Mida me ootame teaduselt?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1397 kommentaari.

toomas, 2005-08-18 00:13:20

Hiäd uenngäsuid!

Njah, toomas 23:48, 2005-08-18 00:14:48

"Kuule, Sa ju lihtsalt plärad! Mis mõttes on sõnade järjekord eesti keele sihitise puhul oluline?"

Sihitise puhul on oluline nii sõnade järjekord elik lausevorm kui ka selles lausevormis konkreetse sõna(-ühendi) olek osastavas käändes. Konkreetsete lausevormide olemasolu on oluline sihitise äratundmisel. Ainult osastavas käändes sõnast ei piisa...

Njah, toomas 00:10, 2005-08-18 00:19:12

"Cmarbidge Üilklooi uuirnugte tleumusel slgeus, et ploe mgniit veaht, mis jrjäekrroas thäed on."

Lõplik arusaadavus ei pruugi just alati kannatada, kuid kõigil peale autistide tekivad vähemalt esmasel lugemisel lugemistõrked ning kogu teksti mõtestatud läbilugemiseks kulub oluliselt rohkem aega. Niiet vahe on siiski täiesti olemas...

Njah, tsukts 11:43, 2005-08-18 00:27:20

"Mis õudusjutte sa räägid? Islami komme see nüüd küll ei ole. Ei lõiganud oma tütreid ümber ei Muhamed ega tehta seda ka Saudi-Araabias, mis on ometigi väga musulmanlik riik."

Terve Põhja-Aafrika on moslemiriike täis. Naiste ümberlõikamine on sealne traditsioon. Niiet vaidluse alla jääb, kas islamiriigi traditsioonid on musulmanlikud v mitte...

Njah, Hele 16:09, 2005-08-18 00:36:38

"taju ja tunded (emotsiooni tähenduses) on eri asjad"

Taju ja tunded on sedavõrd tihedalt seotud, et pelgalt millegi tajumine ei taga veel selle tegelikkusele vastavust. Elik enne teaduses arvesse võtmist tuleb ka tajude puhul tõsine kontrolliprotseduur läbi teha...

levi, toomas, 2005-08-18 00:37:53

toomas, levi, 2005-08-17 20:11:07

levi: I. Mis konkreetselt oli kirjutatud sellele 1976.a testamendile ja 1992.a testamendile?

toomas: 1976: “Võtan ära pärimisõiguse oma varale, ükskõik millest see ei koosneks ja kus see ei asuks, oma poegadelt A.L.-lt ja R.L.-lt”

toomas: 1942: “Pärandan kogu oma vara poeg V.L.-le” (Ülejäänud lastele, s.h. minu vanaemale pärandati ehitusnõuetele vastav krunt maja ehitamiseks)

———-

Küsimused:

1) Mis aastal täpselt kogu J.L. vara võõrandati? (kas on olemas dokustaat, mis tõendaks, et vara natsionaliseeriti?)

2) Kas 1976 aasta testamendi tekst oli täpselt selline, nagu sa eelnevalt märkisid ning kas see oli tehtud notariaalses vormis?

3) Kas 1976.a testamenditegija pidas kindalt silmas ka õigusvastaselt võõrandatud J.L.vara? Kui jah, siis missugustele faktidele toetud?

4) Sa mainisid, et 1942 J.L testamendis oli kirjas:“Pärandan kogu oma vara poeg V.L.-le”, siis miks sa märgid pärast jutumärke, et “(Ülejäänud lastele, s.h. minu vanaemale pärandati ehitusnõuetele vastav krunt maja ehitamiseks)”? Kust sa sellise sõnastuse võtad? Kas 1942.a testamendil oli kindlalt sulgudes olev formuleering?

5) Mis oli kirjas 1992.a testamendis?

levi, toomas, 2005-08-18 00:51:55

toomas, levi, 2005-08-17 20:16:51

Levi: II. Missuguste asjaolude (faktide) abil sa oled ennast veennud, et 1) sinu poolt mainitud advokaat koostas 1976 aastal testamendi ja et 2) ta tegi seda nõukogude võimu saboteerides, 3) teades seega ühtlasi tol ajal juba ette, et nõukogude võim kaob ja 4) selle tagajärjel käivitub õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine

Toomas: Seda kinnitavad testaatori A.L. tütred R.P. ja T.?., kellelt testaator pärimisõigust ära ei võtnud ja kellele testaator enne surma ütles, et “mu testament on tehtud kavalalt nii, et kui talusid tagastama hakatakse, tagastatakse need ainult teile”.

—————

Kui sa räägid, et 1976.a testamendi tegemise lugu teavad rääkida lihtsalt ühed teised inimesed, siis siit küsimused:

1) kas sa oled isiklikult näinud 1976.a. testamenti?

2) kas see oli koostatud notari asemel advokaadi poolt?

*

Sa ei vastanud ka küsimusele, mil viisil see advokaat saboteeris testamendi koostamisega nõukogude võimu? Kas ta siis saboteeris ja milles see väljendus?

*

Sa ei vastanud ka küsimusele,

- kas 1976.a testamenditegija (testaator) teadis siis ühtlasi tol ajal juba ette, et nõukogude võim kaob? Kust ta seda teada sai? Missugused oleksid sinu tõendid, et ta teadis?

- ja kas selle tagajärjel käivitub õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine. Kas ta teadis, et käivitub või mitte? Missugustele asjaoludele tuginedes sa saad kindlalt väita, et nii see ka tegelikult oli?

Sa küll mainid eelpool, et neid asjaolusid (fakte) teavad kinnitada need ja need inimesed, kuid kas sa ka ISE täpselt ja kõigitamatult tead, vastavad nende inimeste ütlused tõele või mitte? Kui tead, et vastavad, siis missugustele faktilistele asjaoludele tuginedes sa väidad, et need tõesti vastavad tõele? Või sa lihtsalt usud nende juttu, mida nad räägivad? Kumb variant siis?

levi, toomas, 2005-08-18 01:01:06

toomas, levi, 2005-08-17 20:24:41

levi: ning et 7) vara võõrandamiseaegne omanik soovis võõrandamise ajal ja/või 1942.a, et SINA oleksid tema vara tulevane ja tegelik pärija?

Toomas: Seda täpselt ei soovinud ta muidugi mitte. Ainus, mida ta soovis, oli, et tema poeg A.L. jääks kogu tagastamisega seotud protsessidest kõrvale.

————-

Küsimused:

1) Kas see viimatimainitud A.L on sama isik, kes tegi 1976.a testamendi?

2) Kas ta - J.L. oli 1942.a testamendi tegemise ajal ja enne surma ikka veel vara omanik või oli see juba võõrandatud ja veel mitte tagastatud?

3) Missugustele faktilistele asjaoludele tuginedes sa väidad, et J.L., kes 1942.a tehtud testamendiga jättis kogu vara V.L-le, teadis või sai teada, et tuleb vara tagastamine?

levi, toomas, 2005-08-18 01:08:40

Seda täpselt ei soovinud ta muidugi mitte. Ainus, mida ta soovis, oli, et tema poeg A.L. jääks kogu tagastamisega seotud protsessidest kõrvale.
———

Küsimused:

1) Kas on olemas mingeid kirjalikke tõendeid 1942.a testamendi tegemisele eelnenud ajast, mis tõendaksid, mis põhjusel J.L. jättis testamendis mainimata teise poja A.L.? KUi sul neid ei ole, siis missugustele asjaoludele tuginedes sa väidad, et tema sooviks oli, et A. jääks ilma?

2) Ega sul ei ole teada, kas J.L. oli enne testamendi tegemist raskelt haige? Kui jah, siis mis haigusega oli tegemist? Kus koostati testament: kas kodus või käis J.L notari juures ise kohal? (mis vormis see oli tehtud - notariaalses või muus vormis?).

3) Kas J.L abikaasa oli 1942.a testamendi tegemise ajal elus?

levi, toomas, 2005-08-18 01:14:02

toomas, levi, 2005-08-17 21:25:26

levi: 7) vara võõrandamiseaegne omanik soovis võõrandamise ajal ja/või 1942.a, et SINA oleksid tema vara tulevane ja tegelik pärija?

Toomas: 1942. aasta testamendi järgsed pärijad olid testaator Juhan Lauba poja Voldemar Lauba (suri 1952 testamenti tegemata) tütred V.L. ja V.A.

————-

Kuid eelnevalt oma “toomas, levi, 2005-08-17 20:11:07” väitsid sa, et 1942.a testamendi tekst oli: “Pärandan kogu oma vara poeg V.L.-le” (Ülejäänud lastele, s.h. minu vanaemale pärandati ehitusnõuetele vastav krunt maja ehitamiseks)

Need on siiski erineva sisuga ja tagajärgedega sõnastused. Kumb siis õige on? Ja kas 1942.a testaatori tahte järgi sinu poolt sulgudesse pandu oli ikka testamendil kirjas või ei olnud?

levi, toomas, 2005-08-18 01:18:57

toomas: “1976: “Võtan ära pärimisõiguse oma varale, ükskõik millest see ei koosneks ja kus see ei asuks, oma poegadelt A.L.-lt ja R.L.-lt””

Ega sa ei tea, mis põhjusel ta ära tahtis võtta?

levi, toomas, 2005-08-18 01:21:13

Kes tunnistati õigustatud subjektideks ja kui mitu korda võeti vastu otsus õigustatud subjektideks tunnistamise kohta?

levi, toomas, 2005-08-18 01:23:54

Ühesõnaga, kas sind tunnistati ametlikult õigustatud subjektiks? Kui jah, siis millal see tühistati ja kes selle asemel tunnistati?

PL, 3338, 2005-08-18 01:32:46

Pole see LSD miski automaatne valgustumisvahend - mis nähtub kasvõi sellest, et Leary pärast oma suurt hulka trippe ikka sellist iba ajas. Ei ole sellist kogemust kaugeltki kõigile vaja ja mõnele inimesele võib see päris rängalt mõjuda. Pealegi ei õnnestunud “nägijatel” revolutsionääridel ära hoida oma valgustumismeetodi kriminaliseerimist... :(

PL: Paraku näitasid Grofi eksperimendid, et see oli vägagi “automaatne valgutusvahend”.

Aga koppenhaagenlaste “müstikakalduvuse” all pidasin silmas selle mõningaid esindajaid.

Hele, 2005-08-18 02:00:53

PL: Paraku näitasid Grofi eksperimendid, et see oli vägagi “automaatne valgutusvahend”.

Peeter, mul on tugevalt alust arvata, et see ei ole päris nii :)
Mõtle, kui palju valgustunuid peaks ilma mööda ringi kõndima, kui see nii oleks.
Ja ööklubides toimuksid lausa budade kokkutulekud...

Tõenäosust margi keele alla pistmisega valgustatud saada hindan väga väikeseks (samuti tõenäosust, et inimesest mõne tripi tulemusena psüühiline ahervare saab, nagu Njah arvas).

Ma ei soovita keemiaga katsetada. Oleks siis Grof või mõni kogenud asjatundja kätt hoidmas ja juhatamas... siis mine tea.

Hele, 2005-08-18 02:05:23

PL: Aga koppenhaagenlaste “müstikakalduvuse” all pidasin silmas selle mõningaid esindajaid.

Keda siis?

33338, 2005-08-18 06:43:36

tavaline öö - üle 4 tunni mitte ühhtki valgustunut ega valgustuda tahhtjat. kustutan oma lambi sis ära ja lähän tejsele lajjnele. varssti tuleb taas mínna Toomast ja tema vara OMANIKKEtéenima. et omal närune inng ´seesspüsiks. sest mina pallvetest, missadest ja pisaratest ära ejj ela.

33338, 2005-08-18 06:46:57

ahj"aa, selle Taizé juhhtumipuhul pidin kreepsusáama kuj kanal 2 tajjnapää osskas oma ARITUSEST selle TAJTS"EEKKSmoonutada. igatahes txesstas ta et vähämalt tähästik on sellge!

33338, 2005-08-18 06:49:52

ja vähä sellest. aasstakümmnejd m'ööda illmarejjsind ja sporttijutlustand Eerik Lillo pole seniajani äraxppind isegi espanj"ollide nimede 'ääldust. NO MES ME REAGIME!

33338, 2005-08-18 06:50:23

ned viimased oleks pidand kúuluma juba rahhvusluse jutusísse.

***