Kunst olla õnnelik

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1427 kommentaari.

tase, kingo, 2004-12-27 01:52:00

_mitte kasutada väljendeid “sa oled...” või “sa pole...” See pole sul kuigi hea teoreetiline _

Aga ma ei kasutanudki.

Harri Kingo, tase, 2004-12-27 01:52:15

tase, kingo, 2004-12-27 01:42:05

_Protsessi ideaallahenduseks on Jumal inimese südames._

Ja südametunnistuse kadumine.

Või ei väida sa seda?
——————-

Õige! Lõpuks ometi! Sest täiuslikul nagu Jumal pole enam südametunnistust tõesti vaja.

Kuid pole vaja arvata, et see - saamine täiuslikuks, saamine jumalikuks - saaks kellegagi meist meie maises elus juhtuda.

Harri Kingo, tase, 2004-12-27 01:53:47

Kasutasid, kasutasid:

“oled de facto südametunnistuseta.”

Sinu väljend?

tase, kingo, 2004-12-27 01:57:50

_Kuid pole vaja arvata, et see - saamine täiuslikuks, saamine jumalikuks - saaks kellegagi meist meie maises elus juhtuda._

Kas sa väidad siis, et kellelgi on võimalik jumalaks saada, misiganes elus?

Seega need, kes “jumal on südames” on siis sinu arvates pool-(või mis iganes %)jumalad?

Harri Kingo, tase, 2004-12-27 02:00:38

Ei, me ei saa Jumalaks, nagu poeg ei saa kunagi omaenese isaks. Küll aga Jumalale üha võrdväärsemateks partneriteks.

tase, kingo, 2004-12-27 02:00:48

_Kasutasid, kasutasid:_

Ei kasutannud, väike eestikeelekursus on ilmselt siinkohal vajalik.

Lausest “olles kõrgharidusega, oled paratamatult eelisseisundis” ei saa kuidagi välja lugeda, nagu väidaks ma, et sul on kõrgharidus.

tase, kingo, 2004-12-27 02:03:23

_Ei, me ei saa Jumalaks, _

Seega siis igavene lähenemine ideaalile, mitte iial sinna jõudes.

Kuna see ei oma mitte mingit praktilist väärtust mitte kellelegi, siis tekib siinkohal õigustatud küsimus, mil moel asendab jumal südametunnistust, ning kas midagi sellist ka sinu arvates inimese eluajal toimub?

Harri Kingo, tase, 2004-12-27 02:03:33

Need, kelle südames on Jumal, on vaimus sündinud. Kuid see Jumala südamesse võtmine on tõesti alles sündimine. Keegi ei sünni täiskasvanuna maisesse maailmas. Vaimses maailmas on samuti.

tase, kingo, 2004-12-27 02:11:37

_Need, kelle südames on Jumal, on vaimus sündinud._

Ma ei küsinud sult mitte seda.

Võiksid proovida konkreetsele küsimusele konkreetselt vastata.

Harri Kingo, tase, 2004-12-27 02:15:01

Jumal on lõpmatu. Kuid lõpmatu õige mitmes mõttes.

Inimesele on väga raskesti kujutletav lvantitatiivne lõpmatus. Ajalist ja ruumilist lõpmatust pole me oma elus kusagil kogenud, me võüime nende kohta ehitata enesele vaid mingeid teoreetilisi mõtteskeeme.

Kuid ajaline ja ruumiline lõpmatus pole veel kogu lõpmatus. Need on n.ö. kvantitatiivsed lõpmatused. Jumal on aga ka kvalitatiivselt lõpmatu - ja seda võiks mõttes kujutleda näiteks... üha enama headusena, millle headuse kasvul pole piire...

Õige veidi oleme aimu saanud sellest “piirideta headusest”, kui oleme näiteks oma elus armastanud. Kui seda oleme - me armastus pole kunagi saanud valmis, jõudnud piirini, kus rohkem, sügavamalt, avaramalt enam ei saaks... Lihtsalt meie pole olnud võimelised enamaks, armastuse võimatus pole aga piiriks kellelegi olnud - piir on inimene alati ise. Ja nii ka Jumalaga ja Jumalat kogeva inimesega - piir on alati sel teel vaid inimene ise.

Seega, Jumal on lõpmatu oma kvantitatiivsete ja ka omna kvalitatiivsete omaduste poolest. Ja ta poleks lõpmatu, kui neid mõlemaid omadusi poleks Jumalal lõpmatut hulka...

Kui aga eeldada Jumal lõplikuks, siis ta poleks Jumal.

Kõige absurdsem sõna on igas keeles süna “kõik”. Jumal on kõik - lõpmatus ja lõplikkus... ja kõik muu kah.

Ja siinkohal ütleb inimloogika lihtviisil üles...

Me jõuamegi sõnadetagusesse - mõtlemisülesesse maailma, kus loeb OLEMINE, mitte enam olemisest rääkimine.

Ja see on juba usupraktika.

tase, kingo, 2004-12-27 02:19:36

_Seega, Jumal on lõpmatu oma kvantitatiivsete ja ka omna kvalitatiivsete omaduste poolest._

Mitte seega, vaid see ongi absoluudi definitsioon, millest alatakse.

_Ja siinkohal ütleb inimloogika lihtviisil üles..._

Ei ütle, lõpmatusega opereerimine on täiesti inimvõimetele omane.

_Ja see on juba usupraktika._

Üks hetk, kas sa soovid õelda, et lõpmatusega opereerimine on usupraktika?????

Samas palun ära vii teemat kõrvale. Vasta parem neile konkreetseile küsimusile, mis mul olid, sest teema oli ikkagi südametunnnistuse asendumine jumalikkusega.

Harri Kingo, tase, 2004-12-27 02:23:07

Kuna see ei oma mitte mingit praktilist väärtust mitte kellelegi, siis tekib siinkohal õigustatud küsimus, mil moel asendab jumal südametunnistust, ning kas midagi sellist ka sinu arvates inimese eluajal toimub?

Eeldus on väär. Usk omab väga suurt praktilist väärtust. See on kõige väärtuslikum üldse, mis meil on.

Kuna sul pole usku, on seda ka praktilisust sulle raske seletada. Sa oled usklike lausa vaimuhaigeteks pidanud... ja usku ning ilmutust skisofreenilisteks luuludeks. Mul pole mõtet siin mingite tõestamistega sellise eelhäälestatuse korral vaeva näha.

Et inimene jätab üha väähemaks juhindumise oma isiklikust sotsiaalsest õiglustundest ja üha enam juhindub jumalikust tahtest, mida on edastanud suured religioossed õpetajad - see toimub iga päev su ümber, tase. Oska vaid märgata. Sest see on iga uskliku elu - loobuda enesest ja oma egost ning võtta üha täeilikumalt vastu ideaal ja elkada selle kohaselt.

See on elupikk muutumiste tee, tase.

tase, kingo, 2004-12-27 02:27:38

_Eeldus on väär. Usk omab väga suurt praktilist väärtust. See on kõige väärtuslikum üldse, mis meil on._

Esiteks pole juttu usust, vaid teadmisest, et sa mitte iial ei sa täiuslikuks. Teiseks ära räägi minu eest, mulle on see usk täiesti väärtusetu.

_Kuna sul pole usku, on seda ka praktilisust sulle raske seletada._

Mul pole mingit probleemi usklikkuse kontseptsioonist arusaamisega. Seega ära eelda asju, mida sa ei tea, ning seleta, nagu ma oleks usklik.

_Mul pole mõtet siin mingite tõestamistega sellise eelhäälestatuse korral vaeva näha._

Mis mõte on sul siis üldse millegagi vaeva näha, või on küsimus vaevas?

Enivei, millal sa mu küsimustele vastad ja löpetad selle palava pudru ümber keerutamise?

Harri Kingo, tase, 2004-12-27 02:29:04

"Ei ütle, lõpmatusega opereerimine on täiesti inimvõimetele omane."

Oh jah, matemaatika tegeleb ka lõpmatute hulkadega, kuid ühelgi sellisel “lõpmatustega tegelejal” pole lõpmatuse kogemust. Küll on tal kogemus tegelemisest sümbolitega.

Sama tark lugeda läbi raamat seksuaalvahekorast ja siis arvata, et ollakse seda kogenud.

Kas pole - sõna “sex” ja reaalne seksuaalsuhe pole võrreldavad.

(Ära lase end häirida näite iseloomust - see on vaid kõige selgem ja igale ilmselt teada näide)

tase, kingo, 2004-12-27 02:30:10

Mil moel asendab jumal südametunnistust?

Kas südametunnistuse asendumine jumalaga inimese eluajal toimub?

Harri Kingo, tase, 2004-12-27 02:31:47

"Mul pole mingit probleemi usklikkuse kontseptsioonist arusaamisega. Seega ära eelda asju, mida sa ei tea, ning seleta, nagu ma oleks usklik."

Kui sa oleksid usklik, poleks sul mulle ühtegi küsimust...

tase, kingo, 2004-12-27 02:34:24

_Oh jah, matemaatika tegeleb ka lõpmatute hulkadega, kuid ühelgi sellisel “lõpmatustega tegelejal” pole lõpmatuse kogemust. Küll on tal kogemus tegelemisest sümbolitega._

Esiteks ei välista kogemuse puudumine millestki arusaamist. Seda on igal su sammul.
Teiseks mida sa pead silmas “löpmatuse kogemusena”?

KAs sina väidad enddal olevat lõpmatuse kogemuse?

_Sama tark lugeda läbi raamat seksuaalvahekorast ja siis arvata, et ollakse seda kogenud. _

Jäta on banaalsed näited.

tase, kingo, 2004-12-27 02:37:04

_Kui sa oleksid usklik, poleks sul mulle ühtegi küsimust...
_

See ei puutu asjasse, kui sa soovid sulle järgikorrutamist, peaksid sa oma koguduse rajama.
Kommunistid ka ei kahtle komunismi võimalikkuses.

Teiseks on tarvis konkreetseid vastuseid, sest vastasel juhul pole võimalik ebakõladele viidata.

Harri Kingo, tase, 2004-12-27 02:47:21

tase, kingo, 2004-12-27 02:30:10
Mil moel asendab jumal südametunnistust?
Kas südametunnistuse asendumine jumalaga inimese eluajal toimub?

Juhindumine jumalikest arusaamnadest saab inimese tavalise elu otsuste ja valikute üha enamaks kriteeriumiks. Me ei juhindu enam sellest, mis on meie südametunnistus - meie sotsiaalne õpitud ja omandatud õiglusteadvus. Me ei juhindu enam ka sedavõrd ühiskondlikult omaksavõetud trendidest ja suundumustest.

Me juhindume kõigest sellest, mida oleme teada saanud, ära tundnud ja omaks võtnud Jumalast. Ja see tagab meile kõige parema ja suurepärasema kooskõla nii oma sisemises elus kui välistes sotsiaalsetes suhetes. Märksa parema, kui meie mistahes isiklkik südametunnistus, mis on tavaliselt üks tohutu eelarvamuste, poolikute arusaamade, õpitud suhtumiste, hoiakute jms. trashi ning ebaõigluse allikas meis enestes.

Kui inimene tunneb ära tõelise õigluse, siis pole see tema süda, kust see lähtub või mis selle talle ette ütleb, vaid jumalik Vaim. Jumaliku vaimu kohalolu tagab meie õige orientatsiooni meie ajas, ruumis - ühiskonas, aga ka meie n.ö. meie ajatuses-ruumituses meis endis - meie väärtuste maailmas.

Meie tahe on üha enam kooskõlas jumaliku tahtega - saee on inimliku südametuinistuse asendumine “Jumalaga südames”.

Jäi ju Jeesusegi viimaseks lauseks, mis ta Jumalale lausus, kui ta oma saatusele Maal mõtles, siisiki jumaliku tahte järgimise valik - “Sinu tahe sündigu” - kuigi jutt oli tema oma elust.

Harri Kingo, tase, 2004-12-27 02:49:23

Loomulikult pole mul lõpmatuse kogemust. Kellelgi pole. Et sa oskad paberile joonistada ‘pikali kaheksa’... sorry, see pole lõpmatuse kogemus.

***