Mida me ootame teaduselt?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1397 kommentaari.

toomas, 2005-08-17 10:10:58

Estland ist Christentumfrei!
Eesti on kristlusvaba!

Eesti on maailma esimene täielikult kristlusvaba piirkond, kuna siis on kuulutatud kehtetuks vanad ja uued testamendid.

Kõik kirikud mosheedeks!

toomas, 2005-08-17 10:12:05

Pirita 60 Lugu - see on lugu ühiskonna moraalist.

toomas, 2005-08-17 10:16:35

Igaüks, kes Eestis võtab arvesse kellegi testamendina vormistatud tahet nagu näiteks "Lapsed, mina tahan, et see minu tahe täidetud saaks ja et teie selle vastu ei vaidleks."(1942. a testament), on seaduserikkuja.

Piiblid - vanad ja uued testamendid - põletada!

toomas, 2005-08-17 10:22:05

Omandireform = 1940-1991 “äraunustamine”, tollal tehtud tegude äraunustamine, tollal omandatud varanduste päritolu äraunustamine, tollal surnud inimeste viimse tahte äraunustamine

kaak, 2005-08-17 10:32:24

Aga Sa Toomas lase ennast ümber lõigata ja vaheta usku...vast siis need miljonid astuvad ka Sulle väheke lähemale.

toomas, 2005-08-17 10:34:51

ehk tõesti

toomas, 2005-08-17 10:37:18

aint Püha Missa on väga kallis, sellest ei tahaks küll loobuda

Hele, 2005-08-17 10:39:08

Eduard Profittlich SJ, 1890-1942, 2005-08-17 09:54:27
“Minu elu - ja kui vaja, siis ka surm - on elu ja surm Kristuse eest.”

Et Kristus suri meie eest ja Eduard Profittlich Kristuse eest...?

toomas, Hele, 2005-08-17 10:42:02

eks ta ole
eks E.P. surm oli kaaskannatus koos J.K.-ga

Kiriku “Palve Jumala sulase peapiiskop Eduard Profittlichi õndsakskuulutamise eest” on järgmine:

kaak, 2005-08-17 10:43:19

Olen ka mina olnud abortide vast, kui põhjuseks on lihtsalt mingi ideefix, või “sotsiaalne indikatsioon”.

Mõni aeg tagasi Soomes oli täiesti legaalne võimalus arstil keelduda abordi tegemisest usulistel kaalutlustel.
Leiti teine arst.

Nüüd võidakse arst lahti lasta, kuna ta ei täida oma ametikohustusi.

Samas soodustatakse ümberlõikamisi(riigi kulul)...st.laste kehalise terviku vägivaldset rikkumist.
Mingeid teaduslikke põhjendusi sellele ei ole.
Põhjendus on see, et nad teeksid seda niikuinii...aga parem seda teha juba puhtalt ja soliidselt.

Summa summarum...lapse tapmine on lubatud...tema piinamine samuti.

Teadus ja religioon.

Kerged vastuolud?

Palve, 2005-08-17 10:48:53

Kõigeväeline Jumal, Sinu Poeg kannatas ja suri ristil inimeste päästmiseks. Tema eeskujul armastas Sinu sulane peapiiskop Eduard Profittlich S.J. Sind kogu südamest, teenis Sind ustavalt tagakiusamise ajal ja andis oma elu Kiriku eest. Arva ta oma õndsate hulka, et tema ustavuse ja armastuse eeskuju säraks kogu maailma ees. Palun Sind, võta tema eestkostel kuulda minu palve ........................
Kristuse, meie Issanda nimel. Aamen.

Palvet tohib kasutada eraviisiliselt, ent samuti avalikult väljaspool liturgiat.
Peapiiskop Tadeusz Kondrusiewicz, Sant-Peterburg, 5.04.2004
Peapiiskop Peter Zurbriggen, Eesti Apostellik Administraator, Tallinn, 1.11.2004

Jumala sulase eestkostel teile osakssaanud armudest palume teatada postulaatorile aadressil:
Monsignore Bronislaw Czaplicki, 1. Krasnoarmejskaja, 11, 198005, Sankt-Peterburg, Russia

toomas, kaak, 2005-08-17 10:52:26

Mina ei saaks järelikult endale isegi ette kujutada olukorda, et võiksin Soomes arstiks hakata. Ometi ise arsti teenuseid kasutan. Kah vastuolu.

Hele, 2005-08-17 10:55:02

33338, 2005-08-17 09:48:53
inime on selles rinkkäjgus tühine prügi (tähhtis aga ise enndajaokks), kes lisaks enndale kuj prügile loob ja kogub ka ise prügi júurde.

Inime ei ole prügi.
Inime on üks olenditest.
Kõik olendid tarbivad nänni ja tekitavad prügi,
ühe olendi prügi on teise olendi nänn.
Päike seda ratast ringi ajab ja teda jätkub veel kauaks.

Inime loob mitte prügi, vaid infot,
mitte mateeriat, vaid struktuure
ja nagu RJR teab rääkida,
lendab seejuures mõnikord koos Loojaga lõpmatusse...
ennäe inimest!

kaak, 2005-08-17 10:59:20

Kahjuks pean mainima, et kõikvõimalikud religioonid on kõige suuremad vaenlased inimese maailma tundmaõppimisel.

Peeter Liiv oma artikliga püüab ühte(ühtesid) religioni(religioone) asendada teise surrogaadiga.

Sisu sellest aga ei muutu.

Minu poolest uskuge ufosid, palvetage kärnkonni või juudi rambosid...see on teie valik ja ma austan seda senimaani kuni see vaimuvaene seltskond ei hakka minu varvastele hüppama.

toomas, kaak, 2005-08-17 11:00:42

Aga keda Sa lubad oma varvastele hüppama?

toomas, kaak, 2005-08-17 11:04:04

Mina näiteks Eesti Vabariiki ja eestlasi ei luba.
Kas Sina Soome Vabariiki ja soomlasi lubad?

kaak, 2005-08-17 11:04:48

Aga keda Sa lubad oma varvastele hüppama?

Inimesi kellel on süda.
Südame raskust talun oma varvastel ja ka mujal.

nipitiri, kaak, 2005-08-17 11:05:59

kas see ümberlõikamine Soome riigi kulul “puhtalt ja soliidselt” käib ainult poisslaste kohta või tüdrukute kohta ka?
seal neid sisserännanuid ju mitmeltpoolt...
*
poisslaste puhul põhjendatakse seda lisaks usule ka hügieeniga...

toomas, kaak, 2005-08-17 11:06:15

Ilusti ütled!

pauli kah!, 2005-08-17 11:15:55

http://www.epl.ee/artikkel_298592.html

***