Mida me ootame teaduselt?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1397 kommentaari.

toomas, levi, 2005-08-18 16:16:33

Täiesti arusaadav. Nii sain ka mina aru, mistõttu jääb mulle arusaamatuks, miks sa seda rõhutad? Kas ma eksisin kusagil?

Ei. Ma igaks juhuks kordasin üle ("äkki ma ei ole piisavalt selgelt end väljendanud").

toomas, levi, 2005-08-18 16:24:19

Kas on võimalik, et et sel A.L.-l, keda J.L. jättis oma 1942.a testamendiga varast ilma, oli enne natsionaliseerimist siiski talu samal maatükil, mis oli tegelikult J.L. maa? Kui jah, siis millal ja kuidas selline asi võimalikuks sai?

Ei ole võimalik. A.L. poolt 1940. aastal võõrandatud kinnisvara oli elamu Tallinna Kosel ja talud üle Eesti (s.h. pool kõne all olnud Kamara talust Mõisaküla lähedal).

levi, Toomas, 2005-08-18 16:31:14

toomas, Ants, 2005-08-17 23:39:02

Ants:Aga miks seda 1976 aasta testamenti üldse siis mainida?

Toomas: Selle testamendi mainimine on vajalik ainult Omandireformi seaduse eripära tõttu: seetõttu, et Omandireformi seaduse paragrahv Endiste omanike 1940-1991 testamendid ei kehti kuulutas 1942. aasta testamendi algul kehtetuks.

——

Mulle jääb arusaamatuks, miks oli vaja 1976.a testamenti mängu tuua, kui sa väidad, et sa teadsid, et ühe ja sama seaduse järgi on mõlemad mittearvestatavad ORAS-i järgi. Kas on võimalik, et sa tahtsid ametnikele lihtsalt tõestada, et kui mittearvestatav on 1976.a testament, siis on seda ka 1942.a. oma?

EA, 2005-08-18 16:37:50

Priit väljendub teaduslikes terminites, mina ütlen lihtsamalt.

maailm on maaja, maya - näivus, meelepett.

kord vaheldub korratusega, kuid põhiliselt valitseb meie maailmas korratus.

korda on enam peenematel tasanditel, jumalikes ilmades.
aga üks näivus kõik - maaja.

toomas, 2005-08-18 16:46:40

levi:
Mulle jääb arusaamatuks, miks oli vaja 1976.a testamenti mängu tuua, kui sa väidad, et sa teadsid, et ühe ja sama seaduse järgi on mõlemad mittearvestatavad ORAS-i järgi. Kas on võimalik, et sa tahtsid ametnikele lihtsalt tõestada, et kui mittearvestatav on 1976.a testament, siis on seda ka 1942.a. oma?

Kui ma 1993. aasta märtsis 1976. aasta testamenti “sisse andmas” käisin, ei saanud ma absoluutselt aru, kuidas on seda testamenti võimalik tagasi lükata argumendiga “see testament ei kehti, kuna on tehtud Nõukogude perioodil”. Ükskõik kuhu läksin, ikka sain sama vastuse. Asusin palavikuliselt tudeerima Omandireformi Aluste seadust ja sealt ma sellist sätet kuskilt välja lugeda ei suutnud. Nii ma 27. märtsil akuutse psühhoosiga Tallinna Psühhiaatriahaiglasse sattusingi.

See, et ma siin kogu seda keerukat lugu nii kokkuvõtvalt ja loogiliselt järjekindlalt esitada saan, on väga mitme aasta töö tulemus, mille kestel uurisin põhjalikult niihästi kõiki Pirita 60 Loo neid asjaolusid, millest asja toimumise ajal 1993. aasta märtsis ma veel teadlik polnud, kui ka paragrahv haaval kogu Omandireformi seadusandlust.

Ütlen veel lõpuks 1942. ja 1976. aasta testamentide kohta:

(i) Eesti Vabariigi Põhiseaduse paragrahv 32 viimase lause "Pärimisõigus on tagatud" järgi
*1942. aasta testament Pirita 60 Loos
- KEHTIB
*1976. aasta testament Pirita 60 Loos
- KEHTIB

(ii) Omandireformi Aluste seaduse põhiseadusvastase sätte "Endiste omanike 1940-1991 testamendid ei kehti" järgi
*1942. aasta testament Pirita 60 Loos
- EI KEHTI
*1976. aasta testament Pirita 60 Loos
- KEHTIB

(iii) Omandireformi Keskkomisjoni ilma seadusandja sanktsioonita õigusvastaselt üle-eestiliseks kohustuslikuks juhendiks kehtestatud Omandireformi Aluste seaduse sätte “Endiste omanike 1940-1991 testamendid ei kehti” muundatud kuju "Kõik 1940-1941 ja 1944-1991 testamendid ei kehti" järgi
*1942. aasta testament Pirita 60 Loos
- KEHTIB
*1976. aasta testament Pirita 60 Loos
- EI KEHTI

Uskumatu lugu, kas pole?!?!?

EA, 2005-08-18 16:47:04

toomas

ütle lühidalt. kes tegi vea? millisel hetkel?

levi, Toomas, 2005-08-18 16:48:36

toomas, Ants, 2005-08-18 15:06:26

Sry, Toomas, aga sul ei ole ORAS-i asi ikka päris selge. Ja asja juures on mu meelest kummaline see, et kord sa tunnistad üksnes enne 1940 a. kehtinud seadusandlust, siis aga jällegi ENSV aegset (näiteks 1976.a testamendi osas) ja siis jällegi segad ned mõlemad vastavalt vajadusele. Toomas, nii ei ole võimalik teha! Õigus ei ole selline asi, mida sa kas ise välja mõtled, soovid või kontrueerid. Õiglus või arusaamine sellest EI ole ega saa olla õigus!, ehkki õigus võib olla õiglane.
A see selleks, läheme edasi.

*

toomas, Ants, 2005-08-18 15:06:26

Miks testamenditul tagastamisel oli 60 – 60 ja mitte 40 - 40 – 40?

Sest tagastati üks pool J.L. ühe lapse (V.L.) järeltulijatele V.A.-le ja V.L.-le ja teine pool J.L. lapsele A.-M.K.-le.
————

See EI ole õige, et tagastati!

Õigusvasstaselt võõrandatud vara tagastamise protsessi üheks olulisemateks verstapostideks (üldjoones, lühidalt, detailidesse laskumata) olid:

1) avalduse esitamine õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamiseks või kompenseerimiseks;

2) otsus, üksnes nende isikute isikute tunnistamiseks õigustatud subjektideks, kes vastava avalduse (p.1) esitasid.

3) vara tagstamise otsus.

*

Sa ajad pidevalt segi õ.subjektiks tunnistamise ja tagastamise. Siin on oluline teada, et kaugeltki mitte kõigile, kes tunnistati õ.subjektiks, ei tagastatud vara reaalselt, vaid kas asendati (kehtis kuni 1994) või kuulus(b) kompenserimisele EVP-des (mitte turuhinnas!)

levi, Toomas, 2005-08-18 16:53:39

toomas, Ants, 2005-08-17 22:03:34

Jah, see A.L. oli Adolf Lauba poeg, kes oli oma tagastamisavaldusele, mis käis mitte meie talu, vaid Adolf Laubalt endalt võõrandatud kinnistute kohta lisanud ka minu jaoks mu saatuse kümneks aastaks ära määranud kaks saatuslikku sõna /tagastamisobjekt:/ talu Pirital.

Need kaks sõna leiti pärast 1. veebruari otsust “60 pluss 60”, nende pärast see otsus tühistati ja asendati otsusega “120”.

Kusjuures, NB!, kõnealusel A.L.-l ei olnud mingeid õigusi kõnealusele “talule Pirital” ei 1942. aasta testamendi ega 1976. aasta oma isa testamendi järgi, mis võttis talt üleüldse pärimisõiguse.

————

Su komm on kas vastuoluline või arusaamatu, sest mulle jääb ebaselgeks see just seetõttu, et ühelt poolt sa nagu süüdistad A.L.-i, kuid teiselt poolt oli asi nii, et omandireformi käigus ta ju ei pidanudki (ega saanudki midagi) J.L.-le 1942.a kuulunud maast midagigi tagasi saama.

toomas, 2005-08-18 16:55:21

Sa ajad pidevalt segi õ.subjektiks tunnistamise ja tagastamise. Siin on oluline teada, et kaugeltki mitte kõigile, kes tunnistati õ.subjektiks, ei tagastatud vara reaalselt, vaid kas asendati (kehtis kuni 1994) või kuulus(b) kompenserimisele EVP-des (mitte turuhinnas!)

Võib-olla olen jah liiga hooletu terminite “tagastamine” ja “õigustatud subjekt” kasutuse suhtes. See aga tuleneb mitte sellest, et ma teemat ei valdaks, vaid sellest, et minu jaoks olulised asjad tagastamisprotsessist lõpevad “omandireformi õigustatud subjektiks” kuulutamisega 1. veebruaril 1993/14. juunil 1993 - edasisest olen mina igas mõttes isiklikult olnud out!

toomas, 2005-08-18 17:02:46

Sry, Toomas, aga sul ei ole ORAS-i asi ikka päris selge.

ORAS on mulle seadusandluses ja teoorias selge nagu seebivesi.

Ja asja juures on mu meelest kummaline see, et kord sa tunnistad üksnes enne 1940 a. kehtinud seadusandlust, siis aga jällegi ENSV aegset (näiteks 1976.a testamendi osas) ja siis jällegi segad ned mõlemad vastavalt vajadusele.

Sorri, seda ei teinud mitte mina, vaid minu eest vanaonu Adolf Lauba, kelle pärimisasju ei peaks mina isiklikult küll tegelikult mitte ajama. Aga näed, nii on läinud!

Toomas, nii ei ole võimalik teha! Õigus ei ole selline asi, mida sa kas ise välja mõtled, soovid või kontrueerid.

Minu Pirita 60 Lugu väljaspool Adolf Lauba personaalset okupatsioonidega võitlemise afääri, lähtub puhtalt ainult Omandireformi Aluste Seadusest. Minu õiguste rikkumine keskendub konkreetselt ühele faktile: kui mult 1993. aasta märtsis ei võetud vastavalt seadusesättega lubatule vastu 1976. aasta õiguspäraselt vormistatud testamenti argumendiga “See testament ei kehti, kuna ta on tehtud Nõukogude perioodil”, mille tõttu ma jäin ilma nõudeõigusest “tühjale” tühermaale väärtusega (vähemalt) 60 miljonit krooni, rikuti jämedalt tol hetkel kehtinud Eesti Vabariigi seadusandlust.

Õiglus või arusaamine sellest EI ole ega saa olla õigus!, ehkki õigus võib olla õiglane.

Väga nõus.

A see selleks, läheme edasi.

Tore! Käärin käised ülesse!

Hele, 2005-08-18 17:03:03

EA, 2005-08-18 15:01:25

Meeldiv suigutab unne,
kannatus äratab unest.

Mumeelest kõige selgemini tajub maailma rahulik inimene. Suur rõõm võib muidugi mõneks ajaks pildi sassi lüüa, aga pikaajaline kannatus paneb palju kindlamini inimesele masenduse ja pessimismi silmaklapid pähe. Rääkimatta ägedast valust, mis inimese täiesti ebaadekvaatseks muudab - igatahes ärkamisest on see seisund küll kaugel.

toomas, EA, 2005-08-18 17:09:50

EA, 2005-08-18 16:47:04
toomas
ütle lühidalt. kes tegi vea? millisel hetkel?

Tallinna Linnavarade Ameti ametnik Elvi Lauk, kui oli kõrvaltalu Ülalt-Puki tagastamise paberite hulgas talu peremehe Adolf Lauba</i> järglaste hulgast leidnud meie <b>Adolf Lauba</i> poja A.L. avalduse sõnadega <b>talu Pirital</i> ning sellest totaalselt ära ehmus (ma nägin seda Tallinna Linnavara Ametis ise pealt), arvates, et ta on teinud mingi fataalse vea paberite töötlemisel.

Aga ei olnud! Täpselt nii pidigi minema, arvestades minu ema ja R.P bartertehingut “Pirita vs. Kamara”, mida juba mainisin.

Ütleme siis nii:

<b>VEA TEGI MEIE ALT-PUKI VANAPEREMEES, 1942. AASTA TESTAMENDI TEGIJA JUHAN LAUBA, KUI TA PANI ÜHELE OMA POJALE SAMA EESNIME - ADOLF - MIS OLI KA TA VENNAL, NAABETALU ÜLALT-PUKI VANAPEREMEHEL ADOLF LAUBAL

Nii et! Hoiatus: ärge pange oma lastele oma vendade-õdede nimesid!

Taboooo!

levi, Toomas, 2005-08-18 17:11:35

Kas pärija A.-M.K oli J.L. tütar? Kui jah, siis miks teda ei nimetatud 1942.a testamendis?

EA, 2005-08-18 17:11:58

toomas on levi näol leidnud tõelise asjatundja õiguse alal ja loodetavasti saab see asi nüüd lõplikult selgeks.

toomas, kui 60 miljonit kätte saad, siis paluks mulle ka üks. levile, kui ta asja ära lahendab, kingi 20 miljonit:)

toomas, levi, 2005-08-18 17:16:44

Su komm on kas vastuoluline või arusaamatu, sest mulle jääb ebaselgeks see just seetõttu, et ühelt poolt sa nagu süüdistad A.L.-i, kuid teiselt poolt oli asi nii, et omandireformi käigus ta ju ei pidanudki (ega saanudki midagi) J.L.-le 1942.a kuulunud maast midagigi tagasi saama.

See on väga oluline punkt! A.L. ei ole milleski süüdi, sest ta ei olnud oma isa A(dolf) L(auba) testamendist teadlik ja võis Tallinna Linnavarade Ametisse esitada mistahes avaldusi.

Kui ma kedagi süüdistan, siis ma süüdistan oma loos Tallinna Linnavarade Ameti töötajaid. Kusjuures mitte niipalju Elvi Lauki, kes lihtsalt üritas siiralt oma arvatavat “viga” parandada, vaid Ameti juhatajat E.?.-i, kes Elvi Lauki ettepanekuga - sundida meid “uuesti 1942. aasta testamenti esitama” ja seeläbi saades formaalse põhjuse 1. veebruari 1993 otsuse tühistamiseks ja uue otsuse vastuvõtmiseks, milles nende “viga” oleks juba parandatud, nii et nad on “süüst puhtad” - See et see “parandamine” tähendas konkreetselt ühele inimesele - Toomas Helbile - varast ilmajäämist ja aastaid vaimuhaiglas, neid ei kottinud! Oma “süüst”, mida tegelikult ei olnudki!, said nad puhtaks.

toomas, EA-le uuesti, 2005-08-18 17:19:46

EA, 2005-08-18 16:47:04
toomas
ütle lühidalt. kes tegi vea? millisel hetkel?

Tallinna Linnavarade Ameti ametnik Elvi Lauk, kui oli kõrvaltalu Ülalt-Puki tagastamise paberite hulgas talu peremehe Adolf Lauba järglaste hulgast leidnud meie Adolf Lauba poja A.L. avalduse sõnadega talu Pirital ning sellest totaalselt ära ehmus (ma nägin seda Tallinna Linnavara Ametis ise pealt), arvates, et ta on teinud mingi fataalse vea paberite töötlemisel.

Aga ei olnud! Täpselt nii pidigi minema, arvestades minu ema ja R.P bartertehingut “Pirita vs. Kamara”, mida juba mainisin.

Ütleme siis nii:

VEA TEGI MEIE ALT-PUKI VANAPEREMEES, 1942. AASTA TESTAMENDI TEGIJA JUHAN LAUBA, KUI TA PANI ÜHELE OMA POJALE SAMA EESNIME - ADOLF - MIS OLI KA TA VENNAL, NAABETALU ÜLALT-PUKI VANAPEREMEHEL ADOLF LAUBAL

Nii et! Hoiatus: ärge pange oma lastele oma vendade-õdede nimesid!

Taboooo!

toomas, levi, 2005-08-18 17:22:13

Kas pärija A.-M.K oli J.L. tütar? Kui jah, siis miks teda ei nimetatud 1942.a testamendis?

Jah, A.-M.K. oli J.L. tütar. Teda ei nimetatud J.L. põhivara pärijana samal põhjusel, miks ei nimetatud tema põhivara pärijana ka nt. A.L.-i:

J.L. tahtis taluperemehena, et talu jääks tervikuks ja selle peremeheks saaks ta vanim poeg V.L.

toomas, EA, 2005-08-18 17:25:08

toomas, kui 60 miljonit kätte saad, siis paluks mulle ka üks. levile, kui ta asja ära lahendab, kingi 20 miljonit:)

Ma olen oma 60 miljonit juba avalikult lubanud annetada Kirikule ja sellest otsusest ei ole taganemist.

33338, 2005-08-18 17:31:00

kujj ajuloputuseks, sis parem kuj sa seda kättä ej saa. mälätan kujdas nxúkogudeajal mejje ajusidloputatti jusst rahhva enda rahaga.

toomas, Numbrimees, 2005-08-18 17:33:42

Noh, ma loodan, ehk antakse mulle siiski ka veidi sõnaõigust määramaks, kuidas neid summasid kõige õigem oleks kasutada kõigi hüvanguks. Mul unistusi on.

***