Maha kommunistid!

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 407 kommentaari.

jpk, 2005-10-13 12:47:23

Meie president on endine tippkommunist, mitme juhtiva partei esimehed on kommunistid, samuti suur hulk poliitikuid ja riigikogulasi, ning muid võimureid, kolhoosi esimehi ja ametnikke kõikides ministeeriumides.

... mitmed miljonärid ja praegused kapitalistliku töö eesrindlased on kaa kommunistid... tuleb nendelt vara ära võtta ja vaestele jagada...

Aga kui keelata endistel kommunistidel pukki ronimine, siis peaks see olema lubatud ainult nendel, kes keeldusid omal ajal parteisse astumast ideelistel kaalutlustel ja/või kannatasid oma vaadete pärast, kuid mitte mingil juhul ei tohi valida neid, kelle ainsaks eeliseks on, et nad kommunismiajal jooksid ringi alles särgis või hoopiski kõlkusid pea alaspidi.

EA, 2005-10-13 13:14:51

Rannatüdruk

Vastuolu selles, et kommunistid võimul on, aga rahvas neid ei taha, seisneb selles, et peaaegu pool eesti elanikest on venelased, kes valdavalt valivad endisi kommuniste nagu näiteks Rüütel ja Savisaar.

Ja mittekommunistlikud eesti jõud on killustatud kolmeks-neljaks erakonnaks. Siit tulenebki paradoks, et kuigi eestlased ei salli kommuniste, osutuvad need ikka ja jälle valituks.

Teine põhjus on veel see, et nad on kogu aeg võimul olnud. Ja võimule said nad teadagi kuidas.

rannatüdruk, 2005-10-13 13:16:36

EA
Nonäe. Jõudsid vastata enne, kui ma kommentaari siia kirjutada ;)

rannatüdruk, 2005-10-13 13:22:21

EA
Minu arvates Sa eksid, kui arvad, et endiste kommunistide valimine ja mittevalimine jaguneb rahvustunnuse alusel. Ei ole Rüütel presidendiks ega Ansip reformierakonna esimeheks saanud põhiliselt venelaste häältega.

jpk, 2005-10-13 13:30:28

Kunagi liikus ringi selline lugu:

Revolutsiooni ajal saatis üks vana aadliproua oma teenijanna vaatama, et mis kisa ja laskmine tänavatel toimub.
Teenijatütruk läks ja tuli tagasi teatega, et toimub revolutsioon.
Vanaproua oli räämus, et tema vanaisa ideed lõpuks ellu viiakse ja küsis, et mida need revolutsionäärid tahavad.
Tüdruk vastas, et ei oleks rikkaid.
Vanaproua jäi mõttesse ja vastas, et ei need pole tema vanaisa ideed, tema tahtis, et poleks vaeseid...

Ajame ekskommunistid ahju ja õnn tuleb meie õuele ja päike jääb Toompea torni kohale igavest rippuma...
Muide, kas kellelgi pole tunnet, et praeguste rahvuslaste suhtumine kommunistidesse on sarnane natsionaalsotsialistide suhtumisega juutidesse... nende liikumise algusaegadel... alles hiljem tulid koonduslaagrid ja päris ahjud.
Teenijatüdruk v

EA, 2005-10-13 13:38:57

Päevalehe artikkel on kurb .... nii need kommunistid laiutavad. Alles taheti Kohtla-Järvel kommunisti koolidirektoriks panna.

rannatüdruk, jpk, 2005-10-13 13:43:42

Minu arvates Sinu üldistus rahvuslaste suhtumise kohta pole parem autori üldistusest, nagu kõik eestlased arvaksid temaga ühtemoodi.

Isegi Via kogemusest on näha, et igaüks arvab igas küsimuses nats isemoodi.

jpk, 2005-10-13 13:48:44

rannatüdruk, jpk, 2005-10-13 13:43:42

Üldistasin vist ja liialt, sorristan.

Aga kuidas neid peaks nimetama? Antikommunistid nad ei ole, sest nad ei sõdi kommunismiideega ja selle kandjatega. Ehk nad on siis antiekskommunistlikuparteiliikmed?

EA, 2005-10-13 13:49:12

Ma ei arvagi, et kõik eestlased arvaksid ühte moodi.

Eestlaste hulgas on kommuniste ja nende pooldajaid paraku üsna palju.

Eks 50a peksu ja hirmu on teinud oma töö.

rannatüdruk, 2005-10-13 13:55:01

Selles asjas ma arvan jpk'ga sarnaselt, et vihjed, nagu võiks/tuleks endiste kommunistidega ainult endise parteilise kuuluvuse alusel füüsiliselt arveid õiendama hakata, näitavad vihaseid rahvuslasi terrori pooldajana. Selle pooldajana, mida kommunistlik terroriorganisatsioon tegi.

rannatüdruk, jpk, 2005-10-13 14:01:06

Näe, nüüd ma ise ka kasutasi väljendit vihased rahvuslased. ;)

33338, 2005-10-13 14:01:30

ettkel pole aéga pikemalt kómmi aga lühidalt'ööldes on kogu praéguse kurja äda kahes pxhjuses:
1) klikkikajttsvas rahhvavaenulikus valimis s'ääduses;
2) nxúkogulikkuse júurdumises eesstlastes - nxúkogude inimestest pole saand oma rahhvust ega rahhvusajaluguausstavajd isesejjsvajd EESSTLASI!.

uuk, 2005-10-13 14:12:02

jpk, 2005-10-13 13:30:28

Jajah. Tuleb nõustuda.

Iseasi, kas neid ... just rahvuslasteks nimetada.

rannatüdruk, jpk, 2005-10-13 14:31:46

Teisalt on artiklis see iva olemas, et seni, kuni kommunismi kuriteod ei ole rahvusvaheliselt hukka mõistetud samamoodi nagu natsismi kuriteod, pinged kogunevad ja sõjakamaid tüüpe haaravad raevunud ahjunõudmise meeleolud. See tuleb ehk jõuetustundest, et kurjategijad ikka veel karistamata.

Mind häirib ka, et endised KP kaadritöötajad puha täna võimul. Valima minnes ma tahaksin olla kindel, et kandidaadi eluloost saan teada tema osalemise kohta nõukaaegsetes organites. Et valesid inimesi mitte valida.

rannatüdruk, jpk, 2005-10-13 14:48:41

Muide, kas kellelgi pole tunnet, et praeguste rahvuslaste suhtumine kommunistidesse on sarnane natsionaalsotsialistide suhtumisega juutidesse...

Aga võiolla on rahvuslaste tegevus, kuigi halvasti juhitud, aga siiski võrreldav hoopis juudiorganisatsioonide tegevusega selles mõttes, et tuletatakse kogu aeg meelde toimunud ja seni karistamata kuritegusid?

jpk, 2005-10-13 15:00:52

rannatüdruk, jpk, 2005-10-13 14:31:46

Vaada, minu jaoks pole need tüübid vastikud mitte seetõttu, et nad kommunistid on, vaid seetõttu, et nad on sellised selgrootud limukad - kust tuul sealt meel.
No kuidas saab üks kommunist, kes on eluaeg võidelnud vastu eraomandile ja inimese ekspluateerimisele inimese poolt, hakata äkki ettevõtjaks ja miljonäriks?

Kuid seejuures ei ole nemad ainsad tuulelipud, nende õnnetus on see, et nad sündisid valel ajal.

Mis aga puutub natsismi kuritegude hukkamõistmisse, siis vaata, milline tants käib praegu aurukatla... st Lihula ausamba, ümber.
Sammas EI OLE natsismi kaitsjatele püstitatud. EI OLE... no EI OLE, noh.

Aga mis puutub kurjategijate karistamisse, siis ehk hakkaks kõigepealt karistama praeguseid pätte ja seda nende rahakotile, parteilisele kuuluvusele ja CV-le vaatamata.
See kommunistidejaht meenutab loomariigist tuntud asendustegevust ja inimriigist ammutuntud vaenlase kuju tekitamist, et suunata inimeste tähelepanu kõrvale tegelikest probleemidest.

33338, 2005-10-13 15:07:04

ka tejje räägite asjast ümmber nurga. pole vaja mitte UKKAMXJSST, vajd kommunisstide S'ÜÜDIMXJSSTMIST!
nii ej saa et vxtad minngi otsuse vasstu et “pähh pojsid olite, ärgä enam nii tehke” ja kxjkk lahendatud.

33338, 2005-10-13 15:07:48

UKKAMXJSST —> UKKAMXJSSTU

rannatüdruk, 2005-10-13 15:25:19

jpk, 2005-10-13 15:00:52

Mo meelest on kaks iseasja. Üks on, et poliitikud on valelikud ja selgrootud.
Teine asi on see, et kommunismi genotsiidi mõõtu kuritegude eest ei ole nagu kedagi õieti süüdi mõistetud ega karistatud. Kas see peakski Su meelest jääma tegemata?

Millest see näiteks tuleb, et Sa tood natside koonduslaagrite näite, aga mitte kommunistide koonduslaagrite oma?

***