Kunst olla õnnelik

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1427 kommentaari.

PL, 2004-12-28 00:13:23

Ekspromptvastus oleks: oma mina - isiku nimega Harri Kingo - üha enamat jätmist ja oma mulle kuuluva Jumala pojastaatuse üha täielikumat vastuvõtmist Jumala ees, ja sellest tulenevalt oma vennastaatuse omaksvõttu iga ligimese suhtes. See “oma mina jätmine” tähendab oma isikliku tahte üha enamat minetamist ja kooskõlalisust kõiges jumaliku tahtega. Selle eelduseks on üha sügavam ja avaram osadus Jumalaga - taevase Isaga läbi usu kui usalduse

PL: Arengupsühholoogia väidab, et kui saavutame nt transpersonaalse eneses, ületades oma ego ja ka isiksuse, siis see ei tähenda eelnimetatute kaotamist, vaid nende igatist säilimist uue terviku kooseisus, ehkki nüüd mitte enam määravana ("ületatud ja hõlvatud")

Kui aga “kaotada” miski, mis on arengus eelnevalt saavutatud, siis kas ei ole siin oht üha osa enese kaotamiseks?

Kui jääb Sinu isiksus, Sinu suveräänne kese, kui ta niiviisi “Vaimu alla” sulab?

Harri Kingo, PL, 2004-12-28 00:14:39

PL, 2004-12-28 00:06:13

Ega pilt siin pole erinev inimesest, kes on oma poolikute arusaamade tõttu valesti toiminud ja peab nüüd mitte lihtsalt vabandama, vaid ka oma arusaamu ning eetilis-moraalsed alused ümber teisendama.

PL: Väga huvitav. Millised oleks Sinu ettepanekud (kui Sind valitaks nt peapiiskopiks)? Kas need puudutaks ka dogmaatikat?

Kena, kui nõus oled, et kirikule ei piisa vaid tehtu eest vabandamisest.

Kirikureformid aga jätaksin teiseks korraks, Peeter.

DiaTheo, 2004-12-28 00:15:14

Et sa Hele lummuses oled, Tase, see on selge. Aga kas tasub Kingole mõeldud kommentaare siis Helele seepärast adresseerida?

:-))

tase, 2004-12-28 00:16:38

DiaTheo

_Aga kas tasub Kingole mõeldud kommentaare siis Helele seepärast adresseerida?_

Peab vist PL-il eeskuju võtma...

PL, 2004-12-28 00:17:41

Sedavõrd, kui inimeste vahel koguduses on üksteisest reaalset hoolimist - teenimist, ja üksteise usaldamist - osutatud teenimisele avatust, sedavõrd on koguduses ka reaalset armastust inimeste vahel. Seda aga poleks, kui koguduses poleks kohal alati ka Teda, kes on koos nendega, kes Tema nimel koos on...

PL: Andruse dilemma põnev mu meelest. Aga mis motiveeriks niiviisi hoolima?

Harri Kingo, tase, 2004-12-28 00:17:56

tase: “Kui sul pole vaja midagi tõestada, siis MIDA SA SIIN TEED?”

Kui sa arvad, et olen olnud siin midagi tõestamas, siis oled algusest peale olnud eksituses.

Sina oled siin tõesti tõestusi otsimas... kuigi, mitte eriti siiralt.

Otsi. Nii hästi-halvasti, kui oskad, sest kui sa ei otsi, sa ei leiagi.

DiaTheo, 2004-12-28 00:20:18

Kõik minu näited polnud ka midagi muud, kui “elupraktika”!

Aga mida maksab “elupraktika”, kui kinnisilmi ringi kõndida ja oma soovunelmad vaimusilmes reaalsuseks manada!

Harri Kingo, PL, 2004-12-28 00:20:57

PL: Arengupsühholoogia väidab, et kui saavutame nt transpersonaalse eneses, ületades oma ego ja ka isiksuse, siis see ei tähenda eelnimetatute kaotamist, vaid nende igatist säilimist uue terviku kooseisus, ehkki nüüd mitte enam määravana ("ületatud ja hõlvatud")

Nõus. Maailm ja mina ise selles ei kao selle jaoks, kes on nirvaana saavutanud. Vaimst sündinu elab oma tavalist elu edasi. Mäed on talle meäd ja taevas on taevas... ja mida sellise kohta muud ikka oskan öelda.

Hele, 2004-12-28 00:21:21

DiaTheo, Hele, 2004-12-27 23:55:16

Kõik su seisukohad on nats usu poole kreeni vajunud, Hele!

Meie taustsüsteemid on lihtsalt teineteise suhtes teatava nurga all, ma ei ütleks, et üks neist on ilmtingimatta kreenis ja teine otse.

Võib, aga näe, ei anna mette! Ja see ongi kõikse koledam sellest jumalast.

Võib Jumal sandile õnne anda küll, egas see õnn pole talle otsaette kirjutet, nagu Kylli trollikaaslastelegi. Ja pidada koguni juhtuma, et karguvajadus seejuures ää kaob, a see võib ka ainult vananaiste jutt olla.

Minu armumine ei tule jumala ühiskaukast, seepärast ei jää mulle seda paha kõrvalmaitset, et näe, teiste arvelt ...

Et siis armumine on vabavara või koguni viirus, aga usuõndsus on litsenseeritud soft piiratud kasutajate arvuga? Nu tõ dajošš...

Hele
/võimalik, et piraatkoopiaga

PL, 2004-12-28 00:21:26

Eluaegne õnn!
Ükski elus inimene ei suudaks seda taluda, see oleks maapealne põrgu.

PL: Et see siis ongi õndsus...?

unetu, Harri Kingo, 2004-12-28 00:22:53

*
unetu: “Kui jätta kõrvale teie dialoogi sisuline külg...”

H.K.: Aga meie “dialoogil” Padrega polegi sisu, sest Padre ei ole võimeline selgitama oma esitatud algset vastuolu - selle Jumala häält, keda olemas pole...

Mnjah.., minu mäletamist mööda kasutas Padre Alfonso ‘südamehäälest’ rääkides ‘Jumala häält’ lihtsalt poeetilise võrdlusena. Vähemalt mina sain nii aru. Kui ma eksin, eks siis Padre ise parandab mind.
Ma kirjutan nüüd oma mõtte näitlikustamiseks ühe luuletuse, kus on sõna ‘Jumal’ sees.. Ära siis nõua mult pärast seda, et ma tõestaksin jumala olemasolu.
*
Ma ei tea, mis Jumalast kõneleme siin üldse.

Kõigest kõrist kisendab usklik üles Ta poole.
Miks? Jumal ei ole ju ometi kurt.
Küll ta kuuleb ka pisima putuka
jalavõrude helinat.

Veereta pealegi palvehelmeid,
maali laubale püha märk,
lase juustel kasvada pikaks ja pulstu -
kuid kui su südames sõjariist rahu ei saa,
kuidas siis peaksid sa jõudma Jumala juurde?

Harri Kingo, PL, 2004-12-28 00:23:41

Isiksus on see, mis ei kao. Kui isiksus kaoks, poleks enam seda, kes vaimset arengulist teed jätkab. Isiksuse kadumine tähistaks teisisõnu lõpu postuleerimist, kõiksuse lõplikkuse tunnistamist, lõpmatuse tunnistamist lõplikuks...

Lõpmatu Jumal ei saa olla lõplik ja piiratud Jumal.

DiaTheo, 2004-12-28 00:25:18

Kingo: “Sina /Tase/ oled siin tõesti tõestusi otsimas... kuigi, mitte eriti siiralt.”

See, mida Tase teeb on siiras, aga see pole mitte millegi otsimine. Tase on selleks liiga reaalne inimene, et sõklakuhjast ühtainsamat iva taga otsida.

Tase üritab su absurdilaviini mingiteski piirides hoida. Nagu ka nii mõned teisedki ...

Harri Kingo, PL, 2004-12-28 00:25:30

"PL: Aga mis motiveeriks niiviisi hoolima?"

Oma kohustuste ja vastustuse äratndmine ja omaksvõtt.

PL, 2004-12-28 00:26:01

Üks termofüüsika instituudi mees olla arendanud nn. maksimaalse mõnu teooriat. Jutt umbes nii, et õnnetundmises osalevaid närvirakke on lõplik arv ja nendevahelised signaalid on piiratud tugevuse ja sagedusega, järelikult peab olemas olema mingi maksimaalne õnnetunne, millest suuremat õnne tunda inimese aju füüsiliselt ei võimalda.

PL: Jah, aju põleb läbi. Aga teda saab väidetamisi treenida - just mõtlemisega.

Harri Kingo, PL, 2004-12-28 00:29:19

PL, 2004-12-28 00:21:26

Eluaegne õnn!
Ükski elus inimene ei suudaks seda taluda, see oleks maapealne põrgu.

PL: Et see siis ongi õndsus...?

Kui seda minult küsid, siis minu vastus on: EI.

Kuigi - maine õnn on taevaliku õndsuse vari meie maailmas... Ja me ei oleks õnnelikud, kui selle taga poleks õndsust - meis endis selle õndsuse potentsiaali.

DiaTheo, 2004-12-28 00:32:10

Ja mida mina siin veel kemplen pärast Unetu luuletust?????????????????

Seal ju kõik kirjas, mis ma kunagi öelnud ja mida ma järgneva viisaastaku jooksul öelda kavatsen:-))

Kes see siin ennist veel kenasti luuletas:

~ sündisid enda nutus ja teiste rõõmuhõisetes
Ela siis elu nii, et matusetalitusel sama ei korduks:-))

Harri Kingo, unetu, 2004-12-28 00:37:23

"Mnjah.., minu mäletamist mööda kasutas Padre Alfonso ‘südamehäälest’ rääkides ‘Jumala häält’ lihtsalt poeetilise võrdlusena."

Võibolla. Kuid Jumalat pole talle olemas, südamehääl aga tema jaoks Jumala hääl on...???

Ta ei seleta oma arusaamu, mis on tegelikult tema jaoks see Jumala hääl...

Ega mind ka huvita.

Ma tean, et tema jaoks pole südamehääl Jumala hääl, ja minu jaoks pole südamehääl Jumala hääl.

Me oleme temaga selles täpselt ühel meelel.

“Ma kirjutan nüüd oma mõtte näitlikustamiseks ühe luuletuse, kus on sõna ‘Jumal’ sees.. Ära siis nõua mult pärast seda, et ma tõestaksin jumala olemasolu.”

Olen aegade algusest peale seletanud, et pole võimalik Jumala olemasolu või olematust tõestada...

PL, 2004-12-28 00:37:44

Ning pole välistatud, et selleks on Saatan.

PL: Saatan või ingel - ühed “hullud” mõlemad, kui tekib sõltuvus - selmet olla taevatrepp.

Sõltuvus alati mu jaoks veidi kahtlane asi, olgu maiseis või “taevasis” asjus.

Harri Kingo, 2004-12-28 00:39:07

Homme edasi...

***