Kunst olla õnnelik

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1427 kommentaari.

tase, kingo, 2004-12-27 04:59:00

_Mina tean, mis on kogemus, aga ma ei saa sulle vastata lõpmatuse kogemuse kohta, sest mul pole lõpmatuse kogemust._

Sel juhul mis mõtet on rääkida millestki, mida sinu arvates olemas pole?

_Teadmiseks, millest sa üldse räägid: lõpmatuse kogemus on vaid Jumalal._

See sinu väide on üks järjekordne spekulatsioon, mis ei oma praktilises elus mitte mingit tähtsust.
Seega milleks sa sellest ikkagi räägid?

tase, kingo, 2004-12-27 05:05:54

_Kõige lihtsam selgitus sulle, tase, on aga selle inimliku südametunnistuse asendumise kohta jumaliku tahtega see sõna: armastus._

Armastuse nimel on palju kurja tehtud, seega kas sa soovid väita, et tsu jumal annab sulle õiguse kurja teha?

_Vaata inimese südametunnistust. Seal on igal meist armastust... kuid kas see armastus seal on ikka sama puhas ja selge, kui jumalik täiuslik armastus?_

See armastus on just nii selge ja puhas, kui puhas on südametunnistus.

_Armastus pole inimese enese leiutis või and iseendale. See on tulenev jumala Vaimu kohalolust inimeses._

Jabur ja põhjendamata väide. Sama hästi võiks väita, et kurjus on jumalast, kus parasjagu seda oleks tarvidus õigustada.

_Kui harmoonia jumalikuga on sedavõrd õige, kuidas siis saab selles harmoonias elav inimene olla valesti?_

See on sinu subjektiivne hinnang. Harmoonia on vaid ilu vaataja silmades.

_Kui armastus on jumalik and ja teeb meid puhtaks, kuidas siis armastus meid valeks ja vääraks saab teha?_

KUI... Aga kui mitte? Seda, kas armastus kasvõi jumala vastu saab vääraks ja valeks teha võid pea iga päev uudistest lugeda.

tase, kingo, 2004-12-27 05:06:45

_Aga ma tean seda, et kõik teelised ei jõua samasse kohta - seda ma tean küll.
_

Absoluutsel skaalal ei jõua su teed mitte kuhugi.

tase, kingo, 2004-12-27 05:09:32

_Kui mina lähen kirikusse, sina lähed aga kõrtsi, siis mina jõuan kirikusse, sina jõuad aga kõrtsi._

Sel kõigel on mingi mõte, kui sa saaksid öelda, et sa kuhugi jõudnud oled.

Siianni paistis mulle, et seda sa ei väida.

Seega mis kõrts? Mis kirik?

tase, kingo, 2004-12-27 05:11:58

_Meie ebatäiuslikkus ja selle ülimaks pidamine teeb meid ekslikeks. Kui meie valikud ei juhinduks meist endist, vaid äratuntud ja omaksvõetud jumalikust tahtest - me oleksimegi täiuslikud. _

Kahjuks oled sa ennast pannud paradoksaalsesse olukorda.

Oma teooria järgi pole sul mitte mingit võimalust tunda ära jumalikku, selleks peaksid sa olema jumalik kõigepealt.

Hodža Nasreddin(Rahurikkuja), 2004-12-27 08:36:24

Harri Kingo, tase, 2004-12-27 01:49:17
Tark oleks jääda neis teoretlistes arutlustes teoreetliseks, ja mitte kasutada väljendeid “sa oled...” või “sa pole...” See pole sul kuigi hea teoreetiline väitlusstiil.

Nii illus, et silm läheb lausa märjaks...

On olemas üks raamat... “Suvi”... kellegi Lutsu kirjutatud ja 1965. aastal ilmutatud...

Selle raamatu 253 lehekülg on päris põnev :o)))

admin, tase, 2004-12-27 08:52:40

HK:Kustutamist küsi palun meie adminni käest. Tema teab, sest tema sind kustutas.
tase: Eks ma siis küsin. Paluks selgitada millisest minu kustutamisest kingo siin valetab, kuna pole veel siiani ühtegi omapoolse kommentaari kadumist märganud?

Laupäeva õhtul kustutati 2 läbukommentaari ja 2 vastust läbule. Ühe läbukommentaari autoriks oli märgitud tase. Toimetusel ei ole alust sind tolle kommentaari autoriks pidada.

muusa, inkognito, 2004-12-27 09:49:09

_Ja kolmandaks, kas üldse tohibki siin küsida midagi isiklikku või isiku kohta käivat?
Seda võidavat tõlgendada kui solvangut, kui uskuda nn voblasabas tekkinud arutlusi siinse keskkonna kohta, eriti sealse eriarvaja jutu järgi_

Selge!
Ei mingeid küsimusi enam!
Lähen sinna, kus mu koht on.:)

Padre Alfonso, 2004-12-27 10:03:53

Padre, kui sa ei oska mu küsimustele vastata, siis nii ütlegi. Sest veidi ummuksis ja vastuolus iseendaga sa oma maailmavaates oled, kui sa Jumalat ei usu, aga südametunnistust pead Jumala hääleks...

Kingo, ära pane mulle sõnu suhu ja ära vaeva end mulle mingi sulle sobiva maailmavaate külge valetamisega. See ei ole hea väitlusstiil.

Vastseliina Toomas, 2004-12-27 10:07:02

M. Kohk, 2004-12-27 00:43:25

Isand Kohk jõudis täna oma rännakul Pirita kloostri lähistele ning meenus kohe meie Suur Piritalane Toomas ning tema paljukiidetud Tabernaakel.
Ja imelik, Toomast ei kuskil, ei siin ega seal!

Väga austet Isand Kohk!

Ma pean Teile kahetseval meelel teatama, et olen oma identiteedi avamisel siinses keskkonnas rõhutanud oma kolmest vaalast, millele mu eestikeelne identiteet toetab, võibolla ehk veidi liiaselt rõhutanud oma Piritale tuginevat identiteedivaala (Põhja-Eesti maa-identiteet), nagu ka Vastseliinale tuginevat identiteedivaala (Lõuna-Eesti maa-identiteet).

Mul on nimelt ka kolmas identiteedivaal - Vadja-Vaia maa-identiteet: olen ju sündinud Vadja-Maal Kohtla-Järvel ning ka keeleteadlaseks sain seepärast, et oskasin Akadeemik Paul Aristele öelda, et Jõgõperä küla venepärane nimetus on Krakolje.

No vat nii. Sel põhjusel - tugevdamaks veelgi oma kolmandat identiteedi-vaala - Vadja-maaidentiteeti - viibisingi ma eile mitte Pirita kloostri tabernaakli läheduses, vaid hoopis äia talus endises Vadjas-Vaias, praeguses Jõgevamaa Saare vallas.

Mis asi siis on see salapärane tabernaakel?
Väidetavasti säilitavat katoliiklased seal oma armulaualeivakesi, oblaate?
Aga... kas ainult?

Ei. Rohkem. Tabernaakel on katoliku kirikuhoone kvintessents - see, mis teeb katoliku kirikuhoone.
On tabernaakel, järelikult saab pidada Püha Missat.
(Umbes nii.) Tabernaaklis on Jeesus Kristus tema ihuks pühitsetud armulaualeiva kujul.

Ja sellega seoses ning Toomast siin mitte leides küsib Kohk karmilt, väga karmilt järgmist!
Kuskohas säilitatakse armulauaveini, ega ometi mitte tabernaaklis!?!?
/paljutähendavalt/

hmm... Toomas pühib hääle puhtaks... Ei, armulauaveini ei säilitata tabernaaklis.

See selgitaks nii mõndagi...

Kas Härra M. Kohk kavatseb kirjutada uue Da Vinci koodi, tekib küsimus... :))))

Vastseliina Toomas, Andrus, 2004-12-27 10:56:11

Andrus, 2004-12-25 13:54:03

Minu point oli see et seni kuni kristlased pole ise loobunud ohverdamiskeemist ja vägivallast kui legitiimsest lahendusest ei ole meil, ka miskit õigust eeldada ega oodata nn. ärkamist või religioosset tõusu vms..

Kirik on toonud 2000 aasta taguse Jumala eneseohverduse tänasesse päeva kui just äsja juhtunud reaalia. Igal Armulaual võime samastuda niihästi Jumalaga, kes end ohverdab, kui ka nende inimestega, kes 2000 aasta eest Jumala ohverdasid.
Nii Jumalaga kui ka inimestega. See ohver on nõnda täiuslik ja hõlmab kõiksuse.

Seni ei ole nõia(või surnud) ringist välja saadud. Sellest teo, tagajärje ja kättemaksu ringist. Jeesus ütles kuskil midagi selle kohta et kui sind lüüakse...............siis.........

See võib käia Kiriku kui institutsiooni dogmade kohta, mitte iga Armulaua kohta, mis ON puhas “Kõik On Üks”.

Paraku on Augustinuse pretsedendist peale asjad just nii, kes teatavasti montanistide vastu vägivalla kasutamist sanktsioneeris. See, et kirik parasjagu nõrk on ei tähenda et ta oleks tingimata teistsugune või et midagi oleks olemuslikult muutunud. Mitte tingimata!

Nõus. Aga see võib käia Kiriku kui institutsiooni, mitte Iga Üksiku Armulaua kohta, mis ON puhas.

Ma arvan tõesti et osad kristluse vaenlased tajuvad seda intuitiivselt. Sellesama vägivalla probleemi olemust.

Nõus.

Kes peaks vabandama Rootsiaegsete nõiaprotsesside eest Eestis? Igal juhul puhastaks see õhku. Olgu see siis kes tahes. Selge see et see on ühe ajastu võtmes teise üle otsustamine aga siiski.............

Nähtavasti peaks vabandama luteri kirik ja/või need protestantlikud kirikud, kes tunnevad oma seotust protestantliku traditsiooniga Eestis. Miks mitte ka metodisti kirik. (Katoliku kirikul on vabndada omad asjad.)

..........on hetkeseis osundus selle kohta et Kirik ei ole olnud evolutsiooni lõiketeraks (cutting edge - Theilard) selles mis puudutab vägivallatuid lahendusi ....ja ohvrite poolt olemist ajaloos vaid suisa vastupidi.

Siiski ei arva, et see oleks põhiasi.
Põhiasi on sakramendid, põhiasi on
Meie Issand Jeesus Kristuse ihu söömine ja vere joomine igal Pühal Missal kui ristiusu kvintessents (katoliiklik vaade ristiusule).

Ilmalik jõud, vägivald - ei vaja enam jumalikku sanktsiooni ja see ajab sanktsioneerijad segadusse...........kuis siis nii, me teeks ju küll ja ikka.......aga keegi ei taha ega vaja enam..................

Nõus. (Aga ainult niikaua, kui nt. moslemid või hiinlased ei hakka oma usku läänemaailmale tule ja mõõgaga uuesti peale suruma.)


Andrus, 2004-12-25 14:13:20

Tegelt näitas juba Holakaust et kristlus on surnd. Teisalt näitab Holakaust täna sedasama selle läbi et teatud fundamentalistide jaoks on just juudi rahvas ja Holakaust selleks ohvriks mis täna pädeb mitte JK. Nii on fundamentlistlik vabakristlus tagsi selleks saand mis ta kunagi oli - judaismisektiks.

Tõesti. Kui võtta arvesse, et Jeesus Kristus oli juut, siis Holokausti Suurohvri staatusesse tõstmine tähendab ristiusu ja judaismi samastamist.

Selles mõttes on Holokausti kritiseerimine kristlikust positsioonist üsna õigustatud.

Katoliikluses töötab Kristuse ohver paremini kuna seal on transubstantatsioon ja ohvri taaskordus ehk aktualiseerumine igas missas. Katoliiklus ja ortodokslus on Kristlused mil juutlusega enam pistmist ei ole.

Loomulikult nõus.

Meinlain protestandid on samuti segaduses kuna nad on oma rahavale sama taht olla mida judaism juutlusele.

Juudid ohverdasid juut Jeesus Kristuse, et roomlased juudi rahvast ei hävitaks, vaid et juudid püsima jääks. Paradoksaalne, et täpselt nii juhtuski. Juudid jäid püsima.

Eestlased ohverdasid eestlase X, et venelased eesti rahvast ei hävitaks, vaid et eestlased püsima jääks... Kes on X?

Kuna aga rahvuse mõiste teiseneb nii kiiresti ja üldiselt kaob ja nõrgeneb, siis leiabki aset see mis leiab - kristluse poleriseerumine, katoliikluse suunas nagu meie luterluses ja USA vabakirikliku moralistliku fundamentalismi suunas.

Moralistlik fundamentalism ei saa hakkama ühelt poolt sellega, et Holokausti ei saa samastada Jeesus Kristuse ohvriga, ja teiselt poolt sellega, et sanktsioneerida tuleb kuritegusid Iraagis.

Jah. Loomulikult pean lahenduseks katoliiklust.
(Täna on mul Pühal Missal käidud.)

Vastseliina Toomas, 2004-12-27 11:07:20

Juudid ohverdasid juut Jeesus Kristuse, et roomlased juudi rahvast ei hävitaks, vaid et juudid püsima jääks. Paradoksaalne, et täpselt nii juhtuski. Juudid jäid püsima.

Eestlased ohverdasid eestlase X, et venelased eesti rahvast ei hävitaks, vaid et eestlased püsima jääks... Kes on X?

Mnjah. Selleks X-ks võin ennast oma Pirita 60 Päranduse looga näiteks lugeda kasvõi ise ja neid X on Omandireform hulgaliselt täis.

Päris hea lohutus!

Vastseliina Toomas, 2004-12-27 11:56:34

Juudid ohverdasid juut Jeesus Kristuse, et roomlased juudi rahvast ei hävitaks, vaid et juudid püsima jääks. Paradoksaalne, et täpselt nii juhtuski. Juudid jäid püsima.

Pange tähele, et juutide (judaismi) seisukohalt, kes Jeesus Kristuse Surnuist Ülestõusmist ja Lihalist Taevasseminekut ei usu, kogu Jeesus Kristuse lugu täpselt sellega ka ammendub.

Just nii ongi!

Vastseliina Toomas, 2004-12-27 12:40:13

Andrus:
Tegelt näitas juba Holakaust et kristlus on surnd. Teisalt näitab Holakaust täna sedasama selle läbi et teatud fundamentalistide jaoks on just juudi rahvas ja Holakaust selleks ohvriks mis täna pädeb mitte JK. Nii on fundamentlistlik vabakristlus tagsi selleks saand mis ta kunagi oli - judaismisektiks.

Vastseliina Toomas:
Tõesti. Kui võtta arvesse, et Jeesus Kristus oli juut, siis Holokausti Suurohvri staatusesse tõstmine tähendab ristiusu ja judaismi samastamist.

Juutide loogika:

-Juudid ohverdasid Jeesus Kristuse, et juudid püsima jääksid. Jäidki.

>

-Maailm ohverdas Holokaustis Juudid, Tõelised Inimesed, et maailm püsima jääks. Jääbki.

Vastseliina Toomas, (veidi lõbusamat Kohatu Kopra juttu vahele!), 2004-12-27 12:49:15

Sel põhjusel - tugevdamaks veelgi oma kolmandat identiteedi-vaala - Vadja-maaidentiteeti - viibisingi ma eile mitte Pirita kloostri tabernaakli läheduses, vaid hoopis äia talus endises Vadjas-Vaias, praeguses Jõgevamaa Saare vallas.

Minu kolm Maa-identiteeti (Eesti keel = maakeel, Eesti rahvas = maarahvas, Eesti = Maa):

Mina olen Pirita emapoolse suguvõsa Pärija Pirita kloostri Tabernaakli juures -
- Põhja-Eesti

Mina teen palverännaku Vastseliina lossi, Püha Risti juurde, oma isapoolse suguvõsa kodukihelkonda
- Lõuna-Eesti

Ja mina sünnin-elan Muistsel Vadjamaal
- Vadja-Eesti

Eesti on Maa, millel on kolm alust:

Põhja-Eesti-Maa - minu Pirita maad
Lõuna-Eesti-Maa - minu Vastseliina maad
minu Vadja-Eesti-Maad...

Maa kese on seal, kus Pirita, Vastseliina ja Vadja kokku saavad.

Aga kus?

Ruskaveres? Välgis? Kiviõlis-Kohtla-Järvel? Sillamäel? Päris-Vadja piiril?

Kes teab, kes teab...

Katoliku kirikud on Vadja-Eesti-Maal igatahes
Kiviõlis, Ahtmes ja Sillamäel.

Ole tervitatud...

Vastseliina Toomas, 2004-12-27 13:06:18

Kolm Maakera kõige tähtsamat Maad:
(i) põhja(eesti)-Maa - Pirita!
(ii) lõuna(eesti)-Maa - Vastseliina!
(iii) kirde(eesti)-Maa - Vadja!

(i) ja (ii) ja (iii) Maakera naba!

Minu 6000 maailma keele loost:
Minu “keelemüüdi” järgi tekkis eesti keel 17. juunil 1857. aastal, mil Postipapa määratles Perno Postimehe avalausega “Tere, armas Eesti rahvas!” Eesti maa, keele ja rahva ning eesti keele lähimad sugulaskeeled on maakeeled ehk kõik keelekujud, mida on selle nimega kutsunud vana maarahvas või mida selle nimega kutsuks praegune maarahvas igavikulises aegade hämust sündinud ja aegade lõpuni jäävas Maakeelte Aegruumis Harjust Vadjani ja Saarest Setoni. Maakeeled on meie omad keeled, milles pole põrmugi võõrast. Meie reaalses Eestis on kogu aeg olnud kosta ka võõraid keeli ning maakeeli on ikka ja jälle kantud Maakeelte Aegruumist välja Leivust-Lutsist-Kraasnast Suetuki ja Torontoni. Aga Maakeelte Aegruumi igavikuline Maa püsib alati ikka edasi. Andrus Saareste on näiteks leivu väljarändajatelt oma mõistelises sõnaraamatus kirja pannud alljärgneva Eesti kohta käiva mõttearenduse: “Ta sõitis Lätimaa läbi ja läks Maamaa peale

jeerum, 2004-12-27 13:31:27

Mis AGNUS IUDAEORUM?

Tule Taevas Appi!

/kes küll nuhtleks neid isehakanud vironshamaniste?/

Kus ivo on?

Vastseliina Toomas, 2004-12-27 13:38:07

Agnus Iudaeorum loomulikult ainult judaismi vaatenurgast.

Kristlikult - Agnus Dei!

Vastseliina Toomas,
Agnus Estorum in Pirita 60 Lugu

Harri Kingo, 2004-12-27 13:51:42

Ilmselt olen nüüd kontekstiväline, kuid mõte on selline:

Ma pakun, et kui keegi kirjutab VIA-s isiklikul pinnal solvavaid kommentaare või libamisi, siis esimesel korral saaks selline tegelane avaliku hoiatuse, teo kordumisel aga tõkestataks tema arvuti ligipääs VIA-sse.

Loen ja teemas olen aga hiljem...

Padre Alfonso, 2004-12-27 14:15:04

Mina omalt poolt pakun, et iga kommentaari juures salvestataks ka kirjutaja arvuti ip aadress.
See ei pruugi nähtav olla, vaid olemas kasvõi koodi sees, kommentaarina.

Kui ei peeta heaks tooniks ip aadresside jälgimist, siis võiks kasutada ka sellist lahendust, kus ip aadress hashitakse kokku mingiks sümbolite jadaks.

Arvan, et sel oleks kainestav mõju mõnelegi mitme nime all esinevale salasõimajale.

Ideaal ja inimülene eetika on ju kenad jutu sees mainida, kuid vahelejäämise hirm on siiski kaalukam, vähemalt kohalike gurude puhul.

***