Mida me ootame teaduselt?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1397 kommentaari.

toomas, levi, 2005-08-16 20:09:15

Ainult et Algul arvestati seadust, et “1940-1991 testamendid ei kehti” ja ta sai omad nõudeõigused 60 miljonile kätte. tugines ometi täpselt suguvõsa kolmele testamendile 1942.-st, 1976.-st ja 1992.-st aastast selle alusel, mida suguvõsa sai nende kolme testamendi arvessevõtmiseks omakeskis teha, hoolimata sellest, et riik 1942. testamenti (algul) arvesse ei võtnud: suguvõsa kasutas seadusega ettenähtud võimalust 1942. aasta testamenti mitte esitada.

toomas, levi, 2005-08-16 20:11:27

Aga see ei õnnestunud, kuna Eestis Jesus sucks.

toomas, levi, 2005-08-16 20:14:07

Ja siis ühel hetkel OTSUSTAS Omendirefoirmi Keskkomisjon (NB! mitte Riigikogu): kuigi seadus ütleb üheselt “1940-1991 testamendid ei kehti”, hakkame 1941-1944 testamente siiski arvestama - ja plaks! - minu 60 miljoni nõudeõigus minult lännu!

toomas, levi, 2005-08-16 20:15:33

Jesus Christ sucks.
Kirikud pandagu kinni.
Läbi.

ateist, Toomas, 2005-08-16 20:17:42

Jesus Christ sucks.
Kirikud pandagu kinni.
Läbi.

Tere tulemast meie kirikusse!

tsukts, 2005-08-16 20:20:49

ateist, Toomas, 2005-08-16 20:17:42

Ateist??? No muidugi - kindel see!!!

IRW :o)))

toomas, levi, 2005-08-16 20:23:13

Ja siis ühel hetkel OTSUSTAS Omendirefoirmi Keskkomisjon (NB! mitte Riigikogu): kuigi seadus ütleb üheselt “1940-1991 testamendid ei kehti”, hakkame 1941-1944 testamente siiski arvestama - ja plaks! - minu 60 miljoni nõudeõigus minult lännu!

Kusjuures see testamendipilastajate kamp SUNDIS üht suguvõsa poolt minu (ja minu läbi teise suguvõsapoole) vastu minema ja 1942. aasta testamendi “uuesti sisse andma”, sest nad ÄHVARDASID vastasel korral ka nendelt nende 60 miljonit ära võtta.

—-
kõigepealt lammutatagu Jaani kirik, meie suguvõsa kirik!

toomas, tsukts, 2005-08-16 20:24:54

No kuidas Sa puhtsüdamlikku hingekarjet siis tõsiselt ei võta!!!!

Loe uuesti:

Jesus Christ sucks.
Kirikud pandagu kinni.
Läbi.

toomas, 2005-08-16 20:37:16

Jaani kiriku asemele tuleb moshee.

Allahu akbar!

Hele, 2005-08-16 20:37:20

Toomas, mida Sina teaduselt ootad? :)

toomas, 2005-08-16 20:38:23

No saate aru, eks? Vanad ja uued testamendid ju ei kehti! Kristlus ja juudiusk peavad taganema!

Allahu akbar!

toomas, Hele, 2005-08-16 20:39:53

Mina saaksin rääkida eesti keeleteadusest, aga kuna eestlased on mind nii rõvedalt reetnud, siis üha rohkem hakkab mulle tunduma, et eesti keeleteadusest tuleb mul eetilistel kaalutlustel tõepoolest lahkuda.

Hele, 2005-08-16 20:47:13

Toomas,
aga kui poleks olnud kõiki neid reetmisi... mis siis Sinu ja keeleteaduse suhetes teisiti oleks?
Mis on keeleteaduse mõte Sinu jaoks?

toomas, Hele, 2005-08-16 20:49:05

Keeleteaduse mõte oleks võrrelda iga parajasti uuritavat keelt kõigi teiste 6000-ga samal moel nagu kreeklased võrdlesid ainsat tähtsat - oma kreeka keelt - ülejäänutega, barbarkeeltega.

toomas, Hele, 2005-08-16 20:51:42

Keel on vahend.
On mõtted, mida vaja mõelda või edastada ja on keel, milles seda teha.
Ja neid võimalusi on praegu maailmas 6000.
Eesti keeleteadus peab keskenduma neist ühele - eesti keelele.

Hele, 2005-08-16 20:52:09

Ja milleks keeli võrrelda? Et teiste keelte abiga oma keelt rikastada? Et näiteks kreeka keeles on pöörduv infinitiiv, teeme eesti keelde ka?

toomas, Hele, 2005-08-16 20:54:16

Ei. Eesti keelt on eesti keeleteadlasel vaja võrrelda kõigi ülejäänud 6000 keelega võrdselt selleks, et eesti keel oleks eesti keele rääkijatele maailma keelte naba, millest ühtmoodi kõrvalpositsiooni jäävad nii inglise ja vene kui ka vadja ja baski keel.

Eesti keelt on vaja uurida selleks, et eesti keel oleks eestlastele parim.

Eesti keeleteadus - rahvuslik peaülesanne.

Hele, 2005-08-16 20:58:47

Eesti keelt on vaja uurida selleks, et eesti keel oleks eestlastele parim.

1. Hästi loll küsimus, aga ... kas eesti keel pole siis juba eestlasele parim? Mumeelest ju on, definitsioonikohaselt - eestlane on see, kellele kõige parem keel on eesti keel.

2. Ja kui tõesti pole parim... kuidas saab keeleteadus sellele teha nii, et oleks? Tekitada palju uusi häid sõnu?

Hele, Toomas, 2005-08-16 21:02:27

Või tuleb uurida teisi keeli selleks, et saada uurimistulemustest kinnitust, et need teised keeled pole eestlase jaoks nii head kui eesti keel?

toomas, Hele, 2005-08-16 21:06:14

1. Üks asi - ja see sobib tänase Peetri teadvus(tamis)e teemaga - on see, mis on. Teine asi on see, mis on teadvustatud, et ta on. Kui teadvustada eraldi kõiki neid erakordseid väärtusi, mida eesti keel evib erakordse erandina 6000 maailma keele seas oma struktuuri poolest, saab neid inimesi, kes arvavad, et eesti keel ON TEGELIKULT EESTLASELE VEELGI PAREM, veelgi rohkem ja saab vastu astuda maailma globaalkapitalistliku angliseerimise või siniseerimise või jumal teab mis arabiseerimise vastu

2. Ei. Eesti keeleteadus peab lihtsalt välja tooma eesti keele erakordsed jooned 6000 maailma keele hulgas, mida pole ei vadja-soome ega suurtes euroopa keeltés. Eesti keel on juhuse tahtel kujunenud maailma keelte hulgas nii eriskummaliseks, et tegelikult peaks tatingimata olema nende keelte loendis, mida iga endastlugupidav lingvist peaks vähemalt teoreetiliselt tundma. Ja teiselt poolt peaks iga eestlane olema üliuhke oma sedavõrd eripärase keele pärast ja ... eks ta tegelikult juba ongi! (Uute sõnade tekitamine on hoopis muu asi - see on keelehoolde, mitte keeleteaduse küsimus!)

***