Mida me ootame teaduselt?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1397 kommentaari.

Hele, 2005-08-17 19:05:34

DiaTheo:
Kui kellegi poole pöördutakse sõnadega “Mu härra ...”, siis on tõesti arutu pärida tema soo kohta teavet.

Võiks ju pärida, kuidas see pöörduja Universumi soo kindlaks tegi :)

niisama lugeja, 2005-08-17 20:05:58

tehke toomale ja tema testamendile oma portaal. praegune lahendus segab lugemist.

toomas, levi, 2005-08-17 20:11:07

levi, Toomas, 2005-08-17 13:49:12

Kas sul ei ole kordagi pähe karanud mõte, et vbl sa siiski ei ole neist asjust aru saanud või et sa varjad selle abil ühte olulise tähtsusega asjaolu, mille avalikukstulek (e. endale tunnistamine) lõhuks su soovskeemi, mis ainsana aitab vältida tunnustamist?

Ma olen selle asjaga põhjalikult tegelenud nii selles mõttes, et tegin tagantjärgi kindlaks ka kogu sündmusteahela kõik relevantsed asjaolud, mis polnud otseselt minu isikuga seotud, kui ka selles mõttes, et olen dokument haaval läbi töötanud kogu asjasse puutuva seadusandluse. Mul ei ole ei endale ega kellelegi teisele mitte midagi varjata.

I. Mis konkreetselt oli kirjutatud sellele 1976.a testamendile ja 1992.a testamendile?

1976: “Võtan ära pärimisõiguse oma varale, ükskõik millest see ei koosneks ja kus see ei asuks, oma poegadelt A.L.-lt ja R.L.-lt”

1942: “Pärandan kogu oma vara poeg V.L.-le” (Ülejäänud lastele, s.h. minu vanaemale pärandati ehitusnõuetele vastav krunt maja ehitamiseks)

toomas, levi, 2005-08-17 20:16:51

II. Missuguste asjaolude (faktide) abil sa oled ennast veennud, et 1) sinu poolt mainitud advokaat koostas 1976 aastal testamendi ja et 2) ta tegi seda nõukogude võimu saboteerides, 3) teades seega ühtlasi tol ajal juba ette, et nõukogude võim kaob ja 4) selle tagajärjel käivitub õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine

Seda kinnitavad testaatori A.L. tütred R.P. ja T.?., kellelt testaator pärimisõigust ära ei võtnud ja kellele testaator enne surma ütles, et “mu testament on tehtud kavalalt nii, et kui talusid tagastama hakatakse, tagastatakse need ainult teile”.

Levi! Oli ka nõukogude ajal inimesi, kes uskusid, et nõukogude võim ei püsi ja natsionaliseeritud varad tagastatakse omanikele.

ning et 7) vara võõrandamiseaegne omanik soovis võõrandamise ajal ja/või 1942.a, et SINA oleksid tema vara tulevane ja tegelik pärija?

Seda ei soovinud ta muidugi. Ainus, mida ta soovis, oli, et tema poeg A.L. jääks kogu tagastamisega seotud p

III. Millal suri vara omanik, kes oli selle vara omanikuks õigusvastase võõrandamise hetkel?

IV. Millal suri vara omanik, kes oli selle vara omanikuks ja 1942.a testamendi tegijaks?

V. Kas isik, kes oli 1976.a ja 1992.a testamenditegija, oli seesama isik, kes oli sama vara omanik õigusvastase vara võõrandamise hetkel või 1942.a?

toomas, levi, 2005-08-17 20:17:40

sorri. via streikis. uuesti:

toomas, levi, 2005-08-17 20:24:41

II. Missuguste asjaolude (faktide) abil sa oled ennast veennud, et 1) sinu poolt mainitud advokaat koostas 1976 aastal testamendi ja et 2) ta tegi seda nõukogude võimu saboteerides, 3) teades seega ühtlasi tol ajal juba ette, et nõukogude võim kaob ja 4) selle tagajärjel käivitub õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine...

Seda kinnitavad testaatori A.L. tütred R.P. ja T.?., kellelt testaator pärimisõigust ära ei võtnud ja kellele testaator enne surma ütles, et “mu testament on tehtud kavalalt nii, et kui talusid tagastama hakatakse, tagastatakse need ainult teile”.

Levi! Oli ka nõukogude ajal inimesi, kes uskusid, et nõukogude võim ei püsi ja natsionaliseeritud varad tagastatakse omanikele.

ning et 7) vara võõrandamiseaegne omanik soovis võõrandamise ajal ja/või 1942.a, et SINA oleksid tema vara tulevane ja tegelik pärija?

Seda täpselt ei soovinud ta muidugi mitte. Ainus, mida ta soovis, oli, et tema poeg A.L. jääks kogu tagastamisega seotud protsessidest kõrvale.

Ometi käivitas minult minu 60 miljoni nõudeõiguse äravõtmise täpselt just pärast mulle mu nõudeõiguse andmist juhuslikult mitte meie talu paberite hulgast avastatud A.L. avaldus, mis taotles ka meie talu osa tagastamist, ehkki tema isa 1942. aasta testamendi järgi pärija ei olnud. (Veelkord: isa 1976. a. testamendiga oli A.L. jäetud ilma pärimisõigusest, aga see tänu seadusparagrahvi 1940-1991 endiste omanike testamendid ei kehti ebaseaduslikule muutmisele kujule Kõik 1940-1941 ja 1944-1991 testamendid ei kehti ei tulnud arvesse.

toomas, levi, 2005-08-17 20:30:49

III. Millal suri vara omanik, kes oli selle vara omanikuks õigusvastase võõrandamise hetkel?

Paar kuud pärast oma testamendi tegemist 1942. aastal.

IV. Millal suri vara omanik, kes oli selle vara omanikuks ja 1942.a testamendi tegijaks?

Sama vastus. Paar kuud pärast oma testamendi tegemist 1942. aastal.

V. Kas isik, kes oli 1976.a ja 1992.a testamenditegija, oli seesama isik, kes oli sama vara omanik õigusvastase vara võõrandamise hetkel või 1942.a?

1976. aasta ja 1992. aasta testaatorid on erinevad isikud:

1942. aasta testaator - isa Juhan Lauba
1976. aasta testaator - isa poeg Adolf Lauba
1992. aasta testaator - isa tütar Anna Kuuskmaa

toomas, 2005-08-17 20:44:39

Oli ka nõukogude ajal inimesi, kes uskusid, et nõukogude võim ei püsi ja natsionaliseeritud varad tagastatakse omanikele.

Kogu seadussäte Endiste omanike 1940-1991 testamendid ei kehti seadusesse sissekirjutamise apsakas juhtus justnimelt seepärast, et nõukogude juurakogemusega Jüri Raidla tahtis kaitsta Nõukogude ajal surnud endiste omanike järglasi nende vanemate “juhuslike testamentide” eest. Tema argumentatsioon oli olnud selline: mõtle, keegi vanainimene pärandas oma majatarbed naabrile ja nüüd jääksid tema pojad tagastatavast varast ilma.

Jüri Raidlale lihtsalt ei tulnud pähe, et siiski on ka endisi omanikke, kes vara natsionaliseerimisega polnud leppinud ja testeerisid kõigest võõrandamisest hoolimata kogu oma vara põhimõttel “ma võin teha testamendi ka varga kätte läinud rahakoti peale” - nagu Pirita 60 Loos on tegemist minu vanaonu Adolf Lauba puhul.

Ja vaat see on nüüd kogu Pirita 60 Loo põhiküsimus:

kumma juristi - nõukogude kooli advokaadi Jüri Raidla või Eesti-aegse advokaadi Adolf Lauba - oma on praegune Eesti Vabariik.

Vastus on ilmselge:
kuni kehtib “Endiste omanike 1940-1991 testamendid ei kehti”, on peale jäänud Jüri Raidla.

toomas, levi, 2005-08-17 21:25:26

Sain küsimusest valesti aru, sorri:

7) vara võõrandamiseaegne omanik soovis võõrandamise ajal ja/või 1942.a, et SINA oleksid tema vara tulevane ja tegelik pärija?

1942. aasta testamendi järgsed pärijad olid testaator Juhan Lauba poja Voldemar Lauba (suri 1952 testamenti tegemata) tütred V.L. ja V.A.

Kui selgus, et kehtib Endiste omanike 1940-1991 testamendid ei kehti (ja seda seadusesätet polnud hakatud veel Keskkomisjoni poolt tõlgendama kujul Kõik 1940-1941 ja 1944-1991 testamendid ei kehti, mis pani 1942. aasta testamendi “uuesti kehtima”) ja seetõttu 1942. aasta testamenti arvesse ei võeta, otsustasid nad vastavalt seadussättele Kui vara tagastamist taotletakse testamendi alusel, tuleb see esitada 1942. aasta testamenti vabal valikul mitte esitada ja taotleda vara pärimist seadusandlikus korras ühise avalduse alusel koos oma tädi ja minu vanaema Anna Kuuskmaa.

Nii läkski ja kuna minu vanaema vahepeal suri ja mina sain tema testamendi alusel tema pärijaks, siis 1. veebruaril 1993 määrati:

60 miljoni nõudeõigus V.L pluss V.A.
ja
60 miljoni nõudeõigus Toomas Help

Kõik.

—-

Ja nüüd avastati asjasse täiesti mittepuutuva A.L. avaldus juhuslikult täiesti teiste paberite vahelt, mille tulemusel 1. veebruari otsus tühistati ja asendati (vähemalt esialgu) vastu V.L. ja V.A. tahet kujule

120 miljoni nõudeõigus V.A. ja V.L.

Usu või mitte, täpselt nii oli. Ma “ei soga”.

toomas, 2005-08-17 21:43:28

"Mida me ootame teaduselt?"

Mnjah.

Juurateaduselt ootame Pirita 60 Loo põhjalikku õiguslikku analüüsi, sest selles loos peegelduvad nagu kristallis Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra põhiküsitavused.

Ants, 2005-08-17 21:56:10

Ja nüüd avastati asjasse täiesti mittepuutuva A.L. avaldus juhuslikult täiesti teiste paberite vahelt

Kas see asjasse mittepuutuv A.L. on Adolf Lauba poeg?

33338, 2005-08-17 21:59:12

nagu p'ääliskauttsel lugemisel vxjjb arusáada, tuleb Rajjdla Jürka kiriku vanndeállapánna. visst üksk"xjkk millise kiriku.

33338, 2005-08-17 22:02:07

nääd nüd, Toomas, kuj muretu on vaéneólla ja OMMNIA enndaga kaasastássi. minul kuj vaésel maakkal polld mitte sittagi tagasisáada. sest esivanematel polld midagi. ja kuj majagi mahapxles, sis polld vanaemal séegi kinlustatud. minu raamatutest rääkkimatta. ja taas ej minngit muret.

toomas, Ants, 2005-08-17 22:03:34

Jah, see A.L. oli Adolf Lauba poeg, kes oli oma tagastamisavaldusele, mis käis mitte meie talu, vaid Adolf Laubalt endalt võõrandatud kinnistute kohta lisanud ka minu jaoks mu saatuse kümneks aastaks ära määranud kaks saatuslikku sõna /tagastamisobjekt:/ talu Pirital.

Need kaks sõna leiti pärast 1. veebruari otsust “60 pluss 60”, nende pärast see otsus tühistati ja asendati otsusega “120”.

Kusjuures, NB!, kõnealusel A.L.-l ei olnud mingeid õigusi kõnealusele “talule Pirital” ei 1942. aasta testamendi ega 1976. aasta oma isa testamendi järgi, mis võttis talt üleüldse pärimisõiguse.

Aga minult võtsid need kaks A.L. sõna palju.

33338, 2005-08-17 22:04:31

aga uvitav et kuj jäjmä ilma ÜHISEST sxlttumatusest, sis mina elasin seda kujjgipalju üle (ja pxletan reetturejd síiani vajmutules), sina aga kekkasid et lxpuks ometi saame omale néegrid ennda asemele.

toomas, Numbrimees, 2005-08-17 22:05:21

Minu jaoks ei ole Pirita 60 Loos kunagi tähtis olnud raha, vaid Minu Suguvõsa Au.

toomas, Numbrimees, 2005-08-17 22:08:29

Me oleme lihtsalt kaks ausat inimest, aga erineval viisil ausad inimesed.

Sina oled pigem rahvuslane kui riiklane,
mina olen pigem riiklane kui rahvuslane.

Minu jaoks on Eesti Vabariik vahend igasuguse totalitarismi vastaseks võitluseks ja kindel on ka see, et kui Euroopa Liit osutub tõesti totalitaristlikuks, siis mõtlen oma praegused euroseisukohad ringi.

33338, 2005-08-17 22:10:20

Toomas,
mikks ükks Rom"xxnia usu°ull j'ällä öhe su vranss"ee pojsi mahakokksas? kas Vil"ipp peab järrgminekorrd tálle mälästusjuttluse?

toomas, Numbrimees, 2005-08-17 22:12:14

Isa Roger'ed mälestati täna nii Jaani kiriku keskpäeva hardushetkel kui ka õhtul meie Pühal Missal.

Tead Sa täpsemalt, kes see rumeenlasest tapja oli ja mis olid ta motiivid? Ega ometi mitte õigeusklik katoliku vastu???

33338, 2005-08-17 22:15:49

Frère Roger est entré dans la vie d’éternité
Au cours de la prière du soir du mardi 16 août, au milieu de la foule qui entourait la communauté dans l’Église de la Réconciliation, une FEMME probablement déséquilibrée a violemment frappé à coup de couteau frère Roger qui est décédé quelques instants après.

La communauté de Taizé est dans la peine et remercie tous ceux qui la soutiennent de leur affection et de leur prière. Le matin du 17 août, lendemain de la mort de frère Roger, cette prière a été prononcée dans l’église :

« Toi, le Christ de compassion, tu nous donnes d’être en communion avec ceux qui nous ont précédés, et qui peuvent nous demeurer si proches. Nous remettons entre tes mains notre frère Roger. Déjà il contemple l’invisible. A sa suite, tu nous prépares à accueillir un rayonnement de ta clarté. »

Les obsèques de frère Roger seront célébrées mardi 23 août à 14h.

Son corps est déposé dans l’église de Taizé chaque après-midi de 15h. à 19h., pour que tous ceux qui le veulent puissent aller se recueillir auprès de lui.

Voici huit ans, frère Roger avait désigné frère Alois pour lui succéder, après sa mort, comme responsable de la communauté. Frère Alois est entré tout de suite dans son ministère de serviteur de la communion au cœur de la communauté.

et se tasakaalutu mu.tt Rom"xxniastolld, kuulin visst telekast. eks ómme saa täppsämalt téada.

***