Mida me ootame teaduselt?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1397 kommentaari.

nipitiri, 2005-08-18 11:51:50

toomas, 2005-08-18 00:10

Cmarbidge Üilklooi uuirnugte tleumusel...

*

Njah, 2005-08-18 00:19

kõigil peale autistide tekivad ...

*

/leähb oma atistluikskue üle jrälee memlõta... :)

toomas, levi, 2005-08-18 11:53:26

toomas: “1976: “Võtan ära pärimisõiguse oma varale, ükskõik millest see ei koosneks ja kus see ei asuks, oma poegadelt A.L.-lt ja R.L.-lt””
——
Ega sa ei tea, mis põhjusel ta ära tahtis võtta?

Ei ole Adolf Lauba poegadega suhelnud (praeguseks on nad mõlemad surnud) ega tea nende versiooni, miks nende suhted oma vanematega läksid üliteravaks.

toomas, levi, 2005-08-18 11:59:32

Kes tunnistati õigustatud subjektideks ja kui mitu korda võeti vastu otsus õigustatud subjektideks tunnistamise kohta?

I

1. veebruaril tunnistati õigustatud subjektideks 60 miljoni (poole) osas J.L. poja V.L. tütred V.L. ja V.A. ja 60 miljoni (poole) osas minu vanaema Anna-Marie Kuuskmaa.

Anna-Marie Kuuskmaa oli surnud 20. jaanuaril 1993. Vastavalt seadusandlusele ja Anna-Marie Kuuskmaa testamendile osutusin mina 1. veebruaril 1993 Anna-Marie Kuuskmaa nõudeõiguse pärijaks.

Ma võtsin kõnealuse nõudeõiguse pärandina vastu notariaalse avaldusega 9. märtsil 1993.

II

14. juunil 1993 tunnistati 1. veebruari 1993 otsus kehtetuks ja otsustati Anna-Marie Kuuskmaa avaldus vara tagastamise kohta rahuldamata jätta.

Õigustatud subjektideks 120 miljoni osas kuulutati V.L. ja V.A.

toomas, levi, 2005-08-18 12:01:30

Ühesõnaga, kas sind tunnistati ametlikult õigustatud subjektiks? Kui jah, siis millal see tühistati ja kes selle asemel tunnistati?

Jah, mind tunnistati 1. veebruaril 1993 ametlikult õigustatud subjektiks ("60 VL ja VA - 60 mina"). See otsus tühistati 14. juunil 1993 ("120 VL ja VA").

toomas, Numbrimees, 2005-08-18 12:25:38

mull onn ülimalt kahhtlane tunne et se Aadolhv Lauba oli samuti üks kxva xllenina:
http://www.interlog.com/~verbum/kv/ladumine/x1883.htm
nii et 60 mílli vxjjb vabalt ärauputada juba vxllgade katteks.

:)))) Advokaat Adolf Lauba oli kihvt kuju küll - mäletan teda häguselt oma lapsepõlvest. Hästi iseteadlik - julges oma naisevõtuga omapäi kogu kombeka vahmiili uih! aih! mõtle! lahutatud naine! uih! tõekspidamiste vastu astuda. Ja tädi Senta! Tema oli ka üks koloriitne kuju!

Ja kindel pauk. Tartu Ülikoolis ta juurat õppis ja mingis korp!-s oli kindlasti kaa. Nii et, Numbrimees, õllesõber jah! 60 toopi selle peale!

toomas, levi, 2005-08-18 12:32:16

Jah, mind tunnistati 1. veebruaril 1993 ametlikult õigustatud subjektiks ("60 VL ja VA - 60 mina"). See otsus tühistati 14. juunil 1993 ("120 VL ja VA").

Selle kohta, et mind tunnustati ametlikult 1. veebruari 1993 otsuse järgi 60 miljoni nõudeõiguse õigustatud subjektina, on tõendiks allkiri, mille jätsin 1. veebruari 1993 otsuse vastuvõtmise kohta Tallinna Linnavarade Ameti zhurnaali.

toomas, 2005-08-18 12:47:39

Enamik USA teadlasi on religioossed:
http://ajaviide.delfi.ee/news/teadus/article.php?id=10998747

33338, 2005-08-18 13:11:05

Toomas,
ma ej teattki et sa ka Áasmä Niinaga ää tuttavoled. nüüd tuli küll méelde et tema ju kaa säältt Ersastanist vxj Moksastanist pärit. ise ma mujdugi tunnin tema abikaasat vxjj enndist abikaasat Jáani. ej tea kujdas nende kunagine (=minu Tarttuaégne) kxjkkuv suhe tänaseks tarrdundonn.

levi, Toomas, 2005-08-18 13:12:04

toomas, levi, 2005-08-18 12:32:16

See ei saa olla õige, et sind tunnistati õigustatud subjektiks, kui sa eelpool väitsid, et võtsid nõudeõiguse vastu alles 09.03.1993.a., otsus aga tehti 01.02.1993.a. Järelikult võis 01.02.1993.a otsuses õigustatud subjektiks olla A-M.K.

Küsimused:

1) Kes konkreetselt tunnistati 01.02.1993.a otsusega õigustatud subjektideks?

2) Samas, miks sa nimetad vara kui maaüksust 60-ks miljoniks?

toomas, levi, 2005-08-18 13:17:59

See ei saa olla õige, et sind tunnistati õigustatud subjektiks, kui sa eelpool väitsid, et võtsid nõudeõiguse vastu alles 09.03.1993.a., otsus aga tehti 01.02.1993.a. Järelikult võis 01.02.1993.a otsuses õigustatud subjektiks olla A-M.K.

Okei. 1. veebruari otsusega kuulutati omandireformi õigustatud subjektideks Alt-Puki talu osas
-pooles mõttelises osas V.A. ja V.L.
-postuumselt pooles mõttelises osas Anna-Marie Kuuskmaa

(Postuumne omandireformi õigustatud subjektiks kuulutamine vastas kehtivale seadusandlusele.)

Küsimused:

1) Kes konkreetselt tunnistati 01.02.1993.a otsusega õigustatud subjektideks?

1/2 V.A ja V.L. 1/2 Anna-Marie Kuuskmaa

2) Samas, miks sa nimetad vara kui maaüksust 60-ks miljoniks?

Sest kogu maa on nüüdseks leidnud omanikud ja seda saab hinnata ainult tema väärtusest lähtuvalt

levi, Toomas, 2005-08-18 13:21:23

toomas, levi, 2005-08-18 11:04:36

levi: 2) Kas 1976 aasta testamendi tekst oli täpselt selline, nagu sa eelnevalt märkisid ning kas see oli tehtud notariaalses vormis?

toomas: 1976. aasta testament oli umbes selliste sõnadega (originaali pole mul praegu käepärast ja seepärast võin üksikutes sõnades eksida) ja ta oli notariaalses vormis ja vastas kõigile sel ajal tehtud testamentidele ettenähtud nõuetele.
————-

See on üsna uskumatu, et 1976.a testament oli tehtud sellises sõnastuses, nagu sa ütlesid: “jätan pärimisõigusest ilma...”. Pigem võis see olla sõnastuses: “Pärandan kogu oma vara...” (sellele ja sellele). Kes need olid, kellele ta pärandas?

levi, Toomas, 2005-08-18 13:23:18

toomas, levi, 2005-08-18 11:08:16

levi: 3) Kas 1976.a testamenditegija pidas kindalt silmas ka õigusvastaselt võõrandatud J.L.vara? Kui jah, siis missugustele faktidele toetud?

Toomas: 1976. aasta testaator pidas vastavalt tema tütre R.P. sõnadele silmas kogu tema Nõukogude võimu poolt võõrandatud vara.

————

Järelikult sa siiski täpselt ei tea, vaid tugined selles osas üksnes R.P. või hoopiski kolmandate isikute juttudele?

toomas, levi, 2005-08-18 13:25:25

Järelikult sa siiski täpselt ei tea, vaid tugined selles osas üksnes R.P. või hoopiski kolmandate isikute juttudele?

Täpsusta palun küsimust: mida ma ei tea täpselt?

EA, 2005-08-18 13:32:28

Hele, 2005-08-18 11:49:41

EA: elu on kannatus

Elus on ju nii kannatust kui rõõmu,
mitte aru ma ei saa,
miks budistid negatiivset poolt tähtsamaks peavad.
————————————————

Elu kannatused ja rõõmud on kõik maised, ebatõelised, seetõttu ei paku need kunagi lõplikku rahulolu. Elu pimeduses on valdavalt kannatus. Üürikesed rõõmud on tavaliselt seotud madalate instinktidega. Miski siin tingitud maailmas ei saa lõplikku rõõmu pakkuda, kuna kõik nähtused on ebatõelised.

Maailm on segaduse laps, nagu ütleb Nisargadatta. Kuidas saab pakkuda rahuldust segaduse allikas? Segadus ise?

toomas, levi, 2005-08-18 13:33:15

Ma kordan, et 1976. aasta testaator A.L. oli isiklikult see, kes vormistas tehniliselt 1942. aasta testamendi ja kuna tema selle kallal nähtud pingutustest on näha, et selle testamendi selline vormistamine oli talle ülitähtis, pidi ta olema teadlik, et talle kuulub nõudeõigus majakrundile tagastatavast J.L. pärandvarast.

Veelgi enam: nagu nähtub testamendiga samal paberil koos olevast kohtuotsusest, avaldas ta ühe aasta jooksul ka ametlikult soovi oma J.L. poolt väljapakutavat nõudeõigust tunnistada.

Nii et: jah. Asjaoludest, mis (i) tulenevad 1942. aasta testamendi sisust, (ii) 1976. aasta testamendi sisust, (iii) faktist, et 1976. aasta testaator vormistas tehniliselt 1942. testamendi ja (iv) faktist, et 1976. aasta testaatoril ei olnud oma testamendi tegemise hetkel mingit vara, tuleneb:

-Adolf Lauba viimne tahe oma poja A.L. pärimisõigusest äravõtmise kohta käis niihästi tema enda kinnistute kui ka tema isalt J.L. päritava majakrundi nõudeõiguse kohta.

EA, kannibalismist, 2005-08-18 13:39:13

http://www.kirikiri.ee/article.php3?id_article=97&artsuite=4

Ajaloolane Alan Dundes tegeleb uurimisteemas projitseeriva ümberasetuse mõistega. Ta tunnistab keskaja kristlaste vajadust juudist süüdlase järele. Kristlased vajasid surnud Kristust, et teda austada, kuid oli ka vaja, et keegi ta tapaks. Ehkki juudid Kristust ei hukanud, vaid roomlased, nõuab kristlik folkloor, et tapjad oleksid juudid. See on psühholoogiline protsess, kus A süüdistab B-d mingis kuriteos, mida A soovinuks tegelikult ise teha. Väiteks tuuakse Indo-Euroopa mõttelaadis eksisteeriv kujund, kus isa püüab oma poega tappa (viide jällegi Oidipuse kompleksile). Tegelikult tahab poeg isa tappa, kuid kuna tegu on tabuga, siis esineb see folklooris vastupidiselt (ohvri süüdistamine).

Dundes peab tõelisteks vereteotajateks kristlasi: armulaud on ristiusus kesksemaid rituaale, kus usutakse veini ja leiva muutumist Kristuse vereks ja ihuks. [1] Tegu on avaliku kannibalismiga. Sellele peaks järgnema massiivne süütunne, mida kristlastel on aga raske psühholoogiliselt omaks võtta - projitseeritud ümberasetuse käigus kohandati see koos saatuslike tagajärgedega hoopis juutidele. Tulemuseks on süüdistuse seotus lihavõtetega, mitte juutide paasapühaga, kuna Kristuse ristilöömise ajal on Dundesi arvates kristlaste süütunne suurim (Dundes: 336-361).

levi, Toomas, 2005-08-18 13:44:04

toomas, levi, 2005-08-18 11:08:16

Kuna 1976. aasta testaator oli advokaat, kes ise oli vormistanud oma isa 1942. aasta testamendi, siis pidi ta teadma selles testamendis kõigile J.L. lastele, sealhulgas temale endale, testeeritud nõudeõigusest majakrundile.

Kas on õige, et A.L., kes oli testaatoriks 1976.a testamendi järgi, oli seesama isik, kes oli 1942-.a testamendi koostaja (J.L.-i kodus) ja J.L.-i vanem poeg A.L., keda J.L oma testamendis ei maininud, kuna soovis, et A.L ei päriks tema - J.L. - järgi midagigi?

toomas, EA kannibalismist, 2005-08-18 13:44:40

Lahus tuleb hoida ajaloos tõesti aset leidnud juutide süüdistamist kristlaste poolt kui ajalist perioodi ja ristiusu armulauda kui ajatut Jumalaga ühendusse viivat rituaali, millega mingid sellist tüüpi inkriminatsioonid sugugi ei pruugi seostuda.

Kristlaste vastandumine juutidele võib olla hoopis vastupidine (näiteks minulendal): enesetõlgendus-enesepiiramine juutluse kui aksiomaatilise aluse taustalt

levi, Toomas, 2005-08-18 13:49:23

Sa mainid eelpool (toomas, levi, 2005-08-17 20:24:41), et J.L-i soov oli selline: “Ainus, mida ta soovis, oli, et tema poeg A.L. jääks kogu tagastamisega seotud protsessidest kõrvale.” Siit nähtub üks vaga imelik asjaolu: J.L soovis, et tema vanem poeg A.L. (s.t. isik, kes tegi ka 1976.a testamendi) ei oleks pärija, kuid samas ta on selle 1942.a testamendi vormistaja.

Küsimused:

1) Kui J.L oli testamendi koostamise ajal väga haige, ja ka tema abikaasa oli surnud, (ka ta ise suri paar kuud pärast testamendi tegemist!), siis kas sul ei ole andmeid selle kohta, kas see 1942.a. testament kandis J.L. allkirja või üksnes tunnistajate omi?

2) Kui J.L oli ise võimeline alla kirjutama 1942.a testamendile, siis miks ei kasutanud J.L. mõne teise inimese teenust testamendi teksti koostamisel ? Milleks oli talle vaja vanema poja A.L abi, kui nende suhted olid halvad ja tema sooviks oli, et A.L jääb pärandvara pärijate hulgast välja? Või oli millegagi (testamendi vormistamisega) kiire, kuna J.L oli seisundis, millest võis järeldada, et ta võib suura testamenti tegemata?

toomas, levi, 2005-08-18 13:53:46

Kas on õige, et A.L., kes oli testaatoriks 1976.a testamendi järgi, oli seesama isik, kes oli 1942-.a testamendi koostaja (J.L.-i kodus)

Õige.

...ja J.L.-i vanem poeg A.L.,

J.L. vanem poeg (kes päris 1942. aasta testamendi järgi talu põhivara) oli V.L.

Lisaks oli J.L.-l veel mitu poega, nende seas advokaadist poeg A.L., ja üks tütar, minu vanaema A.-M. K., kes kõik peale ühe said nõudeõiguse majakrundi eraldamisele talu põhivarast.

... keda J.L oma testamendis ei maininud, kuna soovis, et A.L ei päriks tema - J.L. - järgi midagigi?

Ei. J.L. mainis oma testamendis 1976. aasta testaatorit A.L., määrates talle, nagu teistelegi oma lastele, soovi korral nõudeõiguse majakrundi eraldamisele talu põhivarast.

J.L. testamendi põhisoov oli, et talu püsiks tervikuna tema vanema poja V.L. omandis ning kõik J.L. lapsed aktsepteerisid tema soovi, nagu osa laste puhul nähtub kaudselt kasvõi sellest, et testamendiga kaasneva Jaoskonnakohtuniku otsuse kohaselt võtsid need lapsed vastu võimaluse aasta jooksul pärast testamendi jõustumist teada anda, et nad soovivad kõnealust nõudeõigust majakrundile.

***