Kõrgeimal tasemel sallimatus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1196 kommentaari.

Uuk, v.l., 2005-12-01 13:26:38

Kui kõik ei toeta Pille kava, siis miks vaikitakse? Millele loodetakse?

Pille kava toetajaid on puhverorganisatsioonis EKN (eesti kirikute nõukogu)statistiliselt rohkem. Demokraatia.

Ja ega teistel olegi konkreetset alternatiivi ning võimalusi selle täideviimiseks. Pealegi pole kiriku üleasandeks (ilmaliku) hariduse vedamine. Usuasju aga õpetatakse pühapäevakoolis.

nipitiri, 2005-12-01 13:34:27

alles eile õhtul näidati AK-s mingit EELK poliitiliste visioonide sõnastamist/kirjastamist/kaasarääkimist või misiganes ümberlauaistumine see ka oli...
*
poliitilised huvid on kirikul täitsa olemas...

b-b, nipitiri, 2005-12-01 13:37:26

Noo - kas seal mitte seda syndmust ei näidatud..

http://www.eelk.ee/eelk_uudised/uudis.php?id=51

tsukts, Uuk, 2005-12-01 13:37:49

Statistikat delfist

Päeva küsimus: Kas usu(ndi)õpetus peaks koolis olema kohustuslik õppeaine?

See küsimus on alates 29. novembrist
Vastus % Arv
Jah 22 1492
Ei 72 4954
Ükskõik 6 416
Kokku vastuseid: 6862

Vasstaseid on rohkem kui pooldajaid. Muidugi võib arvata, et vastased on kõik sulid, kellest igaüks sada korda vastu hääletas ja tegelt on hoopis pooldajaid rohkem :o)

Aga mina teen sellest hoopis teise järelduse, et miks neid petitsioonile allakirjutajaid nii vähe on: hirm on see, mis mehe araks teeb, seal peab ju oma nime all esinema ja seda avalikult.

Aga muu statistika? Kõik on ju avalik. Alla on kirjutanud töölised ja teadlased, insenerid ja kirjanikud... ka kristlasi on... tee ise omale statistikat.

b-b, nipitiri, 2005-12-01 13:38:59

Et siis kirikukogu istungjärk.

Uuk, nippenstück, 2005-12-01 13:40:01

On, on.

A see sõna kirik, mida sa siin sellega tähistad?

v.l., 2005-12-01 13:44:51

Usuasju aga õpetatakse pühapäevakoolis

Õige
Tegelikult tuleks see gümnaasiumi osa religiooniloo ainekava küsimus lahendada teisiti. Ministeerium peaks kuulutama välja avaliku konkursi-tellimuse selle ainekava saamiseks, ette kirjutama teatud printsiibid-kriteeriumid ning siis välja valima neist saadutest-pakututest paar-kolm kui ministeeriumi poolset soovituslikku programmi. Konkursil võiks lubatud võiks olla ka mõne teise riigi sarnane kava tõlkena.

Uuk, tsukts, 2005-12-01 13:44:58

No aga kui teema ikka tähtis on, peaks ju hirmust üle saama. Muidu jääb mulje, et usuvärk või selle eitamine vajalik vaid anonüümse ilkumise objektina, et reaalis toimuv päriselt korda ei lähe.

Uuk, 2005-12-01 13:48:10

Arvan, et kui pöördumine poleks nii üheselt agressiivne ning kompromissitu, oleks toetajaskond kordades suurem.

tsukts, Uuk, 2005-12-01 13:54:39

Peaks-peaks ja need 1200 allakirjutanut ongi üle saanud :o)

Ja veel teine asi. Ei ole see meie riik sugugi selline e, nagu muudku seletatakse ja paljud pole skeptiku petitsioonist kuulnudki või ei saa sellele allkirja anda lihtsalt võimaluste puudumise tõttu. Ja seepärast ei tea nad ka Pille Valgu õppekavast midagi.

Ja kolmandaks: Usuõpetuse poolt ja vastu sõdivad tõesti vähesed, sest enamus elab põhimõtte järgi - mind see ei puuduta, tehku mis tahavad.

v.l., 2005-12-01 13:56:30

Probleem pole teksti sisus. Nii mõnigi üritas, aga ei õnnestunud ja kurtis seda. Aga peamine on see, et inimestel pole sellist kogemust-harjumust veel ja asja võetakse esialgu ettevaatlikult. Kui see usuõpetuse kava oleks juba kusagil kaugemal oma menetlusega, siis oleks arv kindlasti kordades suurem - praegu võetakse sagedamini kõrvaltvaataja rollist.

tsukts, Uuk, 2005-12-01 13:57:01

Uuk, 2005-12-01 13:48:10

No see on spekulatsioon.

Uuk, tsukts, 2005-12-01 13:57:35

Seda viimast kindlasti.

jälgija, 2005-12-01 15:54:24

Arvan, et kui pöördumine poleks nii üheselt agressiivne ning kompromissitu, oleks toetajaskond kordades suurem.

Tea kas nüüd kordades suurem, kuid suurem kindlasti.

Skeptik oma sõgeda etlemisega on nii mõnegi skeptiliseks muutnud. Tema ja ta tegemiste suhtes.

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-12-01 16:00:45

prii, 2005-12-01 09:06:18

Ja just sellega tunnistataksegi EV järjepidevust/ õigusjärglust... oleme ikka seesama Eesti Vabariik, kelle iseseisvus 1940.aastal vägivaldselt katkestati.:))

ahvgepards, 2005-12-01 16:13:18

Usuasju aga õpetatakse pühapäevakoolis

Loomulikult. Iga konfessioon peaks pidama oma pühapäevakooli, ka ateistidel võiks olla oma pühapäevakool. Küsimus on siin siiski elementaarsete teadmiste andmisest religiooni kui nähtuse kohta ja seda saaks anda neutraalne asutus nagu üldhariduslik kool. Kui kellelgi tekib tõsine huvi ühe või teise konfessiooni - islami, budismi, sintoismi, kristluse või ateismi suhtes, siis ta lähebki vastavasse pühapäevakooli.

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-12-01 16:15:23

ahvgepards, 2005-12-01 16:13:18

Loomulikult. :)))

33338, 2005-12-01 16:15:56

asi pole ju skeptiku vasstusejsule toettajate arvus, vajd pxhimxttes enndas. paljud ülttse lejjavad selle lehe üles ja nejsstki vajd osa on vallmis millegagi ühinema.
pxhimxte onn aga lihhtne: usujura onn eraldi xppeajjnena pxhis'ääduse vastane. pole riigi kirikut, ej saa ólla ka riigi ussku ega selle xpetust mis tahes vormis.
et aga tegemist on ka osaga ajaloosst ning ojjatusega inimkonnale et nad sellisest jurast tulevikus éemaleojjduks, sis pole sugugi paha selle kahjulikkust ajalotunndides séoses muu eluga käsitleda.
minngi mxttetéadusega seda seosstada aga ej saa ega tohi, sest tegemist on pxhimxttelise välljamxéldisega ning präänikud varastatud múudelt arudelt.

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-12-01 16:23:28

...pole riigi kirikut, ej saa ólla ka riigi ussku ega selle xpetust mis tahes vormis
.

Riigikirik tuleb Eestisse siis, kui kogu Venemaa islamiseeritakse- aga näha on, et seda niipea ei juhtu veel mitte. :)))

nippenstück, Uuk, 2005-12-01 16:40:57

et millise kiriku poliitilised huvid?

*

EELK ikka...
antud juhul...

see võiski olla “Kiriku sotsiaalne sõnum”
nagu b-b poolt lingitud leheküljel kirjas...
aga mulle tundus küll poliitiline...
võib-olla nö hirmu suured silmad...
hirm riigikiriku mõtte suhtes...

***