Mida me ootame teaduselt?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1397 kommentaari.

toomas, 2005-08-19 19:33:16

Lisan veel paar kollaazhkildu:

-see jutlusepidaja oli ikka fantastiline küll - koos ungari mehele üldse nii tüüpiliselt omased husaarimaneerid ja lisaks veel kalvinistlik retoorika.

33338, 2005-08-19 19:34:37

Toomas,
palju sellest usulisest salapärast lihhtsa inimesejaokks järälejääkks kuj kokkutulldaks näjttäks vabas lóoduses? jutt ja jutlustajad oleks küll samad aga inimese madalajd tunndejd suudaks ahistada vajd sejnad ja ilustised.

toomas, 2005-08-19 19:37:06

Sain oma õemehelt Norrast meili, kus ta kirjutab, et käis eile vaatamas ooperit Olav Engelbrektssoni kohta, kes oli “den siste katolske
biskopen som rømte da danskene kom og gjorde oss danske og lutheranske” - “viimane katoliku piiskop, kes põgenes siis, kui tulid taanlased, kes tegid meid ümber taanlasteks ja luterlasteks”.

Ah siis selline tõlgendus! Võib-olla seletab see siis seda mulle alati veidi veidrana tundunud norralaste romantilist katoliku-ihalust. Mõelge kasvõi Sigrid Undseti “Kristiina Lauritsatütre” ja temalt just äsja meil tõlkena ilmunud romaani “Põlev põõsas” peale.

33338, 2005-08-19 19:39:48

minujaokks oleks modjorikéelne juttlus keeleliselt sama mxjsstmatu nagu oopper kassvxj Karrèerase°esituses ehhki mxnestsxnast ehk arugisaakks. arrvan et valldavalt mängitakksegi välisele mxjutamisele, sest inimesed saavad arrva aru nejjlepakutava sisust. kúulasin minagi kunagi éelmist paavssti otse aga aru ej saand mxhhkagi. rohhkem mxjus väljak ja se rahhvaulkk, keda oli silmanurgast kohati imelik kaéda. minngi osa txessti näjjs ajnult sellele elavat, ümmbrust ej pannd nad tähälegi.

toomas, Numbrimees, 2005-08-19 19:39:58

Ma ei tea vastata. Kristlastest on see paratamatu seos hoonetega vist rohkem protestantide jaoks oluline asi. Missasid, protsessioone ja ristikäike tehakse ju tihti looduses - sama ju ka õigeusklikel.

toomas, 2005-08-19 20:10:52

Lähen tagasi selle kommi juurde, kus Pirita 60 Loo kommidele vastamine pooleli jäi.

33338, 2005-08-19 20:11:08

seda küll, Kuremälähädal metsavahina töödates sattusin isegi p'äälä kuj m'ääkü.llg oli rahvast täjjs. ja küsiti vahel minugikäässt, kus see vxj too paatjuska (nunnakloosstri lähistel!) pesitseb. mehed elasid ju väljaspool.
aga see oli ikkagi níi'öölda méeldivaks vahelduseks. kuj vabasxhus peettaks juttlusi kogu aeg, sis oleks selle mxju palju väjkksäm.

toomas, levi, 2005-08-19 20:14:33

levi, Toomas, 2005-08-19 14:32:12

toomas, Ants, 2005-08-19 13:49:40

Kas sa mõtlesid selle versioon ise välja või keegi teine? Kui keegi teine, siis kas see teine on õigusalase hariduse ja kohtupraktikaga inimene?

Mulle on au et nii küsid: ma mõtlesin selle versiooni välja puhtalt ise.

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-08-19 20:35:15

levi, EA, 2005-08-19 15:00:25

Aga miks ÕIGUS pole võrdne TÕEGA????...siin on inimeste poolt loodud
VASTUOLU, sest tegelikult on TÕDE ja ÕIGUS pöördvõrdelised mõisted.

Teile kõigile ikka rõõmsat meelt ja VALGUST

Olev;))) /kavaldab miskipärast :))) /

toomas, Ants, 2005-08-19 20:41:04

Toomas:
Eestis toimub/on toimunud Omandireform, mille käigus tehti vastavalt esitatud tõenditele kindlaks minu vanaema staatus õigustatud subjektina 1/2 Pirita Alt-Puki talu maade suhtes.

Ants:
Omanikul oli kolm last. Kui tagastati testamentideta, pidi vara jagunema kolmeks. Seega ORAS-e järgi oli su osa 1/3

Endisel omanikul oli palju rohkem lapsi kui kolm. Tähtis on hoopis see, et avalduse tagastamiseks ning nõutavad tõendid selle juurde, esitas üks laps (1/2) ja teise lapse kaks last (1/2=1/4 ja 1/4). Vara tagastati ainult nendele, kes esitasid avaldused ja tõendasid selle põhjendatuse.

Toomas:
Ma olin oma vanaema õigustatud subjekti staatuse (nõudeõiguse muuhulgas tühjadele maadele vähemalt 60 miljoni krooni ulatuses) nõuetekohane pärija ja ma võtsin selle pärandi notariaalselt vastu.

Ants:
Sel ajal, kui sa oma vanaema pärandust vastu võtsid, ei olnud tagastamisotsust tehtud. Menetlus oli pooleli.

Ma võtsin vanaema pärandusena vastu tema nõudeõiguse vara tagastamisele, mille oli postuumselt vanaemale omistanud 1. veebruari 1993 otsus tema postuumselt õigustatud subjektiks kuulutamise kohta.

Ants:
Õigus nõuda ei ole sama, mis õigus saada.

Loomulikult, ent “nõudeõigus” on kindla juriidilise sisuga mõiste.

<i<Toomas:
Seda minu õigustatud ootust rikuti Tallinna Linnavarade Ameti poolse ebaseadusliku käitumise läbi 1993. aasta märtsis (esiteks: Elvi Lauki ähvardus V.L.-le ja mulle;

Ants:
Seda pole sa enne öelnud, et ka sind ähvardati. Seda kergem peaks sul olema vastata levi küsimusele, milles see ähvardus seisnes.</i>

Juba olen vastanud.

toomas, 2005-08-19 20:47:29

Peab ütlema, et vähemalt kommide kirjutajale on siinne via formaat, et pärast iga kommi kirjutamist hüppab ette kirjutatud kommiga lõpulehekülg, tunduvalt ebamugavam kui delfi formaat, kus pärast kommi saatmist jääb ikka ette see lehekülg, millelt komm saadeti:

tõesti üliebamugav on kogu aeg meeles pidada, kuhu järg jäi, ja sinna mälu järgi tagasi minna.

Muidugi, võib-olla peab see justnimelt olema distsiplineeriv vahend, et “ärge järjest vanemaid komme kommenteerige, ilma et te vaataks, mis konteksti teie komm täpselt satub”, aga tean kindlalt siinsest seltskonnast veel ühte inimest, kes peaks tema kommenteerimisstiili arvestades olema minuga ühel seisukohal - see on <b>Njah</b! Hihii! Näed isegi meie Njahiga võime ehk mingites asjades ühel ja samal seisukohal olla!

toomas, Njah, 2005-08-19 20:48:57

Muidugi, võib-olla peab see justnimelt olema distsiplineeriv vahend, et “ärge järjest vanemaid komme kommenteerige, ilma et te vaataks, mis konteksti teie komm täpselt satub”, aga tean kindlalt siinsest seltskonnast veel ühte inimest, kes peaks tema kommenteerimisstiili arvestades olema minuga ühel seisukohal - see on Njah! Hihii! Näed isegi meie Njahiga võime ehk mingites asjades ühel ja samal seisukohal olla!

Kas oled nõus?

Peemot, 2005-08-19 20:57:59

Küllap vist. :)

toomas, Maila, 2005-08-19 20:58:13

Sa tahad kahte asja korraga. 1938.a. põhiseaduslikkust ja ORAS kaudu pärimist. See on ebaloogiline.

Ma täpsustan: ma tahan ORAS alusel mulle tagastamata jäänud maa hinna kompenseerimist.

1938. aasta põhiseaduslikkusest olen siin rääkinud selleks, et seletada Adolf Lauba 1942. ja 1976. aasta dokumendi koostamise tegelikku tagamõtet. (1976. aasta testament on minu kompenseerimistaotluse juures oluline dokument.)

Põhiseadusliku testamendijärgse pärimise läbi Sa oleksid pärinud maja krundi. ORAS järgi 1/3 maast või kompensatsiooni 1/3 maa maksustamishinna ulatuses EVP'des. Mingist 2005.a. turuhindadele vastavast saamatajäänud tulust ei saa kindlasti rääkida omandireformiga seoses.

“60 miljonit” on siin loos eelkõige metafoor, täpse kompensatsiooni suuruse peab muidugi määrama kohus.

toomas, sorri, eksitav viga!, 2005-08-19 21:05:32

Levi:
Kuidas sa saad üldse teada, et kohus ei ennista? Tõsi, seda on võimalik teada üksnes siis, kui kohus on jätnud juba ennistamata, edasi ei kaevatud ja sellesisuline kohtulahend, millega jäeti tähtaeg ennistamata), on juba jõustunud.

Toomas:
Täpselt nii on. Kusjuures ebasikaebamise tegi võimatuks minu advokaadi poolt mulle tungivalt soovitatud “surra-murra”, millest kohtunik kinni hakkas, jättes minu tegelikud argumendid tegelikult käsitlemata. (See oli see “Kumb Teile tähtis on - õigus või raha?”, mille retoorilise küsimisega advokaat mind “surra-murra” aktsepteerimisega nõustuma kallutas.)

Njah, Hele 11:16, 2005-08-19 21:06:06

"Jumal kogebki seda läbi inimese, inimesena lollolemine ongi Jumala meetod seda kogeda."

Kole imelik värk selle jumalaga: olla teine kõik maailmas oleva valmis tennu, kuid sellist piskut nagu tehtut ennast kogeda/taibata ei suuda. Meenub üks ütlus koerast ja sabast... :)))

Njah, EA 11:23, 2005-08-19 21:19:42

"Siis pead leppima enda ja maailma ebatäiusega."

Olen selle paratamatusest juba ammu aru saanud.

Küll jäi Sul aga vastamata mu küsimus “Mis Su väidet “Siinpool on ebatäius, sealpool täius, mis hõlmab nii olemist kui olematust. Täius hõlmab ka siinpoolset ebatäiust, maailma” tõestab?” Ilma selleta jääb ta vaid tühipaljaks ärplemiseks...

Njah, EA 11:46, 2005-08-19 21:29:39

"Elu tekib iseenesest. Vees, ürgookeani põhjas. Võta peotäis vett ja vaata seda mikroskoobi all. Kihiseb elust:)"

Nii kähku ja lihtsalt see eluteke ka ei käi. Muidugi, kui võtad vee sealt, kus ta juba eelnevalt elust kihab, siis näed seda kihamist edasi. Aga keeda seda vett nii paar tundi, pane siis õhukindel kork peale ja vaata mõne päeva pärast uuesti mikroskoobi all. Pole seda kihamist enam siis kuskil.

Olendid tekivad iseendast.

Sellega ei saanud isegi väidetav Jumala Poeg isiklikult hakkama. Isegi tema pidi Maarja-Magdaleena kõhust välja kasvama...

Maila, toomas, 2005-08-19 21:32:36

Väga paljude tagastamise õigustatud subjektiks tunnistatute lootused ei täitunud. Ma nõustasin kunagi aastate eest isikut, kes oli tõsise äriplaani käivitanud eriti kommertsväärtuslikus kohas tagasisaadava maa peale. Maad ta ei saanud, ainult nutsukese EVP'sid. Sest maareformiseaduse järgi sai maa ostueesõigusega erastamise subjekt.

Pirita juhtumis selgus, et 1. veebruari otsust tehes oli jäetud arvestamata A.L. avaldus. Kui A.L. oma tagastamisavaldust esitades ei teadnud midagi ei oma õigusest pärida ORAS alusel Alt-Puki maid ega oma isa testamendist, millega ta pärimisõigusest ilma olevat jäetud ja nimetas avalduses puhta juhuslikult „Pirita talu”, siis tabas ta pimesi nn. „40 milj.” naelapea pihta. Ilmselt ei teadnud ta ka midagi oma õe ja Sinu ema partertehingust. Viga oli, et ta oli unustatud kokkulepetesse kaasamast ning kahjuks ei võtnud te kuulda ka ametnike soovitust temaga ise kohvikus kokku leppida. Ametnikud ilmselt oleksid lähtuvalt avaldusest pidanud nõudma talt täiendavaid dokumente ning kuni nende esitamiseni või avalduse tagasivõtmiseni ei oleks saanud õigustatud subjektiks tunnistamise otsust kinnistu suhtes vastu võtta.

Kuna ORAS ei räägi midagi endise omaniku laste pärijatest vaid nimetab konkreetselt, kellel on õigus maid tagasi taotleda, siis minu loogika ütleb ka, et nõukogudeaegse testamendiga pärimisõigusest ilma jätmine ei tule ORAS puhul arvesse.

toomas, Maila, 2005-08-19 21:40:48

Minu arvates Elvi Lauk ei ähvardanud, vaid väljendas seda, kuidas asjaajamised tol ajal vastavalt ORAS ja asjaajamiskorrale olid. Kui A.L. õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisavaldus oli tähtaegselt esitatud, siis ei oleks tohtinud tagastamisotsust kinnistu osas, millele ta oli põlvnemise järgne pärija, ilma tema asja läbi vaatamata langetada. See, et Sina arvad, et ta “Pirita talu” all ei mõelnud seda talu või et Sinu arvates talt oli pärimisõigus ära võetud, ei muuda asja Elvi Laugu tööülesannete vaatenurgast.

Jah. Selle loogika alusel Elvi Lauk ka oma ähvarduse V.L.-le ja mulle (mis sellisel kujul tehtuna igal juhul ületas temale kui ametnikule antud volitusi) tegi.

Oluline on aga see, et ei A.L. tagastamisavaldusel ega ühelgi sellele lisatud tõendil (mille tegelikult esitasid Adolf Lauba tütred R.P. ja T.P. ainult teiste kinnistute kui Alt-Puki talu kohta) ei olnud ühtegi viidet Alt-Puki talule.

See, et A.L. sõnapaar “talu Pirital” võiks üldse kuidagi olla seotud Alt-Puki taluga, ei tulnud välja mitte esitatud tõenditest, vaid lihtsalt seepärast, et (i) meie Adolf Lauba kinnistute paberid olid juhuslikult pandud teise Adolf Lauba kinnistu paberitega ühte kausta ja (ii) teine Adolf Lauba oli juhuslikult meie talu naaberkinnistu endine omanik, kelle pärija teadis, et A.L. on meie taluga seotud (ta ütles - nagu ta mulle ise kinnitas - suusõnaliselt Elvi Laukile: “Aga A.L. on ju hoopis Alt-Puki vanaperemehe poja Adolfi poeg - mitte meie taluga seotud”).

Ja tegelikult on kõige kurioossem, et kahe Adolf Lauba olemasolu täpse sisu suutis Elvi Lauk enda jaoks selgeks teha alles pärast seda, kui ma tema palvel olin talle joonistanud Alt-Puki ja Ülalt-Puki talude sugupuud!

S.t.: kui ma poleks Elvi Lauki palvele vastu tulnud, siis suure tõenäosusega oleks “60 miljonit” mulle siiski tagastatud.

—-

Aga siia juurde tuleb märkusena lisada, et Elvi Lauki ähvarduse asja mistahes tõlgendusest hoolimata on keskne seaduserikkumine minu suhtes ikkagi hoopis see, et mult ei võetud seadusvastaselt A.L. probleemi lahendamiseks vastu 1976. aasta testamenti.

***