Kristlus ja vägivald

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1537 kommentaari.

inkognito, 2005-01-11 19:11:36

Hodža Nasreddin(Rahurikkuja), 2005-01-11 04:06:12

Mida rohkem on sul lambukesi, seda rohkem on sul võimu ja ainult võim on see, millest sa unistad. Aga võim pole vabadus.
Võim eeldab valetamist ja vassimist ning sina valetad ja vassid.
Sulle oli antud valida vabaduse ja võimu vahel ja sa valisid võimu. Võimu teiste inimeste üle.

Inkognito:
:-))))))))))))))))))
????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hea võitleja, sa vist pead mind küll mõneks jesuiidikindraliks?
Lapsepõlves sai loetud vist mõnest Dumas`loost, kuidas saladuslik surija oma sõrmest sõrmuse võttis ja oma kindralikraadi koos täie võimutäiusega edasi andis teisele jesuiidile.
See oli tohutu salajane võim!:-)

Peaks vist Toomase käest uurima, kuda see katoliku ja eriti jesuiidi värk tänapäeval on, ehk tõesti avaneb minulegi kui lihtlabasele nõrga usuga inimputukale võimukindrali paleeuks?
Laisale luterlasele on mõte intrigeeriv, kuid katoliku drilli vist ei peaks vastu, eriti praeguses kõrges nooruses.

Aga sa kirjuta ikka mulle, headest ideedest sul puudust ei näi tulevat:-).

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-01-11 21:28:00

Marko Kaasik, marko@apollo.aai.ee, 2005-01-11 19:10:06

Eks ole huvitav, sest ka looduses on nii, ometi on seal juba väljakujunenud suhted kehtimas.

Ainuke on siiski INIMENE, kes ENNAST kõigekõige ülemaks pidama kipub ja ennast eristab.

Padre Alfonso, 2005-01-12 10:34:24

Ainuke on siiski INIMENE, kes ENNAST kõigekõige ülemaks pidama kipub ja ennast eristab.

Eks ole seegi üks näide inimese eneseupitamisest.

Kust sina tead, ehk peab varblane või vihmauss end samamoodi looduse krooniks?

nipitiri, 2005-01-12 11:57:40

Lootus vägivallatule religioonile on naiivne, sest kõik nagunii ei ole ühesugused.

OK...
olgu naiivne...
unistada ju ikka võib...
olgu või religiooni puudumisest...

Imagine

:)

Hele, 2005-01-12 12:09:52

Marko Kaasik, marko@apollo.aai.ee, 2005-01-11 19:10:06

Lootus vägivallatule religioonile on naiivne, sest kõik nagunii ei ole ühesugused.

Ma ei arva, et erinevused peaksid alati vägivalda põhjustama.

Selge, Hele, 2005-01-12 15:52:50

Ma ei arva, et erinevused peaksid alati vägivalda põhjustama.

Ainult üks saab ja tohib olla õige.
Teised religioonid on üldse vaid selleks olemas,
et see ainus ja õige jumal saaks nende järgijaid hävitades enda viha välja valada.

v.l., 2005-01-12 16:06:03

Õigel jumalal puudub selline asi nagu viha. Kõik, mis inimene kannatab, on eelmiste või selle elu viljad.

Piiblist, 2005-01-12 18:46:07

Jehoova viha süttib põlema vastu ja Ta hävitab kiiresti, sellepärast et Jehoova nimeks on “Püha viha!”

Jumala vaim tuli võimsasti ta peale ja ta viha süttis väga põlema.
Jumalamees vihastus ja ütles: “Sa oleksid pidanud lööma viis või kuus korda, siis oleksid sa nad sootuks maha löönud!”

Andke maad Jumala vihale!
Jumala viha tuleb peale.
Siis saab juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud Tema viha karikasse.
Jehoova, lõpeta nad ära vihaleegiga; lõpeta nad, et neid ei oleks!

Ei tunne Issand rõõmu noortest meestest ega halasta vaestelaste ja lesknaiste peale.
Nad hukkuvad Jumala hingeõhust ja hävivad Tema vihapuhangust!

Ja ingel laskis käia oma sirbi üle maa ja lõikas maa viinamäe paljaks ja viskas marjad Jumala kange viha suurde surutõrde.

Ja ma kuulsin suurt häält templis ütlevat seitsmele inglile: “Minge ja valage Jumala kange viha kausid välja maa peale!”

Jumala viha jääb peale!

Kristus ütles, 2005-01-12 18:50:09

Ärge arvake, et ma olen tulnud tooma rahu maa peale;
ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka!
(Mt.10,34.)

v.l., 2005-01-12 19:50:33

Ütlesin, et õigel Jumalal puudub selline asi nagu viha. Piibel tsitaadid siin ei aita.

Vaata ette !, v.l., 2005-01-13 15:53:36

Püha vihaga Jumal ja kättemaksja on Jehoova, Jehoova on kättemaksja ja raevutseja!
Jehoova maksab kätte oma vihameestele. (Na.1,2.)

“Mina, Jehoova, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni.” (2.Mo.20,5.)(5.Mo.5,9.)

Sest Tema on püha vihaga Jumal, Tema ei anna andeks! (Jo.24,19)

Nõnda ütleb Jehoova, Iisraeli Jumal:
“Mu viha on süttinud põlema ega kustu mitte.” (2.Ku.22,17.)

Andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud:
“Minu käes on kättemaks, Mina tasun kätte!” ütleb Issand.
(Ro.12,19.)

Rahva(ste) mõrv(ar), 2005-01-13 15:54:23

Taaveti kuldne laul:
“Vihaga tõuka maha rahvad, oh Jumal!”
(L.56,8.)

Taaveti kuldne laul:
“Lõpeta nad ära vihaleegiga; lõpeta nad, et neid ei oleks!”
(L.59,14.)

Jehoova, Iisraeli Jumal, ütles nõnda:
“Võta see vihaviina karikas Minu käest ja jooda sellega kõiki rahvaid.”
(Jr.25,15.)

Jehoova vihast väriseb maa ja Tema sajatust ei suuda rahvad taluda!
(Jr.10,10.)

Ja ma nägin:
Jumala kange viha sai täielikuks.
(Ilm.15,1.)

Nõndaks, 2005-01-13 17:28:01

Läti keeles öeldakse:
Mõõgast tõuseb päike”.
Oskar Loorits

praktik, 2005-01-14 23:14:27

v.l., 2005-01-12 19:50:33

Ütlesin, et õigel Jumalal puudub selline asi nagu viha. Piibel tsitaadid siin ei aita.
............
olen sama meelt kuna tunnen Jumalat isiklikult,omal viisil ja olen seda praktiliselt viimased 30 aastat jälginud ka teiste usklike ja inimeste peal.
Püha viha sõnamised on VT prohvetite enda tõlgendus jumaliku impulsi kogemisel kuna siis ei osatud sotsiaalpsühholoogiliselt asju muidu kui vihaga ajada ja ilmselt polnud ka pidevates sõjaolukordades ja sõdimistes,tapmistes teisti mõelda võimalik.Mõtle selle peale tainapea.
Rahva(ste) mõrv(ar), 2005-01-13 15:54:23
kaasajal pole mingisugust lolli viha juttu ja tule ja mõõgaga juttu mõtet ajada.Aga noh vaba maa,igal lollil oma lõbu või läbu.Aga midagi head te sellest endale ei lõika,ainult needust ja kurjust endale.Aga meie kes oleme kogenud usu kaudu Jumala tõelist armastavat loomust läbi Jeesuse Kristuse vereohvri,naudime seda ja soovitame ka teistele jumalatutele eestimaa tühikargajatele!Vot!

praktik, 2005-01-14 23:48:15

tegelikult ma tahtsin siia tuua ühe mõtte!
......................
predikaatloogikas on tuntud järeldusreegel nimega eksistensikvantori sisseviimine:kui objektil a on omadus P,siis võib järeldada,et leidub objekt,millel on omadus P.
Näiteks võib tuua järgmised arutlused:
Martin on aus,järelikult leidub keegi,kes on aus.
Andres ei ole arutu,järelikult leidub keegi,kes ei ole arutu.
Taoline järeldusreegel viib aga paradoksini.Arutlegem nii:
Kolme meetri pikkust inimest pole olemas,järelikult leidub keegi,keda pole olemas.
Jõudsime vasturääkivuseni:leidub keegi,keda pole olemas.Vasturääkivuseni jõudmine näitab,et arutluses on midagi viltu.Aga mis on viltu?

edasi

LAHENDUSVARIANDID
Üks võimalus on täpsustada mõistet olemasolu.Olemasolust saab rääkida erinevas tähenduses.Mõned asjad on olemas reaalselt
(nt käegakatsutavad asjad),teised aga ainult mõtteliselt,kujutlusena(nt pudrumäed ja piimajõed).
Kolme meetri pikkune inimene võib olemas olla kujutlusena-saab ju endale ette kujutada taolist inimest,kuid reaalselt teda olemas ei ole.Uhiuus maja võib olemas olla nii kujutlusena kui ka reaalselt.Küsitav on,kas miski võiks olemas olla vaid reaalselt,kuid mitte kujutlusena.
Väidetavalt oli planeet Maa olemas enne esimesi inimesi.Kas see tähendab,et on võimalikud reaalsed objektid,mis ei ole kujuteldavad?
Selle peale võiks öelda,et kujutledes,kuidas Maa eksisteeris juba enne esimesi inimesi,me tegelikult kujutame seda Maad endale ette,kuid eeldame,et ühtegi inimest veel ei ole Maad tajumas.Kas pole see mitte vasturääkivus:eeldame,et keegi ei taju,ise seejuures tajudes(kujutlusena)?Sellisele vasturääkivusele osutas Iiri filosoof George Berkley(1685-1753).Jäägu see küsimus siiski lahtiseks,kas on võimalikud reaalsed objektid,mis ei ole kujutletavad?(artiklist Eksistensiparadoks - Indrek Meos,ajakirjast Horisont 5.2004 september)
....................
See on filosoofia.Ma ei saa Jumalat kujutleda inimlikult sest Ta on teises dimensioonis ja ma ei tea,mitmemõõtmelisus taevas valitseb.Kui ma ei saa Jumalat kujutleda,kas Ta on siis olemas,reaalne.
Olgugi,et ma ei saa Jumalat inimlikult kujutleda on Ta minu jaoks reaalne kuna kontakt Temaga toimib reaalajas.Tema oma initsiatiivlikult annab mulle märku ja mina räägin otse Temaga kui isikuga ja tajun Tema koheseid vastuseid,mis reaalajas moodustavad süstematiseerituid,eluedendavaid tulemusi minu elus.Info mida Ta andis 30 aastat tagasi mulle ei ole vastuolus infoga,mida ta edastab mulle täna.Puudub paradoks ehk vasturääkivused Jumala edastatud infos!Vot!
Miks on see nii?Ehk Eesti uskmatud tainapead oskavad sellele küsimusele vastata!Vot!

tase, Lilleke, 2005-01-15 03:34:22

_Minu jaoks ideaalne mõttevahetus käib vast nagu...
piltlikult öeldes....keegi paneb mulda ühe väikese mõtte, millest võrsub esimene mõtteleheke ja siis teine ja kolmas....kokkuvõttes võiks sealt sirguda ilus, huvitav taimeke._

Sellise diskussiooni mõte on vaid teile mõlemile meeldiva veini kiitmine.

tase, DiaTheo, 2005-01-15 03:48:46

_Vaen, ebaõiglus ja vägivald on nimelt kristlusesse SISSE KIRJUTATUD, kommunismi aga mitte _

Lühidalt ütleks, et kommunismi on kirjutatud sisse vägivald inimloomuse vastu. Seetõttu ongi tulemused sellised, nagu nad on.

tase, DiaTheo, 2005-01-15 03:51:08

_Võimalik, et kommunism sünnitati samal eesmärgil. Kust magi seda teada võin. Meetodi valikul oldi sel juhul aga mitte nii avalad!
_

Tervete inimklasside likvideerimisele üleskutse, undub minu arvates küll väga avalik .

tase, Hele, 2005-01-15 03:53:48

_Kristluse sünnist ja sellest, milliseid ajaloosündmusi selleks pidada, on eri inimestel väga erinevad ettekujutused._

Tõepoolest, eks DiaTheo arvanud sedasama kommunismi kohta.

_Võimalik, et kommunism sünnitati samal eesmärgil. Kust magi seda teada võin. _

tase, Padre Alfonso, 2005-01-15 04:01:52

_Ja sina Hele usud kohe päriselt, et see tore loosung on ilma massimõrvade ja orjatööta ellu viidav?_

Täpselt, kõigepealt peaks defineerima vajadused. Põhja Koreas on need murudieediga defineeritud, ning suurem osa on ellu jäänud. Samas on aga ju ka loomulik, et maapealsel jumalal Kimil on natuke teistsugused vajadused.

Lihtsalt definitsiooni küsimus.

***