Kunst olla õnnelik

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1427 kommentaari.

amanecer, 2004-12-25 16:15:57

Valitsev liin on see kus Jumal end “püha vägivalla” sanktsioneerijana esitleb kui see kes käsib võtmes “et seina peale kusijaid ei tohi järgi jätta” .
Nojah, lugesin Andruse jutu läbi, ise ta selle püha nimega ateisti(?) loo kopis siia, ise ka vastab.
Kõigepealt küsiksin ikka Toomase käest, kas kaasaegses eesti keeles tehakse vahet sõnadel “järgi” ja järele".
Kunagi eesti keele õpetas algkoolis, et vahetegemiseks on hea teada, et “järgi= põhjal, alusel”.
Andruse jõulujutt aga oli kui pehme lumi või vatt, ,mitte midagi ei saanud teada, kõik sumbus justkui nõusolekusse Betlemaga.
Aga mis mind üllatas, oli

Kui arvame et on, siis on ka meie apologeetika säärases võtmes et “seda poldki nii palju”, “võrdle seda miski muu ehk kommu/fashistliku vägivallaga”, kuni militaarkristluseni hr. Laigna võtmes välja, “et vähe olete veel saanud ja oodake te ainult”...........Ei vagale militarismile mis oma verist kättemaksutundi ootab!!!!!!!!!!

Millega küll katoliiklasest medievist ja mõtleja selle ära on teeninud?
Meie kaitseväe peainspektorina, kellena tegelebki just ajateenijate kaitsmisega teenistusesisese vägivalla eest?
Vaevalt küll.

Ei pääse ka “vaene” luteri vaimusuurus T.Paul.

Ja siin jääb väheks toomaspaulilikust imestamisest ebatolerantsuse üle meie ühiskonnas.

Mida siis Andrus pakub?
Seminari rektorina on tal hüva võimalus oma õpetuse realiseerimiseks.
Ehk kuuleme meiegi siin VIAs poole kõrvaga tema “uuest apologeetikast”?

amanecer, 2004-12-25 16:27:19

Need kalded läksid metsa poole, aga ma ei viitsi neid uuesti sättida ja ka Andrus selgitas vahepeal oma mõttekäike.
Häid jõulupühi!

nj, südamest, 2004-12-25 16:34:03

HK: Jah, inimeses on jumalik Vaim, kuid see jumalik Vaim ei ole sama, mis on nn. ‘süda’ või ‘südametunnistus’ või ‘südamehääl’. Ka pole selle jumaliku Vaimu nn. “asukoht” seal inimese ‘südames’.

Need kultuurid, kes inimese ihu rüvedaks ei pea ega kehastust vaid kannatuste jadaks, ütlevad Vaimu koduks südame olema. Kellega koos ta seal kügeleb (mõtted, meel ja emotsioonid), ehk siis vastavalt sellele ka inimene oma elamise tarkust välja peegeldab. Öeldud on, et Vaim vajab vaid tühjust südames (kolme eelmainitu mitteolemist), siis tõuseb esile tema jumalik pale.
Need hetked elus, kus südame häält kuuleme, on ...

Mis Armen Tõugu loengusse puutub, siis mitte ei saa lahti tundest, et jalgratta leiutamise juures mõned osad puudu on ja mõned üleliigsed.

unetu, 2004-12-25 17:09:54

*

HK: Ka pole selle jumaliku Vaimu nn. “asukoht” seal inimese ‘südames’.

HK peaks selgitama, milline on vahe nn.'südamehääle' ja ‘jumaliku vaimu’ vahel inimeses.

Ma nõus nj-ga, et kultuuriti neid asju erinevalt nähakse.
No mis kultuuriti? Lausa inimeseti.. :))

*
Väike rubiin, mida igaüks ihkab,
on tee peale pudenend:
mõned mõtlevad: ida pool,
mõned, et lääne pool.

Mõned ütlevad, et maapõhjas,
mõned, et merepõhjas.

Kabirile ütles vaist, kus see asus
ja mis oli väärt,
ning oma südame hõlma
ta hoolikalt mähkis selle.

Lilleke, PL, 2004-12-25 17:12:55

No mis teha:)....mõnele on vaja kohe puust ja punaseks asjad seletada.
Mul hää meel, et sa vaevud Lillekest järele aitama..
Kauneid pühi sulle!

Harri Kingo, 2004-12-25 17:51:51

Mida mõtlen selle ‘südame’ ja ‘südamehääle’ kohta, sellest kirjutasin siinsamas:

Harri Kingo, 2004-12-24 11:45:23

Vastuseta on aga mu kommentaar:

Harri Kingo, Padre Alfonso, 2004-12-24 22:39:03

Harri Kingo, 2004-12-25 18:01:52

nj - oma kommentaari ‘südamest’ (12-24 11:45:23) lõpetasin sellise mõtega:

... Väljend “süda” on siiski poeetiline, kujundlik väljend. Meie süda ei mõtle ega ei tea. See on meel, kust tulevad mõtted meie teadvusesse ja kus need mõtted alateadvusesse talletuvad. Sealt alateadvusest – nn. “südamest” - lähtub ka see, mida siin nimetame sõnaga “südamehääl” ja mille ära segame jumaliku Vaimu jumalikult täiusliku VAIKUSEGA meis enestes.

tõlkemassin, 2004-12-25 18:10:35

Minu süda ei mõtle ega ei tea. See on meel, kust tulevad mõtted minu teadvusesse ja kus need mõtted alateadvusesse talletuvad. Sealt alateadvusest – nn. “südamest” - lähtub ka see, mida siin nimetan sõnaga “südamehääl” ja mille ära segan jumaliku Vaimu jumalikult täiusliku VAIKUSEGA minus endas.

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2004-12-25 18:15:11

Andrus ja Jaanus!

Teie mõlema tekstist kõlab vastu MUST PETTUMUS. Tegelikult pole see nii!!!

Kui raskel hetkel toetud sõbrale, siis on Tema Sulle alati toeks.

Kui sõber on hingehädas, siis aitad Sina Teda.

Nii on see alati olnud...sellest hetkest kui LOOMAST INIMENE SAI.

Miks peaks tänapäeval teisiti olema???

Head Jõulu ja meelerahu Teile soovides

Olev:)

Lilleke, Harri Kingo, 2004-12-25 18:18:53

Sul see mehhanism, mis paneb asju, nähtusi lahti seletama on selline (minu jaoks) väga huvitav..
Samas püüad sa defineerida ‘südamehäält’ ja samas mõne nähtuse kohta ütled ‘ see on kogemuslik! seda ei saa seletada!’ (metsmaasika näide).
Mo meelest püüd selliseid nähtusi nagu ‘'südamehääl'’, ‘'seistmes meel'’ jne lahti seletada, defineerida on kindalalt libedale teele minek, sest neist nähtustest arusaamu on pea sama palju kui on inimesi...
Muidugi vaidluseks materjali küllaga:)

nj, Harri Kingo, 2004-12-25 18:01:52, 2004-12-25 18:28:40

Ei mulle ega vaevalt kellelegi teisele siin pea seletama, et lihastombuke – süda - mõtleb ja vaimuga suhtleb või ta ise see (Vaim) on.
Aga “teine süda” on mõiste, mis just jumalikku vaimsust, ärkamist-valgustumist, tõeteadmist tähendab. Hiinlastel vähemalt. Kõigest seda ma öelda tahtsingi.

unetu, Harri Kingo, 2004-12-25 18:31:56

*
nn. “südamest” - lähtub ka see, mida siin nimetame sõnaga “südamehääl” ja mille ära segame jumaliku Vaimu jumalikult täiusliku VAIKUSEGA meis enestes.

Mõtled sa VAIKUST, mida kirjelda ei saa?
Seda, mis saab tulla alles siis, kui oled surnud kõigele tuntule: solvangutele, kiitusele, kõigile omaloodud kujutelmadele, kogemustele.. kui ajurakud on muutunud täiesti vaikseks? Seda liikumist läbi väikese avause määratusse merre, mis on mõõdetamatu ja ajatu? Vaikusesse, mis ei oma keset ja seetõttu ei sõltu ajast ja ruumist..

Oled sa tõesti juba seal ja arvad seda kogemust omavat???

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2004-12-25 18:32:05

Lilleke 2004-12-25 18:21:38

Rõõmsat meelt ja HEAD JÕULU!!!

Meil siin ilm ka vastav- lund jagub ja külmakraade kah piisavalt.

Ehk kainestab see meite tuliseid päid.:)))

Olev:)

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2004-12-25 18:41:13

...täiusliku VAIKUSEGA
meis enestes...

See on ju SURM!!!
Miks seda tahad???

Olev

Harri Kingo, Lilleke, 2004-12-25 19:43:40

“Mo meelest püüd selliseid nähtusi nagu ‘'südamehääl'’, ‘'seistmes meel'’ jne lahti seletada, defineerida on kindalalt libedale teele minek, sest neist nähtustest arusaamu on pea sama palju kui on inimesi..."

Lilleke, me siiski lausa peame need asjad eneses selgeks, korda ja harmooniasse mõtlema, meil pole siin suurt valikut. Kui me seletame enesele lahti sellised mõisted nagu näiteks ‘süda’, ‘südametunnistus’, südamehääl’, siis peame olema üpris hoolikad, täpsed, loogilised ja targad. Sest kui omistama neile maistele “asjadele” suvaliselt jumalikke või müstilisi tähendusi ja väärtusi – et meie ‘südamehääle’ läbi räägib meiega näiteks Jumal vms. – siis on just see väga libe tee ja kurikaval võimalus hakata ennast Jumala esindajaks pidama, oma isiklikku tahet jumalikuks tahteks, oma Ego omakasulisi püüdlusi aga näiteks jumalikuks õigluseks, headuseks vms. arvama.

Mul pole midagi poeesia ja kujundite vastu – Lao Zi tekstid on heaks näiteks, kuidas ka poeetiliste väljendusvahenditega saab kirjutada sügavat filosoofiat. Kuid esmaseks on selle filosoofia ja filosoofi enese sügav sisemine loogilisus, seostatus, kooskõlalisus iseenda ja maailmaga. Siis saab seda filosoofiat ka väga erinevas kultuurilis-kunstilises vormis esitada ja NB! - ka oma praktilises elus järgida.

Kui aga laome üksteise otsa kuhja vaid kaunikõlalisi väljendeid, siis ei usu me lõpuks neid ka ise, meid ei usuta ja kõige vähem on võimalik oma ja oma lähedaste elu seada ja korraldada mingi sõnailu lasu alusel.

Budism on ühest küljest arendanud välja äärmuseni keeruka loogilise filosoofia, teisalt paradoksaalsed praktilised mõtlusmeetodid ja tegutsemisviisid-vahendid, mis jätavad igasuguse filosoofia ja loogika, nagu see meile siin tuttav ja teada on. Ometi, näilise välise ja vormilise erinevuse juures on kõik budismis allutatud reaalsele ideaali saavutamisele, ja pole vahet, kas minnakse äärmuslikku loogilist ja filosoofilist teed, või elatakse näiteks paradoksidest ja mõistujuttudest elavas poeetilis-praktilises zeni maailmas.

Kuigi tõin näite budismist, näites öeldu on kehtiv ka kristluse kohta. Eks seegi ole igaühe individuaalne teekond oma vaimse ideaali suunas.

Ma ei üritagi siin pakkuda lugejale mingeid zen’i paradoksidest koosnevaid praktilisi õppetunde. Küll on siin avatud ja võimalik filosoofilisem ja loogilisem tee ja oma intellekti kasutamine. Siin – kirjaliku suhtluse keskkonnas - teistsugust võimalust kui meie mõtted ja sõnad meil pole. Sellest ka mu need lahtiseletamised (ja mitte definitsioonid) – need on vajalikud, et mitte kaduda sõnatühjuse läägesse ilutsemisse ja eneseimetlemisse...

Ka poeetilisem käsitlusviis on võimalik, kuid see eeldab lausa kohustusliku tingimusena inimeses kogu selle poeesia taga siiski selgete ja loogiliste filosoofiliste arusaamade olemasolu – ning seda selgust, loogilisust ja kooskõlalisust saab siis väljendada just selles vormis, nagu autor seda vajalikuks peab ja kellegi suhtes otstarbekaim on. Mõistetud selgust väljendatakse siis kas kujundlikult, otseselt poeesia vahenditega või selgitava, analüüsiva ja sünteesiva tekstina – kuidas kellelgi näib parem ja kuidas just kellelegi suhtes on õigem, et tallegi mõte ja koskõla arusaadav oleks...

Lilleke, Olev, 2004-12-25 19:47:24

''Meil siin ilm ka vastav- lund jagub ja külmakraade kah piisavalt.''

Tundub, et pidasid sõna :)....lund ja külma ..kõike küllaga siingi.
Täna nii vaikne...kõik nokitsevad oma kingituste kallal..
Isegi koer käib uhiuus kont hambus ja ei usalda seda hetkekski jätta...

‘'Rõõmsat meelt ja HEAD JÕULU!!!'’

Tänan:)
Kauneid pühi sullegi!

Harri Kingo, unetu, 2004-12-25 19:51:09

unetu, Harri Kingo, 2004-12-25 18:31:56

Mõtled sa VAIKUST, mida kirjelda ei saa?
Seda, mis saab tulla alles siis, kui oled surnud kõigele tuntule: solvangutele, kiitusele, kõigile omaloodud kujutelmadele, kogemustele.. kui ajurakud on muutunud täiesti vaikseks? Seda liikumist läbi väikese avause määratusse merre, mis on mõõdetamatu ja ajatu? Vaikusesse, mis ei oma keset ja seetõttu ei sõltu ajast ja ruumist..

Oled sa tõesti juba seal ja arvad seda kogemust omavat???

Kui ühe sõnaga vastata, siis: Jah.

Kuid nagu tead, miski pole lõplik. Nii pole lõplikud mingi vaimne kogemus või seesmine olek.

Olen sellest kirjutanud: “maasikavälu”... “maasikamaitse”... ja sellest, et kes seal on olnud ja maasika maitset kogenud, selles on alatiseks see välu ja see kogemus olemas. Ja ta teab alati teed sinna.

See välu, see kogemus, see tee ja jõudmine pole tema jaoks enam ei minevik ega tulevik, ka mitte olevik... See lihtsalt ON.

Lilleke, Harri Kingo, 2004-12-25 20:17:48

'' peame need asjad eneses selgeks, korda ja harmooniasse mõtlema, ‘'

Minus on väike kahtlus ses osas...
Mis siis kui inimeses ongi need asjad hormoonias ja korras, sest vaistlikult me ju teame mis on õige ja mis vale.
Mis siis kui meie ülesanne on hoopiski seda korda säilitada...s.t kuulata oma vaistu ja mitte järele anda inimlikule nõrkusele, minna kõlavama sõna, säravama idee poole(näit:et meie ‘südamehääle’ läbi räägib meiega näiteks Jumal vms. )

‘’Mõistetud selgust väljendatakse siis kas kujundlikult, otseselt poeesia vahenditega või selgitava, analüüsiva ja sünteesiva tekstina – kuidas kellelgi näib parem ja kuidas just kellelegi suhtes on õigem, et tallegi mõte ja koskõla arusaadav oleks...'’

Kas analüüsivate tekstide häda ei seisne selles, et põhiline aur kulub terminite ühtlustamiseks?
Kulub meeletu aeg, et saada terminid sedavõrd arusaadavaks (sarnaselt mõistetavaks) et jõuda üldse asja ivani...(sinu tekstides on kah palju huvitavat......ainult need terminid:(.....'südamehääl Harri moodi' ja südamehääl Lillekese moodi' on kaks täiesti erinevat mõistet. Selleks, et Harri tekstides ivani jõuda tuleb vahest oodata ära sinu seletus terminile ‘südamehaal’)
Jah, inimesi on erinevaid.....õnneks Viast leiab igaüks midagi.

recordare, 2004-12-25 20:21:16

Kas Jumalal siiski raskeks ei lähe seda üpruslikku korraldust täita, et ta alati ohvri poolel oleks.
Sest kas mitte see, kelle poolel ta pole, koheselt ohverdatuks ei osutu?

Jah Jeesuses asub Jumal ilmselgelt ja vääramatult ohvri poolele...

Kas see siis on ohver, kes oma sõbra reedab ja temasse kurja vaimu asetab, mis ta enesetapule ja igavesse hukatusse ajab?
Ja kõik see alatus ainuüksi restile pääsemiseks ja iseenda auks.
Võidus polnud ju küsimus, see oli tal olemas ammu varem, kui tuvi ta sigitas.

Padre Alfonso, 2004-12-25 20:25:07

"peame need asjad eneses selgeks, korda ja harmooniasse mõtlema,"

Minus on väike kahtlus ses osas...

Täiesti õigustatud kahtlus.

Lihtsat pole mõtet keeruliseks, õiget ebaõigeks mõelda.

Harri sassis maailmapilt, millele ta edutult üritab juba aastaid heakskiitu leida, on hea näide sellest, kuidas ei peaks asju puntrasse mõtlema.

***