Mida me ootame teaduselt?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1397 kommentaari.

toomas, 60 ungari kirikuõpetajat, 2005-08-19 12:30:56

Atyank, ki vagy a mennyekben,
szenteltessek a te neved.
Jöjjön a te orszagod.
Legyen a te akaratod mind a mennyben,
ugy a földön is.
A mi mindenapi kenyerünket
add meg nekünk ma.
...
phuh... “Ja anna meile andeks meie võlad...” ei tule praegu meelde - las jääb vahele (sorri):

Es ne vigy minket kisertetbe,
de sabadits minket a gonosztol.
Mert tied...

toomas, levi, 2005-08-19 12:34:31

Su viimane kommentaar on muidugi Jumala õige.
See konkreetne töö oleks mul vaja tõesti ette võtta!
See saab olema muidugi suhteliselt raske ettevõtmine.

—-
Praegu lähen siiski tagasi 461. kommi juurde ja hakkan sealt, kus pooleli jäi, uuesti, kommima.

EA, 2005-08-19 12:39:16

PL
Tekib küsimus, miks siis „väline“ teadus „oma lõpliku tõeni“ ikka veel jõudnud pole? Miks ta ikka veel vahetab mahasurevate akadeemikute põlvkondade rütmis „paradigmasid“, sumades ajutiste või kohalike „kolkatõdede“ soos? On tal olnud seks liig vähe aega? On tema objekt – meeleline maailm – seks liiga illusoorne, käestlibisev
—————————

Lugu on pikk ja veidi keeruliselt sõnastatud, raske aru saada. Aga üldjoontes võib nõusse jääda.

Teadus tegeleb välisega, mõõdetavate asjadega.
Mis on inimese meel, seda teadus veel ei tea.
Seda ei saa mõõta, vaid isiklikult kogeda.
Siin läheb või püüdleb religioon (Dharma) teadusest sügavamale.

Hele, 2005-08-19 12:41:21

EA: Sinu olemasolu põhjuseks ongi tugev soov olla olemas.

Kelle soov?
Kui mind veel olemas polnud, siis ei saanud mul ju olla mingit soovi, mis oleks saanud minu olemasolu põhjustada.

Olendid tekivad iseendast. Igaüks on enda ise loonud.

Kuidas ma saan midagi luua, kui mind veel ei ole?

Olendid tekivad enamasti teistest olenditest. Võta vesi, kus pole ühtki olendit, pane see kinnisesse anumasse ja vaata, millal sinna mõni olend iseendast tekib...

Jumal ei loonud lolle.

Jajahh, hunt, sääsed ja madu-uss olla kuradi loodud... aga et lollid siis ka? :)

Aga ikkagi, kuidas saab üldse miski olla väljaspool olemasolemist?

levi, Toomas, 2005-08-19 12:45:36

toomas, sama kordus parandusega, 2005-08-19 09:23:44

toomas, 2005-08-19 09:47:31

toomas, 2005-08-19 10:15:19

——————

Mnjaa.. juriidilised teadmised on sul ikka kehvavõitu küll.../väga pehmelt öeldes/

toomas, levi, 2005-08-19 12:53:51

...sa väidad ORAS-e olevat põhiseaduse vastane. Ehkki see nii ei ole...

Omandireformi Aluste seadus on põhimõtteliselt 1938. Põhiseaduse vastane seetõttu, et mõiste omandireform ei sobi põhimõtteliselt kokku 1928. aasta Põhiseaduses sõnastatud omandipuutumatuse põhimõttega. - See on tegelikult põhiasi, milles seisneb Omandireformi Aluste seaduse põhiseadusvastasus.

Aga mina ei räägi sellest.
Isegi juhul kui kõnealune aspekt kõrvale jätta, on Omandireformi Aluste seadus ka 1992. aasta Põhiseaduse vastane tänu selle seaduse keskse sätte Endiste omanike 1940-1991 tehtud testamendid ei kehti vastuolule 1992. aasta Põhiseaduse sättega Pärimisõigus on tagatud.

Niikaua kui vastavalt Põhiseaduslikkuse Järelevalve Kohtumenetluse seadusele ei ole ORASe sätet Endiste omanike 1940-1991 tehtud testamendid ei kehti tühistatud, kestab Eesti Vabariigis üliolulist eluvaldkonda - omandisuhteid - kardinaalselt häiriv Põhiseaduslik Kriis üha edasi.

levi, Toomas, 2005-08-19 12:54:11

toomas, levi, 2005-08-18 19:17:16

Levi:Asjaolul, miks esitas A.L. selle 1942.a testamendi, ise sellest varast osa saamata, ei oma ju siis asja juures üldse tähtsust.

Toomas: Eiei. 1942. aasta testamenti ei esitanud mitte A.L. (kes polnud selle testamendi olemasolust nähtavastiteadlikki), vaid ikka Elvi Lauki ähvarduse tõttu V.L. ja V.A.

————

Millega see Elvi Lauk siis V.L ja V.A ähvardas?

toomas, levi, 2005-08-19 12:54:36

1938... 1938...

Maila, levi, 2005-08-19 12:57:34

levi
Sulle oleks kasulik, kui sa võtaksid enne interpretatsioonide ja hinnangute andmist kokku kõik selles loos esinenud faktilised asjaolud ja neid kinnitavad tõendid.

Levi, kas juristi kutse-eetikaga on kooskõlas õhutada pärimisvaidluse täpsete detailide arutamist avalikus foorumis? Kas ei oleks õigem nõustada Toomast reaalis?

Minu arvates, niikaua kui rääkida omandireformi põhiseaduslikkusest, on tegemist avaliku teemaga. Aga dokumentide detaile, isikunimesid, daatumeid ja peresuhete nüansse ei ole sobilik niimoodi avalikult arutada.

toomas, levi, 2005-08-19 13:00:09

Sinu peamised põhjendused on pärit ühest ja samast allikast - sinu tahtest saada osa J.L varast.

Kuidas ma tahan osa saada J.L. varast, kui ma tahan mulle Omandireformi Aluste seaduse kui Riigis kehtiva seaduse rikkumise alusel mulle tehtud kahju hüvitava summa - vähemalt 60 miljonit krooni - annetada Rooma Kirikule heategevuseks?

EA, 2005-08-19 13:01:21

Hele

Kui sünnib keha, siis tekib sellele automaatselt teadvus. Keha tuleb vanematest.

Kuidas tekib elu vees, seda küsi teadlastelt - aminohapped, ainuraksed, amööbid, bakterid.

“Olendid tekivad enamasti teistest olenditest. Võta vesi, kus pole ühtki olendit, pane see kinnisesse anumasse ja vaata, millal sinna mõni olend iseendast tekib...”

Oota miljon aastat, siis näed :)))
Aga mitte purgis, vaid meres:)

Sama ütles üks kristlane, et ta pole näinud, kuidas üks ahv inimeseks muutub.

“Aga ikkagi, kuidas saab üldse miski olla väljaspool olemasolemist?”

See miski ... :) mis on samas eimiski ...

Võta tervik - olemine ja olematus. Olemine on vaid pool, õigemini väike osa.

Olemine tuleb ju olematusest, allikast, kõige allikast.

levi, Toomas, 2005-08-19 13:04:06

toomas, levi, 2005-08-18 20:29:05

Toomas: Eiei. 1942. aasta testamenti ei esitanud mitte A.L. (kes polnud selle testamendi olemasolust nähtavastiteadlikki), vaid ikka Elvi Lauki ähvarduse tõttu V.L. ja V.A.

levi:
A ennist sa ütlesid ju, et selle esitas A.L.!

Toomas: Ei ole ütelnud. A.L. ei esitanud minu teada Tallinna Linnavarade Ametisse üleüldse muid dokumente, kui (i) avalduse hägusate vara definitsioonidega ("maja Kosel", “talu Pirital”) ja (ii) tõendi, et Adolf Lauba oli ta isa.

————

Kui A.L ei olnud 1942.a testamendi esitaja, siis ma tõesti eksisin.

Mul tekkis selline eksitav mulje seetõttu, et ühelt poolt sain ma asjast aru nii, et vara tagastamine toimus siiski 1942.a testamendis põhjal ja mainitud isikutele ning teiselt poolt sinu alljärgnev komm:

toomas, Ants, 2005-08-17 22:03:34

Jah, see A.L. oli Adolf Lauba poeg, kes oli oma tagastamisavaldusele, mis käis mitte meie talu, vaid Adolf Laubalt endalt võõrandatud kinnistute kohta lisanud ka minu jaoks mu saatuse kümneks aastaks ära määranud kaks saatuslikku sõna /tagastamisobjekt:/ talu Pirital.

Need kaks sõna leiti pärast 1. veebruari otsust “60 pluss 60”, nende pärast see otsus tühistati ja asendati otsusega “120”.

Kusjuures, NB!, kõnealusel A.L.-l ei olnud mingeid õigusi kõnealusele “talule Pirital” ei 1942. aasta testamendi ega 1976. aasta oma isa testamendi järgi, mis võttis talt üleüldse pärimisõiguse.

Aga minult võtsid need kaks A.L. sõna palju.

*

Point selles, et need kaks sõna ei saanud olla ainsaks aluseks vara tagastamisel isikutele, kes olid mainitud 1942.a testamendis.

EA, 2005-08-19 13:04:42

Mingit tahtlikku loomist pole olemmas.
Allikas lihtsalt voolab. Elujõgi voolab. Kõik lihtsalt toimub.

toomas, Maila, 2005-08-19 13:05:45

Ei, Maila, mul ei ole Pirita Loo sisuliseks arutamiseks absoluutselt mingit muud võimalust asja avalik arutelu näiteks siin foorumis.

Juhin tähelepanu, et ma olen väga täpne selles mõttes, et avalikustan ainult hädavajalikult avalikustamisele kuuluvaid seiku.

Ainult konkreetse keissi kaudu võivad tulla ilmsiks kogu Omandireformi kui süsteemi valusamad puudused, mis ei puuduta mitte ainult küsimust MIS TAGASTATI? , vaid väga olulisel määral ka KUIDAS TAGASTATI?

Pirita 60 Lugu on selleks minu poolt nii põhjalikult läbi töötatud, et ta sobib selliseks keissiks.

Minu eesmärk on saada see keiss Eesti Vabariigi kohtusüsteemi käsitlemisele.

Seni see ei ole õnnestunud.

Arvan, et pärast seda arutlust siin via-s see õnnestub.

levi, Toomas, 2005-08-19 13:13:59

toomas, levi, 2005-08-18 20:54:21

Levi:Miks sa ei vasta mu küsimustele otse ja ausalt?

Toomas: Levi! Ausõna! Ma vastan kõigile Su küsimustele otse ja ausalt! Ma tõesti ei kavalda kõige vähematki.

————-

Siiamaani ei ole ma seda küll tähele pannud. Vbl sa tõesti ei valeta, kuid see ei pruugi tähendada veel vale puudumist.

*

Toomas: (Huvitaval kombel on mulle mitu korda sama etteheite teinud ka DiaTheo ja ma TÕESTI ei saa aru, mida Te silmas peate!)

Esiteks on ka see demagoogia, sest püüad minu eksimuse (et testamendi esitas a.L.) abil luua mulje, nagu ka Dia Theo eksib. See ei pruugi ju sugugi nii olla. Pealegi peaksid seda ikka tema enda käest küsima.

MUlle isiklikult küll tundub, et sa vassid. A võib ka olla nii, et sa küll ei vassi, vaid tõesti usud seda, mida räägid. A selles olen ma kindel, et su räägitu on kohati vastuoluline ja sa ei räägi õigust.

EA, 2005-08-19 13:20:59

toomas
vähemalt 60 miljonit krooni - annetada Rooma Kirikule heategevuseks?
———————————-

Nõrk idee. Rooma kirik on maailma suurim ja rikkaim. Milleks neid nuumata?

Taasta mõni HIIS ja tee Eesti asjale head.
Raja laste- ja vanadekodu.

Maila, toomas, 2005-08-19 13:33:15

Mul on kahju, et Sa oled võtnud oma eesmärgiks maksta riigile kätte. Kui Sa selle asemel oleks 12 aastat tagasi võtnud eesmärgiks asjaolude kiuste ehitada Piritale maja, siis küllap oleksid aja jooksul selleks ka võimaluse leidnud.

toomas, 2005-08-19 13:33:46

Ants > levi:
Miks sa kaitsed testaatori õigust pärandada vara, mis ei kuulu talle?

levi > Ants
Eksid.

Ma räägin omandi õigusjärgenevuse võõrandamatusest tahtevastasel võõrandamisel. Ainuke õige seisukoht on, et mistahes tahtevastasel võõrandamisel omandit üle ei lähe.

Järelikult toetad Adolf Lauba poolt 1942. aasta ja 1976. aasta testamentide vormistamisel aluseks võetud õiguslikku alust: ?20. juuni tahtevastasel võõrandamisel (maa natsionaliseerimisel) ei läinud omand üle riigi omandisse!

Ehkki omandireformi idee on rajatud ka samasugusele põhimõttele, läheb ORAS § 8 lg.2 aga selle põhimõttega vastuollu. Selline oli lihtsalt poliitiline valik.

See on probleem küll, aga suhteliselt skolastiline probleem Omandireformi Aluste seaduse muude probleemide kõrval.

...kas sellest hoolimata rikuti ka seadust (ORAS jt), seda ma ei oska öelda, kunat selleks on mul liiga halastamatult vähe andmeid. Seadust saab ikka ‘tõlgendada’ iga konkretse case'i faktiliste asjaolude valguses.

Nõus.

toomas, Maila, 2005-08-19 13:35:38

Ma ei maksa riigile kätte, vaid seisan nii palju kui minust võib sõltuda hea selle eest, et riigi Põhiseadus tagaks riigis õiguskorra põhiseaduslikkuse. Sellest on kasu kõigile Eesti Vabariigi kodanikele.

levi, Toomas, 2005-08-19 13:41:22

toomas, levi, 2005-08-18 20:54:21

Levi: Miks sa iga vastuse iseenda interpretatsiooniga kinni katad, andmeid ja situatsioonitõlgendusi muudad? MIKS? Sinu poolt toodud andmete põhjal saan praegu küll üsna üheselt järeldada, et kõik need põhjused, mis sulle rahu ei anna tulenevad üksnes sellest, et sa ei taha leppida J.L viimse tahtega, vaid hoopis vastupidi, sa üritad kõikvõimalike mõttekonstruktsioonide abil leida õigustus asjaolule, et sa ei saanud seda vara (sind huvitab üksnes vara) J.L tahte mittetunnistamise hinnaga.

Toomas: No aga miks ma siis sellest varast puhtsüdamlikult tahan Kiriku kasuks loobuda?

—————

No jah, eks laskmata karu nahk ole ikka suurem, kui lastud karu nahk; ja eks laskmata karunaha jagamine ole ikke see kõige meeldivam.

A Toomas, mis varast sa räägid, kui räägid, kui sul seda ju põle ja ei oleks pidanudki olema. Ikka sa kangutad J.L tahetele vastu, kattes selle kirikule kinkimise ‘tahtega’ kinni...

Kuule, see Kirikule kinkimisele lugu on mõneti ka lausa naeruväärne. Ega’s siis selline ‘tahe’ ei näita ju tegelikku tahet, mis saab ilmneda (oma tõelisuses nähtavaks) üksnes reaalse teo - raha annetamise läbi. Enne on see aga üksnes tühi loba. Kas sa üldse oled kunagi nii suurt raha, nagu sa räägid, ‘käes’ hoidnud? Tead mis mõtted siis inimesel võivad tekkida või tekivad?

Tahtsid sa annetada kõik raha või siiski ainult osaliselt? Kui osaliselt, siis miks mitte eraldada mõni summa veel sinna ja tänna, mis kõik nõuavad ülalpidamiseks jällegi täiendavat raha jne....

Vbl sa tõesti oleks andnud kõik, aga ühes olen ma kindel, sa ei saa enne raha kättesaamist (kui fantaseerida) teada, kas sa oleksid andnud või annaksid kõik või osaliselt või siiski mitte midagi...

***