Mida me ootame teaduselt?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1397 kommentaari.

toomas, Numbrimees, Levi, 2005-08-21 09:17:09

Tõesti suur aitäh Teile
õigete soovituste eest!

*

Praegu ei jõua siin kauem olla -
- Pirita ja pühapäevamissa ootavad!
Tsäuki!

33338, 2005-08-21 09:26:18

ehk tejsisxnu: ajt"ähh tohhtritele aga lükkame ravi edasi, sest terrvisest on tähhtsamatki.

33338, 2005-08-21 09:29:40

ja mina pean minema n'änniosstma. ikka 2-3'ks päävaks 50-60 kroonieesst.

aga Toomas, teekks kuu ajapärast (2109-0110) xjge öhe 4500'se pallverännaku pussiga Amsterd"amm - Pr'üssel - Vaterloo - Lanndn - Parii - Letsebürhh? kohhti pidi veel olema, mina panin omale juba 1 kínni.

idee fix, 2005-08-21 10:43:45

1991. aasta sügisel kirjutab ema mulle Jaapanisse:
“Mõtle, V.L. ja V.A. jagasid oma Pirita meie memmega (A.-M. K.) pooleks”.

Kogu kammajaa algus ja võti on siinsamas kokku võetud.

Kui ühed sugulased poleks hakanud head inimest mängima ja pärandi jagamisest juttu tegema, poleks teistel vaja olnud tühja koha pealt tärganud saamahimu tõttu hulluks minna.

33338, 2005-08-21 11:00:24

nä.nn olemas aga Toomas vel kxmbib tagasiteed jumalajuurest patupéssa Lasnamääl.
ej jää tema välljavxtet s'äädusest ja s'ääduserikkumisest ära oottama, vxtan íislandi keele°ette.

idee fix, 2005-08-21 11:02:47

7. V.L. küsib minult nõu, mida teha. Ma saan lisaaega, et midagi teha, et minu pärand mult Tallinna Linnavarade Ameti poolt ära ei võetaks.

Stopp!

Kuhu see pärandatav vara siis lõpuks sai?
Kas Linnavarade Amet sai selle endale, nagu Toomas väita püüab?

DiaTheo, 2005-08-21 11:53:15

aga Toomas, teekks kuu ajapärast (2109-0110) xjge öhe 4500'se pallverännaku pussiga Amsterd"amm - Pr'üssel - Vaterloo - Lanndn - Parii - Letsebürhh? kohhti pidi veel olema, mina panin omale juba 1 kínni.

Vaat see alles oleks midagi, Numbrimees ja Toomas samal reisil!!!!

Maila, hakka ideest kinni! Hakka kirjastajaks reisikirjale - Kaks Nägemust ehk Ühe Maailma Kaks Külge ehk Loogika versus Missa - vms.

Sellest saaks bestseller, ilman muuta! Tellin kaks eksemplari endatarbeks ja viis kinkimiseks juba täna ära!

PL, levi, 2005-08-21 12:00:00

levi, PL, 2005-08-21 00:03:50

PL, Njah, 2005-08-20 23:45:20

PL:“Igav” meie sipelgakeeles.

Kes seda ütles? Kas Jumal või inimene või inimene kui ‘Jumal veidral kujul’?

PL: Seda “ütles” müstika kui teadvuseteadus.

Jumal lõi iseenda kui inimese (resp kui iseenda “veidral kujul”).

to PL, 2005-08-21 12:15:02

Kus on sinu 60 miljonit?

Õõv, 2005-08-21 12:39:33

ej jää tema välljavxtet s'äädusest ja s'ääduserikkumisest ära oottama, vxtan íislandi keele°ette.

Loodetavasti ei kavanda kinnipeetav number 33338 antud keele kallal samasugust roima nagu vaese eesti keele...

Õõv, 2005-08-21 12:41:17

Kus on sinu 60 miljonit

PL-il on hoopis 60 tüüplauset, mida ta eri kombinatsioonides kokku sätib ja suurtähtedega ehib kuid mis sellest hoolimata pennigi ei maksa.

PL, idee fix, 2005-08-21 13:27:06

Jumal rääkis minuga just praegu ja ütles, et ma tollele PL-ile edasi ütleks, et jätku rumaluste kirjutamine ja Jumala nimel sõna võtmine ning püüdku parem isikliku eluga joone peale saada selle asemel et end internetis tähtsaks teha.
Vaat nii ütles Jumal ja temaga juba vaielda ei tasu!

PL: Kas Sind vaevab “metafüüsiline harimatus”, et pia muidkui plahvatab?

Aa mis mu isiklikul elul viga?

PL, Njah, 2005-08-21 13:30:55

"Huvitav, kuidas siis Jumal endaga pimesikku saaks mängida, kui ta end kööbakaks ei moondaks?"

Kummalised huvid sel jumalal: iseendaga peitust mängida.

PL: Nagu inimeselgi. Ja inime pidavat ju Jumala näo järgi loodud olevat - parajad hasartmängurid “mõlemad” (ütlen seda nii, et Su dualistiaru seda mõikaks.

Ma arvan: kõige rohkem Jumalat siinilmas on kasiinodes, sõdades, kuritegudes, armastuses, ekstaasides, lõves - seal, kus elamused kõige intensiivsemad. Niuke vägev on Meie Jumal.

“Jumalas Jumalana pole, aga Jumalas inimesena (v.a. valgustunu)loomulikult on.”

Jumal olla ju jumalana seesama, kes inimesenagi. Niiet kui osalise inimesenea on temas kurjust, siis absoluutse jumalana juba ammugi. Seega ära aja pada...

PL, Njah, 2005-08-21 13:35:59

Jumal olla ju jumalana seesama, kes inimesenagi. Niiet kui osalise inimesenea on temas kurjust, siis absoluutse jumalana juba ammugi. Seega ära aja pada...

PL: Kust Sa seda võtad? Jälle levitad siin oma ebateadust asjus, millest Sa muhkugi ei mõika. Kas mina kipun nii ülbelt Sinu saientismi kapsamaale?

PL, Ants, 2005-08-21 13:38:58

Teadus võiks vallata hinge ülekannet vanast, haigest või surevast kehast uude (mi võib kuuluda nt „emakeha“ kloonile). Seni on sellist ülekannet valitsenud ja kasutanud vaid vähesed väljavalitud.

Kas PL ei osutaks seda lahkust ning seletaks selle rohkemate sõnadega lahti. Ma oleks tänulik. Eriti mis puudutab „emakeha” klooni. Pole juhtund midagi sellist varem lugema.

PL: Põle küll minu tekst, aga nähtus hästi tuntud (et õpilane nt loovutab oma terve noore keha õpetajale, et too saaks “sündida” otse täiskasvanud kehasse - mitte üska). Aa tulevikuteadus peaks selle kättesaadavaks muutma igale materialistilegi.

PL,idee fix, 2005-08-21 13:40:55

Teisalt on see muidugi mõistetav: mida hädisemana me Jumalat ette kujutame, seda lihtsam on temaga samastuda ja vennastuda. Nii jõuamegi sinna, kus kööbakas Valgustunu jutlustab kööbaka Jumala kööbakat Sõna.

PL: Töötaks Sul mõistuski. Aga ilma selleta produtseerid vaid metafüüsilist lollust.

idee fix, 2005-08-21 13:50:55

Töötaks Mul mõistuski. Aga ilma selleta produtseerin vaid metafüüsilist lollust.

Tore, et PL ennast kohe nõnda avalikult kritiseerib...

ses suhtes võib temaga muidugi nõustuda, et mittetöötav mõistus vaid metafüüsilist lollust produtseerida suudab. Tõsi mis tõsi.
Näide PL näol siinsamas käepärast võtta.

PL: Põle küll minu tekst, aga nähtus hästi tuntud (et õpilane nt loovutab oma terve noore keha õpetajale, et too

Põle küll minu tekst, aga nähtus hästi tuntud, et ühel talumehel oli kolm poega: kaks normaalsed, kolmas lollike. Või et seitsme maa ja mere taga...

PL, Njah, 2005-08-21 13:54:41

"Omaenda kööbakluse vahetu tunnetus on võimalik ju ainult kööbakana."

Selleks saaks ta ju omaenda tunnetuslikkuse ajutiselt ära nudida ega peaks kellegi loodu vaba tahet piirama. Me räägime ju kõigesuutjast, kes Su väitel sai küll üle koerast, kuid mitte sabast.

“Jumalas on kõike, kõik on Jumalas. Kurjuseks nimetavad inimesed seda osa kõigest, mis neile ei meeldi.”

Ka jumalale endale tundub paljutki sest mitte meeldivat. Seepärast ta nii tihti püha viha täis lähebki. Ise ta ei pruugi seda küll kurjuseks nimetada, kuid “ära tee teistele, mida ei taha endale tehtavat” järgi tähendab see kaksikmoraali...

PL: Njah, püüa mõista metafüüsika ABC-d: kui Jumal sünniks siia maailma koheselt valgustunud inimesena, ähvardaks Teda oht Olemisest (kuhu Ta just püüdles) koheselt Olematusse (Taevasse) tagasi langeda - ja duaalne kogemus subjekti-objekti kõikvõimalikest suhetest jääks olematuks.

Selleks “programmeeribki” Jumal end nõnda, et Ta inimesena “unustab” oma kõrgeima samadhi. Evolutsioon läbi paljude “taaskehastuste” kujutabki siis selle “taasmeenutamist”. Ehk siis järsule involutsioonile järgneb pikk evolutsioon. Et aga seesama ei juhtuks ka surmas, on Jumal asetanud Endale kui “unustanud” inimesele Maa ja Taeva vahele - gnostikute sõnutsi - valvama “kurjad planeedijumalad” (arhetüübid), kes hinge kohemaid Maa peale tagasi hirmutavad-meelitavad. Selline on Jumala kui nende Looja algne “käsk” neile, tulgu või tuld.

Nii kaval on duaalse kogemuse näljas Jumal.

PL, Ants, 2005-08-21 13:59:44

Ants, 2005-08-21 01:08:08

Kurjuseks nimetavad inimesed seda osa kõigest, mis neile ei meeldi.

Kurjusega siis ühineda ei saagi, ta jääb alati meist väljapoole, nauditamatuks?

PL: Kurjus on tingitud indiviidi ja inimkonna allasurutud “hingeosistest” - nende armetusest (= kurjuus soome k.), viletusest, “inetusest”, ahistatusest jne. Kurjus - see on meie isiksuse viletsus - arenematus, vangistatus.

Isegi kui inimese lapsepõlv on õnnelik ja särav, tuleb tal enda jaoks elus lahendada veel ka inimkonna “pärispatt” - kollektiivse alateadvuse surutised (ehk siis - mööda pääseda “kollektiivsetest deemonitest”)

assistent, 2005-08-21 14:11:55

_aga Toomas, teekks kuu ajapärast (2109-0110) xjge öhe 4500'se pallverännaku pussiga Amsterd"amm - Pr'üssel - Vaterloo - Lanndn - Parii - Letsebürhh? kohhti pidi veel olema, mina panin omale juba 1 kínni._

Kui toredasti Numbrimees end väljendab!
Kaks filoloogi palvetamas.
Kuid kes on Keelejumalanna?
See, kes neid end teenima sunnib:-)
Kaht nii erinevat ja ometi üht külge pidi nii sarnast.
Mõnus lugeda.
Kohtasin neil päevil isand Kohki, kes on kõrges nooruses nii ära pööranud, et tema lubab edaspidi palverännakutel vaid laevaga käia.
Kujutan ette küll, et mõne väikese laevukese peal ta merehaigena üsna tihti end palverännakul leiab olema, s.t. paremat ilma ja vähemat kõikumist palumas.

***