Kõrgeimal tasemel sallimatus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1196 kommentaari.

Ti, 2005-11-19 00:24:11

*
andrus:

Religioon ei ole sellisest /ateistlikust/ vaatepunktist lähtudes midagi muud kui pelk
eelarvamuste kogu. Arvan, et sellist ateismi võib üsna selgesti välja lugeda
näiteks Anton Hansen Tammsaare religioonialastest esseedest.

A sa vaata Tammsaaret vähe avaramalt..

Tead ju kindlasti Jeesuse mõistujuttu Luuka evangeeliumist rikka mehe põllumaa kohta, mis oli hästi vilja kandnud, nii et ta ütles: “Ma lõhun maha kõik oma aidad ja ehitan suuremad..”
Ja Jumal ütles talle: “Rumal! Selsamal ööl nõutakse sinult tagasi su hing! Aga kellele jääb siis see, mi sa oled soetanud?”

Ja nüüd Vargamäe Andres:

“Ühte paneb Andres tähele: kunagi ei ole tehtust küllalt, kunagi ei saa himu täis. Üks kavatsus sünnitab teise, üks töö kisub endale teise järele.
Paremini haritud ja väetatud põllud annavad rohkem vilja.
Lõpuks korjub teri sedavõrd palju, et need ei mahu vanasse aita, sest kirstud kaaneni ja kõik kotid pakatamiseni täis.
Nõnda peaks maha kiskuma kõik vana ja ehitama asemele uue ja suurema. Peaks tegema uue Vargamäe.”

Ja siis see Andrese tuntud lause.. “Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus.”

Andres tegi tööd ja nägi vaeva, ainus, mis Vargamäele ei tulnud, oli.. armastus.

/Näed siis, Jumalal ja Tammsaarel üsna ühesugused vaated kohati.. :)

Juurdelõikaja, Ti, 2005-11-19 00:45:14

Eelis on see, et seda pole võimalik lõpuni rakendada.
Ta on absurdselt “ebainimlik” ja seeläbi kõiksusgu eetikat ületav - metaeetika.

Kes seda ennem kuulnud, et vaenlast armastada tuleb. Ei, mitte smile´i keepida vaid päriselt - armastada.

Turumajanduse “eetika” on aga litsi eetika, mõnusalt sujuva kauplemise moraal.

Lilleke, ahvgepards, 2005-11-18 21:17:32, 2005-11-19 00:50:56

Sinu jutust järeldub, et autoga tööle minna saab vaid see, kes auto ehitust tunneb?
Palju asju on ilmas olemas, millest me teame vaid pealiskaudselt.
Ja mis mõttes vanematele ei meeldi-pole olemas?
Kui on sõbrad erinevatest religioonidest siis on ju olemas?
Mul pole mingit põhjust oma last keelata, käskida sundida, kuna mul pole ühtegi jumalat, kelle meele järele olen kohustatud olema.
Õnneks laste hulgas pole religioon niiiiiii ületähtsustatud kui täiskasvanute maailmas.
Ja mis kommunistlikku moraali puutub;)....parem siis juba kommunistlik kui üldse tühi koht.

Ti, Juurdelõikaja, 2005-11-19 01:07:32

*
Turumajanduse “eetika” on aga litsi eetika, mõnusalt sujuva kauplemise moraal.

Nuh.. ilus lööklause sul, a näed mingit muud võimalust või?
On sul pakkuda omalt poolt mingit eetikat praegusele turumajandusele? Eetikat, mis toimiks..

Või on sul koguni alternatiiv turumajandusle kui sellisele?

Juurdelõikaja, Ti, 2005-11-19 01:19:32

On küll, lähen praegu ilusti tuttu ja homme, homme olen elusam ja ärksam ... :)

Aga see, et alternatiivi pole ega tule, see on dinosauruslik presentism.

Väike lõõksoov ka : Head ööd!

Ti, Juurdelõikaja, 2005-11-19 01:21:27

*
Kes seda ennem kuulnud, et vaenlast armastada tuleb. Ei, mitte smile´i keepida vaid päriselt - armastada.

Noh, ma saan enam-vähem kristlikust eetikast aru nii, et ligimisearmastus ongi see jõud, mis jumala läbi inimesi ühendab. “Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist. Nõnda nagu mina olen teid armastanud, armastage teiegi üksteist”.
Ja et armastus ongi see jumalik alge, mis annab elule mõtte.

Kena mõte ju iseenesest..
A miks sa ligimese puhul vaenlast rõhutad, mh?
Vaenlane on ju kaa nii või teisiti ligimene.

Ja kas tõesti usud, et, et endast erineva, ka vaenlase tunnustamise- armastamise võime on omane ainult kristlastele?

tsukts, 2005-11-19 01:25:48

Vaenlane on ju kaa nii või teisiti ligimene.

Mkmm... sa eksid...

Tähendamissõna halastajast samaarlasest

30Jeesus ütles kõnelust jätkates: “Üks inimene läks Jeruusalemmast
alla Jeeriko poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta
riided röövinud ja talle hoope andnud, läksid nad ära, jättes
ta poolsurnuna maha.
31Juhtumisi tuli keegi preester sedasama teed, ja kui ta teda
nägi, läks ta kaarega mööda.
32Nõndasamuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi,
läks ringiga mööda.
33Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani
ja teda nägi, hakkas tal hale
34ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja
veini, tõstis ta oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt
tema eest.
35Ja järgmisel hommikul võttis ta välja kaks teenarit, andis need
peremehele ja ütles: ”Kanna tema eest hoolt, ja kui sa midagi veel
lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles."
36Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele,
kes oli sattunud teeröövlite kätte?"
37Seadusetundja ütles: “See, kes tema peale halastas."
Jeesus
ütles talle: ”Siis mine ja tee sina nõndasamuti!

Juurdelõikaja, Ti, 2005-11-19 01:26:02

Ei, Ti, ei arva, et vaenlase armastamise (mitte vaid tunnustamise) võime on omane vaid kristlastele. See pole neilegi omane. Küll aga võib.
Teistes eetikasüsteemides see üldiselt nonsenss.

33338, 2005-11-19 07:03:44

Tii tii tihane märkkis et Pilleke viittab oma luulus minngile TAVALE. arrvan samuti et mejje paljud vead sellistest välljamxéldistest tulevatki. me peakks lähhtuma anttud olukorrast jookksvas elus, mitte aga xpetama lastele kujdas palvetega äjkäst esilekuttsu et siis vüssi s'äädustejärrgi tulttsaakks.

ahvgepards, 2005-11-19 08:51:17

Ma mõtlesin, et sinuga saab ideede üle vabalt dikuteerida, aga need viimased sildistamist, mida sa siin teinud oled, sunnivad ka sulle sedeli tagumiku külge torkama - sa oled lihtsalt usufanaatik

:DDD
usufanaatikuks polegi mind veel sõimatud :P
sinu meeles on ju kõik need, kes religioone otseselt maha ei tee, fanaatikud.
fanaatik on see, kes pretendeerib enda poolt propageeritava idee ainuõigsusele, olgu ta siis ükskõik millise religiooni esindaja - kristlane, moslem või ateist. ateistil on samas eeldused fanatismile suuremad, nagu kõigil neil suundadel, mis põhinevad eitusel. Sa lihtsalt kannadki nähtuse maha, kuna pole seda käega katsunud või aru saanud või misiganes. Need, kes midagi jaatavad, need peavad ju kuidagi tõestama, et see nähtus on olemas.
Aga ateismi kui sallimatust propageerib kõige ilmekamalt siinse artikli autor, kes püüab seda rakendada poliitkorrektsuse vankri taha ja eitab kristlust kui kultuuri üldse.

33338, 2005-11-19 08:55:58

vaattasin Änimälsidest ahhvide eluolu. ja sajjd nad suurepäraselt akkama ka usujura ja el"ekktritta. poleks me ometi síiamANNdund.

ahvgepards, 2005-11-19 09:05:05

jumala olemasolu pole võimalik tõestada

palju asju, mida pole võimalik tõestada, sest nad jäävad inimmõistuse haardeulatusest väljapoole. Jumal kui nähtus eksisteerib, isegi siis kui ta oleks tõepoolest pelk inimese eelarvamuste kogu. Minugipoolest võid Jumalat ka paranormaalseks nähtuseks pidada.

ahvgepards, 2005-11-19 09:08:42

ja sajjd nad suurepäraselt akkama ka usujura ja el"ekktritta.

jah muidugi. Jumal oma religioonides esitletaval materiaalsel kujul on loomulikult inimeste poolt välja mõeldud, kellel pole kardetavasti suurt pistmist tema tegeliku olemusega.

Padme, 2005-11-19 09:09:15

DiaTheo, 2005-11-18 21:30:40

Sa ei tee vahet kahel asjal – usuõpetusel pühapäevases piiblikoolis või budistlikus sanghas või kus tahes, ja teisalt - üldhariduslikul õppeainel näiteks nimetusega religioonilugu (analoogiad: ajalugu, kultuuriligu, kunstilugu, muusikalugu, filosoofiliste õpetuste lugu jne). Tee neil – usuõpetusel ja religioonilool – selget vahet ja asjad asetuvad oma kohtadele.

Meie agarad kristlased on teinud praegu suure vea sellega, et nende religiooniloo õppekavades on kooli tahetud tirida seda, mis kuulub ainult ja eranditult pühapäevakooli - usuõpetust.

Minu jutt on aga vajadusest tundma õppida ja tunda maailma eri religioonide õpetusi idast ja läänest ja eri ajastutest. Selle väga olulise osa inimkonna pärandist tundmine on paratamatu osa üldharidusest, nagu seda on näiteks geograafia, ajaloo, bioloogia või erinevate ühiskonlike poliitiliste süsteemide tundmine.

Ja teiseks – ülevaade religioonidest annab inimesele tegeliku - vaba ja teadliku valikuvõimaluse olla kas mõnda religiooni järgiv või mitte olla. Vaba ja demokraatlik saab valik olla vaid siis, kui oma kõiki valikuvõimalusi teatakse ja tuntakse. Sel juhul valib inimene kas teadlikult mõne religiooni, või valib teadlikult ateismi. Tõesti, mõlemale maailmavaatelisele poolele oleks see hea, kui nende seas oleks teadlikult religioossed või siis teadlikult ateistlikud inimesed. Selline pime usklikkus on sama tobe nagu pime ateism.

Kuni religioonid on täielik tabu meie hariduses, seni pole ka inimeste religioossed valikud teadlikud ega vabad. Ometi, olla või mitte olla religioosne – see on üks põhilisi inimvabadusi. Õieti öelda aga meie ühiskonnas mingit sellist valikut polegi. Meie hariduskavad on ikka veel pärit ajast, kus osa inimkultuuri puutuvat on täielik tabu ja see vaikitakse maha, nagu seda poleks olnud ega oleks ka praegu, kuigi kõik ühiskonnad on olnud religioossed ja pole teada ühtegi kultuuri ilma religioonita. Seda kõike olnut ja olevat mitte teada ja tunda, see kõik maha ja olematuks vaikida on tõeline pime harimatus.

jälgija, 2005-11-19 09:41:42

Usuõpetuse pooldajad, kes esitavad südantlõhestavaid traktaate valikuvabadusest ja sellest, et vaest ristiusku justkui varjatavat lapsukeste eest, on ajas paar-kolmkümmend aastat maha jäänud.

Kui te hoolega tähele panete, kulla hariduspühakud, siis ei ole ristikirik Eestimaal sugugi tõrjutud seisuses.

Jumalajuttu tuleb mühinal televiisorist, igal suuremal sündmusel on mossis näoga papp platsis, lahked usukuulutajad haaravad sul tänaval nööbist ja annavad keskööl uksekella, näod kuulutamise rõõmust säramas.

Öelda kogu selle melu keskel, et ilma kohustuslike Julk-Jürideta ei ole maimukestel ristiusust aimugi ja seetõttu kasvavad neist mingid õõvastavad primitiivid on.... pisut üle pingutatud.

Vai mis?

33338, 2005-11-19 09:44:24

ahh úmmanipadme"umm jaúrab enndiselt välljamxéldistevahel valimisest? oleks aeg tönkkama°akata, et otsustamisele peakks tulema siisski MAJJSED tegelikult olemasolevad ülesannded. palju seda imelihhtsat txdemust peab korrdama?

/ära näsimisvarusdtäjjändama, ja ilma minngi jumala abita/

33338, 2005-11-19 09:45:09

ajnus mille jumal múlle anndonn, on PRUSSAKAD. sest need pole loodetavassti ahhvidest arenend.

v.l., 2005-11-19 09:53:15

Turumajanduse “eetika” on aga litsi eetika, mõnusalt sujuva kauplemise moraal

Juutidel oli leping jumalaga. Muhamed kauples jumalat välja vaid viis palvekorda päevas. Kus seda turumajandust siis ei ole?

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-11-19 09:59:21

Sama palju, kui Eestimaal maarahvast elutseb, on siin lahatava teema kohta arvamusi kah... ja mitte ainult. :)))

Andrus, 2005-11-19 10:05:56

ehh Ti

jah tammsaare

aga sa loe ta esseid puhas labane paduateist

esseed pole muidugi ta tugevaim külg ta ikka ilukirjanik on belletrist

***