Mida me ootame teaduselt?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1397 kommentaari.

toomas, Ants, 2005-08-19 13:49:40

Aga millist raha sa siis Katoliku Kirikule kingid?
Raha tekkib ju sulle ainult läbi testamendi mittekehtimise.

Eestis toimub/on toimunud Omandireform, mille käigus tehti vastavalt esitatud tõenditele kindlaks minu vanaema staatus õigustatud subjektina 1/2 Pirita Alt-Puki talu maade suhtes.

Ma olin oma vanaema õigustatud subjekti staatuse (nõudeõiguse muuhulgas tühjadele maadele vähemalt 60 miljoni krooni ulatuses) nõuetekohane pärija ja ma võtsin selle pärandi notariaalselt vastu.

Minul kui õigustatud subjekti staatuse (nõudeõiguse) pärijal oli õigustatud ootus, et vastavalt õigustatud subjekti staatusele mulle mh. tagastakse vara vähemalt 60 miljoni krooni ulatuses.

Seda minu õigustatud ootust rikuti Tallinna Linnavarade Ameti poolse ebaseadusliku käitumise läbi 1993. aasta märtsis (esiteks: Elvi Lauki ähvardus V.L.-le ja mulle; teiseks:1976. aasta testamendi vastuvõtmisest keeldumine seadusvastase põhjenduse - “1976. a. testamenti ei võeta arvesse, kuna see on tehtud Nõukogude perioodil” - alusel).

Nõuan riigilt sellest rikkumisest tuleneva kahju (vähemalt 60 miljonit krooni) kompenseerimist.

Saadud raha annetan Rooma Kirikule.

EA, 2005-08-19 13:58:48

Kui jalad põhjas ja 60m käes, siis võib kirik meelest minna ja kroonlühtri asemel kingitakse küünal. Kui seegi kiiruga ei unune:)

Kui 60m käes, siis hakkavad käed värisema ja juhe jookseb kokku:)

Aga jumalal on seda kõdu kõige vähem vaja. Ainult inimestel.

toomas, EA, 2005-08-19 14:05:16

No vaatame, kas mina olen siis kah “Joak, kurrat jalad põhjas” - tehes siinkohal väikese hommage'i PL-le - või mitte!

No vatt. Selle väljaselgitamiseks on ju lausa hädavajalik, et saaksin need 60 miljonit kätte, kas pole?

Nii et tulge eksperimendi läbiviimiseks appi!

levi, Toomas, 2005-08-19 14:10:23

toomas, levi, 2005-08-18 20:54:21

Levi: Kas sa oled neid asju kohtus vaidlustanud? KUi jah, siis kuhu see asi jõudis ja miks jõudis või üldse ei jõudnud?

Toomas: Jõudis lõpuks selleni, et kohus ei ennista 14. juuni 1993 otsuse vaidlustamise kahekuulist tähtaega (sellest hoolimata et olin ka nende kahe kuu jooksul Psühhiaatriahaiglas statsionaarselö ravil) ega võta minu keissi käsitlemisele.

————-

Kuidas sa saad üldse teada, et kohus ei ennista? Tõsi, seda on võimalik teada üksnes siis, kui kohus on jätnud juba ennistamata, edasi ei kaevatud ja sellesisuline kohtulahend, millega jäeti tähtaeg ennistamata), on juba jõustunud.

Loomulikult on õige, et kui juba ükskord tehti lahend ennistamata jätmiseks, siis enam ei vaadata seda läbi. Kas see on siis vale?

Kas ennistamata jätmine saab olla asjaoluks, mille kaudu põhjendada enda arusaama õigsust? Kui nii, siis on see tõesti, nagu mõttes püssi palge tõstmine, päriselt laskmata karu naha kätte võtmine, selle imetlemine, nuusutamine, jagamine ja mis kõik veel.

Vaata, täiesti õige ja õiglane on, et esinevad protsessitähtajad, mille mittejärgimine toob kaasa takistuse nõude mitteläbivaatamiseks. Vastasel juhul kaoks käibe stabiilsus ja oleks võimalik teha palju ebameeldivat teistele, ehkki materiaalõiguslikus tähenduses võis inimesel isegi olla õigus sellel varale. Aga ainult, et ‘võis’, kuna, kas ka päriselt ‘oli’ või ‘võis’ jäigi lõplikult välja selgitamata.

Veel üks oluline moment. Kui menetlustähtaega ei ennistata, siis on selleks ka kaalukad põhjused (seadusliku takistuse või mõjuvate põhjuste puudumine) ning ennistamata jätmise korral oleks ebaõige asuma süüditama EV, PS-i, ORAS-t, teisi inimesi! Püüa aru saada, et kui menetlustähtaega ei ennistata, mistõttu seda ei ole enam võimalik ennistada, siis ON ASI LÕPPENUD! Kõik muud argumendid ja õigustused, kui need ei ole reaalselt ka tegude kaudu suunatud olemasoleva õigussüsteemi või-korra täiustumisele ning kestavad ebaloomulikult kaua, on tõesti mentaalne onanism, mille põhjus võib peituda saamahimus ja nö kuntslikus märterluses. Viimatimainitu kaudu soovitakse teadlikult mõjutada ümbritsevat, eesmärgiga tõmmata enda peale teiste kaasatunde kaudu samatundeline huve, mis võiks tema enda arvates olla võrdväärne ‘kaotatuga’).

EA, 2005-08-19 14:11:23

toomas

siin sa enam kaugemale ei saa.
pead leviga, asjatundjaga, kohtuma.
kui talle suure tüki annad, siis ehk teeb selle suure töö ära.

Toompea vanaproual läks pool vara advokaatidele, et maja tagasi saada. Aga sai.

toomas, 2005-08-19 14:12:23

põrgutules piinlev teema, 2005-08-19 10:15:40

Filosoofia
“Mida me ootame teaduselt?”

Vastus:

60 MILJONIT!

Jah. Täiesti õige. Pirita 60 Loo keissi lahendus on põhimõtteliselt nii tähtis, et õige viis sellele lahend saada oleks kindlasti Riigikohtus riigikohtunike-juurateadlaste poolt.

Ants, toomas, 2005-08-19 14:13:53

Eestis toimub/on toimunud Omandireform, mille käigus tehti vastavalt esitatud tõenditele kindlaks minu vanaema staatus õigustatud subjektina 1/2 Pirita Alt-Puki talu maade suhtes.

Omanikul oli kolm last. Kui tagastati testamentideta, pidi vara jagunema kolmeks. Seega ORAS-e järgi oli su osa 1/3

Ma olin oma vanaema õigustatud subjekti staatuse (nõudeõiguse muuhulgas tühjadele maadele vähemalt 60 miljoni krooni ulatuses) nõuetekohane pärija ja ma võtsin selle pärandi notariaalselt vastu.

Sel ajal, kui sa oma vanaema pärandust vastu võtsid, ei olnud tagastamisotsust tehtud. Menetlus oli pooleli.

Õigus nõuda ei ole sama, mis õigus saada.

Seda minu õigustatud ootust rikuti Tallinna Linnavarade Ameti poolse ebaseadusliku käitumise läbi 1993. aasta märtsis (esiteks: Elvi Lauki ähvardus V.L.-le ja mulle;

Seda pole sa enne öelnud, et ka sind ähvardati. Seda kergem peaks sul olema vastata levi küsimusele, milles see ähvardus seisnes.

levi, Toomas, 2005-08-19 14:17:49

toomas, Maila, 2005-08-19 13:35:38

Ma ei maksa riigile kätte, vaid seisan nii palju kui minust võib sõltuda hea selle eest, et riigi Põhiseadus tagaks riigis õiguskorra põhiseaduslikkuse. Sellest on kasu kõigile Eesti Vabariigi kodanikele.
———

Sa kujutad endale ette ebareaalseid asju, Toomas.

Sellest ei ole absoluutselt mittemingisugust kasu, kui seda ei vaata läbi kohus. Ainult kohtupraktika kaudu on sellest kasusaamine võimalik. Pealegi on sinu väljaspool kohtusüsteemi teostatav ‘õigusemõistmine’ jurridika mõttes ja pehemelt öeldes, asjatundmatu. Samas ka mõttetu, kui su eesmärgiks on ühiskondlik kasu.

EA, 2005-08-19 14:20:00

levil on loomulikult õigus, kui tähtaeg möödas, siis lõpp.

Aga siinkohal küsiks levilt küsimuse, mida ma sageli õigusinimestelt küsin ja millele paljud neist ei oskagi vastata:)

Kumb on kõrgem, kas Tõde või Õigus?

toomas, Ants, 2005-08-19 14:20:02

Mis ootus sul siis Elvi Laugu suhtes oli, et leides A.L. tagastamisavalduse kuulab ta ära teie suguvõsa hinnangu A.L. suhtes, et tegemist on ebamoraalse ja liigselt alkoholi tarbiva indiviidiga, noogutab pead, võtab põlle taskust välgumihkli ja süütab A.L. avalduse pidulikult põlema. Kas nii?

Mis Sa nüüd. Kaks sõna tema avaldusel "talu Pirital" ei olnud ühegi Adolf Lauba kinnistute tagasitaotleja (R.P, T.P, A.L. ja surnud R.L. pärijad) poolt toetatud ühegi lisatõendiga (< R.P. ja minu ema “Pirita vs. Kamara” “bartertehing”), nii et neil oli A.L. avaldusel juriidiliselt sama ebaoluline väärtus, kui oleks olnud samas kõrval näiteks sõnadel "talu Suure-Jaanis" või "kinnistu Kostariikas, San Jose linna San Migueli tänaval".

Ergo: Elvi Lauk oleks pidanud need sõnad A.L. avaldusel lihtsalt tähelepanuta jätma kui tõenditega katmata taotluse ega mitte paaniliselt arvama-tegutsema hakkama justkui ta oleks 1. veebruari otsuse vormistamisel esitatud tõendeid kuidagi valesti menetlenud.

Elvi Lauk ei olnud teinud viga, aga ta ei saanud sellest aru.

Elvi Lauk reageeris lihtlabaselt üle.

EA, 2005-08-19 14:25:03

Kõik maised varad on kaduvad.

Miski pole võrreldav hingerahuga kui me selle kaotame.

Rahu - kõige tähtsam, rahust tuleb rõõm.

EA, 2005-08-19 14:29:38

Eesti suurim ja vanim tamm.

www.loodusemees.ee/pildipank.asp?otsingutekst=s_l_o_0_3_1_8

levi, Toomas, 2005-08-19 14:32:12

toomas, Ants, 2005-08-19 13:49:40

Kas sa mõtlesid selle versioon ise välja või keegi teine? Kui keegi teine, siis kas see teine on õigusalase hariduse ja kohtupraktikaga inimene?

EA, 2005-08-19 14:40:14

680 a vana ja ümbermõõt 8m!!!

Kas olete näinud sellist puujumalat?

toomas, levi, 2005-08-19 14:40:19

levi, Toomas, 2005-08-19 12:45:36

toomas, sama kordus parandusega, 2005-08-19 09:23:44

toomas, 2005-08-19 09:47:31

toomas, 2005-08-19 10:15:19

——————

Mnjaa.. juriidilised teadmised on sul ikka kehvavõitu küll.../väga pehmelt öeldes/

Siin ei proovinud ma mitte niivõrd näidata oma teadmisi juurast (mis mul asjahuvilisena pole muidugi mitte süstemaatilised!), vaid oma mitu aastat kestnud detektiivitöö tulemusi Adolf Lauba poolt koostatud 1942. aasta ja 1976. aasta dokumendi tegeliku tähenduse lahtimuukimisel.

Nagu sinagi, Levi, ei saanud ka mina ühel hetkel enam üldse aru, MIKS nägi ta 1976. aastal tegelikult vaeva sellise testamendi koostamisega või miks oli 1942. aasta testament/kohtuotsus nii keeruliselt formuleeritud ja eraldi kohtuotsusena vormistatud.

Kogusin kommentaare asjaosalistelt (tütar R.P. - kellelt muide küsisin ka eraldi luba 1976. aasta testamenti oma Pirita 60 Loo huvides kasutamiseks!), lugesin hoolega seadusandlust, tegin järeldusi.

Pilt hakkas avanema alles aegamööda.

Nii et: see mille nende kommentaaridega kirjutasin, on eelkõige minu tõlgendus Adolf Lauba intensiooni kohta 1976. ja 1942. aasta dokumendiga seotult.

Hele, levi, 2005-08-19 14:42:30

Kuule levi, süüdistades Toomast nendes jäledustes kirjeldad sa ju hoopis omaenda mõtteviisi,
sa võiksid seda mõtteviisi parandada, mitte siin Toomast sildistada ja “paljastada”.

Seda “mentaalset onanismi” oled sa siin ise tükk aega provotseerinud ja nüüd siis mõistad selle üle kohut.

toomas, levi, 2005-08-19 14:46:53

Millega see Elvi Lauk siis V.L ja V.A ähvardas?

Üks kuu pärast 1. veebruari 1993 õigustatud subjektide “60 - 60” otsuse jõustumist võttis Elvi Lauk ühendust V.L.-ga ja teatas talle (nii nagu mina seda tean V.L. jutu alusel, kes Elvi Lauki teate mulle kohe edasi rääkis):

(i) 1. veebruari “60 V.L. ja V.A. - 60 A.-M. K.” otsus läheb muutmisele, nii et see asendatakse uue otsusega “40 V.L. ja V.A. - 40 A.-M. K. - 40 A.L.”;

(ii) selle uue otsuse vastuvõtmist on siiski võimalik ära hoida, kui V.L. ja V.A. esitavad 1942. aasta testamendi ("sest Saksa-aegseid testamente on vahepeal hakatud arvestama").

Maila, toomas, 2005-08-19 14:48:25

Ma olin oma vanaema õigustatud subjekti staatuse (nõudeõiguse muuhulgas tühjadele maadele vähemalt 60 miljoni krooni ulatuses) nõuetekohane pärija ja ma võtsin selle pärandi notariaalselt vastu.

See 60 miljonit on kangesti ülekaalukas mõte. Sa tahad kahte asja korraga. 1938.a. põhiseaduslikkust ja ORAS kaudu pärimist. See on ebaloogiline. Põhiseadusliku testamendijärgse pärimise läbi Sa oleksid pärinud maja krundi. ORAS järgi 1/3 maast või kompensatsiooni 1/3 maa maksustamishinna ulatuses EVP'des. Mingist 2005.a. turuhindadele vastavast saamatajäänud tulust ei saa kindlasti rääkida omandireformiga seoses.

***