Looduse filosoofia või looduslik filosoofia

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 109 kommentaari.

toomas, 2006-01-28 10:47:27

Sõnatähendus kui Jumala Maailmaimestamise Ilming.

Mingi keele kõigis sõnades on koos kõikvõimalikud tähendused, mis maailmas olemas on.

N, 2006-01-28 10:56:29

jahh Toomas, vxtad M, L, J, U ja A ja saattki kokku JUMAL. mxttled veel natike ja on ka tähändus olemas. edasine on juba nö tehnika küsimus.

N, 2006-01-28 10:59:27

kxjkk telhvid ja viad seda toodangut täjjs nagu tsunngide padajánni. sest vxjdab see kel súrres rohhkem rämppsu.

toomas, N, 2006-01-28 11:02:38

We celebrate the possesions of God!

toomas, N, 2006-01-28 11:02:50

possessions

toomas, 2006-01-28 11:09:15

Ei ole, N, nii.
Hoopis nii, et võidab see, kes on suremise ajaks maailma kõige rohkem ümber teinud.

N, 2006-01-28 12:07:40

XNNEKS on SEE vxjmatu. vxjjbólla pidasid ümmbertegemiseasemel ooppis silmas oma liigikáaslaste ävitamist?

toomas, 2006-01-28 12:21:29

No eks ikka pidasin silmas tegelikkuse taltsutamist, selle, “mis on”, täpset ja ammendavat ärakirjeldamist kujul “See on”.

Vat see, kes kõige rohkem kogub endale Waimset Wärki “See on!”, vaat see võidab. /muidugi olen iroonilisevõitu/

N, 2006-01-28 13:20:00

kogumine onn ükksasi, oluline on selle ÄRATUNNDMINE. just viimasest púudest mejje jagelemised ja vigased innangud tingitud onngi.

N, 2006-01-28 13:21:00

millegipärast pole ärra ideograahhv vel täna siin jerogl'üühvistund.

N, 2006-01-28 13:22:40

mujde, märkkasin et éelmised 2 kómmi on täppsält 00 sekundilesattund. kuna ma ülttse kélla ej jällgind, sis suhhteliselt arrvaesinev txénäósus. enndal on tunne nagu oleks 60 milljonitvxjtt.

toomas, 2006-01-28 13:24:18

No vatt. Võitsidki! Õnnitlused!

toomas, 2006-01-28 13:25:40

Aga äratundmine - sellega on nii, et äratundmine saab olla ainult terviklik ja lihtne. Selle juurde ei käi mingid Waimsed “See on!”-Kirjelduswärgid.

priit kelder, 2006-01-28 13:37:56

N, jälgin tülpin’d ilmel su vältevigastusi.

N, Priiduke, 2006-01-28 13:55:16

kxrvalt vxjjb selline mulje txessti j'ääda. mull nimelt praégu ees Ülle Viksi väjkä vormisxnastik 2, kusst kirjutan vällja jusst sellisejd sxnu kuss rahvas oma kxnekeeles lähäb vasstuóllu klikikehtestatud kirjakéelsete väldätega. näjttäks PÄJKKEasemel PÄJKÄ, sama VÄJKKEkohhta. jama on sxnadega KAUNIS ja K'AUNIS, JAANUAR ja J'AANUAR, VEEBRUAR ja V'EEBRUAR, LOOVA:L'OOVA, POONU:P'OONU jne.
teen sellekohhta öhe töökkese. aga sinu nime ma ekksiana ära ej too. lepi tunndmatu ekksia tunnustusega minupooltt.

N, 2006-01-28 14:11:11

jusst jooksid silme°eesst läbi soovitatavalt kohustuslikud K'ERRJUS ja P'XHHJUS, aga KARJUS on millegipärast jäättud tóonimatta.

N, 2006-01-28 14:12:33

siitt üleskutse: xppige oma ema keeltt valesti 'ääldama ning te olete xjjgeteulkka°arvatud.

N, 2006-01-28 14:13:48

mujde, ka Toomas on selles sxnastikutegemises osalineolld. nikerdas nii ja naa, ega vist öhegi nxúdevasstu äälttxsst.

toomas, N, 2006-01-28 14:18:04

Oioi. Mis mõttes ma seal osaline olen olnud - ise küll ei tea!

u-ga, toomas, 2006-01-28 15:57:43

toomas, 2006-01-28 04:15:35

Priit, see Imestaja oli lihtsalt üks mõttearendus.

Jumal kui Imestaja (=imeks tegija).
Inimene kui imestaja (=ime kogeja).
_________________
Pigem kui imestuja - ime kogeja

***