Kõrgeimal tasemel sallimatus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1196 kommentaari.

v.l., 2005-12-02 13:18:42

Ei pea mina teda kaitsma. Ja ei vaja ta ka minu ega kellegi kolmanda kaitset. Ainult niipalju, et nende süüdistajate jutte ei võta ma puhta kullana. Olen piisavalt enda kõrvalgi näinud, kuidas mõni oma ülemäärastes soovides tagasilöögi saanu kukub teiste suhtes luulusid kokku puhuma. Aeg paneb ise asjad paika ja pole mõtet niisugustest asjadest endale probleemi tekitada.Ainult see, et meie “tähetargad” on valmis süüdistuskokkuvõttes mitu sammu kaugemalegi minema kui need rajatagused isiklikul pinnal “kannatajad”. (Jääb veel oodata seda, et äkist SB oli eelmises elus Hitler või Stalin. Imestamiseks siin päikese all ruumi küllaga ...)
Ainult arusaamtuks jäi su jutus, kulla jälgija - kelle tatt see lendas - kas sinu oma? Väljenda end teinekord täpsemalt. (p.s. täpsustus - küüraks ei või tähendusel olla ainult inimese välimus, vaid küürakas võib-olla hoopis sirgeseljalise mõtteviis)

Uuk, v.l., 2005-12-02 13:28:07

Kes too Baba Sai (edaspidi bs) sinu jaoks täpselt on, kuidas teda mõtestad?

jälgija, 2005-12-02 13:31:13

Ja ei vaja ta ka minu ega kellegi kolmanda kaitset.

Jah. Oma pisike kõrilõikajate armee ja advokaatide parv on tal lihtsalt niisama, naljapärast ümber kogutud.

vapper lollpea kindasti vaidleb vastu ja ütleb, et pole olemas, sest tema ei taha seda uskuda.

/ Küürakat haud ei paranda, küll aga lolli jutu ajajat. On ka v.l.-il lootust :-)

prii, 2005-12-02 13:31:48

To Olev Vallimaa (2005-12-01 16:00:45)

Seesama EV muidugi ja praeguse EV põhiseaduses on § 12, 40 ja 41, mida iga EV kodanik peaks austama ja järgima. 1923 a. (82 aastat tagasi) olid nii kooliprogrammid, teadusharud ja ellusuhtumised hoopis teisel tasemel kui praegu. Kui 1923 a. rahvahääletus ka oleks siduv, siis oleks see praeguseks vähemalt 2/3 eestimaalaste arvamusega vastuolus (vt. lisaks Eurobaromeetri uuringule ka epl.ee ja delfi.ee hääletusi kohustusliku usundi- või religiooni õpetuse kohta) ehk rikuks nende põhiseaduslikke õiguseid. Ka ei olnud siis (1923) kristlik kirik ise nii allakäinud kui tänapäeval. Siis ei olnud pedofiil-pastoreid (vähemalt tedaolevalt, kuigi tõenäoliselt esines), kirikut toetavat maffiat ja riigipäid, kes jumala käsule viidates teisi riike (Iraaki) ründavad ja alistavad (vabandust, viimaseid ikkagi oli), jne.
Muideks, räägitakse, et praktika pidavat tõe kriteerium olema (sinu oma sõnad 2005-11-20 16:11:44).

Samuti ärge ägestuge, kui keegi teie sunduslikule (riigi kulul, maksumaksja raha eest) usu levitamise kavadele ja tegudele julgeb vastu astuda ja oma põhiseaduslikke õiguseid kaitsta. Nad ei soovi enamat, kui samaväärset kohtlemist kristlastega. Nad ei soovi teid teise usku pöörata ega teie kodudesse ja koolidesse tulla teile ja teie lastele selgitama, kui väärad on teie arusaamad elust ja eetikast.

Eetika koha pealt (Olev Vallimaa, 2005-11-24 09:11:41) pean ütlema, et kasvasin ise ülesse ilma piibli ja muu uskliku taustata ning kui EV taasiseseisvumise alguses põhikooli viimases klassis meile kohalik pastor eetika tunde andis (need algasid isa, poja ja püha vaimuga ja lõppesid sõnaga aamen, sisaldasid 10 käsu ja muu sarnase õppimist), siis ei leidnud ma selles enda jaoks küll midagi uut ega midagi, mida mulle kodus eetika poole pealt poleks õpetatud (ilma piibli ja sunduseta).
Küll on aga mul mitmeid usklikke (kristlasi) tuttavaid kes elavad põhimõtte järgi, et oma nädala sees tehtud patud saan ma ju pühapeval kirikus andeks. On ka teisi (keda pean tõelisteks kristlasteks), kes ei suru oma usku peale, kui suhtleme ja peavad ennast ülal tõesti viisakalt ja väärikalt, samas ei tee nad kunagi mulle etteheiteid ka selle kohta, et ma pole usklik või piisavalt eetiline.

Sundusliku usulevitamisega seoses kangastuvad enamikule (kui arvestada hääletuste tulemusi, siis 80 %-le) eestlasele ristisõdijad tule ja mõõgaga, Hispaania konkistatoorid, jne. See on ka mõistetav ja õige – kes minevikku ei mäleta elab tulevikuta.

Mitmed kristlased väidavad, et need kunagised massivõrvad ja –kuriteod tuleb unustada ja nendel ei ole enam tänapäeva kontekstis tähtsust (küll on tähendus aga 1923 a. hääletusel). On küll tähtsust.
Vastan sinu (Olev Vallimaa) sõnadega (2005-11-24 19:42:39, 2005-11-24 19:44:51) Kas need tuhanded (sajad, kümned) aastad pole inimloomuses midagi muutnud? Lihtsalt paneb uued rõivad selga...ja äkitselt ongi uus. Ei veel mitte.

Väidetakse (Olev Vallimaa, 2005-11-24 19:05:08), et needsamad ristisõdijad olid samad “paganad” edasi... neidki ei morjendand, mis üks preester neile rääkida võis.
Sinu väitest selgub nagu oleks ristisõdijad olnud hoopis paganad, mitte aga kristlased. See on õige, et ristisõdijate hulgas oli endisi paganaid, kuid nende juhid olid alati kristlased, isegi kirikutegelased. Nad värvati (palgati) varem vallutatud aladelt ja neile lubas kristlik papp, käsi piiblil, et nad saavad nende „jumala ees sooritatud heategude“ eest otse paradiisi ja kena tasu peale selle. Kui paradiis neid ei morjendanud, siis tasu kindlasti.
Sellesamale piiblile on ju ka praegune kristlus ja kirik järjepidevalt tuginenud (olnud järjepidev) ja tugineb praegugi.

Seega, kordan veelkord oma soovitust, kulla kristlased: uskuge oma jumalat vaikselt ja omakeskis, ärge sundige seda kõikvõimalike võtetega teistele peale, siis on võimalik rahus edasi elada.

v.l., 2005-12-02 15:06:48

Uuk, v.l., 2005-12-02 13:28:07
Kes too Baba Sai (edaspidi bs) sinu jaoks täpselt on, kuidas teda mõtestad?

Isiklikku kontakti SB-ga pole olnud ega ilmselt ka ei tule. (küll olen vestelnud mitmetega, kes on kas vähemal või enamal määral temaga kontakteerunud, lisaks mitmesugune videomatejal). Nii et täpsus jääb sellestki sõltuma - aga ...kindlasti on ta üks kaasaja huvitavamaid isikuid. Küllaltki huvitav on tema kõnede, artiklite ja raamatute materjal ning neis olev sõnum (aga samuti üle maailma tema “jüngrite” poolt kirjutatud raamatud). Ning tegevus heategevuse vallas (haiglate, koolide ja veemajanduse projektid).

Uuk, v.l., 2005-12-02 15:15:26

Tänud vastmast. Ma ise ei tea tast suurt midagi. Pole tee peale ette jäänd. Jüngritega on küll juttu olnud...
Selles sul kindlasti õigus, et tegemist “huvitava” isikuga.

skeptik, 2005-12-02 15:39:40

Huvitavad on ka nende raamatud ja kirjutised, kes algul on ilukõnelist kiidulaulu laulnud, aga hiljem sellest hullusest ärganud ning kauni fassaadi taga jõledat tegelikkust nägema hakanud.

BBC on sellest dokfilmigi teinud.

Eriti jõhker, kuid iseloomulik oli mu meelest juhtum perekonnaga Rahm. Ema ja isa olid mõlemad sügavalt SB-usklikud, käisid mööda maad ringi, laulsid ülistuslaule, käisid tihti Indias jne. Perre sündis poeg, kes sobival hetkel muidugi ka suurele juhile ja õpetajale ehk lausa jumalale siin maa peal ette näidati. Poeg kasvas.

Õnnistuseks peeti, kui keegi nö itervjuule kutsuti ja eriline õnnistus oli see, kui keegi lausa privaatintervjuule pääses. No mis saab vanematel selle vastu olla, et laps jumala endaga lähedalt suhelda saab.

Mis aga “häbikardina” taga tegelikult toimus, polnud siiratel, usaldavatel ja usklikel vanematel õrna aimugi...

Kel oma lapsed on, suudab ehk kuidagi olukorda sisse elada.

Seda inimjätist pole tõesti vaja kaitsta. Sellised tuleb kohtu alla anda, kuid India ametivõimud ei taha või ei suuda korruptsioonist läbi murda.

Kaitset vajavad need usaldavad ja siirad inimesed, eelkõige lapsed.

Iga ülistussõna toidab tema madalaid kirgi, iga kiidulaul sülgab kannatanutele näkku, iga õigustus eemaldab õigustajat aina enam reaalsusest, kurdistab kõrvad kannatajate karjete suhtes, pimestab silmad toimunud pettuste ja vägistamiste ees.

Uuk, 2005-12-02 15:51:45

Jah seda lillelist pepundust ei olematusta ka musttuhat haiglat-kooli.

jälgija, 2005-12-02 16:25:11

Kui haiglatest-koolidest rääkida, siis need on hea reklaamtrikk jüngrite annetustevoolu suurendamiseks.

Anna üks tuhandik saagist ära... ja lambukesed laulavad halleluujat ja suudlevad maad mersukollektsioni ühe eksemplari tagaistmel hambuni relvastatud turvameeskonna saatel mööda sahiseva jupijumala rattajälgedes.

Kylli, 2005-12-02 23:41:07

Padme, 2005-11-18 20:18:34 (kommipost 121-141)

Kuid olen nõus sellega, et meie kristlased on oma ainekavadega veidi üle pingutanud ja üritanud muuta üldhariduskoole osaliselt pühapäevakoolideks.

Viitsiksid Sa täpsustada, millega ja kuidas täpsemalt Su meelest ainekava kooliõppe pyhapäevakooliks keerab?

Lihtsalt isiklikust huvist kysin. Ma ka kristlane, tuline religiooniõpetuse kui hariduse/harituse koolidesse viimise pooldaja, ainekava tundub olevat hea, pooldan väga mõtet, et kavas on tutvustada erinevaid levinumaid usundeid&õpetusi - tahaks isegi väga sellist õpetust saada.

33338, 2005-12-03 07:18:42

ma kaa krisstlane ... tuline religjòonixpetuse ... kóolidéssevíimise póoldaja ... ajjnekava ... ää ... tahaks isegi ... xpetustsáada

vittsa on sulle vaja! ja korralikku vanameesst. mitte padmesid lespitamiseks.

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-12-03 08:07:49

prii, 2005-12-02 13:31:48

Tänan ausa vastuse eest, kuigi see kristlasele määratud oli, kes ma ilmavaateliselt siiski ei ole mitte.

Olev:)))

Kylli, 2005-12-03 15:29:07

tsukts, 2005-11-18 11:52:08

Kena, et reaktsiooniks korporandi jutule, alustasid vastust sõnaga KUI. Mu teada ei saa kuidagi EKN otsustuspädevusse kuuluda see, kes koolis mida õpetama hakkavad. Selle otsustamiseks on riigis teised organid ja mh on ka kehtestatud mingid nõuded, millele õpetajad vastama peaksid.

Idee enese kohta aga seda, et mu meelest oleks see väga normaalne, kui õigeusklikest kirikuteenrid ainet õpetaksid. Loomulikult peaksid nad, nagu mis iganes aine õpetajad, vastama kehtestatud nõuetele ja tingimustele.

Kylli, 2005-12-03 15:29:49

Eelmine oli vastuseks Tsuktsa komm nr 100-le.

33338, 2005-12-03 16:04:12

on Kü.llul alles mälu!

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-12-07 21:21:47

Vägivalla teine nägu on sallimatus

SI-182
06.12.2005

12. detsembril algusega kell 12 toimub Tartu Saksa Kultuuri Instituudis (Kastani tn 1) seminar „Vägivald minu ümber”.

Seminari teemaks on vägivalla avaldumine ja kujutamine. Vägivallal on mitu nägu: vägivald võib olla vaimne või füüsiline, sotsiaalne või poliitiline. Vägivalda võib esineda nii peresuhetes, koolis kui ka tänaval. See võib olla suunatud teise soo, rahvuse, rassi või religiooni esindajate vastu. Igasugune vägivald takistab inimeste rahulikku kooselu ja teeb võimatuks nende vaba eneserealiseerimise. Vägivald võib peituda erinevate maskide taha ja seda võib olla raske ära tunda. Seepärast on vägivalla olemuse tabamine ja kujutamine oluline küsimus.

Vägivalla teine nägu on sallimatus. Sallimatus on seotud harjumusega jagada kogu maailm omadeks ja võõrasteks. Sallivus on üks pluralistliku demokraatliku ühiskonna põhiväärtusi. Sallivus tähendab hoiakut, mille puhul inimene, kes satub vastamisi tema omast erineva hoiaku või arvamusega, otsustab mitte kasutada ära oma jõupositsiooni. Samas teeb sallivus inimese kaitsetuks. Seetõttu on õigustatud küsimus, kui kaugele peaks sallivusega minema? Kas kohustuses sallida sisaldub ka sallimatute sallimise kohustus?

Seminari eesmärgiks on panna noori mõtlema selle üle, mis on vägivald. Kus vägivald avaldub? Kuidas selle vastu saaks võidelda. Arutletakse ka selle üle, mis on sallimatuse põhjused ja kuidas suurendada sallivust. Ka tahetakse mõtiskleda selle üle, kuidas vägivalda saab kujutada (plakatikunst kui vahend vägivalla vastu võitlemisel).

Seminari eel korraldati kaks konkurssi koolinoorte hulgas: Kirjandivõistlus “Vägivald minu ümber” ja joonistamisvõistlus “EI vägivallale!” Konkursi parimatele osalejatele on välja pandud auhinnad. Konverentsil tehakse neist võistlustest kokkuvõte. Seminar on seotud ka saksa plakatinäitusega “Anschläge gegen rechte Gewalt” (Rünnakud parempoolse vägivalla vastu) Tartu Saksa Kultuuri Instituudis, mis on avatud kuni 23. detsembrini.

Korraldavad Tartu Saksa Kultuuri Instituut, SA Domus Dorpatensis ja Tartu Ülikooli eetikakeskus. Kõik huvilised on oodatud. Seminar lõpeb kell 16.

Allikas: Siret Rutiku
Kontakt: siret.rutiku@ut.ee , 53420639

***