Looduse filosoofia või looduslik filosoofia

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 109 kommentaari.

priit kelder, 2006-01-27 13:22:28

Kaasahõikeks nj-le:

“Kõik on qi” - see mõnedes keskaja hiina filosoofiavooludes fundamentaalseks teesiks saanud väide tuli filosoofiliste arutluste sfääri mõnevõrra hiljem teistest kontseptsioonidest - nimetagem kas või mõisteid TAIJI, TAO, LI jt. Algselt tähendas hieroglüüf QI ise õhku, gaasi, hingust, auru, eetrit ja tempot; hiljem hakati seda käsitama kui vaimu, struktuuri, hingejõudu, energiat, pneumat, materiaalset alust vms.

Nagu teisedki peamised filosoofiaterminid ilmus QI mõiste esmalt hiina filosoofia varasalves “YIJING”. Filosoofiaterminite leksikoni koosseisu kinnistus QI Chunqiu ja Zhangguo (770-221 e.m.a.) perioodil, so vanahiina klassikalise filosoofilsie mõtte kujunemise ajajärgul. Sinu nimetatud varakeskaegset mõttemeest Wang Chongi (27-u 100) nimetavad praegused hiina ajaloolised “sõjakaks materialistiks”. Kõige levinum näib olevat tema lause “Taevas ja maaa ühendavad kõik QI, kõik asjad sünnivad ise.”

v.l., 2006-01-27 13:24:50

ja teine lugu:
Gravity theory dispenses with dark matter
http://www.newscientistspace.com/article.ns?id=dn8631

N, 2006-01-27 14:22:38

jeroglüühvid olid vanas Eg"ipptuses, Tsunkkuos on mxjsste vxj silpp märgid.

priit kelder, 2006-01-27 14:56:21

N, muutu nüüd mõistlikuks. Ei ole kellelgi vaja sinu kodukootud ja lapsikuid keeleteooriaid. Kasuta siis terminit “ideograafia”, kui su kapriisidele ei meeldi üldtunnustatud sõna.

N, 2006-01-27 16:50:04

ni ideograahvid kuj ka logograahvid on v'xxrad sxnad ega üttle midagi. erinevalt sinust olen ma eesstlane ning räägin eesti keeltt. milleks súlle pää onn anttud? et tejsed jalgadega seda pekkstasaakks?

N, 2006-01-27 16:52:07

miljarditele on ja jumal ja ta teod ülttunnustatud. mikks peakks mina samale rehaleasstuma?

priit kelder, 2006-01-27 16:54:22

Kulla N, mul pole põhjust kahelda, et sa oled eestlane. Küll panen sulle patuks, et sa rüvetad ja solgid eesti keelt nii räigelt. Küllap edevus ei anna sulle asu, no mis sa teed küll. Senistes keeleõigustustes ei ole sa suutnud kedagi veenda oma solkimise põhjendatuses. Kas lasteaias jäid pudrukeeled mängimata või?

† † †, priit kelder, 2006-01-27 16:59:04

Jumala-reha mats on ikka vaid rammusaks õnnistuseks. Hall-elu-jah!

N, 2006-01-27 17:58:06

kuj sinuarvates on mxjsstemärkk keele solkkimine ja logogramm vxj ideogramm mitte, sis ela edasi oma lúulude tehismáaillmas nagu me vxjsime kogeda juba inimülesepuhul.

toomas, Priit Kelder, 2006-01-27 20:24:36

Kas see mateeria vs. idee eraldamatus hiina mõttemaailmas, millest räägid, ei võiks olla seoses sellega, et tunnetav inimene pole sellise looduskeskese maailmapildi puhul enam autonoomne, vaid looduse osa.

Mind ikkagi on jäänud vaevama arusaamatus, miks oled nii selgelt Jumala kui ühe maailmavaatelise skeemi vastu.

Võib ju ka vaadata nii, et (nagu mina aru saan) kristluse puhul on see üldine keskkond, milles kõik toimub (a la Hiina loodus), Jumal, ja inimene lihtsalt suubub Jumalasse samuti, nagu Hiinas inimene suubub loodusesse?

priit kelder, 2006-01-27 20:38:57

Toomas, sa asetad mu raske katsumise alla, kui nõnda küsid, ent proovin vastata:
(1) Hiina filosoofia, jaa, ei kisu inimest loodusest esile ega välja selle võltsi põhjendusega, millele tugines euroopalik, öeldes, et inimene olevat jumala kõrgeim looming. Minu meelest on see põhjendamatult pretensioonikas.
(2) Jumala osas aga... Küllap olen end mannetult avaldadanud või selgitanud, kuid ma ei saa öelda, et oleksin jumala vastu. See vaid pelk sõnademäng. Ma ei saa omaks võtta inimesenäolist, personifitseeritud jumalat, kuivõrd see näib mulle armetuna. Eelistan suhelda või aluseks võtta printsiibilist ülevat, ehk hiinapäraselt Ülimat /piir/väärtust, koos printsiibiga LI.
(3) Isa ja poja ja persoonina rapsiva jumala suhtes on mul aga suur umbusk ja vastuvõtmatus - no miks peaksin uskuma säärast veidrikku?
(4) Kuid su viimane absats su viimases kommis on kena; midagi sarnast võin aktseptida küll.
(5) Lähtun mõneti ka Ockhami kääridest - no milleks gnoseoloogiliselt sisse tuua veel keerulisi, inimlikustatud agente a la jumal, kui on olemas sõna loodus?

hieroglüüf, 2006-01-27 20:41:01

“Hieroglüüfid (sümbolid piltkirjas) on tegelikult ainult Egiptuses. Hiina, Jaapani ja Korea kirjamärke ei ole mingil juhul õige hieroglüüfideks nimetada. ”Nende kasutamine hiina kirja kohta käib põhimõttel “ühed murjanite kriukadillid puha”," ütleb Rein Raud naljatamisi. Aasia rahvaste kirjamärke on kõige õigem nimetada lihtsalt märkideks..."

/EE intervjuust professor Rein Rauaga.

toomas, Priit Kelder, 2006-01-27 20:42:37

Jaa, ma mõistan seda Inimest Loodusse Suunavat paatost ja ka mulle on see tundunud väga mõistlik.

Minule ent on vaja Imede võimalust.
Imeks on vaja Imestajat.
Imestaja on Inimene.

Ockham taandub mul Ime ees.

toomas, Priit Kelder, 2006-01-27 20:45:04

Ülim Piir Väärtus tuleb siis, kui Ime seostub lisaks Imestaja-Inimesega ka Kõiksusega.

Siit tuleb Imestaja Näoga Jumal, kes maailma imestab, imedeks muudab.

Jumalikus maailmas on ainult imed, ei midagi muud.

priit kelder, 2006-01-27 22:07:35

Toomas, su jutt on sümpaatiline, ent väheveenev: milleks sulle veel ekstra imestaja? Kas sipelgast või kaalikast ei piisa?

toomas, 2006-01-28 04:15:35

Priit, see Imestaja oli lihtsalt üks mõttearendus.

Jumal kui Imestaja (=imeks tegija).
Inimene kui imestaja (=ime kogeja).

toomas, 2006-01-28 06:41:25

Maailm kui
(i) holistiline ime ja palju pisimaid imesid ühtekokku
(ii) põhjus-tagajärgede kogum Suurest Paugust alates

(i) puhul Jumal Maailma Imestaja (=Maailma Imeks Looja) kui inimimestaja (=Jumala tajuja) lähtekese

(ii) Suur Pauk kui Maailma lähtekese

N, 2006-01-28 09:08:03

jahh Toomas, imekstama = imestama, sest imetama ej sobi kujdagi.

v.l., 2006-01-28 09:59:21

kui Imestaja

Eesti keeles pidavat olema kolm käänet(nagu kaks suurt kodumaist tarka omal ajal väitsid): imestav, omastav, mittemidagiütlev

toomas, 2006-01-28 10:44:01

Noh “imestav kääne” sobiks selle Jumal-Imestaja vs. inimimestaja loogika järgi “nimetava käände” asemele väga hästi.

< sõna nimetamine (ja see käib nimetavas käändes) on suur ime: see on uskumatu, et ühele häälikujärjendile saab reaalselt juurde anda KOGU TEMA TÄHENDUSE!

Mõtelge! Mõned suus moondunud häälikud ja KOGU TÄHENDUS!

***