Mida me ootame teaduselt?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1397 kommentaari.

toomas, Numbrimees, 2005-08-17 22:18:16

Vaat siis, lausa naine, mitte mees.

Ants, toomas, 2005-08-17 22:20:48

Kusjuures, NB!, kõnealusel A.L.-l ei olnud mingeid õigusi kõnealusele “talule Pirital” ei 1942. aasta testamendi ega 1976. aasta oma isa testamendi järgi, mis võttis talt üleüldse pärimisõiguse.

Kas sa tahad öelda, et ka Juhan Lauba jättis oma poja testamendist (1942) välja?

Aga miks seda 1976 aasta testamenti üldse siis mainida?

Njah, 33338 06:45, 2005-08-17 22:37:39

"samuti on muuttuvamad täjjsäälikud kuj sxnatüve tähänduse mittekanndjad (KRT üttleb súlle ette et tegemist on kuradiga)."

Sõnade tähenduse edasikandumisel ei saa piirduda vaid kaashäälikutega. Ka täishäälikutel on (kuigi pisut vähemal määral) ses suhtes oma roll kanda.

Kuigi krt lühendina leiab laialdast kasutamist kuradi tähenduses, pole ta ometigi ainuke võimalik nende kaashäälikute abil moodustatav tähendust omav sõna. Näitena kasvõi kaart, kriit, Krõõt, kört, kart, kurt mõnede sõnadena, mis hoobilt meelde tulid...

33338, 2005-08-17 22:42:45

Police said a woman stood up during a religious ceremony attended by some 2,500 people and stabbed Schutz three times in the throat. He died immediately. The 36-year-old Romanian was overpowered by worshippers and detained.

Schutz, a Protestant pastor from Switzerland, enjoyed great respect among religious leaders.

He founded the monastic community in Taize in 1940 after leaving Switzerland at 25 and buying a small house in the village, where he welcomed refugees fleeing World War Two.

Today the Taize community he ran is made up of over a hundred brothers, including Catholics and Protestants, from more than 25 nations. The community worked to reconcile divided Christians and separated peoples.

Psychiatric Tests

District Attorney Jean-Louis Coste speaks to journalists in Macon, France, during a press conference after Brother Roger ’s death. (Fred Dufour/AFP/Getty Images)Jean-Louis Coste, the public prosecutor in the town of Macon close to Taize, said the suspect “appears disturbed”.

But the woman, named only as Luminita, spoke fairly coherently and was fit for interrogation, he said. She was due to undergo further psychiatric tests later on Wednesday.

“She said that she didn’t intend to kill him but that she wanted to attract his attention. She admits the facts (of the killing),” the prosecutor told reporters.

Coste said the woman, who arrived at the Taize community on Sunday by car, had bought the knife with which she stabbed Brother Roger on Monday at the town of Cluny, a few kilometres away. That suggested premeditation, he said.

Ants, toomas, 2005-08-17 22:43:44

"Mida me ootame teaduselt?"

Mnjah.

Juurateaduselt ootame Pirita 60 Loo põhjalikku õiguslikku analüüsi, sest selles loos peegelduvad nagu kristallis Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra põhiküsitavused.

Sa siis ära pahandu mu küsimiste peale, sest mina ei näe seda juuriidilisena, vaid teoloogilisena. Ja selles võtmes on siis ka mu küsimused. Asi rohkem Uuki ja Andruse pärusmaal minu poolt vaadatuna.

Et kas sündis ülekohus või sündis lõpuks lõplik õigus.

Vaata, su eluase on eemal rammusast maast
ja ilma taeva kasteta ülalt.
Sa elad oma mõõga varal
ja pead oma venda orjama.
Ometi sünnib, kui end raputad,
et rebid tema ikke oma kaelast.

33338, 2005-08-17 22:43:56

mujde, LUMINITA (vxj Luminìtsa, kujj t onn alakonksuga) tüvi tähändab VALLGUST.

33338, 2005-08-17 22:49:16

txjjn selle KRT vajd näjttäks. sem"iittidel on kogu keel káasäälikutele ülesehitatud.
polün"eesiakeeltes on küll ülekaalus täjjsäälikud, kujd valldavalt kannavad máaillma keeltes sxna tähändust káasäälikud. tejnepxhjus miks nad olulisemad äratunndmiseksonn, on nende suurem ulkk ja vabam öhendatus.
vxtame vxjj éelmise laúse viimase lxjgu:
1) n nnd srm lkk j vbm hndts
2) o ee uue u a aa öeau

Ants, 2005-08-17 23:00:39

she wanted to attract his attention

Ega päris raske on ignoreerida küll kedagi, kes sulle noa kõrri lööb.

Njah, toomas 08:53, 2005-08-17 23:03:30

"Selle peale muidugi ütlen mina, et eesti keeles ei sihitavat käänet ega sihitist ei ole, kuna sellele üheselt vastav vormielement keeles puudub"

See eksijäreldus on otsene tagajärg Su keeledogmaatika kitsapiirilisusest.

Ühelt poolt, et igal keelendivormil saavat olla ainult üks ja ainus tähendusvarjund ja teiselt poolt keele lõhkumine üksikkeelenditeks, millest siis nende “oma” tähendust otsida.

Sellega Sa välistad enda jaoks juba eelnevalt sihitise äratundmise, kuna lisaks sihitava sõna olemisele osastavas käändevormis on sihitise puhul oluline ka sõnade järjekord lauseehituses.

Eraldi sihitavat käänet eesti keeles pole, sest selle lisafunktsionaalsuse on peale põhitähenduse enda kanda võtnud osastav kääne. Seda enam, et sihitav on niigi tihti lisaks ka osastatuna.

Muuseas ühe eelneva teema all eri tüüpi keeltest rääkides jõudsid juba ka moka otsast tõdeda, et vastavas näites käitub eesti keel nagu tüüpiline sihitiskeel...

Njah, 33338 22:49, 2005-08-17 23:15:07

Olen nõus, et tähenduse edasikandmisel on üldiselt määravamaks kaashäälikud. Ent see ei tähenda, nagu poleks eesti keeles ka täishäälikutel selles oma osa. Seda ma ka näitega tõestasin.

Samas on küllaldaselt ka selliseid sõnu, kus täishäälikutel siiski kaashäälikutest tähtsam roll. Ntx öö, jää, ai, oi, uus, au jne.

Niiet seda kaashäälikute domineerimist saab äärmisel juhul vaid tendentsina, mitte seaduspärasusena käsitleda.

Kogu jutt oli konkreetselt eesti keele kohta. Teistes keeltes võib olla teistmoodi...

toomas, Ants, 2005-08-17 23:21:25

Heal meelel vastan Su küsimustele, nende hulgas teoloogilist laadi küsimustele.

Njah, OV 09:15, 2005-08-17 23:27:56

"Elu pole mitte ASI vaid just nimelt EESMÄRK ja kogu MÕTE"

Elu on keerukas kompleks mitmesuguseid protsesse. Protsess ise aga pole ei enda eesmärk ega ka mõte...

toomas, Ants, 2005-08-17 23:39:02

mina:
Kusjuures, NB!, kõnealusel A.L.-l ei olnud mingeid õigusi kõnealusele “talule Pirital” ei 1942. aasta testamendi ega 1976. aasta oma isa testamendi järgi, mis võttis talt üleüldse pärimisõiguse.

Ants:
Kas sa tahad öelda, et ka Juhan Lauba jättis oma poja testamendist (1942) välja?

Jah. Ta pärandas kogu talu vanemale pojale Voldemar Laubale ja andis selle juurde põhjenduse: Lapsed, mina tahan et te minu otsuse vastu ei vaidleks, sest poeg Voldemar on lapsest saati minuga koos tööd teinud ja Teie kõigi heaolule kaasa aidanud..

(Küll jäi kõigile ülejäänud lastele õigus krundile, millele saaks oma maja ehitada.)

Aga miks seda 1976 aasta testamenti üldse siis mainida?

Selle testamendi mainimine on vajalik ainult Omandireformi seaduse eripära tõttu: seetõttu, et Omandireformi seaduse paragrahv Endiste omanike 1940-1991 testamendid ei kehti kuulutas 1942. aasta testamendi algul kehtetuks.

Ajal, mil 1942. aasta testament oli kehtetu, oli mittetestamendijärgse “lihtsa põlvnemise” pärimise õigus lisaks Voldemar Laubale ka teistel Juhan Lauba lastel, sealhulgas 1976. aasta testamendi teinud Adolf Laubal, kelle poeg A.L. kirjutas sõnad talu Pirital. Adolf Lauba 1976. aasta testament võttis A.L.-lt pärimisõiguse ja on seepärast selles olukorras, kus 1942. aasta testament “ei kehti”, oluline. (NB! 1976. aasta testament pole seejuures “endise omaniku testament”, nii et talle piirang “Endiste omanike 1940-1991 tehtud testamendid ei kehti” ei laiene ja ta kehtib.)

toomas, Ants, 2005-08-17 23:45:39

Sa siis ära pahandu mu küsimiste peale, sest mina ei näe seda juuriidilisena, vaid teoloogilisena. Ja selles võtmes on siis ka mu küsimused. Asi rohkem Uuki ja Andruse pärusmaal minu poolt vaadatuna.

Et kas sündis ülekohus või sündis lõpuks lõplik õigus.

Ants, teel lõpliku õiguse poole olen alles praegu siin neid komme kirjutanud olles ja edasi kirjutades. Kes teab, kuhu lõplik õiglus mind välja viib. Ma muutun üha. Ja paremaks-vabamaks. See tee on väga huvitav.

m.h., toomas, 2005-08-17 23:47:49

postikana töi teateid ja ootab VÄGA vastust kaa!
privasse teadagi!
heippa köigile!

toomas, Njah, 2005-08-17 23:48:14

Sellega Sa välistad enda jaoks juba eelnevalt sihitise äratundmise, kuna lisaks sihitava sõna olemisele osastavas käändevormis on sihitise puhul oluline ka sõnade järjekord lauseehituses.

Kuule, Sa ju lihtsalt plärad! Mis mõttes on sõnade järjekord eesti keele sihitise puhul oluline?

toomas, 2005-08-17 23:54:29

/selgituzex tõõstele, et ollakse kambaga suurel konzertetteastel Läänemere festivalil läänepool Läänemerd :)))

toomas, 2005-08-18 00:00:13

Ma sain oma norra õemehelt täna meilis järgmise teate:

Visste du at:
Ifgøle en udnerøkslese ved Cmarbigde Uinevrisett sipller det ignen rlloe i hvliken røfgekkele boktsvanee er. det estnee som er vkitig er at fstøre og stise boksatv er på rktiig setd, retsen kan vræe hltuer til bluter og du kan ftotsart lsee uetn prblomeer. Dtete er frodi den mnesnekklige hrjene ikke lseer hevr boksatv forseg slev, men odret i sin hleeht. Mrekleig ikke snat?

Proovin tõlkida:

Njah, Hele 10:55, 2005-08-18 00:00:52

"ühe olendi prügi on teise olendi nänn"

Pole veel kuulda olnud, et keegi toitumises radioaktiivsetele jäätmetele v plastmassile keskendunud oleks.

Inime loob mitte prügi, vaid infot,
mitte mateeriat, vaid struktuure

Iga korrastatus saab tekkida üldise korratuse kasvu arvel. See, et planeedil Maa on ökosfäär enamvähem tasakaalus püsinud, tuleb selle arvelt, et Päikeselt saabub pidevalt kvaliteetset (negentroopset) energiat ning eluprotsesside käigus ebakvaliteetseks soojuseks muutunud energia hajub kosmosesse.

Ent nii Päikeselt saabuva kui ka kosmoses hajuda suutva energia kogused ajaühikus on piiratud. Seega on liigaktiivse kulutamisprotsessi tõttu võimalik kogu ökosfäär uputada soojussaastesse...

toomas, 2005-08-18 00:10:29

Kas Sa teadsid et:
Cmarbidge Üilklooi uuirnugte tleumusel slgeus, et ploe mgniit veaht, mis jrjäekrroas thäed on. Thäits on anilut see, et eisemne ja vimaine thät on õgies kahos, kiõk üeljuäänd thäed viõavd olla lbiäsgei imla porlbeemiedta. See on nii, knua iminsee aju ei loe thäti ealrdi, viad snõu trveiunka. Iemilk, kas ploe?

***