Mida me ootame teaduselt?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1397 kommentaari.

toomas, EA!, 2005-08-20 07:48:47

Minu jaoks ei olnud Omandireform õnnemäng “Kas saab või ei saa!” (Maila), vaid ebameeldiv asjaajamine, millesse minu suguvõsa oma isiklikel motiividel oli mind kaasa tõmmanud (vanaema viimne tahe, V.L. soov ajada tagastamisega “Laubade suguvõsa au asja”, Adolf Lauba kunagised soovid mitte tunnustada okupatsioone jne.).

Ma ei suutnud tollal olla oma suguvõsa soovidest nii sõltumatu, et ma oleksin suutnud järgida oma isiklikku tahet ja asi katkestada.

Hihii!

toomas, 2005-08-20 08:01:15

Elvi Laukil ei olnud õigust valida kahe inimese - V.L. ja minu - eluliste huvide vahel ja tungivalt soovitada lahendust, mis sobis ainult V.L.-le ja mitte mulle.

33338, 2005-08-20 08:04:52

kuj nüüd TEESELDA ingelist jumalasulast, sis vxjkks 'öölda nii: jumal on mejjle annd kxjkk ja mejje asi on seda kasutada nagu vaja kujd mitte tejjsi ahistades. kuna selleks kasutamise aluseks on VÄHIM VAJALIK, sis jättkuks kxjgile igaveseks ajaks.
kuna aga inime onn akand elama üle vajaduse ning lisaks imustama ka tejse vajalikku ja seda ületavat ning selle kakkluse üleliikksepärast ka säädustand ja loomulikukspidand, sis inime ise onn ävitand paradiisi Máapääl.

33338, 2005-08-20 08:07:11

olen kogu oma téadliku elu rääkkind et kxjge kurja juur on OMAND. eriti máaomand. sest sellega vxettakkse vxjmalus tejstel seda maad kasutada siis kuj seda ej kasuta selle maa “omanik”.

toomas, 2005-08-20 08:14:04

Ometi vajab iga inimene enda ümber teatud privaatsusruumi, mida praktikas ei saa realiseerida muu kui omandi kaudu. (Ma ei mõtle ainult maaomandit, vaid mistahes omandit üldse.)

Kommunismi põhiline puudus, mille pärast ta lõpuks ka kokku kukkus, oli selle privaatsusruumi hävitamine, mille tõttu inimesed muutusid liiga haavatavakse, et üldse midagi suuta ette võtta.

Inimene saab tänapäeval inimeseks olla ainult läbi omandi.

toomas, 2005-08-20 08:15:40

/ära suvilasse marju korjama. tsäuki.

33338, 2005-08-20 08:21:51

vx.lttsottside SSSR ej kukkund sugugi kokku sellepärast. pxhjuseks oli vale kujutellm inimeste öhesugusest éllusuhhtumisest. minngi suurem máaomand inimesi ejj uvitantki, sest méeldivam oli vabalt liikkuda. ja eramuomand oli ka siis täjjästi olemas, valldavalt isegi mxjsstlikes píirides. praégused kakklused rannasliikkumise ja toasstvälljumisepärast on ju tottruse tipp. anna eesstlasele minngi xjjgus, akkab ta kohe seda kuritarvitama. sest ajjnsaks éesmärgiks on teha kahhju tejsele eesstlasele.

Maila, toomas, 2005-08-20 09:59:03

Elvi Laukil ei olnud õigust valida kahe inimese - V.L. ja minu - eluliste huvide vahel ja tungivalt soovitada lahendust, mis sobis ainult V.L.-le ja mitte mulle.

Elvi Lauk ei tegelenud V.L. ja Sinu huvide vahel valimisega. Temal oli menetleda A.L. tagastamisavaldus ja ORAS alusel oli A.L. õigustatud subjekt 1/3 osas. Isegi kui märtsis 1993 ei olnud tema subjektsust tõendavad dokumendid korrektselt esitatud, ei olnud tol hetkel veel välistatud, et ta võib need esitada.

See, et A.L.'l ei olnud tagastamise õigustatud subjekt, et tal puudus õigus pärida, on Sinu ja Sinu sugulaste soovmõtlemine, mis tuleneb veendumusest, et Adolf Lauba oli testamentide koostamisel ja võimu saboteerimisel eksimatu. Võimalik on siiski, et ta ei osanud ette näha ORAS täpset sõnastust.

Sa ise siinsamas jõudsid mu meelest ära märkida, et V.L. esitas testamendi, kuna talle oli moraalselt vastuvõetamatu võimalus, et A.L. tunnistatakse subjektiks. Ilmselt ta ei olnud valmis sellega riskima. Ma ei mõista, milles sel juhul seisneb ametniku süü. Kui, siis võibolla et ta lihtsalt kaotas vaidlustes enesevalitsemise.

Maila, toomas, 2005-08-20 10:44:39

On Sul kordagi olnud mõistmist ja empaatiatunnet Elvi Laugu suhtes? Tead Sa mist tast on saanud? Oled Sa mõelnud, et võibolla tema oli madalapalgaline ametnik, kes võis kaotada oma tervise miljonite lootusest pimestatud reaalsustunde kaotanud pärijate kemplemises.

Maila, toomas, 2005-08-20 10:50:11

Ma osalesin omandireformiga seotud ebameeldivas asjaajamises mitme omaniku esindajana. Nii isikliku vara kui tööandja huvides. Neid hetki kui mul asjaajamise käigus silme eest pimedaks lõi ja juhe kokku jooksis, oli palju. Ühel niisugusel mõistusekaotuselähedasel hetkel, novembris 1997, kui riigikogu võttis vastu ühe järjekordse maareformiseaduse muudatuse, pöördusin ma spordiusku. Ma lihtsalt keeldusin omandi- ja töömuresid nägemast elus peamisena, muud hävitavana ning keskendusin spordist ja suhtlemisest saadavale rõõmule.

33338, 2005-08-20 11:33:46

ka Toomas tegeleb praégu marjakorrjamispordiga.

Ants, 2005-08-20 18:32:18

Kas on õige rääkida teadusest ainsuses?

Ma arvan, et on mitut sorti teadust väga erinevate ideoloogiatega ning nad kasutavad erinevaid vahendeid, väga erinevate eesmärkide saavutamiseks.

Muidugi ma mõistan, miks Peeter tahab, et jämemateriaalne teadus (kristlik teadus !?) hakkaks tegelema asjadega, millega on seni tegelenud kõrgemad ja kogenenumad teadused.
Sest tundub ja vist ongi nii, et kristliku teaduse viljad on kergesti kättesaadavad. Tarvitseb vaid minna poodi. Oleks ju meelitav osta pääsu mõnda paradiisi või veepealkõndi, nagu ostetakse arvutit või telerit.

Ma juba kuulen hääli, et EI! EI! on ainult üks jagamatu teadus, kõik muu on soolapuhumine ja mambo-džambo.

Aga.

Näiteks, Uku Masing ei ole eriti kõhelnud tõlkimaks brahmaani teadlaseks, eriti, kui too lahendab olukordi astroloogia või mõne muu teadusega, isegi kui nad seejuures midagi uut ei avast ega leiuta. Ei avasta ega leiuta ju ka enamus robustteadlasi midagi, vaid nad rakendavad juba olemasolevaid meetodeid ja ideid lahendamist vajavate ülesannete lahendamiseks, healjuhul nii. Aur võib kuluda ka varjamaks, et ollakse parasiit sinikrae kaeluses.

Tahta teaduselt, mis tegeleb punktmassi viimisega A juurest B juurde, et ta aitaks leviteeruda või suisa nirvaanasse on suhteliselt tobe ja mõttetu, mumeelest.

tsukts, 2005-08-20 18:47:08

Ei avasta ega leiuta ju ka enamus robustteadlasi midagi, vaid nad rakendavad juba olemasolevaid meetodeid ja ideid lahendamist vajavate ülesannete lahendamiseks, healjuhul nii. Aur võib kuluda ka varjamaks, et ollakse parasiit sinikrae kaeluses.

Pjotr Kapitsa kirjutas Stalinile kirja, milles kritiseeris teaduse parteilist juhtimist ja ‘'parteiteadlasi'’, kes olid saadetud appi teadust arendama...
Selles kirjas oli umbes taoline lause:'Nad teavad, palju võrdub 2x2 ja arvavad seepärast, et teavad kõike...'

33338, 2005-08-20 18:56:55

ma vaattan praégu sama saadet.

33338, 2005-08-20 18:58:02

tekib küsimus: kas Kapìtsa oli Staalinile nii väga vajalik vxj ta lihhtsalt méeldis Jossile?

tsukts, 2005-08-20 19:00:59

Arvan pigem, et meeldis, sest asendamatuid ju ei ole.

33338, 2005-08-20 19:02:27

téadus jäägu siisski ajjnsusésse. ned muud “téadused” on vajd inimese tegevuse liigid, milleabil ta püjjab illmas olemasolevat enndale sellgeksteha.
minujaokks allgab téadus pihhta säältt kuss inime avastab midagi varem mittetéadaolevat. nii vxjjb téadlaneólla tavaline talunik ja vasstupidi, rahhva°arrvel palkkasaav “téadlane” seda mitteólla.

33338, 2005-08-20 19:03:54

nii et mejje arusaam TÉADUSEST ja TÉADLASTEST on kxvasti moondund.

33338, 2005-08-20 19:05:59

aga nüüd kaen TV3'st kujdas juuttidest okupandid ej taha kujdagi anastataud aladelt lahhku. nagu mejjle tuttavamad russitki.

elu väljaspool TV-d, 2005-08-20 19:06:26

_Selles kirjas oli umbes taoline lause:'Nad teavad, palju võrdub 2x2 ja arvavad seepärast, et teavad kõike...'_

Kapitsa on tsuktside vaimsed võimed ilusti kokku võtnd.

***