kujdas kilpplased ninameesstvalivad

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 169 kommentaari.

M.Kohk, 2005-11-17 08:05:27

Trkst!
kahjuks pole aega olnud tänuväärt kirjatükki läbi lugeda, kuid see ei keela ju ometi üht asjatundlikku (k)arvustust tegemast.
Ma lasen ta assistendil ära tõlkida eesti keelde, sest ei valda täielikult vöru keele hääldust, kuigi isa pooolt pölva kandi, karilatsi miis..
Nagu ikka, ei ole Kohki puhul kunagi teema, sest haakumiseks pole vaja ühtki kilplast tunda, tohutu universum, mis igaühes meist olemas, laseb seda teha ilmeksimatult, pealegi viib Kohk alati iga teema omaenese tundmustele..
Tänan, autor, teie kirjatöö sisaldab kõik vajalikud elemendid, et teda ka lugida..
PS
nagu nägite, oli Kohki eesmärk lihtsalt edevusest esimene kommar olla, samas kolleegile päästerõngas heita.
(Kui too just riivamisi ootamatust heitest pihta ei saanud)

M.Kohk, 2005-11-17 08:06:55

Trkst!
kahjuks pole aega olnud tänuväärt kirjatükki läbi lugeda, kuid see ei keela ju ometi üht asjatundlikku (k)arvustust tegemast.
Ma lasen ta assistendil ära tõlkida eesti keelde, sest ei valda täielikult vöru keele hääldust, kuigi isa pooolt pölva kandi, karilatsi miis..
Nagu ikka, ei ole Kohki puhul kunagi teema, sest haakumiseks pole vaja ühtki kilplast tunda, tohutu universum, mis igaühes meist olemas, laseb seda teha ilmeksimatult, pealegi viib Kohk alati iga teema omaenese tundmustele..
Tänan, autor, teie kirjatöö sisaldab kõik vajalikud elemendid, et teda ka lugida..
PS
nagu nägite, oli Kohki eesmärk lihtsalt edevusest esimene kommar olla, samas kolleegile päästerõngas heita.
(Kui too just riivamisi ootamatust heitest pihta ei saanud)

M.Kohk, 2005-11-17 08:07:34

Trkst!
kahjuks pole aega olnud tänuväärt kirjatükki läbi lugeda, kuid see ei keela ju ometi üht asjatundlikku (k)arvustust tegemast.
Ma lasen ta assistendil ära tõlkida eesti keelde, sest ei valda täielikult vöru keele hääldust, kuigi isa pooolt pölva kandi, karilatsi miis..
Nagu ikka, ei ole Kohki puhul kunagi teema, sest haakumiseks pole vaja ühtki kilplast tunda, tohutu universum, mis igaühes meist olemas, laseb seda teha ilmeksimatult, pealegi viib Kohk alati iga teema omaenese tundmustele..
Tänan, autor, teie kirjatöö sisaldab kõik vajalikud elemendid, et teda ka lugida..
PS
nagu nägite, oli Kohki eesmärk lihtsalt edevusest esimene kommar olla, samas kolleegile päästerõngas heita.
(Kui too just riivamisi ootamatust heitest pihta ei saanud)

assistent, 2005-11-17 08:13:04

Kohk palus öelda edasi vabandused, sest kolmekordselt ta isegi ei vannu tavaliselt.
Lihtsalt peale sisestamist “lisa” artikli alt ilmus mitu korda järjest “error”, mispeale kärsitu Kohk katsetas uuesti katsetas.
vabandust ja head hommikut ning päeva!

jälgija, 2005-11-17 09:34:44

Kohkiks ja assistendiks lõhestunud tegelase lame mulin tekitab tunde, nagu oleks aeg kolmkümmend aastat tagasi keritud ja me lehitseks koltunud ajakirja “Pikker” kõige igavamaid lehekülgi.

Suur Pealik Kikipuki endale Suuri Papist Kuldaurahasid jagamas.

Aint et nämmutamise tase pole isegi see mitte.

jälgija, 2005-11-17 09:43:15

A numbrimehele ütleks tunnustavalt, et küllap pani ta vaimuka teksti kirja.

Kui selle deshifreerimiseks paar nädalat vaba aega oless või keegi viitsiks selle inimkeelde ümber panna, siis loeks selle ehk isegi läbi.

// Vahel tundub et isegi tummade viipekeel on kuidagi selgem ja arusaadavam kui nummrimehe egotripp-släng.

PS. Kummaline, et nummrimees kogu oma süsteemsuse juures on kahe silma vahele jätnud numbrid- ega neidki hääldata nii nagu kirjutatakse.

DT, 2005-11-17 10:04:06

Kogu oma ignorantsuses Jälgija vastu ei saa naermatta jätta:

PS. Kummaline, et nummrimees kogu oma süsteemsuse juures on kahe silma vahele jätnud numbrid- ega neidki hääldata nii nagu kirjutatakse.

DT, artiklist, 2005-11-17 10:15:47

Et sinu numbrimäng nonsensini viib, jäi sul märkamatta - 33338!

Arnold, keda 9-st 4 pidasid esinumbriks, jääb turniiritabelis hoopis nullipoisiks!

Teisisõnu, 44% valijate esieelistus nullitakse täiesti ära. Lihtvalimistel nullitakse ära Lagle, kes oli 0% esieelistus!!!

Kumb “ebaõiglus” nüüd siis suurem oli?

Ja oled sa ikke endas kindel - kui sinu näidetes vahetada ära nimed, Arnold ja Lagle omavahel, kas sa siis järsku ise ka ei eelistaks lihtvalimist:-))

DT, 2005-11-17 10:31:44

Esieelistus on midagi rohkemat, kui lihtsalt kibenakene parem olla.

Sa võid neljal olümpial neljandaks tulla, aga sinust ettepoole jäävad ikkagi tervelt 12 võitlejat - kõik nelja olümpia medalimehed/naised, mis sest, et nad kolmel olümpial neljast i drugije hulka platseerusid.

Et esimese valiku erirolli tähtsustada, antakse talle multipunktisüsteemis tavaliselt pisike edumaa - nagu Euroviisudel, näiteks.

33338, 2005-11-17 10:52:27

eksid paksult. spordis onn äälätamise majkk vajd innatavatel aladel. nt ilu°ujsutamises. kujd ka sääl iga kohhtunik paneb kxjkk osalejad täpps'ässe järjästússe ega innda ajnult parimat.
mxxttudegamxxdetavatel aladel on aga inndamisalus kxjgile öhesugune. tegelikult küll pisukese m'ööndusega, sest nt vanavíisi suusatamises vxjb mxnikorrd eelisesáada varemstarttinu, mxnikorrd iljemstarttinu. korra lxjkkasin kasu sellest isegi. mejjd kuj mitteametlikke suusatajajd sunniti rajaleminema énne 'ässi. jxuttsime xjjgel ajal lxpetada, ilisemad vedasid suusski koos sulalumekamakatega lausa järäl ja jäjjd mejjle kxvasti álla.
kujd muud mxxdud on pxhimxtteliselt vxrsustatud.
parima, 2., 3. jne valimine aga öhe ajjnsa eelistusega onn aga puhas jama. sellest oleks pidand isegi sina arusáama. aga tunnded on sul tähhtsamad kujj erapooletus. sinu äda.

33338, 2005-11-17 10:53:12

on aga > onn aga

dt, 2005-11-17 11:24:44

hei, hei, 33338!

Kas mina väitsin, et sa jäid neli korda neljandaks valesti mõõdetud millimeetrite järgi?

Ebaadekvaatne võrdlus sinu poolt, ühesõnaga.

Minu näites andis sootsium nö statistilise hinnangu neljal olümpial neljandaks jäänu kohta. Ja selle hinnangu tulemuseks on parimal juhul tal 13. koht, kuigi muudkui neljandaks tuli.

Ka sinu näites on tegemist statistilise hinnanguga: ühelt poolt on üks 4 korral 9-st esimene, teisel korral keegi üheksal korral 9-st teine.

Neli kulda kaalub alati üles üheksa hõbedat, seda püüdsin ma väita! Sest kulla hind on hõbedast rohkem kui ühe tuhvi võrra kõrgem.

33338, 2005-11-17 11:36:37

mina j'ällägi väjdan et anttud näjttäd pole vxrreldavad. samaässti vxjjb valida ajjnsa suusarajalemineja ka loosi vxj päälttvaattajate äältäga. sinu näjdäte nxrkkus selles onngi et sa ej saa aru OSAST ja TERVIKUST. oleks suga päri siis kuj minuesitatud turnìiritabel samuti kellegi 4 korda 4.'ksjätaks. kinndlassti mitte aga minngi ajnueelistatusekorral.

Hele, 2005-11-17 11:37:26

kuj mittme valitavaulgast valitakkse ajnult 1, sis valial peab olema samapalju ’ääli kuj palju on valitavajd. kxjkk muu on sulasellge jama.

Olukord, kus iga valija järjestab kõik valitavad, ei anna täit infot valija eelistustest, sest meeldivustasemete vahed on kunstlikult võrdsustattud. Kui ma kirjutan Arnoldille esimese koha ja Laglele teise, siis võib see tähendada nii seda, et Arnold meeldib mulle 100% ja Lagle 99% või ka seda, et kõik peale Arnoldi on mumeelest peaaegu võrdselt kõlbmattud.

Valija peaks saama hinnata iga kandidaadi meeldivust skaalal 0... 100%, siis tuleksid eelistustasemete vahed juba täpsemalt välja. Mingil määral selle lähenduseks oleks olukord, kus valijal on n poolthäält ja ta jaotab need valitavate vahel nagu ise tahab - annab kõik ühele või jaotab oma lemmikute vahel vastavalt nende meeldivusele. Juhul kui valitavaid on mitusada, on valijal kindlasti lihtsam need n poolthäält nende vahel ära jagada kui moodustada kõigist neist järjestust, mis paljude tundmatute valitavate puhul suures osas juhuslikuks jääks.

Omaette probleem on vastuhäälte võimalikkus. Ma võin kõik oma poolthääled oma lemmik-Peetrille anda, aga kui ma tean, et Mahvalda on hakkama saanud kohutava sigadusega ja teda mingil juhul võimu juurde lasta ei tohiks, saab ta minult samamoodi nulli nagu mulle täiesti tundmatud Krista ja Leo, kes võivad olla päris kenad inimesed. Ei, valimistulemustes peaksid kajastuma ka negatiivsed eelistused. Vihaste vastaste puudumine on juhi puhul vähemalt sama oluline kui tuliste pooldajate olemasolu. Seega, võimalus valija eelistuste võimalikult täpseks kirjeldamiseks oleks valija hinnang igale valitavale skaalal -n...0...+n, kusjuures eelistused kajastuvad valimistulemustes seda täpsemalt, mida suurem on n. n=100 peaks üsna paras olema, sest inime on harjunud protsentides mõtlema.

33338, 2005-11-17 11:40:06

kuj paned midagi kaalukausile, sis ikka jääb álla see pool, kuss onn (nt 101st ühikust) 1, 23, 39 vxj 50. píisab aga asetada viimasele veel 1 júurde kuj 51 kaalub kupatuse üles tejselepóole.
seda ma väjdangi et 51 on suurem kuj 50, mis sesst et 50 súlle rohhkem méeldib.

dt, 2005-11-17 11:48:28

Muidex, meie saatuseks ongi just see, et presidendiks sai “teine” valik - kuna “esimeste” vahel ei leidnud meie valjamehed konsensust!! “Teine” on alati kompromisslahendus.

Ja kuidas suhtuda turniiritabelitesse. Neid ju ka rohkem kui üks variant.

Sina tõid siin välja, ainuõige rollis, igaüks igaühe vastu variandi.

Aga poksis ja tennises näiteks - võidab see, kes kordagi ei kaota!

Või males hoopiski keerulisem šveitsi süsteem, mis on hea pika nimekirja juures aganate väljasõelumiseks.

Ja laastpattnottliist - süsteem peab valijale jõukohane olema. Täna valmistab paljudele raskusi tühipalja linnukese või ristikese kritseldamine etteantud kastikesse. Multipunktisüsteem nõuab aga rangelt, et iga hääletaja KÕIK kohad ka korrektselt kirja paneks. Nelja kandidaadi korral oleks vigase sedeli tõenäosuseks tänased vead ASTMES 4, kak miinimum!!!

Ja kui kandidaate on 7 ... või kogunisti 13.

Kujuta ette seda valimissedelit, kus on 13 kandidaati nummerdatud ja nüüd peab igale numbrile veel ka tema eelistuse juurde kirjutama. Maha tõmmata ei tohi, parandada ei saa ... nonee, Numbrimees, täielik absurd see sinu süsteem. Seda mängu võime meie sinuga siin VIA´s mängida, aga mitte miljoniga valimisurnide juures.

33338, 2005-11-17 11:52:43

Ele,
olen suga täjjästi ühht meeltt. mull sellekohhta isegi vasstav kirjutis minevikust vxtta.
lühidalt oli mul sääl ettepanek seda 100'list mxxdupuud vähändada 10'liseks.
enamgi veel. pakkusin teha ka äälätajatele te.sst nende polìitilise otsustusvxjjmekohhta, kus tulemus liigitaks ka äälätajad 1-10 vahemikku (nt saad sa 8 pálli ja mina 2, sis sinu innang (/ääl) on 4 korrda väärttuslikum). tinnglikult oleks vähimtase 1 ehhki täppsämalt vxjjb ta ólla ka 0.1 vxj 0.01. ehk 10 lólli saavad 10'lisele valitavale annda kokku samapalju ‘ääli kujj 1 öheline saakks annda 10’le tajjnap’äälä.
selline olukorrd on ka praéguses riigikogus, kus 100 tajnast äälätavad téerulliga maha 1 aruka ettepaneku. rahhva nimel loomulikult.
ehk muukksvxrrdluseks: 1x1=1, 10x10=100, ehk suhe arukatekasuks kaalub tajjnap'äädäoma üles kuni 100 korrda.
siin aga lähhtusin 1 täjjsäälä pxhimxttest, sest mejjl loettakkse pxhis'ääduslikult vxrrdxjjguslikeks kxjkk äälätajad sxlttumatta tema mxjsstuseollusest ja tunnetek'üllusest.

dt, 2005-11-17 12:00:46

Jajaa! Hele süsteemile veel täienduseks.

Peale kõige muu peaks ka igale valijale olema eraldatud erinev kvoot. Ei saa ju olla, et ajukääbikust dt sama kaaluka häälega on, kui ... kui ... kestahes, näituseks.

Et mu jutt absurd pole, seda näitab ju elu ise kätte. Mingid pooleaikjuulised-valenahavärvilised valivad kõik kooris muudkui savipätsu, aga meie, targimatest targimad, valgeimatest valgeimad, peame nendega sama kaaluga olema! Alandav ju!!

Nathing pöör`sönal, nathing pöör`sönal. Džast džõukisin delfikommentaaridest mõjutatuna:-))

toomas, 2005-11-17 12:08:54

Novatt. Mis ma kogu aeg olen rääkind.
Hoopis päritav kuningavõim on parim lahendus! :)))

toomas, Püha Louis’, Prantsusmaa kuninga nõuanne katoliiklasest poliitikuile, 2005-11-17 12:11:09

Seda väljavõtet Prantsusmaa kuninga Püha Louis’ vaimsest testamendist oma pojale (Acta Sanctorum Augusti 5 [1868], 546) kasutatakse ladina riituse tunnilugemistes Püha Louis’ mälestuspäeval 25. augustil.

Mu armas poeg, mu esimene juhtnöör sulle on see: armasta Issandat, oma Jumalat kogu oma südamest ja kogu oma jõust. Ilma selleta ei ole pääsemist. Mu poeg, hoia eemale kõigest, mille kohta tead, et see Jumalale ei meeldi, see tähendab: igast surmapatust. Lase ennast igal moel piinata märtrina, enne kui lubad endale surmapattu.
Kui Issand on lubanud sul minna läbi katsumuse, siis kannata seda heameele ja tänuga, arvates, et juhtunu on sinule kasuks ja võib-olla ära teenitud. Kui Issand annab Sulle mis tahes rikkust, siis täna teda alandlikult ja vaata ette, et sa ei muutuks seeläbi halvemaks ei mõttetu uhkuse ega millegi muu läbi, sest sa ei peaks minema Jumala vastu ega teda solvama nendes asjades, mis puutuvad tema andidesse.

Jälgi Jumala teenimise korda rõõmuga ja pühendunult. Nii kaua kui oled kirikus, ära lase oma silmadel ringi rännata ega räägi tühje sõnu, vaid palveta hardalt Jumala poole kas valjul häälel või oma südame sisepalves.

Ole lahke vaeste, õnnetute ja vaevas olijate vastu. Aita ja lohuta neid nii palju, kui suudad. Täna Jumalat kõige hea eest, mis ta sulle on andnud, et sa oleksid väärt saama veel rohkem. Ole õiglane oma alamate suhtes, kaldumata ei paremale ega vasakule, vaid pidades kinni õigluse joonest. Kuni sa pole tões kindel, hoia alati pigem vaeste kui rikaste poole,. Kanna hoolt, et õigluses ja rahus elaksid kõik su alamad, eriti aga need, kellel on kiriklik ametiaste või kes kuuluvad usulistesse ordudesse.
Ole pühendunud ja kuulekas meie emale Rooma Kirikule ja Ülimale Pontifile kui oma vaimsele isale. Tee tööd, et su maalt kaoks kõik patt, eriti jumalateotus ja eksiõpetus.

Lõpetuseks annan ma sulle, kallis poeg, kõik õnnistused, mida armastav isa võib oma pojale anda. Kaitsku Püha Kolmansuse kolm isikut ja kõik pühakud sind kõige kurja eest. Ning heitku Issand sulle oma armu, et sa saaksid tema tahet täita ning sa teeniksid ja austaksid teda nõnda, et järgmises elus saaksime me üheskoos teda näha, armastada ja kiita, ilma et sel oleks lõppu. Aamen.

***