Kõrgeimal tasemel sallimatus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1196 kommentaari.

v.l., 2005-11-19 10:10:03

Usunditeõpetusest kristlaste versioonis e. sisuliselt usuõpetusest tänapäeva koolis.

See kukuks välja nagu matemaatika õpetamine versioonis:
I klassis on 2+2=4
II klassis on 2+2=5
III klassis aga räägitakse 2+2 võib olla ka 3,5

Piiblis: Jeesus suri ristil
Koraanis: ei ta surnud seal
Piiblis: Jeesus oli jumala ainusündinud poeg
Koraan: Jeesus oli üks viiest suurest prohvetist
Muud allikad: budismis oli ta tõenäoliselt Boddhisattva Avalokitesvara
Tänapäeva uurijad: ta oli suure Herodese pojapoeg Aristobulus (e. JoshuaII), kellel oli mängida välja kordusetendus Tutanhamoni rollist (e. JoshuaI), pärast ristilöömist (u. aastal 35-37) oli hiljem 9 aastat ka Chalkise kuningas jne.

Mida siis ikka seal nn. usundiõpetuse tunnis lastele rääkida: müüte ainult või ka pisut ajalugu nende ümber?
Tegelikult on luteri kiriku kange soov usuõpetuse kooli toomiseks selles, et saada tagasi rahvast kirikutesse ning selleläbi välja tulla raskest majanduslikust seisust. Välisabi on suuresti ära kukkunud ja riik pole ka helde (sakslased ja rootslased lõpetasid korruptsioonihõngulise kiriku toetamise riigikassast ära ja kohe algas seal kiriku allakäik).

toomas, 2005-11-19 10:14:16

eks ta ole muidugi,
et maa, mille elanikest ainult 16% usuvad
Jumala olemasolu,
ei saa olla kristlik

nii küll ei ole õige,
et kristlik misjon on suunatud
koolilastele, mitte nende vanematele,
kui kohustuslik usundiõpetus
peaks tõesti seda tähendama

Padme, jälgija, 2005-11-19 10:20:18

jälgija, 2005-11-19 09:41:42
“Usuõpetuse pooldajad, kes esitavad südantlõhestavaid traktaate valikuvabadusest ja sellest, et vaest ristiusku justkui varjatavat lapsukeste eest, on ajas paar-kolmkümmend aastat maha jäänud."

Ürita sinagi esmaselt vahet teha usuõpetusel ja religioonilool. Usuõpetuse koht on ainult ja üksnes leerikoolis, religiooniloo koht on aga koolide hariduusprogrammides.

Oma religioonide põlguses, mis pole mitte haridusküsimus, vaid sinu usu või uskumatuse küsimus, ei peaks sa siiski religioonide tundmaõppimise vajalikkust nii kirglikult siin eitama.

”Kui te hoolega tähele panete, kulla hariduspühakud, siis ei ole ristikirik Eestimaal sugugi tõrjutud seisuses."

Kiriku seisundil riigis pole häda midagi. Vahest vaid see, et kirik on veel liiga lähedal riigile tõesti. Kirik võiks riigist olla veelgi kaugemal. Ajalugu on nimelt näidanud, et kui riik ja kirik oma tegevustes kokku sulavad ja sassi ja segamini lähevad, siis on kokkuvõtteks kaotajaks religioon.

Padme, 2005-11-19 10:21:03

Kui tahetakse midagi nii väga eitada, nagu ateistid seda religiooni puhul teevad, siis esmane oleks väga hoolikalt tundma õppida seda, mida eitatakse. Muidu on eitamine tühi sõnakõlin.

Polkovniku lesk eitas mäletatavasti meditsiini. Õigemini mitte sedavõrd meditsiini kui arste: “Arstid ei tea midagi!”. Ja ta tegeles arstidele meditsiini õpetamisega. Sest kes siis veel teaks paremini meditsiini, kui see, kes meditsiinist midagi ei tea?

Ateistide religioonide eitamine on umbes samalaadne, nad eitavad küll omaarust (või sõnades) religioone, kuid tegelikult tegelevad siiski religioossete inimeste eitamisega. Aga ka õpetamisega! Sest kes siis veel teaks paremini religioone, kui see, kes religioonidest midagi ei tea?

Hüva aga sellega. Jutt mitte sedavõrd religioossusest või ateismist, vaid lihtsalt vajadusest õppida, tunda ja teada seda väga suurt inimmõtte valdkonda – religioone (NB! – mitmus!), mis on suuresti määranud inimeste elu ja määrab seda maailmas tänagi.

Hegel rääkis filosoofia lõpust – et Vaim tunnetab iseennast läbi inimmõtte ja teostab ennast läbi inimtegevuse, ja jõuab nii tagasi iseendasse, olles läbinud enesetunnetuse protsessi. Hegel seadis esmaseks Vaimu, teiseks teadvuse ja kolmandaks mateeria, ja rääkis Vaimu poolt teadvuse vahendusel mateeria tunnetamisest, sel viisil enese kogemisest ja tagasi enesesse jõudmisest.

Marx, nagu ta end väljendas, “pööras Hegeli õigetpidi” - ta alustas mitte Vaimust, vaid mateeriast, ja tuletas mateeriast teadvuse, kes läbi mateeria ennast tunnetab. Marx piirdus vaid kahe komponendiga (mateeria ja teadvus) Hegeli kolme (Vaim, teadvus, mateeria) asemel. Marx pidas Vaimu üldse olematuks. Marxi kohaselt ei pöördu mitte Vaim läbi teadvuse ja mateeria enesesse tagasi, vaid asi on täiesti teistpidi: mateeria pöördub läbi hetkelise teadvussähvatuse iseenesesse tagasi. Nagu Engels seda väljendas – loodus tapab kunagi ka oma kauneima õie – teadvustatud elu.

Ometi on paradoksaalne, et marksism tõestas oma ekslikkust sellega, et kui selle mateeriat ja ainelisuin väärtusi kõige keskmeks seadva teooria järgi üritati elada, siis ei tulnud elust midagi välja. Ükskõik kus maailmas ka Marxi ideid ei püütud ellu viia, igal pool maailmas algas sõda, vaen, terror ja diktatuur.

Mida arvata? Mida muud, kui et ju see mateeriat esmaseks tõstev arusaam ikka pole õige - inimkond on marksistlikke arusaamu hülgamas, kuigi mõned kantsid veel püsivad. Ja Marxi enese teooriate kohta kehtib Maxi enese formuleeritud tõdemus: praktika on tõe kriteerium. Kui vaadata inimkonna praktikat marksistliku materialismi juurutamisel, siis on materialism väärõpetus – selle kohaselt ei saa inimkond elada.

jälgija, 2005-11-19 10:25:34

_Ürita sinagi esmaselt vahet teha usuõpetusel ja religioonilool. Usuõpetuse koht on ainult ja üksnes leerikoolis, religiooniloo koht on aga koolide hariduusprogrammides._

Sina, kulla Padme, ürita esmaselt välja pakutava “religiooniloo” ainekava läbi lugeda. Kohe mõttega lugeda. Kui aru ei saa, küsi targematelt nõu.

Seda siis enne, kui uuesti tühja tuututama pistad.

Padme, lõik uuesti:, 2005-11-19 10:26:47

Ometi on paradoksaalne, et marksism tõestas oma ekslikkust sellega, et kui selle mateeriat ja ainelisi väärtusi kõige keskmeks seadva teooria järgi üritati elada, siis ei tulnud elust midagi välja. Ükskõik kus maailmas ka Marxi ideid ei püütud ellu viia, igal pool maailmas algas sõda, vaen, terror ja diktatuur.

Padme, 2005-11-19 10:29:43

jälgija: "Sina, kulla Padme, ürita esmaselt välja pakutava “religiooniloo” ainekava läbi lugeda. Kohe mõttega lugeda. Kui aru ei saa, küsi targematelt nõu.

Seda siis enne, kui uuesti tühja tuututama pistad."
————-
Ma ei kiida seda kristlaste koostatud religioonilooo ainekava heaks - see on usuõpetus, mitte religioonilugu.

Miks sa ei loe, mida kirjutan?

jälgija, 2005-11-19 10:31:49

No näed, kulla Padme.

Vaheta nüüd Marx kristluse vastu ja, oh imet, lause jääb sama tõeseks.

Kõik on Üks, nagu vaesed ja vaevatud korrata armastavad.

Padme, jälgija, 2005-11-19 10:31:52

Kordan end espetsell sinu jaoks, jälgija:

“Meie agarad kristlased on teinud praegu suure vea sellega, et nende religiooniloo õppekavades on kooli tahetud tirida seda, mis kuulub ainult ja eranditult pühapäevakooli - usuõpetust.”

Miks sa ei loe, mida ka sinule kirjutan?

Padme, Polkovniku Lesele, 2005-11-19 10:33:48

Kas tõesti Marx = Kristus? Mida tähendab see "Vaheta nüüd Marx kristluse vastu ja, oh imet, lause jääb sama tõeseks."

Mis jääb samaseks?

Loe, ära muudkui pimesi vaidle.

Padme, Polkovniku Lesele, 2005-11-19 10:35:39

Eks võrdle Jeesuse õpetusi ja Marxi õpetusi. Kui sealt samasusi leiad, siis ma arvan, sa ei valda umbagi.

jälgija, 2005-11-19 10:36:52

Miks sa ei loe, mida kirjutan?

Samal põhjusel, miks keegi teine ei loe.
Sa kirjutad mõttetut mula.
Pealegi, sa ei kirjutagi ju, kuna oled endine netikommentaator.

Sa ju ikka tead, mida tähendab sõna “endine”?

PS. Kui sa ainekava heaks ei kiida, mida sa siis kaitsed? Hoolimata sinusuguste ahjualuste religiooniteemalisest mulinast võetakse kasutusele just nimelt see kava ja ei miski muu.

PPS. “ateistid” ei võitle mitte usklike vastu, nagu sina oma pullsilmsuses näha tahad, vaid just nimetatud ainekava vägisi pealepressimise vastu.

Näed vahet?
Ei näe?

Millest siis veel rääkida.

Padme, Polkovniku Lesele, 2005-11-19 10:41:31

Muuseas, minu veendumus on, et kommunism kui ühiskonna korralduse vorm tuleb kunagi paratamatult - selles osas oli Marx suur sotsiaalne visionäär. Tema ekslikkus oli aga mite tema visioonide lõpppunktis, vaid muus - selle kommunismi kehtestamise viisidest arusaamises ja selle kommunismi sisulise olemuse mõistmises.

Kui vaadelda Marxi ja Jeesust, siis esimene kommunist oli siiski Jeesus oma taevariigi õpetusega. Marx üritas sama öelda, aga lähtus mitte Vaimust, vaid mateeriast. Ka olid tema vahendid kommunismi saavutamiseks vägivaldsed - just Marxilt pärineb idee proletariaadi diktatuurist - vägivallast ja selle paratamatusest. Jeesus ehitas oma “kommunismi” üles mitte mateeriale, vaid jumala Vaimule inimeses, ja mitte vägivallale, vaid armastusele.

Seda niisama uit-repliigi korras.

jälgija, 2005-11-19 10:45:18

Kas tõesti Marx = Kristus?

Loe täpsemalt. Tähed ei ole sõnades niisama sees, et pole vahet kas üks vähem või rohkem. On vahe küll.

Aga kas sa tahad vaielda vastu sellele, et

kristlust kõige keskmeks seadva teooria järgi üritati elada, siis ei tulnud elust midagi välja. Ükskõik kus maailmas ka kristluse ideid ei püütud ellu viia, igal pool maailmas algas sõda, vaen, terror ja diktatuur.

?

Padme, Polkovniku Lesele, 2005-11-19 10:47:03

jälgija: PS. Kui sa ainekava heaks ei kiida, mida sa siis kaitsed?

PPS. “ateistid” ei võitle mitte usklike vastu, nagu sina oma pullsilmsuses näha tahad, vaid just nimetatud ainekava vägisi pealepressimise vastu.

Näed vahet?
Ei näe?

Millest siis veel rääkida.

Ma kaitsen haritust, mille üheks komponendiks on ka religioonide tundmine. Ja ma ei kaitse kristlaste usuõpetuse tirimist kooliprogrammi - see jäägu pühapäevakooli.

Ateistid ikka võitlevad mitte mingite õppekavade vastu, vaid Jumala vastu, kas pole? Ateism pole pelk haridusliikumine. Kuna aga Jumalat ateisti jaoks pole olemas, siis tuleb neil võidelda usklike vastu - nemad on vägagi olemas.

Kuule, ole viisakam, ah?

jälgija, 2005-11-19 10:48:44

Ah, sorry, näen et Padme vestleb hoopis oma vana tuttavaga prokuratuuri päevilt- polkovnik Potapovi lesega.

Vabandust vahele segamise pärast.

Padme, jälgija, 2005-11-19 10:49:40

Õige, jälgija:

"kristlust kõige keskmeks seadva teooria järgi üritati elada, siis ei tulnud elust midagi välja. Ükskõik kus maailmas ka kristluse ideid ei püütud ellu viia, igal pool maailmas algas sõda, vaen, terror ja diktatuur."

Kõige keskmeks tuleb ikka seada mitte kristlus, mitte ka Kristus, vaid Jumal. Muidu tuleb suur jama välja. Olen sinuga 100% nõus, et kristluse kõige keskmeks seadmine on jama.

Padme, jälgija, 2005-11-19 10:50:13

Kuule, ole viisakam, ah?

jälgija, 2005-11-19 10:52:27

Kuule, ole viisakam, ah?

Käitun iga inimesega nii nagu ta väärt on.
Nii et kui on kaebusi, pöördu peegli poole.

Kotlet võta enne pöördumist suust ära, muidu ehmatad endale trombi p-se.

Padme, levi, 2005-11-19 10:55:50

Ise tead, jälgija.

Küsimus mulle enesele: miks ma peaks ühe sõimajaga aega raiskama?

***