Mida me ootame teaduselt?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1397 kommentaari.

Hele, Njah, 2005-08-21 00:41:55

Njah, Hele 21:42, 2005-08-20 23:25:18
Originaal? Originaal oleks vahetu tunnetus, mitte suht kööbakate meelte kaudu.

Omaenda kööbakluse vahetu tunnetus on võimalik ju ainult kööbakana.

Pealegi on paljudes inimestes hulganisti kurjust, mida jumalas väidetavalt polevat. V kuidas?

Jumalas on kõike, kõik on Jumalas. Kurjuseks nimetavad inimesed seda osa kõigest, mis neile ei meeldi.

Ja järelikult pole siis Sina ka enam Sina ise, vaid mingi jumala veider tuju...

Teadvuste individuaalne eraldattus on tõesti veider nähtus ja võibolla õnnestub seda kunagi teaduse abil ületada. Seni peab lootma olemasolevate meetodite peale... :)

Hele, 2005-08-21 00:45:01

PL: Mis tabav metafüüsiline määratlus

Eks ma ole varasest noorusest pääle hoolega Päikesetuult lugend, miskit ikke külge jääb... ;)

Hele, 2005-08-21 00:47:20

PL: Tegelikult selgub, et Absoluutne olemine ei saa lõputult eksisteerida ainult absoluutsena, vaid “on sunnitud” aeg-ajalt (ikka ja jälle) ilmnema ka suhtelisena.

Ma arvan, et umbes samavõrd “sunnitud” kui meie Vias vaidlema...

Njah, Hele 00:41, 2005-08-21 01:05:16

"Omaenda kööbakluse vahetu tunnetus on võimalik ju ainult kööbakana."

Selleks saaks ta ju omaenda tunnetuslikkuse ajutiselt ära nudida ega peaks kellegi loodu vaba tahet piirama. Me räägime ju kõigesuutjast, kes Su väitel sai küll üle koerast, kuid mitte sabast.

Jumalas on kõike, kõik on Jumalas. Kurjuseks nimetavad inimesed seda osa kõigest, mis neile ei meeldi.

Ka jumalale endale tundub paljutki sest mitte meeldivat. Seepärast ta nii tihti püha viha täis lähebki. Ise ta ei pruugi seda küll kurjuseks nimetada, kuid “ära tee teistele, mida ei taha endale tehtavat” järgi tähendab see kaksikmoraali...

Ants, 2005-08-21 01:08:08

Kurjuseks nimetavad inimesed seda osa kõigest, mis neile ei meeldi.

Kurjusega siis ühineda ei saagi, ta jääb alati meist väljapoole, nauditamatuks?

toomas, Maila, 2005-08-21 05:19:39

Selleks, et vastata konkreetselt Sinu ametniku seisukohast esitatud väidetele, peaksin ma uuesti ette võtma Menetlemise Korra ja sealt punkthaaval näpuga järge vedama. Sellel pole ju mõtet. (Olen seda tegelt kunagi ka teinud). Kuidas nende asjadega ka jääb, kahele Elvi Lauki suurele seaduse vastu eksimisele on ometi kohe võimalik osutada:

(i) kui tõesti oleks olnud põhjendatud, et A.L. tagastamisavalduse pärast oleks pidanud 1. veebruari 1993 otsuse tühistama ja selle uuega asendama, siis oleks tulnud selle teostamiseks valida muu tee kui see, et tühistamise alustamiseks nõuti V.L.-lt 1942. aasta testamendi justkui omaalgatuslikku uut esitamist;

(ii) 1942. aasta testamendi lugemine tõendiks Elvi Lauki poolt 1993. aasta aprillis, kui ta esitati, oli otsene ORAS rikkumine (kehtis ja kehtib säte "Endise omaniku 1940-1991 testamendid ei kehti."), mis sest et Elvi Lauk lähtus selle tõendikslugemise juures Omandireformi Keskkomisjoni ebaseaduslikust juhisest.

(i) on Elvi Lauki isiklik seaduserikkumine.
(ii) on Elvi Lauki kui süsteemi osa seaduserikkumine.

toomas, 2005-08-21 05:28:00

idee fix, 2005-08-20 22:31:08

See ei ole riigi asi, kui mõne suguvõsa sees pärandit inimese moodi ära jagada ei suudeta.

See on küll riigi asi juhul, kui mõne suguvõsa siseste päranditülide otseseks põhjuseks on

(i) riigi kehtestatud mannetu seadusandlus - "Endiste omanike 1940-1991 testamendid ei kehti"-

(ii) ja tagatipuks ka isegi mitte sellest mannetust seadusandlusest mitte kinni pidamine -
(i) kui tõesti oleks olnud põhjendatud, et A.L. tagastamisavalduse pärast oleks pidanud 1. veebruari 1993 otsuse tühistama ja selle uuega asendama, siis oleks tulnud selle teostamiseks valida muu tee kui see, et tühistamise alustamiseks nõuti V.L.-lt 1942. aasta testamendi justkui omaalgatuslikku uut esitamist;

(ii) 1942. aasta testamendi lugemine tõendiks Elvi Lauki poolt 1993. aasta aprillis, kui ta esitati, oli otsene ORAS rikkumine (kehtis ja kehtib säte “Endise omaniku 1940-1991 testamendid ei kehti.”), mis sest et Elvi Lauk lähtus selle tõendikslugemise juures Omandireformi Keskkomisjoni ebaseaduslikust juhisest.

(i) on Elvi Lauki isiklik seaduserikkumine.
(ii) on Elvi Lauki kui süsteemi osa seaduserikkumine.

toomas, 2005-08-21 05:41:40

Muide. Õnnitlen kõiki tagantjärgi 20. augusti kui Omandireformi Omandikontseptsiooni kehtetuks kuulutamise ja Adolf Lauba Omandikontseptsiooni seadustamise 14 aastapäeva puhul:

20. augustil 1991 võeti ju õiguslik alus paar kuud varem jõustatud Omandireformil, mille lähtekoht oli “Eesti Ajutise Valitsemise Seadus” 1990. aasta maist, sest taasiseseisvusdeklaratsioon viitab selle asemel hoopis 29. märtsi 1990 deklaratsioonile, mis kuulutab 20. juuli 1940 maa natsionaliseerimise õigustühiseks ega jäta seda jõusse, nagu seda teeb “Eesti Ajutise Valitsemise Seadus”.

Alates 1991. aasta Taasiseseisvusdeklaratsioonist on sellest paar kuud vanem jõustatud Omandireformi Aluste Seadus õigustühine!

Kogu Omandireform on algusest peale õigustühine!

HIHII!

toomas, levi, 2005-08-21 06:20:05

Ja mida ütleb jurist?

See on tegelikult huvitav, et Sinu kui juristi ja Maila kui ametniku perspektiivi mõistja seisukohad kõiges kokku ei lange.

33338, 2005-08-21 07:20:07

sxna ORIGIN"AAL olen juhhtund nägäma minngi xllepudeli pääl.

33338, 2005-08-21 07:24:14

Toomas,
sa pane siisski oma lugu txjkkadekauppa kokku, saavad ka need aru, kes su tunndepuhangujd ja era°arrvamusi jällgi ej jxud. ja jusst väldi selles loettelus innangujd ja sóove, ka omapóolsejd pärandaja tahhterikkumisi.
ja liimi se lugu allgul kokku eraldi, ära kohe síia toksi. siis vaatta mitu korrda üle, visska líigliha vällja ja esita siis. arrvan et oleks isegi uvitav lugeda kuss ja kujdas sa AL tahet rikkutahid ja kess vaheleasstus ja seda tahet kajttstasuuttis ning Sankta Sedes sinunäol oma rahast ilmajäjj..

toomas, 2005-08-21 07:30:59

Jah, Numbrimees, nii peaks tegema küll, a präägalt pole jõudu - liiga palju olen nüüdsama pingutanud Levi, Antsu ja Mailaga vaimumõõkade ristamiseks, mis on aga oma seisukohtade kristalliseerimiseks olnud hädavajalik: Suur tänu, Levi, Ants ja Maila!

Tegelikult, Numbrimees, peaks Su ettepanek olema väga lihtsalt teostatav kasvõi lihtsalt niimoodi, et võtta ette selle triidi kommid ja lihtsalt eraldada terad sõkaldest, sest midagi olulist mul enam peaaegu siia kirja panemata ei ole jäänud.

Ja kui ikkagi mõelda, kuidas asjad on arenenud kahe aasta jooksul, mille kestel ma Pirita 60 Loost olen pajatanud!!!

Mäletate ikka mu 2003. aasta sügise rõvedat, ilma sisulise “tõlketa” sõimu delfis?!

33338, 2005-08-21 07:32:20

jusst russid näjttasid et Sakartvelo idaosas lejjtti iittse Tóoma jäänused, vanuseks pakkus Taava.t Lorttkipaniitse sellele usskmatule 2 milljonit aasstat. olevat ugrilikud näójooned. kinndel ollakse seni siisski vajd selles et ta polld xnneks krisstlane.

33338, 2005-08-21 07:35:47

sxjjmu ej mäläta, vanal inimesel mäluga juba omad suhhted, liikkse visskab Kliinövejj prügikásse. samuti pole sxjmul kuj sellisel minujaokks täppsät määratlust. iga ükks kasutab seda sxna nagu tálle ettkel kasulik (et tejsele ärateha). sina visst mälätad kujdas ma mejje ühise tobeda sxbraga sellesvallas sxdisin?

33338, 2005-08-21 07:37:06

aga Levi, Antts ja Majla pigem püüttsid sinnd ajdata vxj sull enndal oma suppis'üjja kujj sinnd mxxkkadega kolkki.

33338, 2005-08-21 07:37:50

lejjtti > lejtti, see oli näpukas.

toomas, Pirita 60 Lugu, 2005-08-21 07:48:56

1. 1991. aasta sügisel kirjutab ema mulle Jaapanisse:
“Mõtle, V.L. ja V.A. jagasid oma Pirita meie memmega (A.-M. K.) pooleks”.

2. 1992. aasta sügisel palub A.-M. K., et ma vormistaks tehniliselt tema testamendi, mille järgi ma pean ehitama Piritale maja, mida ma 20. novembril 1992 teen.

3. 1993. alguses A.-M. K. sureb.

4. 1. veebruaril 1993 kuulutatakse A.-M. K. õigustatud subjektiks, V.L. teatab, et ma mingu Tallinna Linnavarade Ametisse ja võtku 1. veebruari otsus vastu. Ma teen seda, andes selle kohta zhurnaali allkirja.

5. 9. märtsil 1993 võtan ma A.-M. K. pärandi (õigustatud subjekti nõudeõiguse) notariaalse avaldusega vastu.

6. Samal ajal teatab Elvi Lauk V.L.-le, et V.L. peab sisse andma 1942. aasta testamendi.

7. V.L. küsib minult nõu, mida teha. Ma saan lisaaega, et midagi teha, et minu pärand mult Tallinna Linnavarade Ameti poolt ära ei võetaks.

8. Selleks proovin Tallinna Linnavarade Ametisse esitada 1976. aasta testamenti, mida mult keeldutakse vastu võtmast nii irratsionaalsete argumentide alusel, et mul tekivad vaimsed häired.

9. Ma proovin saada abi kõikvõimalikelt juristidelt (mh. oma notarilt, Jüri Raidlalt, Omandireformi Keskkomisjoni esimehelt, ORAS töörühma liikmeks olnud kolleegilt Eesti Panga juuraosakionnas), keegi mind ei aita. Ma lähen hulluks ega osale enam probleemi lahendamises.

10. V.L. esitab Tallinna Linnavarade Ametisse 1942. aasta testamendi.

11. 14. juunil 1993 võtab Omandireformi Tallinna komisjon vastu uue otsuse, mis
(a) ühelegi juriidilisele alusele viitamata tühistab 1. veebruari otsuse;
(b) võtab minult minu pärandi

12. Ma olen kümme aastat täielikus isolatsioonis, sest tungivatest abipalvetes väga mitmes suunas (advokaadid, psühholoogid jne.) keegi mind ei aita

13. 2003. aasta augustis tulen delfisse

14. Praegu kirjutasin selle kommi siin.

15. edasi?

toomas, Numbrimees, 2005-08-21 07:50:11

sina visst mälätad kujdas ma mejje ühise tobeda sxbraga sellesvallas sxdisin?

Mul jälle see meelest pühitud! :)

toomas, Numbrimees, 2005-08-21 07:51:39

aga Levi, Antts ja Majla pigem püüttsid sinnd ajdata vxj sull enndal oma suppis'üjja kujj sinnd mxxkkadega kolkki.

Aga loomulikult!!!! Parim abi ongi ju intellektuaalsete argumentidega vaimuvõitlusele tulla ja mõttekäigu nõrgad kohad paljastada.

Toomasele, 2005-08-21 08:01:18

Mis läind, see läind.

Miljonid inimesed maailmas kaotavad suuremaid varandusi iga päev, kui see 60 milli.

Kaotatakse läheseid, kandvaid ideid, elumõtteid.

Sinul on need ju alles.

Hoia neid, sest namad hoiavad Sind!

***