Looduse filosoofia või looduslik filosoofia

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 109 kommentaari.

N, 2006-01-26 08:52:20

uvitav kass vilossòohviliseltaritud välistab loogilise mxttlemise? ehhk sellgub iljem.

N, 2006-01-26 08:53:25

miss elukas on KOMET"AARIUS?

N, 2006-01-26 08:55:38

kuj
vajjdlus —> vajjelus,
sis
tajjdlus —> tajjelus
ja
jxúdlus —> jxuelus

sest onn ju
kakklus —> kakelus
tapplus —> tapelus
supplus —> supelus

N, 2006-01-26 08:57:27

minutéada vanaemad ej vxta öhe (!) PXLVEp'äälä, vajd S'ÜLLE. aga ehhk on Priittu nxnna solgutatud.

N, 2006-01-26 09:00:58

ikka lóodus ja lóodus aga mikks pole selle lóodusega midagi txesstatud? ajnult laúse síssejuhatamiseks jääb ka LÓODUSEST vähäks. vxj mxttles Priidu selleall ooppis LOOTTUST?

N, 2006-01-26 09:01:34

kohe sáabuvad vinngete kommetega kommet"eeriad ja lähäb lahhti.

nj, 2006-01-26 10:33:06

ikka lóodus ja lóodus aga mikks pole selle lóodusega midagi txesstatud?

Ehk ütleb Sulle rohkemat mõiste ‘natuurfilosoofia’.

N, 2006-01-26 11:06:28

asi selles onngi et vxjjd nimetada kujdas tahes aga oluline on siisski sisu. et se nimetus ka tööttaks. kuj nimetus viittab lóodusele, sis sellest ka jahu. aga ära kasuta seda kalade rappimiseks vxj älli kiigutamiseks. ehhki ka need ilma lóoduss'äädustetta ej tojmi.
viloss"oohhvia on küll JAHUMIStéadus, kujd minngi iva peakks kaa olema. praégu näjjb et Priidik on potilisstudes kusskilt minngi lehelejjd ja püjjab nüüd seda txlkkides vxj txlgitsedes jänäsest karuteha.

nj, 2006-01-26 11:34:30

asi selles onngi et vxjjd nimetada kujdas tahes aga oluline on siisski sisu. et se nimetus ka tööttaks. kuj nimetus viittab lóodusele, sis sellest ka jahu...

J. Kaplinski:
“Nii taoism kui buddhism on hinnanud taipamist, arusaamist, meditatsiooni-kontemplatsiooni, konkreetsesse olukorda, ümbrusse ja iseendasse süvenemist olulisemaks abstraktsest mõtlemisest, mõistetega opereerimisest.”

nj, 2006-01-26 12:56:34

...kus vastupidiselt Euroopaga asus sõdalane-sõjard sootsiumi kõige alamal astmel...

Aga võitluskunstid, Priit?

N, 2006-01-26 13:47:18

se Priidu näpukatsetus on vist PÄRRL KAHELE SÉALE.

N, 2006-01-26 13:48:23

k'üünlapääv jxuab kättä énne kuj Toomas Piritalt tagasi.

Laeheb, 2006-01-26 14:44:35

laechti •••

üpris, 2006-01-26 15:16:59

auk ¨artust ära tav aline mööda nikku et seejärel riiu lile asetada

priit kelder, 2006-01-26 17:20:50

NJ, vaatamata sinu kirglisele hüüatusele on need veidi eri asjad - võitluskunstid kui haritud inimese loomulik atribuut, ning sõjardlus kui üks madalamaid inimaktiviteete. Ka suhtumise küsimus; tõin selle võrdluse just Euroopaga seetõttu, et siinses maailmajaos oli kogu keskaeg ikkagi esmajoones rüütlite ja muude läbustajate pärusmaa ning nad olid sotsiaalselt hinnatud, kadestatud ja kardetud. Mitte Hiinas, kus õigusega nähti, et ega sõjard ikka päris inimeseks ei kõlba.

priit kelder, 2006-01-26 17:23:25

Huviline N- siinsed read pärinevad suures osas ühest osast mu raamatust; millegi ümberjutustamiseks ei näinud ma põhjust. Ent kuidas muidu su tervis on talvel? Korras ikka, neh?

nipitiri, priit kelder, 2006-01-26 17:36:45

loodus ja ilu ja harmoonia ja... :)
*
aga kuidas hiinlased oma kena filosoofilise põhja peal just sellisesse tänapäeva on jõudnud, et...
noh näiteks jõumeetodil sündimust peavad reguleerima?
naabrid süüdi?

priit kelder, 2006-01-26 17:48:47

Nipitiri, ei ole see puhas jõumeetod, millega nad sündivust reguleerivad, pigem on need administratiivmeetmed ja tubli sanitaarharidustöö. Ja miks ei peaks piirama sündivust? Iga riigi ja rahva oma teha ju. Kusjuures valitsejatele on siin suureks abiks just aastasadadega sissejuurdunud konfutsianistlik korraarmastus ja isa-autoriteedi säilitamine. Nad on taibukad ja tarmukad selle sünnireguleerimisega; alustasid 70.-te alul, lõid erilise riikliku komitee ühe energilise tädiga eesootsas ning võtsid sihiks saavutada 2000. aastaks 1.1 miljardit elanikku ja nulliibe. Ja said sellega hakkama.

nipitiri, priit kelder, 2006-01-26 17:58:07

usud, et saavad hakkama ka “poissmeestepõlvkonnaga”... harmooniliselt?

***