Kunst olla õnnelik

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1427 kommentaari.

Harri Kingo, Njah, 2004-12-28 05:16:39

tase: Sult sai sellgelt küsitud, et sa konkreetselt põhjendaksid oma arvamust.
————————-

Piinlik sulle öelda, aga me Njahiga just sellest juba viimane tund-poolteist kirjutame. Et sa sellestki pole aru saanud.... Mida veel oli?

tase, kingo, 2004-12-28 05:19:04

_See pole siis enam materialism._

Kas sind häirib, kui keegi pole dialektiline materialist?

tase, kingo, 2004-12-28 05:21:54

_Piinlik sulle öelda, aga me Njahiga just sellest juba viimane tund-poolteist kirjutame. _

Kahjuks on sulle piinlik tunnistada, et ma palusin sul KONKREETSELT põhjendada.

Ku oli minu kommntaaris VASTUOLU?

Njah, HK 04.49, 2004-12-28 05:22:05

"Kui sinagi arvad, et hea ja halb, õige ja väär on kokkuleppelised... sa pole parem.

Õige = hea
Väär = halb
"

Ainult me pole veel Sinuga kaubale saanud, mis on õige->hea ja mis vale->halb. Seetõttu reklaamid siin oma subjektiivset arvamust ja mina oma. Kusjuures paljude nähtuste paljude aspektide suhtes võivad me hinnangud isegi kattuda. Sedavõrd kui me sarnased inimloomad oleme. Aga paljud pole sama, mis kõik, järelikult on see ka üldistatuna subjektiivne. Rääkimata sellest, et me kahekesi pole kogu inimkond, ökosfäär, universum...

Harri Kingo, Njah, 2004-12-28 05:23:03

Teeme siis puust ja hästi punaseks: Sina oled ka objektiivselt olemas. Oled ju? Kas see Su objektiivne olemasolu teeb ka Sinu mistahes arvamised objektiivseteks?

————————————-

Sa kirjutad muust, kui teemast - teadvuse ekslikkuisest. Sellest teine kord.

Ometi - materialism postuleerib üheselt, et teadvuse subjektiivse sisu taga on alati ja eranditult mateeria objektiivsed suhted. Objektiivsed mateeria suhted on subjektiivse teadvuse sisuks paratamatult. Kui sa arvad teisiti, siis pole sa materialist. Kui aga oled nõus, siis on needsamad objektiivsed mateeria suhted ka inimnese hinnangute objektiivseks sisuks, sh. ka millegui heaks või halvajs hindamnise onjektiivseks sisuks. Ka hinnangud pole mateeriavälised ja mateeriast sõltumatud. Või on?

Pole subjektiivset teadvust mitte üheski selle avaldumises, millel poleks objektiivset sisu. Vaidled vastu - oled idealist.

tase, kingo, 2004-12-28 05:25:48

_Kui sa arvad teisiti, siis pole sa materialist._

Kas sind häirib, kui keegi pole dialektiline materialist?

tase, kingo, 2004-12-28 05:27:24

_Vaidled vastu - oled idealist._

Siin sa eksid.

Harri Kingo, Njah, 2004-12-28 05:28:00

Mulle üldse näib, et sa räägid subjektiivsusest kui ekslikkusest. See aga on teine teema.

Mina räägin subjektiivsusest kui objektiivsete mateeria suhete peegeldusest, mateeria enesepeegeltamisest. Sest materialisti jaoks pole mateeriial midagi muud peegeldada kui vaid iseennast. Ja selles mõttes on igal hinnangul oma objektiivne materiaalne sisu - ka hea-halb hinnangutel. Ja need hunnangud on tulenevad mateeria enese seadustest, mitte mingi “mateeriavaba teadvuse” suvast.

tase, kingo, 2004-12-28 05:30:44

_Sa tahad ka subjektiivsesse idealismi süveneda? Ära ürita, ma olin materialismis pagana tugev. Ainult viied ülikoolis ja ülilooli konkursside võidud filosoofias. Nii kolm aastat. Materialistlikus filosoofias seejuures._

Tegelikult ma natuke eksisin, mingil määral on see siiski argument, kuna kingot on õpetatud nõukogude dialektilise materjalismi vaimus, mis vastanduvat idealismile, pole tal õrna aimu muudest filosoofilise mõtte koolkondadest.

Sealt tuleb ka ta eksiarvamus, et mittematerjalistid on ainuvõimalikult idealistid.

tase, kingo, 2004-12-28 05:32:20

... ning, et ateist peab ilmtingimata olema materialist.

tase, kingo, 2004-12-28 05:35:34

.. ning su soov “korrastatusele” nõuab, et inimesed ilusti neile sinu poolt määratud kastidesse ära mahuksid, kuigi kastidele on ikka vee “moloko” kirjutatud.

Njah, HK 05:00, 2004-12-28 05:35:42

"Kas siisski mitte objektiivselt, materialist? Subjektiivsus on jui vaid objektiivsuse peegeldus teadvuses. Mis seal teadvuses siis peegeldub, kui seda objektiivset pole??? Ja kumb on primaarne - peegeldatav või peegeldus (materialistlik peegeldusteooria)"

Mille alusel Sa omi hinnanguid langetad? Kas selle alusel, mis Sinuväliselt toimub? V selle alusel, mida meeleorganid Sulle selle kohta ettekujutuse tekitasid? Meeleorganid, kuigi objektiivselt eksisteerivad, on vägagi salakavalalt subjektiivsed.

Sa tahad ka subjektiivsesse idealismi süveneda?

Ma ei tea miks, kuid tundub, et sinna tahad hoopiski Sina mind sokutada.

Ei tea, mida materialismiks pead, kuid minu versioonist oled küll väga kaugel oma absolutistliku idealismiga...

Harri Kingo, Njah, 2004-12-28 05:37:01

Oli kena, Njah. Kuid kui ma olen siin materialismi positsioonil, siis ei saa ma lubada, et mingi subjektiivne idealism materialismi sisse hiiliks “hinnangute mateeriast sõltumatuse” sildi all. See pole siis enam järjekindel materialism.

Mateeria seadused reguleerivvad objektiivselkt ka teadvuse hindamissüsteeme - seega: heaks ja hakvaks hindamist.

Head ööd. Oli huvitav olla materialist.

Karl Friedrich Uljanov-Kingo.

Harri Kingo, Njah, 2004-12-28 05:43:11

Sa kirjutad subjektiivsusest kui eksimusest. Kuid see pole *filosoofiline subjektiivsuse ja objektiivsuse* eristamise alus, Njah. See pigem psühholoogia haru nimega “Tajuhäired”.

Psühholoogiaga ei saa ometi materialismi tühistada, Njah!

Pole teadvuses midagu, mis ei tuleneks objektiivsetest mateeria seadustest. Ka inimese hinnangumehhanismid tulenevad mateeriast ja alluvad materiale - ja EI OLE materiavölised või selest sõltumatud.

Subjekti subjektiivse hinnangu objektiivseks sisuks on objektiivse materia onjektiivsed deadused.

Oki, ma väsisin ära - kell 5:43! Korrata ei viitsi, traktaati ei viitsi kah. Ma pole massin.

Harri Kingo, 2004-12-28 05:47:01

Eelnevale kommentaariks ja selgutuseks:

kõik mu siin öös esitatud materialistlikud seiskukohad on materialismi seisukohad, kuid mitte mu isiklikud seisukohad.

Ma mängisin veidi siin materialisti ja oma hämmastuseks avastasin, et meie kõige tõsikinmdlamad materialismid tahavad vaikselt materialismi idealismi sisse sokutada!!

Lubamatu!

Head ööd.

tase, kingo, 2004-12-28 05:47:37

_Pole teadvuses midagu, mis ei tuleneks objektiivsetest mateeria seadustest._

Kajuks ei tulene sellest kuidagi, teadvuse objektiivsus.

_Ka inimese hinnangumehhanismid tulenevad mateeriast ja alluvad materiale - ja EI OLE materiavölised või selest sõltumatud._

Ka see ei välista teadvuse subjektiivsust.

_Subjekti subjektiivse hinnangu objektiivseks sisuks on objektiivse materia onjektiivsed deadused. _

Täielik jama, aga huvitav oleks sinu põhjendust kuulda.

Njah, HK 05:13, 2004-12-28 05:49:03

"Materialisti jaoks on olemas vaid elutu mateeria ja sama elutud mateeria suhted iseendaga."

No selge siis Sinuga. Oled materialismi puritaanselt nii kole kitsukesse kasti surunud, et mina oma vaadetega sinna kohe kuidagi ära ei mahu. Ilmselt väga vähesed. Samas olen veelgi kaugemal idealismist. Nii et materialism on siiski lähedasem kui sellest valikupaarist lähtuda.

Minu jaoks pole mateeria elutu, vaid see, mida nimetame eluks on üks selle avaldumise vorme. Mitte vundametaalfüüsikaliselt, vaid küberneetiliselt.

Millegi teadvuse poolt heaks hindamine, millegi halvaks hindamine on reguleeritud mateeria enese objektiivsete seadustega.

Lihtne küsimus: kas suhkur on hea v halb? Miks? Pidi ju objektiivselt lihtne vastata olema...

tase, kingo, 2004-12-28 05:49:49

_kõik mu siin öös esitatud materialistlikud seiskukohad on materialismi seisukohad, kuid mitte mu isiklikud seisukohad._

Kahjuks on need siiski sinu isiklikud seisukohad, kuna sa pole tunnustatud materialist

_et meie kõige tõsikinmdlamad materialismid tahavad vaikselt materialismi idealismi sisse sokutada!!_

See on siiski sinu subjektiivne ja märkimisväärselt vigu ja sildistamist täis seisukoht.

tase, Njah, 2004-12-28 05:52:41

_Samas olen veelgi kaugemal idealismist. Nii et materialism on siiski lähedasem kui sellest valikupaarist lähtuda._

Mitteidealist ei pruugi olla materialist. Sa tundud oma vaadetelt pigem ratsionalist olevat.

Harri Kingo, 2004-12-28 05:53:15

Kordan aga üle selle, kustmaalt see materialistiks olemine alguse sai:
—————————————————
Mind paneb alati imestama siinsete materialistide kaljukindel väide, et Hea on vaid ja ainult midagi subjektiivset. Needsamad materialistid näivad unustavat sootumaks, et kogu inimese subjektiivsuse taga, ka subjektiivsete hinnangute taga, on objektiivne materiaalne reaalsus ja kõik subjektiivne on ainult ja üksnes objektiivset päritolu, objektiivse ja objektiivsete suhete peegeldus subjektiivses inimteadvuses. Mis muuseas on taas objektiivne, täiesti materiaalsel kandjal ja mateeria seadustele alluv. Seeläbi ei saa olla puht subjektiivne see, mis on inimese jaoks Hea. Selline arusaam on lausa välistatud materialisti jaoks, sest on vastuolus tema alusteesiga mateeria objektiivsusest ja primaarsusest.

Headuse subjektiivsuse rõhutamine asetab meie materialistid aga totaalselt filosoofilisse suunda, mida nimetatakse subjektiivseks idealismiks. Subjektiivne idealism on aga teadupärast totaalne (objektiivse) materialismi otsene vastand...

Ma pole senini aru saanud sellisest totaalsest ebajärjekindlusest, mida materialistlikelt positsioonidelt (justkui) lähtuvad kommentaatorid siin viljelevad – subjektiivse idealismi segu materialismiga... millele nimetustki ei oska anda.

Oleks kena, kui sellise ühepajatoidu asemel meie materialistid tutvuksid veidigi filosoofia koolkondade ja nende põhiseisukohtadega. Muidu ei saa neid kuidagi tõsiselt võtta, sest nimetatud kaks filosoofilist suunda välistavad teineteise.
——————————————————
HEAD ÖÖD... või terehommikust - aga ma läksin igatahes magama.

***