõuga või?

/Kuule, kas sulle ei ole teada asjaolu, et saksa okupatsiooni ajal tagastati osa inimestele ka õigusvastaselt võõrandatud vara?/

toomas (marsast), 2005-08-23 16:38:12

Seni kuni vastavat kohtuotsust ei ole, tuleb tänaste seaduste alusel edasi elada ja tegutseda.

...mis Pirita 60 Loo puhul tähendab selle tunnistamist, et 1. veebruari otsus asendati 14. juuni otsusega ebaseaduslikult.

levi, Toomas, 2005-08-23 16:40:40

toomas, Maila, 2005-08-23 13:50:47

Adolf Lauba 1942. ja 1976. aasta sabotaazh uuristas juba ette ära kogu Omandireformi tulevase õigusliku aluse.

No see on juba nö juba täitsa haige jutt.

***