Kõrgeimal tasemel sallimatus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1196 kommentaari.

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-11-26 07:44:32

diskrimineeriv —> (tõrjuv)??

Mulle tundub, et ikka “ahistav”. :))

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-11-26 08:04:19

-pedagoogiliselt küündimatu religiooniõpetuse ainekava rakendamine pärsib laste vaimset arengut ning iseseisva mõtlemise võimet, annab ühekülgse ja meelevaldse pildi kultuurist, ühiskonnast, eetikast ja religioonist;

-meie laste toimetulek ja konkurentsivõime tänapäeva ja tuleviku teadmistepõhises maailmas saab kahjustatud, kui plaanitav reaalainete ja loodusteaduste mahu vähendamine teoks saab;

-sekulaarse õigusriigi ja usuliselt neutraalse humanistliku eetika põhimõtted on asetatud kahtluse alla;

-kõrgeimal riiklikul tasemel rajatakse teed riigikiriku tekkele;

-riiklik toetus ühele religioonile kahjustab kõikide kodanike põhiseaduslikku usuvabadust ja õigust mitte tunnistada ühtki religiooni;

Aina oletused, kogu pöördumine ainult oletustest koosnebki.

Muide, on juba olemas ÜRO Lapse õiguste konventsioon, mis on vastu võetud ÜRO peaassamblee poolt 20. novembril 1989. a. ja millega Eesti ühines 1991.aastal.

Piisab selle täitmisest.

Kõike head.

Olev:))

Ti, Olev, 2005-11-26 12:18:37

*
Ühelt poolt ütled, et pöördumine koosneb vaid oletustest.
Jääb mulje, et soovitad ka praktikas järele proovida s.t. usundiõpetuse koolides sisse seada.

Teisest küljest lisad, et piisab juba olemasolevast ÜRO lapseõiguste konventsioonist.

Kumba mõtet sa siis õieti toetad, mh?

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-11-26 14:30:07

Hää Ti 2005-11-26 12:18:37 :)

1. Soovitangi usundiõpetuse koolides sisse seada ja soovitan just nimelt “tasakaalustatud” usundiõpetust... kas või Saksamaa eeskujul, nagu üks vahetusõpilane kenasti vahendas.:)

Paraku õpetajaid veel pole ja eelarves puudub ka raha selleks. Ehk saaks neid Filosoofia-, Ajaloo ja Usuteaduskonnast...ehk mujaltki?

Aga kordan veel- selleks on raha vaja, ning Eesti haridussüsteem tõesti tasakaalustamist vajab.

2. Kuidas saab üks teist välistada?
Ei saa ju kuidagi. :)
Loomulikult peab olema aluseks ÜRO LÕK... et üldse taolist seadusemuudatust teostada, nagu juba jutuks oli meil.

Kõike head!

Olev:)))

Po, 2005-11-26 19:59:00

Kurat, jahute siin oma usundiõpetuse kooli viimisest, aga on’s teist ka mõni viimasel ajal alg- või põhikooli õpilast näinud? No näinud vast olete, aga on teil ka ettekujutust, milline tamp neil juba praegu peal on, ja kusjuures ei õpetata nagu midagi ebavajalikku, mida saaks programmist välja visata, et usundiõpetusele ruumi teha.

Kebige ise piiblikoolidesse või mölage kristlikes vestlusringides, aga jätke lapsed rahule ja laske neil koolis maiseks eluks vajalikke teadmisi omandada. Võite kindlad olla, et kui nood lapsed kunagi taevastele jahimaadele hakkavad rändama, saavad nad jumalaga suurepäraselt jutule. Ei ole ükski koolis usuõpetuseta jäänu teisest ilmast tagasi tulnud, et piibliloos järelaitamistunde võtta.

DiaTheo, 2005-11-26 20:10:28

Ei ole ükski koolis usuõpetuseta jäänu teisest ilmast tagasi tulnud, et piibliloos järelaitamistunde võtta.

Kui see nüüd kõikehõlmav ja kõikemäärav argument pole, mis siis seda veel oleks!

Tõepoolest, ei mingit negatiivset tagasisidet sealpoolsusest siinpolsusse!

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-11-26 22:10:57

Po, 2005-11-26 19:59:00

Mis piiblist Sa räägid? Piibliga tegeldakse pühapäevakoolis niigi. :)))

No, Olevile, 2005-11-26 22:29:17

Tutvumiseks.

http://www.eelk.ee/religiooniopetus2.html

levi, 2005-11-26 23:52:14

No lugesin minagi nüüd selle programmi läbi. Peaks ütlema, et täitsa asjalik, normaalne. Fakulutatiivainena täiesti asjakohane, s.t. kes religiooni ja eetikaga tutvuda sooviks, sel võimalus käepärane. Kahju, et minu ajal sellist aineprogrammi ei olnud.

Jõudu ja jaksu tegijatele.

Porisejaid on alati olnud, karavan läheb sellest hoolimata edasi. Tõde kehtestab end ise, jõuab sinna, kes on valmis kuulama.

Vaevalt, et sellised teadmised mööda külgi maha jookseks. Pigem tuleks kultuuritaustadega põgus tutvumine kasuks nii inimesele endale kui ka kogu ühiskonnale. Näiteks ma loen kodus vahest isegi toiduretsepte, mis mulle hiljem igati kasuks on tulnud.

levi, 2005-11-26 23:52:42

sry, fakultatiivne.

Ti, levi, 2005-11-27 00:11:42

*
Mina olen maailmausundeid õppinud ühiskonnaõpetuse raames. A meie ajal selliseid “fakultatiivkursusi”, mille pärast sa vabandad, ei olnud:

Valikkursused:
I kooliaste: - Valitud Piiblilood ja eetika (1. ja 3. kl)
II kooliaste: - Piiblilood ja kultuur (4. kl)
- Eestimaa usuelu (6. kl)
III kooliaste: - Religioon ja kultuur või Kristlik kultuurilugu (7. kl)
- Üldised usuprobleemid ja eetika (8. kl)
Gümnaasium: - Ristiusk ja kirikulugu (10. kl)
- Maailma religioonid ja religioosne kultuurilugu (12.kl)

levi, 2005-11-27 00:12:24

Ja muide, porisejad ei ole kunagi ka tõsised, haritud ja edukad tegijad, sest nende energia ja õppimiseks vajalik aeg kulub lihtsalt porisemistele. Nad tahavad vaid näha ilusat lõpptulemust tööd tegemata.

Sellepärast see programm just selline ongi. Mitte mingi muu põhjuse pärast, vaid ikka selle - passiivsus või võimetus aidata ühiselt arendada ühiskondlikke suhteid ja nende kvaliteedi - pärast.

dt, 2005-11-27 00:12:26

Häbene silmad peast, levi:-((

Ainuüksi selle lause pärast peaks programmi koostajad sundkorras igaveseks lastest 10 meremiili kaugusele isoleeritama:

RÕ raames mõistetakse inimest eeskätt kui Homo Spiritualist, kelle vaimsed otsingud ja areng on väljenduse leidnud religiooni raames.

levi, dt, 2005-11-27 00:21:57

dt, mul ei ole mingit huvi tegeleda selle programmiga sisuliselt või kaitsta seda kellegi ees. Milleks?!

A dt, mis selles lauses siis nii valesti on?

levi, 2005-11-27 00:51:14

...eriti, kui arvestada, et tegemist on fakultatiivse aineprogrammiga.

Ja pealegi, selle programmi lõpus on kordinaatorite sidevahendite rekvisiidid - tehke teemakohaseid märkusi, ettepanekuid jne. Ikka nii käib osavõtt ühiskonnaasjadest osavõtmine...Palja kriitikaga ei ole midagi peale hakata, vbl ehk omavahelises suhtluses, kuid eks sellinegi monotoonsus hakka pikapeale ära väsitama...

levi, 2005-11-27 00:52:18

rahulikku und soovides.

Pühapäev, Po, 2005-11-27 07:26:20

Kebige ise piiblikoolidesse või mölage kristlikes vestlusringides.

Jumal on ka Sind kutsunud. Kutse pole aegunud.

Po, Pühapäev, 2005-11-27 08:21:59

Sa oled Jumala sekretär või, et nii täpselt tead, kellele kutsed on saadetud? Jumal ise sa ju ometi ei ole.

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-11-27 09:46:08

Tere hommikust siitpere rahvas!

Lugesin neid vahepealseid kommentaare siin ja mul tekkis mulje, et näe... muidu arukad inimesed, aga kui nendega juhtumisi räägitakse usundiõpetusest, siis hakkavad nad äkitselt käituma nii, nagu oleks neile taevast üks pirakas piibel pähe kukkunud ja kogu mõistuse peakolust peletanud. :)

No, Olevile, 2005-11-26 22:29:17

See õppekava, mida tutvustad, on tegelikult ühe inimese ja tema paari mõttekaaslase visioon, kuidas tema arust peaks üks religiooniõpetuse ainekava välja nägema.

Mis puutub peaministri sõnavõttu, siis tsiteerin sõna sõnalt...Praeguseks ei ole ühiskonnas kahjuks ikka veel alanud argumenteeritud arutelu religiooniõpetuse üle koolides. Ma arvan, et selline arutelu oleks ülimalt vajalik. See on küsimus, kus tuleks jõuda võimalikult suurele üksmeelele.

Kui Haridus- ja Teadusministeerium hakkab kunagi ettevalmistama vastavasisulist eelnõud, siis ta peab koostamisel juhinduma EU ja ÜRO õigusaktidest, eeskätt ÜRO Lapse õiguste konventsioonist, mis on vastu võetud ÜRO peaassamblee poolt 20. novembril 1989. a. ja millega Eesti ühines 1991.aastal.

Rahulikku meelt ja külma pead soovides

Olev:)))

P.S Soovitan tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel asuva õppeprogrammiga ja võrrelda siin väljapakutud ainekavaga. Ehk märkate midagi. :)))

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-11-27 09:57:04

Aga piiblitunnid on pühapäevakoolide pärusmaa ja seda leiba neilt keegi ära võtta ei saa ega soovigi.

Loodan, et olete tutvunud ka lugupeetud Enn Auksmanni vaadetega käesoleva arutelu kontekstis.

Rõõmu ja VALGUST teile kõigile!

Olev:)))

***