Kristlus ja vägivald

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1537 kommentaari.

Vastseliina Toomas, DiaTheo, 2005-01-07 09:37:48

Seepärast, niikaua, kuni kristlus pole võimeline end uutele, tänapäeva inimestele omastele üldhumaansetele alustele üle viima, pole mõtetki oodata kristluselt mingit andekspalumist - kogu vägivaldsus ärkab ju temas niipea, kui talle selleks esimene võimalus avaneb.

Tänapäeva inimestele omased üldhumaansed alused - ma ei usu, et need erineksid kuidagi keskaja või antiigi või varasemate inimeste üldhumaansetest alustest.

Ainus erinevus on ehk tõesti tänapäeva inimeste globaliseeritus: et käsitame kõike, mis maailmas juhtub - näiteks Aasia tsunamit - justkui koduõuel juhtunut.

Kes usuks huligaani andekspalumist ja tõotust, et ta enam sedasi ei tee, kui seesama huligaan samas oma lemmikragulkat taskusügavustesse peidab? Eriti, kui sellesama huligaani igapäevane käitumine silmakirjalikkusest küllastuseni läbiimbunud on.

Mis jutt!!! Mis ragulkat see ristiusk taskusse peidab??? Et ristiusk käsitleb maailmas esinevat vägivaldsust ja omab selle kohta teooriat, mis võimaldab inimestel enda jaoks neile suunatud olnud vägivallaga hakkama saada? Kas peaks parem olema, kui vägivalla olemasolu ignoreerida ja ilmas ilutseda niikaua, kuni midagi halba juhtub, teades, et sel hetkel, kui Sinuga see halb juhtub, oled maha kantud? Kamoon!

See annab lootust, et maamuna ümmarguseks tunnistamine kristluse viimane tark järeleandmine mõistusele polnud.

Aaa! Mõistus! No muidugi. Mõistus ütleb meile, et kui asjad mõistuslikult korda ajada, siis vägivald kaob! /ironiseerip/

Kummaline seejuures, et Norak näeb kristluse vägivaldsust tajumas vaid “kristluse vaenlasi”!?

Mis jutt! Norak ei näe mitte (kedagi tajumas) kristluse vägivaldsust, vaid seda et kristlus on vägivallaga ära lörtsitud. Kritiseerija lugegu täpsemalt.

Aga kristlased ise, kas nende hulgas õigesti “tajujaid” peale Noraku enda tõesti rohkem polegi?

Kritiseerija näeb asju läbi oma silmaklappide.

Andrus, 2005-01-07 09:42:22

jah meenub ütlus et must sai aru vaid 1 inimene ja seegi valesti

toom akohta seda öelda aga ei saa et valesti

Vastseliina Toomas, PL, 2005-01-07 09:53:15

Aga kristluse vägivaldsus tuleneb mu meelest orgaaniliselt tema egregoriaalsusest, sellest, et ma end “vaimu alla” ära annan, mitte enam ise oma hinge ei juhata. Nüüdsest peale kristlane ise enam otsekui ei vastutakski, sest nüüd “mitte tema, vaid Kristus (Jahve) jne temas” teeb ja toimetab.

Mitte ristiusk kui maailmavaade ei ole iseenesest egregoriaalne, vaid ristiusku kasutavad seltskonnad võivad olla egregoriaalsed. Ja möönan, et mõnes mõttes võib sellisena tõesti vaadelda ka Kirikut: PL: Aga egregori olemusse kuulub võidelda teiste egregoridega hingede pärast, sest see on tema elu ja surma küsimus.

PL:
Teine võimalik “kurjuse põhjus” mu meelest on, et niipae kui kristlane end “ära annab”, nõnda tema enda loomuldane areng peatub.

Sellist järeldust ma Sinu eile kopitud tekstidest küll välja lugeda ei oleks suutnud. Ise kirjutad ju, et egregori juhiga võib astuda partnerlussuhetesse. Miks siis ei võiks läbi nende partnerlussuhete egregori “kupli” alt välja pääseda? Ei. Mina arvan, et ka egregor, nii palju, kui enda kogemustest aru saan, võimaldab arengut.

Kõige lihtlabasemal juhul jääb isegi Vari integreerimata (mida kõrvalt kergem märgata) - mis aga piirolukordades alati välja võib lüüa. Egregorile võib selline “energialeke” isegi kasulik olevat - seegi “toidab” teda. Inime, kes usu mõjul peab ennast “heaks”, on hoopis kaitsetum Varju ootamatu rünnaku vastu kui too, kel selline illusioon nõrgem (ehkki piiratud egolgi on see alati suht tugev).

Palun seleta uuesti üle, mis asi on Vari.

Sama hästi võib inimest “rünnata” tema integreerimata isiksuse hoopis sügavam teinepool (ANIMA või ANIMUS) - mis võib niisamuti välja kukkuda kui üks “kurjast vaimust vaevatus”.

Sama küsimus ANIMA ja ANIMUSE kohta? Kas see on seotud ainult sugupoole ja Erose-elujõuga?

Miks Vari ja ANIMA/US nii erinevad on?

Muidugi kimbutavad samad ohud ka nö mitteusklikku, ainult et kuna viimane peab nö ise asjade eest vastutama, siis hoiab ta rohkem endal silma peal ega lange nii kergesti psühhoosi, agressiivsesse “usuhullusse”.

Miks? Iga psühhoos pole ju usuhullus?

Muidugi sisaldab kristlus “teises Jeesuses” ka igati edasiviivat, kaasaegset egregori, mis kohtleb inimest kui “venda”, kui täiskasvanud, arenevat indiviidi (seda egregori teadvustab värvikalt Neal Donald Walsh). Kuid kiriku patriarhaalne võimuhierarhia vaevalt et sellele - ka täna - hea pilguga vaatab.

Minu jaoks on ristiusk küll eelkõige Jeesus Kristus, kelle ihu ma armulaual süüa ja verd juua lõppemata igatsen, et seeläbi talle võimalikult lähedal olla, talt kaitset saada ja oma eluvõitlust pidada.

Jeesus Kristuse olen vastu võtnud oma egregoriks, kes avab kupli tipus augu (interface'i), kustkaudu pääsen otse vahetult Kõiksusse, Jumala juurde.

Vastseliina Toomas, TÄHTIS! Ristiusu definitsioon iseenda jaoks:, 2005-01-07 10:00:39

Jeesus Kristuse olen vastu võtnud oma egregoriks, kes avab kupli tipus augu (interface'i), kustkaudu pääsen otse vahetult Kõiksusse, Jumala juurde.

DiaTheo, 2005-01-07 10:35:52

Toomas: "Tänapäeva inimestele omased üldhumaansed alused - ma ei usu, et need erineksid kuidagi keskaja või antiigi või varasemate inimeste üldhumaansetest alustest."

Aga ma ju ei vastandanudki tänapäeva humaanseid aluseid kristluse sünni aegsete alustega! Ma vastandasin kristluse poolt toona kujundatud jumalakuju tänapäevaste humaansete alustega. Vaks vahet, Toomas!

Seda esiteks. No ja teiseks, kui paarituhande aasta eest Jeesuse ihu hammustamine ja vere peale rüüpamine vist siis inimest iiveldama ei pannud, siis tänapäeval ikka paneb küll. Seda ühe triviaalnäitena, viitamaks erinevustele toonase ja tänase inimese vahel.

Mis jutt!!! Mis ragulkat see ristiusk taskusse peidab??? Et ristiusk käsitleb maailmas esinevat vägivaldsust ja omab selle kohta teooriat, mis võimaldab inimestel enda jaoks neile suunatud olnud vägivallaga hakkama saada?

Täiesti ebaadekvaatne reageering. Ma ei kutsu ju üles vägivalda maha salgama! Ikka vastupidi - ma üritasin - teksti autori abiga - viidata sellele, et kristlus kui vägivallaõpetus ei ole oma olemust ju muutnud - Piibli poolt jumalale omistatud üleskutsed ja heakskiidud vägivallale on läbi endiselt ainukehtiva Piibli ka tänapäeva kristlusele omased ja kujutavad endast sellistena akuutset ohtu mittekristlastele. Võimaluse tulles, muidugist, nagu autorgi kenasti möönab.

Aga et kristlusel oleks oma teooria, kuidas vägivallaga toime tulla, no see on küll midagi päris uut siinse taeva all. Kui selleks teooriaks mitte just “teooriat” pidada, mille kohaselt muud maailma õpetatakse teist kõrva ette pöörama, aga omi õpetatakse terveid rahvaid hävitama, kõiki esmasündinuid surmama etc.

Aga, Toomas, mina kirjutasin kristluse ja kristluse poolt kujundatud jumala vägivaldsest loomusest vaid väga triviaalses, selle primaarses ilmingus. Hoopis sügavamale läks selles osas Peeter oma 01:11.05 arenduses.

Peetri mõttekäik peaks intelligentsele kristlasele hoopis rohkemat mõtteainest pakkuma - just selles osas, et kas ikka on õige tulihingeliselt jääda “hää jumala” liini kinni, kui Piiblit läbib ka väga vägivaldse jumala liin - jälle Noraku pooltki nenditud tõsiasi.

Vastseliina Toomas, DiaTheo, 2005-01-07 10:49:52

Aga Piibel pole ometi ristiusk.
Täpselt samuti nagu Kõigi Kirjutatud Teadusraamatute kogum pole veel teadus.

Nüüd tuleb mul muidugi lisada positiivselt,
et mis Piibel siis on.

Mnjah...

Piibel on maailmakõiksuse mudel.

ANN, 2005-01-07 10:56:12

Lugesin selle art. ka nüüd lõpuks läbi ja ei muud kui plusspunktid Andrusele kes ise kristlasena kristluses ainult armastusreligiooni ei näe (ega kuuluta) vaid kes Sa tunnistad ka selle teist poolt – kristlust kui võimu-vägivallavahendit mis ta on olnud ja mida endas kätkenud aegade jooksul..

Ja luba väike diskurss Sinuga, Toomas.. ajendet Su vastusest DiaTheole.

Sina: Tänapäeva inimestele omased üldhumaansed alused - ma ei usu, et need erineksid kuidagi keskaja või antiigi või varasemate inimeste üldhumaansetest alustest.

Mina: Sinu sellest tõdemusest võib välja lugeda, kas sain õigesti aru – et need üldhumaansed alused olid olemas juba enne kristlust?

Varasematest (delffi) usuväitlustest on meelde jäänud – et mõnedki ristiusklased peavad justkui kõike humaanset (eetilist, moraalset) alles kristluse tulekuga kaasnevaks.. et enne seda olid inimesed „metsalised“ ;) ei teadnud mis on hea, mis halb jne.. niiet Sina siis nii ei mõtle..?

Sina: Et ristiusk käsitleb maailmas esinevat vägivaldsust ja omab selle kohta teooriat, mis võimaldab inimestel enda jaoks neile suunatud olnud vägivallaga hakkama saada?

Mina: Ma lugesin küll art-ist välja et autor ei rääkinud seal mitte „maailmas esinevast“ vägivallast üldiselt vaid just sellest - ja ise tunnistades SEDA vägivalda mis on ristiusuga kaasnenud.. mille ristiusk on kaasa toonud siia maailma.. ja mitte „vägivalla teooriast“ vaid kuidas peaks kirik ja ristiusklased seda vägivalda KORVAMA mida nad on õigustanud, millele oma „õnnistuse“ andnud.. ja kuidas nad (kirik, ristiusklased) peaksid endi poolt „suunatud“ vägivallaga nüüd ise „hakkama saama“...

sain ehk siis Andrusest valesti aru..?

Sina: Kas peaks parem olema, kui vägivalla olemasolu ignoreerida ja ilmas ilutseda niikaua, kuni midagi halba juhtub, teades, et sel hetkel, kui Sinuga see halb juhtub, oled maha kantud?

Mina: Ma sain DiaTheost just nii aru et tema ei „ignoreeri“ vägivalla olemasolu.. ei ka just seda kristluse poolt tekitatut.. ja kas Andrus ei ütle siis art-is sama et praegugi on kirikus neid jõude kes jälle kui neile see võimalus antaks oma võimu hakkaksid vägivaldselt kehtestama..?

Sina: Mõistus ütleb meile, et kui asjad mõistuslikult korda ajada, siis vägivald kaob!

Mina: Mõistus pluss süda see annaks ehk parema tulemuse..? ;)

Või Sa Toomas arvad et usk(likkus) on see mis tekitab vägivallatust, mille tõttu vägivald kaob?
Aga Andrus näitas (tõestas) oma art-is ju just vastupidist..

Sina: Norak ei näe mitte (kedagi tajumas) kristluse vägivaldsust, vaid seda et kristlus on vägivallaga ära lörtsitud.

Mina: Jah just..ja ikkagi kristlaste endi poolt.. mitte ju teiseusuliste või “paganate” poolt.. ja mitte „teoorias“ vaid „praktikas“ .. ;)

Või süüdistad (taunid) Sa kristluse „vägivallaga äralörtsimises“ kristlikku teoloogiat.. kui midagi abstraktset.. väljaspool kristlasi endid (ja neist sõltumatult) seisvat..?

Vastseliina Toomas, DiaTheo, 2005-01-07 11:02:11

Aga ma ju ei vastandanudki tänapäeva humaanseid aluseid kristluse sünni aegsete alustega! Ma vastandasin kristluse poolt toona kujundatud jumalakuju tänapäevaste humaansete alustega. Vaks vahet, Toomas!

Ma ei saa täpselt aru, mida mõtled.

Seda esiteks. No ja teiseks, kui paarituhande aasta eest Jeesuse ihu hammustamine ja vere peale rüüpamine vist siis inimest iiveldama ei pannud, siis tänapäeval ikka paneb küll. Seda ühe triviaalnäitena, viitamaks erinevustele toonase ja tänase inimese vahel.

Ma arvan, et tänapäev ja toonane aeg on sarnased ka selles mõttes, et pani küll! Pani ka tollal paljusid inimesi iiveldama!

Vastseliina Toomas:
Mis jutt!!! Mis ragulkat see ristiusk taskusse peidab??? Et ristiusk käsitleb maailmas esinevat vägivaldsust ja omab selle kohta teooriat, mis võimaldab inimestel enda jaoks neile suunatud olnud vägivallaga hakkama saada?

DiaTheo:
Täiesti ebaadekvaatne reageering. Ma ei kutsu ju üles vägivalda maha salgama! Ikka vastupidi - ma üritasin - teksti autori abiga - viidata sellele, et kristlus kui vägivallaõpetus ei ole oma olemust ju muutnud -

Autor ei ole seda väitnud, vt. tema eelmist kommi

- Piibli poolt jumalale omistatud üleskutsed ja heakskiidud vägivallale on läbi endiselt ainukehtiva Piibli ka tänapäeva kristlusele omased ja kujutavad endast sellistena akuutset ohtu mittekristlastele.

No ei saa olla selliste insinuatsioonidega nõus! Ei saa! Näita näpuga Piiblist mulle kohta, kus Jeesus Kristus kutsub üles vägivallale Inimese vastu.

Ja et Hele päris alguse kommile vastata: Jeesus Kristus lõi templis laiali rahavahetajate lauad, aga neid Inimesi endid ta ei puutunud! Just selles on vahe. Inimesi Jeesus Kristus kunagi ei puutunud.

Vana Testamendi Jehoova vägivallateod?

Jah, maailmas on vägivald olemas ja kõik, mis on olemas, on Jumalast.

Jeesus Kristuse abil on võimalik selle vägivallaga hakkama saada.

Muidu pole see võimalik.

Aga et kristlusel oleks oma teooria, kuidas vägivallaga toime tulla, no see on küll midagi päris uut siinse taeva all. Kui selleks teooriaks mitte just “teooriat” pidada, mille kohaselt muud maailma õpetatakse teist kõrva ette pöörama, aga omi õpetatakse terveid rahvaid hävitama, kõiki esmasündinuid surmama etc.

Jälle! Vana Testament POLE ristiusk!

Ristiusk ületab Vana Testamendi
nagu
Erirelatiivsusteooria ületab Newtonid!

DiaTheo, 2005-01-07 11:02:51

Artiklist:

Kes peaks vabandama rootsiaegsete nõiaprotsesside eest Eestis? Arvan et Rootsi Luteri Kirik. Igal juhul puhastaks see õhku. See oleks küll ühe ajastu võtmes teise üle otsustamine, aga siiski märgiks, et ka Kirik suudab midagi ümber hinnata. Oleks näiteks selle kohta, et Kirik on aja jooksul tõesti sallivust õppinud, ateistid aga mitte (Arne Hiob).

Kummastav! Et siis vabandatakse, andeks palutakse sel puhul, kui sallivamaks muututakse?

Kas Ustimenko tappis inimesi sllepärast, et ta neid ei sallinud? Või hoopis sellepärast, et ta nende rahanatukest kohe väga “sallis”?

Kas andekspalumise (sõna vabandamine kõlab minu jaoks selliste süükoormatega seoses lausa vulgaarsena) sisu ikka ei seisne selles, et andekspaluja on sügavuti mõistnud oma teo ebaõiglust!

Paneb ikka pead vangutama küll, kui ristiusklased räägivad oma tsunfti poolt sooritatuga seoses “sallimise õppimisest”.

b-b, 2005-01-07 11:11:17

Kristlus on vägivallaga ära lörtsitud, kirjutate te. Ja siis, et eks ikka kristlased ole ise need ära lörtsijad. Ei jää muud yle, kui nõustuda.

Just vaatasin tänaseid lehti yle, leidsin uudise:

USA usklikud rõõmustasid rootslaste hukkumise pärast
07.01.2005 10:11
PM Online

USAs Kansase osariigis Topekas tegutsev äärmuslik baptistlik usulahk on oma koduleheküljele riputanud pressiteate, milles tuntakse heameelt suure hulga rootslaste surma üle tsunamikatastroofis, vahendab Aftonbladet.

Nimetatud usulahu pastor ja kiriku asutaja Fred Phelps ei varja oma viha rootslaste vastu ning nimetab neid internetis avaldatud pressiteates homodeks, kes peavadki maapinnalt kaduma.

Tema ja ta jüngrite arvates oli 2000 rootslase hukkumine veel liiga vähene inimelude kaotus. Küsimusele, palju neid oleks pidanud surma saama, vastas ta, et 20.000.

Oma veendumuse kinnituseks tõi ta näite piiblist suure veeuputuse näol, kus hukkus üle kuue miljardi inimese.

Pastor Phelps väidab, et ei karda surma veeuputuse läbi, sest on kindel oma missioonis päästa õiged inimesed.

Justkui peaks olema no comments :(

Aga yks hää ingel ytleb mulle siiski, et mitte kõik usklikud ei arva nii, nagu nimetet Phelps.

Padre Alfonso, 2005-01-07 11:17:13

Jälle! Vana Testament POLE ristiusk!

Ristiusk ületab Vana Testamendi
nagu
Erirelatiivsusteooria ületab Newtonid!

Oot-oot, siin on pisuke loogikaaps (või freudian slip?).

Newtonid mahuvad erijuhtumina kenasti erirelatiivusteooria sisse.

See, et relatiivusteooria on üldisem, ei muuda vanu seadusi kehtetuks.

Samas testamentide puhul väidetakse, et uus teeb vana kehtetuks ja ärme sellest enam räägime.

Samas, kui Toomase analoogiat edasi arendada, siis on tõesti ka Vana Testament üks osa Piiblist, ning samamoodi nagu füüsikaseaduste puhul, puutume me igapäevases elus põhiliselt kokku usuliste Newtonitega.

Armastused jm. kenadused tulevad rohkem nagu valguse kiirusele lähenedes (ehk teoreetilises plaanis) esile.

Vastseliina Toomas, ANN, 2005-01-07 11:17:54

Mina: Tänapäeva inimestele omased üldhumaansed alused - ma ei usu, et need erineksid kuidagi keskaja või antiigi või varasemate inimeste üldhumaansetest alustest.

Sina: Sinu sellest tõdemusest võib välja lugeda, kas sain õigesti aru – et need üldhumaansed alused olid olemas juba enne kristlust?

Varasematest (delffi) usuväitlustest on meelde jäänud – et mõnedki ristiusklased peavad justkui kõike humaanset (eetilist, moraalset) alles kristluse tulekuga kaasnevaks.. et enne seda olid inimesed „metsalised“ ;) ei teadnud mis on hea, mis halb jne.. niiet Sina siis nii ei mõtle..?

Ka minu arusaamises on Jeesus Kristus kui Jumal-ja-Inimene olnud olemas Inimeste Maailma algusest peale. Mõnes mõttes peab ütlema, et “aega enne kristlust” pole olemas olnudki. Kristlus on minu jaoks mõttekas ainult nõnda, kui see täpne ajahetk, millal Jeesus Kristus maa peal elas
on suvalkine ajahetk inimeste maapealse elamise ajaloos. Nagu eilne päev.

Mina: Et ristiusk käsitleb maailmas esinevat vägivaldsust ja omab selle kohta teooriat, mis võimaldab inimestel enda jaoks neile suunatud olnud vägivallaga hakkama saada?

Sina: Ma lugesin küll art-ist välja et autor ei rääkinud seal mitte „maailmas esinevast“ vägivallast üldiselt vaid just sellest - ja ise tunnistades SEDA vägivalda mis on ristiusuga kaasnenud.. mille ristiusk on kaasa toonud siia maailma.. ja mitte „vägivalla teooriast“ vaid kuidas peaks kirik ja ristiusklased seda vägivalda KORVAMA mida nad on õigustanud, millele oma „õnnistuse“ andnud.. ja kuidas nad (kirik, ristiusklased) peaksid endi poolt „suunatud“ vägivallaga nüüd ise „hakkama saama“...

Jah. Need kaks vägivalda on tõesti erinevad asjad.
Üks on kristluse suhe vägivalda maailmavaateliselt (kristlus võimaldab vägivalla ületada), teine kristluse lörtsimine vägivallaga erinevates “tule ja mõõga” aktsioonides.

Mina: Kas peaks parem olema, kui vägivalla olemasolu ignoreerida ja ilmas ilutseda niikaua, kuni midagi halba juhtub, teades, et sel hetkel, kui Sinuga see halb juhtub, oled maha kantud?

Sina: Ma sain DiaTheost just nii aru et tema ei „ignoreeri“ vägivalla olemasolu.. ei ka just seda kristluse poolt tekitatut.. ja kas Andrus ei ütle siis art-is sama et praegugi on kirikus neid jõude kes jälle kui neile see võimalus antaks oma võimu hakkaksid vägivaldselt kehtestama..?

Aga mis ikkagi oleks DiaTheo lähenemise puhul konkreetne vastus küsimusele: Minu osaks langes käsiteldamatu vägivald - mis ma pean nüüd tegema?

Minu arust ei oska ta sellele vastata. (Kui eksin, oleks tore.)

Mina: Mõistus ütleb meile, et kui asjad mõistuslikult korda ajada, siis vägivald kaob!

Sina: Mõistus pluss süda see annaks ehk parema tulemuse..? ;)

Või Sa Toomas arvad et usk(likkus) on see mis tekitab vägivallatust, mille tõttu vägivald kaob?
Aga Andrus näitas (tõestas) oma art-is ju just vastupidist..

Ei näidanud! Andrus väitis oma artiklis, et kristlus on vägivallaga ära lörtsitud.

Mina: Norak ei näe mitte (kedagi tajumas) kristluse vägivaldsust, vaid seda et kristlus on vägivallaga ära lörtsitud.

Sina: Jah just..ja ikkagi kristlaste endi poolt.. mitte ju teiseusuliste või “paganate” poolt.. ja mitte „teoorias“ vaid „praktikas“ .. ;)

Seda hullem.

Või süüdistad (taunid) Sa kristluse „vägivallaga äralörtsimises“ kristlikku teoloogiat.. kui midagi abstraktset.. väljaspool kristlasi endid (ja neist sõltumatult) seisvat..?

Vastupidi. “Süüdi” on minu arust kristlust ärakasutanud mittekristlikku mitteteisepõseettekeeramist harrastanud tegelased.

Padre Alfonso, 2005-01-07 11:20:46

Kuna inimestele meeldib lööklauseid koostada, siis lisan omalt poolt kahh ühe, mis eelmist kommentaari kirjutades sündis:

Vana Testament on kristluse praktika, Uus Testament teooria.

Vot!

Hele, 2005-01-07 11:23:54

Vastseliina Toomas, TÄHTIS! Ristiusu definitsioon iseenda jaoks:, 2005-01-07 10:00:39

Jeesus Kristuse olen vastu võtnud oma egregoriks, kes avab kupli tipus augu (interface'i), kustkaudu pääsen otse vahetult Kõiksusse, Jumala juurde.

Oo jaa :)

A mumeelest me olemegi Kõiksuses ja tillukesed osakesed Jumalast kogu aeg, seda enamal või vähemal määral ära tundes.

Kui kujutella seda interfeissi avatavana mitmekesise, ent oma ühtsest olemusest teadliku egregoride seltskonna sõbralikus koostöös,
kes Sul mõnikord kupli pealt ära tõstavad niiviisi et tunned Kõiksuse ära kõiges, ka omas igapäevases transsubstantsioneerumatta leivatükis, otse vahetult , lahutamatta Üht iseendaks, interfeissiks ja kaugeks-kõrgeks Jumalaks teispool interfeissi...
kas see oleks Sinu Kõiksuse-kogemuse laiendamine või lahjendamine?

Vastseliina Toomas, P. Alfonso, 2005-01-07 11:24:43

Vastseliina Toomas:
Jälle! Vana Testament POLE ristiusk!
Ristiusk ületab Vana Testamendi
nagu
Erirelatiivsusteooria ületab Newtonid!

Padre Alfonso:
Newtonid mahuvad erijuhtumina kenasti erirelatiivusteooria sisse.

Täpselt samuti VanaTestamendiMudel ristiusu sisse.

See, et relatiivusteooria on üldisem, ei muuda vanu seadusi kehtetuks.

Täpselt sama ristiusu puhul suhtes VanaTestamendiMudeliga.

Samas testamentide puhul väidetakse, et uus teeb vana kehtetuks ja ärme sellest enam räägime.

Võib-olla keegi ka räägib. Mina pean autoriteetideks neid, kes nii ei räägi.

Samas, kui Toomase analoogiat edasi arendada, siis on tõesti ka Vana Testament üks osa Piiblist, ning samamoodi nagu füüsikaseaduste puhul, puutume me igapäevases elus põhiliselt kokku usuliste Newtonitega.

Jah. Vt. ülaltoodud näidet pastor Phelpsi väidete kohta.

Armastused jm. kenadused tulevad rohkem nagu valguse kiirusele lähenedes (ehk teoreetilises plaanis) esile.

Oi ei. Valguse kiirusele lähenemine on ristiusu puhul väga konkreetne:

Meie Issand Jeesus Kristuse ihu söömine.
Meie Issand Jeesus Kristuse vere joomine.

(Minul täna hommikul Pirital juba tehtud!)

b-b, 2005-01-07 11:25:30

Tere Hele,
kas Masingu filmi vaatasid? Kui, siis
..kõik on väga lihtne

:)

Vastseliina Toomas, ANN, 2005-01-07 11:31:27

Üks Su oluline küsimus jäi vastamata:

ANN:
Või Sa Toomas arvad et usk(likkus) on see mis tekitab vägivallatust, mille tõttu vägivald kaob?

Minu arust kogu asja tuum just selles on,

et VÄGIVALD EI KAO,

et naiivne soovmõtlemine on, et sellest maailmast siin võiks vägivald kaduda,

et ainus mõistlik võimalus vägivallale reageerida, on näidata, mida teha, kui oled vägivalla ohvriks langenud.

—-siinse VIA hiljutise vaidluse terminites:

"Vägistamised jäävad ja kui oled vägistamise ohvriks langenud, siis sa paraku oled seda ja ainus mida teha annab on sellest asjast vaimselt üle saada."

DiaTheo, 2005-01-07 11:32:00

Suurepärane, ANN! Säästsid mul palju aega ja iseendaga heitlemist:-))

Toomas:
Ristiusk ületab Vana Testamendi
nagu
Erirelatiivsusteooria ületab Newtonid!

Just-just! Niisama, nagu me liidame kiiruseid või arvutame keha laiskust ikka Newtoni näpunäidete kohaselt edasi, nii kuulutas ka Jeesus pidulikult, et tema pole tulnud kummutama VT-d, vaid vastupidi, ikka hoopis jälgima, et seda veelgi täpsemalt järgitaks.

Ja ... laast batt nott liist ... kristlust ei pannud seesinatsena Jeesus kirja. Meil, st teil, kehtibikka see kristlus, mille Augustinuse kamp kirja pani!!! Ja Jeesus on selles tekstis ainult üks tegelaskuju, teksti kokkupanijate armust. Niiet, ära ikka nii väga praali, et VT pole kristlus! ON ikke KÜLL!

DiaTheo, 2005-01-07 11:35:37

Padre Alfonso:

"Armastused jm. kenadused tulevad rohkem nagu valguse kiirusele lähenedes (ehk teoreetilises plaanis) esile.

Kadestamisväärselt hea paralleel:-))))) Oleks tahtnud ise selle võrdluse peale tulla:-))

Vastseliina Toomas, 2005-01-07 11:36:02

<i>Vana Testament on kristluse praktika, Uus Testament teooria.>/i>

Ikka pea peale, ikka pea peale!

***