Mida me ootame teaduselt?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1397 kommentaari.

Ants, tsukts, 2005-08-19 00:09:54

1942. aastal ei olnud Eestis vist ühtki kolhoosi ega sovhoosi ja enamus talusid oli eraomandis õigusjärgsete omanike käes, kes võisid neid võõrandada ja pärandada.
Oli küll taluperemehi-naisi, kes olid küüditatud ja kelle talud võisid olla nende sugulaste valitseda, aga nagu ma mõistan, polnud see tomi case ja seega pärandas omanik 1942. aastal endale kuuluvat ja mitte võõrandatud vara.

Niimoodi teed sa Toomasest valetaja, aga ma tõesti arvan, et ta pole valetanud. Ta on lihtsalt liiga hea inimene ja on võtnud kõik oma suguvõsas olevad konfliktid ja tahtmiste põrkumised enda sisse ning püüdnud neid endas lahendada. Aga see ei õnnestunud vaatamata tohututele kannatustele. Ega olekski saanud õnnestuda.

Njah, Hele 19:23, 2005-08-19 00:13:11

"Pealegi on mõned rõõmud subjektiivselt igavesed - seda võib reduktsionistlikult tõlgendada ajataju kaotamiseks tugevate tundmuste mõjul"

Pigem vastupidi: ajataju “kadumine” ei tee tajust igavest, vaid möödub subjektiivselt hoopis rutem kui kella järgi vaadates.

Seevastu igavusest v ohuolukorras hakkab ajataju “venima”. Igavuse korral tähelepanu hõivamatuse tõttu, miska ainsaks hõivatuseks jääb aja kulu jälgimine. Ohu korral aga kiirendab aju ajutiselt oma tööd, töödeldes tavalisest rohkem “hetki” sekundis.

Taevas ja põrgu tähistavad siin teatavaid vastandlikke meeleseisundeid.

“taevas” ja “põrgu” on piirkonnad ajus, mis vastutavad küllasuse “hea” ja puudulikkuse “halva” enesetunde eest, juhtides nõnda inimest biosüsteemina tagamaks tema piisavate eluks vajalike varude hankimist, kuid samas vältimaks mõttetult kurnavaid liiasusi...

tsukts, 2005-08-19 00:30:11

Niimoodi teed sa Toomasest valetaja

Mismoodi?

Seadus ütleb: Vara õigusvastase võõrandamisena käsitatakse käesolevas seaduses natsionaliseerimist, kollektiviseerimist, õigusvastaste repressioonide, sealhulgas massirepressioonide käigus ning muul käesoleva paragrahvi 1. lõikes toodud tunnustele vastaval viisil toime pandud vara võõrandamist ajavahemikus 16. juunist 1940. a. kuni 1. juunini 1981. a.

Aga selle ajavahemiku jooksul võidi vara ka mitu korda võõrandada. 40. aastal ja 44. aastal uuesti ning see vara võis 41-44 aastani olla õigusjärgse omaniku valduses.

EA, 2005-08-19 00:31:18

Heli
Väljaspool olemasolu pole ju mitte mingeid väärtusi, aga seespool on armastus. Kas siis juba selle pärast ei tasu siiapoole jääda? Sinnajõudmiseks on aega palju, aga sealtpoolt tagasi ju enam ei saa...
——————————————-
Siinpool on ebatäius, sealpool täius, mis hõlmab nii olemist kui olematust. Täius hõlmab ka siinpoolset ebatäiust, maailma.

Siinpoolne ei ole sees, siinpoolne on väline, mull
Armastust on siin, välises, palju vähem. sealpoolses on seda enim.

Kui sinna jõuda, sisse, armastusse, täiusesse, siis pole enam vajagi tagasi tulla, sest täius hõlmab nii siinset ebatäiust kui sealset, mõlemat.
Siinne on automaatselt ka seal, täiuses. Piirid on siin, mitte seal. Täiuses on kõik, siin on vaid väga väike väline ebatõeline näivus.

Vahekord on nagu seebimullil ja tõel.

Tagasi pöördumine siia ilma on vale mõte. Selle asemel saab vaid öelda väljaminek (tõest).
Tagasi saab pöörduda ainult tõesse, koju, kust oleme eksinud.

Tõde on alati seespoolne, maailm on väline.

Kuna oleme juba väljas, maailmas, siis saame pöörduda vaid tagasi, tõesse, koju.
Sealt tagasi pole enam vaja tulla, seal, sees, on kõik.

EA, koju, 2005-08-19 00:38:27

Naasmine koju, kust oleme kaua ära olnud - on rõõm, tõeline rõõm.

EA, 2005-08-19 00:44:34

Kõik sisaldub tões - keha, meel, isik, maailm.

Kuid nendes neljas on tõde vähe.

Need neli moodustavad väga väikese, piiratud, näilise, ajutise ja kannatusterohke maailmakese.

Hele, EA, 2005-08-19 00:48:00

Jaa, aga kas peab siis kogu aeg kodus olema?
Kui oled korra kodust reisima läinud, siis ju ei mõtle algusest peale, et saaks juba rutem tagasi... kui just reisi peal miski väga kehvalt ei lähe.
Vaatad ringi, saad uusi kogemusi ja tunned rõõmu kõigest heast ja huvitavast, mida näed - ja pärast on ikkagi pisut kahju kodu poole minema hakata :)

tsukts, 2005-08-19 00:48:37

Mnjah... puuduvad meistrid, on vaid sõnameistrid

Hele, EA, 2005-08-19 01:20:52

Seetõttu budalane ei pürgi taevasse, jumalateriiki, vaid väljub olemasolust tervenisti ja lõplikult. Budalane loobub jumalikest naudingutest ja õndsusest, sest need ei oma mingit väärtust.

...

Siinpool on ebatäius, sealpool täius, mis hõlmab nii olemist kui olematust. Täius hõlmab ka siinpoolset ebatäiust, maailma.

Et kui väljud olemasolust, siis ootab sind seal ees kõik seesama, mis siingi leida ja veel midagi?
Siis oled sa ju seal veel suurema portsu otsas kui siin...

Njah, EA 00:31, 2005-08-19 01:22:55

"Siinpool on ebatäius, sealpool täius, mis hõlmab nii olemist kui olematust. Täius hõlmab ka siinpoolset ebatäiust, maailma"

Mis Su väidet tõestab? Peale selle, et Sina ja Su mõttekaaslased nõnda arvata suvatsete. Minu jaoks on see vaid soovmõtteline heaoluihaluse projitseerimine maailmaväliseks ideaaliks.

Kui sinna jõuda, sisse, armastusse, täiusesse, siis pole enam vajagi tagasi tulla, sest täius hõlmab nii siinset ebatäiust kui sealset, mõlemat.
Siinne on automaatselt ka seal, täiuses. Piirid on siin, mitte seal. Täiuses on kõik, siin on vaid väga väike väline ebatõeline näivus.

Kus kaovad vahepiirid, seal pole enam paremat ega halvemat, vaid ühetaoline ilmetu eristamatus. Meremehed tunnevad midagi taolist nähtusena Suur Hall. Ent neilgi on siiski mingi pidepunkt laeva enda ja selle pakutavate vahepiiride tajumise kaudu.

Tagasi pöördumine siia ilma on vale mõte. Selle asemel saab vaid öelda väljaminek (tõest).
Tagasi saab pöörduda ainult tõesse, koju, kust oleme eksinud.

Aga kui seal nii hea olevat, miks siis sealt kunagi üldse lahkuti?

Hele, Njah, 2005-08-19 01:38:36

Aga kui seal nii hea olevat, miks siis sealt kunagi üldse lahkuti?

Enn Kasak arendas teooriat, et tark Jumal tahtis teada, mis tunne on olla loll. Tark Jumal muidugi teab kõigi olevuste mõtteid ja tundeid, aga maailmas lihtsalt polnud veel kedagi, kes oleks end lollina tundnud. Siis lõi Jumal lolli inimese, et tema läbi lollolemist tunda saada.

Njah, Hele 01:38, 2005-08-19 03:26:06

"Enn Kasak arendas teooriat, et tark Jumal tahtis teada, mis tunne on olla loll"

Aga kuna EA kohaselt “Täius hõlmab ka siinpoolset ebatäiust, maailma”, siis miks Jumal ise seda “täiuse hõlmatavat ebatäiust” kogeda ei saanud/tahtnud?

toomas, 2005-08-19 06:15:35

Tere hommikust!
Korraks Piritale oma igahommikust konjakit jooma ja leiba sööma ja siis kohe tagasi siia jätkama.

Tsukts puudutas kogu asja iva! Ma nüüd kohe hakkan mõtlema, kuidas tema teksti kõige paremini kommenteerima tulla, kui missalt naasen!

33338, 2005-08-19 06:27:10

no kas sajj kxjgile sellgeks?
1) et kuj mitu toomast kakkleb kondipärast, jäävad kxjkk sellest ilma;
2) et Püha tooli karvane käsi saj séekorrd piki näppä;
3) et Toomas joob pärast 60 milli mahajóomist konjakit nüüd juba kellegi tejse vara°arrvel vxllgu.

33338, 2005-08-19 06:29:07

oleks aga Toomas oma milljonid kättäsaand, oleks soovitand tal mínna illma ränndama. ehhk oleks pügm"eedejuures ka sihitise lxpuks lejjd.

33338, 2005-08-19 06:29:42

pügm"ee: mina sina ampps!

33338, 2005-08-19 06:32:19

ja ega se 60 mílli ni eriti suur rahake kaa polld. ajnult 1000 antr"ooppovit oleks kuu aéga saand vanemajtsxjdutada.

toomas, Numbrimees, 2005-08-19 09:04:02

:)))

toomas, 2005-08-19 09:22:34

Kinnisvara puhul tuleb seaduse järgi vahet teha kahel asjal - valdaja poolt kinnisvara valdamisel</i> ja omaniku poolt kinnisvara <b>omamisel.

Valdamine tähendab praktilist õigust teha oma valduses kinnisvaraga, mis pähe tuleb, niipalju kui seadused üleüldse seda lubavad (õigus oma valduses põldu-peenraid harida, tara ümber valduse ehitada, hoone püsti panna).

Omamine tähendab täielikku õigust oma kinnisvara üle - eelkõige õigust seda kinnisvara võõrandada (ära müüa, kinkida) ja koormistega (nt. hüpoteekidega) koormata.

Tsuktsi jutt Pirita talu kohta oli täiesti õige selles osas, mis puudutab selle talu <b>valdamist</i>. Vanaperemees Juhan Lauba valdas oma vara täpselt ühtmoodi enne ja pärast 1940. aastat - alates valdajaks saamisest 1903. aastal kuni oma surmani 1942. aastal.

Seejärel sai talu valdajaks täpselt testamendi kohaselt tema vanem poeg Voldemar Lauba, kes valdas talu 1942. aastast kuni oma surmani 1952. aastal. (Talu kolhooside moodustamise ajal kolhoosi ei aetud, kuna see jäi Tallinna linna territooriumile).

Pärast Voldemar Lauba surma 1952. aastal tuli muutus: valdus lõppes, kuna ühelt poolt talupidajaid täiskasvanuid enam ei olnud (V.L. poeg, kellele talu pidi minema, oli 1944. aastal põgenenud ja jõudnud Austraaliasse) ja teiselt poolt “linn tuli peale”.

Valdus lõppes.

Kõik.

toomas, sama kordus parandusega, 2005-08-19 09:23:44

Kinnisvara puhul tuleb seaduse järgi vahet teha kahel asjal - valdaja poolt kinnisvara valdamisel ja omaniku poolt kinnisvara omamisel.

Valdamine tähendab praktilist õigust teha oma valduses kinnisvaraga, mis pähe tuleb, niipalju kui seadused üleüldse seda lubavad (õigus oma valduses põldu-peenraid harida, tara ümber valduse ehitada, hoone püsti panna).

Omamine tähendab täielikku õigust oma kinnisvara üle - eelkõige õigust seda kinnisvara võõrandada (ära müüa, kinkida) ja koormistega (nt. hüpoteekidega) koormata.

Tsuktsi jutt Pirita talu kohta oli täiesti õige selles osas, mis puudutab selle talu valdamist. Vanaperemees Juhan Lauba valdas oma vara täpselt ühtmoodi enne ja pärast 1940. aastat - alates valdajaks saamisest 1903. aastal kuni oma surmani 1942. aastal.

Seejärel sai talu valdajaks täpselt testamendi kohaselt tema vanem poeg Voldemar Lauba, kes valdas talu 1942. aastast kuni oma surmani 1952. aastal. (Talu kolhooside moodustamise ajal kolhoosi ei aetud, kuna see jäi Tallinna linna territooriumile).

Pärast Voldemar Lauba surma 1952. aastal tuli muutus: valdus lõppes, kuna ühelt poolt talupidajaid täiskasvanuid enam ei olnud (V.L. poeg, kellele talu pidi minema, oli 1944. aastal põgenenud ja jõudnud Austraaliasse) ja teiselt poolt “linn tuli peale”.

Valdus lõppes.

Kõik.

***