Kõrgeimal tasemel sallimatus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1196 kommentaari.

tsukts, 2005-11-23 23:04:37

Padme, tsukts, 2005-11-23 23:02:38

Kui sa oleksid mõtlemisvõimeline inimene, siis võiks ju sulle rääkida, et mitte mina pole ateismi väla mõelnud ja pole ka maailma esimene ega viimane ateist...

Aga sa ju pole :o(((

ahvgepards, 2005-11-23 23:05:56

Mis kuradi paremaks see usklus nad pöörab? Muutuvad zombideks? Jaa, seda küll... :o(((

Aga kui selline nähtus on olemas? Kas ei peaks lapsed siis teadma, millega neil tegemist on? Hoida pead jaanalinnuna liiva all või õpetada seksuaalkasvatust pimedas ja teki all? Eestist on 26% ateiste miski küsitluse järgi. Mida teha 74%-ga sinu arvates? Maha tappa?

Padme, 2005-11-23 23:06:03

Mõte tsuktsile: ilma ülevaateta religioonidest on inimene harimatu. Ega orienteeru omaenese kultuuriski, ajaloost rääkimata. Religioonide mahavaikimine on kuritegelik ajupesu.

tsukts, 2005-11-23 23:08:17

Oleks sa neid asju koolis õppinud, oleks me arutelu 10 korda siin asjalikum.

Paneksime siin koos rõõmusõnumit ja pööraksime DiaTheod? :o))))

Vaada, ma ei ole esimest päeva sinuga vaidlemas ja tean, et sa ajad jama mitte ainult usuküsimustes :o)

Aga nüüd vabanda, täna ma su pöördeid enam tähele ei pane :o))

ahvgepards, 2005-11-23 23:08:52

sina ja sinusugused usuõpetuse poolt oleks öelnud.

aga miks ma peaksingi ütlema? ma isegi ei räägi siin usuõpetusest. paremal juhul kõigest sellest, et inimesed võiksid religioone tunda, millest sina koledasti pöördesse lähed :)

Padme, 2005-11-23 23:08:54

Ja mu jutt on religiooniloost ja mitte kiriklikust usuõpetusest. Aga isegi seda ülevaatlikku ja üldharidusse kuuluvat üldhariduslikku ainet kardetakse. Miks küll? Miks sa tsukts ajalugu ei karda - sealt on nii palju halba õppida? Või ühiskonnaõpetust?

v.l., 2005-11-23 23:09:12

<i>Religioonide mahavaikimine on kuritegelik ajupesu.<7i>

Uh jah. Lollus kuubis.

sisseviskaja, 2005-11-23 23:10:11

a mul tuli meelde, mis ma öelda tahtsin, nimelt ma ei tahtnud midagi öelda

Ti, Padme, 2005-11-23 23:11:44

*
Kas ma saan õigesti aru, et sa propageerid kristluse õpetamist koolis vaid üldhariduslikus mõttes?
Mitte ‘eetika alusena’ nagu Agu Sisask tänases “Postimehe” artiklis?

tsukts, 2005-11-23 23:12:39

ahvgepards, 2005-11-23 23:05:56

Koolis õpetatakse teadmisi ja oskusi... vähemalt seda, mida antud hetkel teadmisteks ja oskusteks peetakse.
Religioonidest on teada vaid nende ajalugu. Palun, seda ajalugu võib lastele õpetada, sest seegi on teadmine. Aga muu???

Padme, 2005-11-23 23:12:47

Ei mina tea, mille või kellega sa siin oled vaielnud, kuid oma hirme võiksid küll muudel puhkudel välja elada, kui religiooniloo arvel. Tee vahet religioonilool ja usuõpetusel. Ja pole parata - inimkonna kõik kultuurid ja tsivilisatsioonid on senimaani religioossed olnud - mida me nüüd selle kõigega peale hakkame? Ütleme oma lastele: pole olnud? Kuidas me ikkagi oma lastele nii julmalt valetada saame ja nad nii suurest osast inimmõttest ilma jätame?

Padme, 2005-11-23 23:14:50

Jep, Ti. Üldaine koolis, nagu ajalugu. Või ühiskonaõpetus. Ma teen selget vahet religioonilool ja usuõpetusel. Kool pole usuõpetuse andmise koht, kuid inimkonna olemise sellisest suurest valdkonnast nagu religioo0nid peaks üks veidigi enesest lugupidav inimene ikka ülevaadet olemja.

Padme, Ti, 2005-11-23 23:16:20

Eetika esitaja ja arendaja on religioon niigi igal pool üle maailma - nimeta see ametkond või institutsioon, mis ühiskonnas veel otsesemalt eetikat, moraali, väärtusi esitaks ja õpetaks?

tsukts, 2005-11-23 23:17:46

inimesed võiksid religioone tunda, millest sina koledasti pöördesse lähed :)

Küsi sellelt Eesti parimalt religiooniteoreetikut, mida ta teab näiteks islamist ja maausust. Küsi ka seda, et mida ta nendest arvab?
Ta on eetiline ja ei valeta sulle ning tunnistab ausalt, et maausk on mudausk.

Siis küsi, mõnelt teiselt kristlaselt, näiteks praktikult, et kuidas ta suhtub islamisse, budismi...

Saa ükskord aru, et ei kavatseta lastele õpetada religioone, vaid tahetaks neile pähe tuupida seda kõige õigemat usku. Loe seda õppekava, loom :o))

I.2. Õppesisu VANAVANEMATE PÄRAND

ELU AINULAADSUS JA PÜHADUS
· Maailma meie ümber. Kõigi asjade algus - Loomislood. Loodushoid.
· Inimese ainulaadsus ja elu pühadus.
· Erinevad inimesed minu ümber. Üksteisemõistmine ja lugupidamine.
· Ligimesearmastus.

PÜHAD JA TRADITSIOONID
· Lõikustänupüha
· Hingedeaeg
· Jõulud
· Ülestõusmispühad, pühapäev
· Jaanipäev
· Sünnipäevad, peretraditsioonid, pühade tähistamine pereringis.

VALITUD LUGUSID UUEST TESTAMENDIST
· Erilised raamatud. Piibel.
· Jõululugu
· Jeesus õnnistab lapsi
· Hea Karjane
· Halastaja samaarlane
· Sakkeus
· Suure Nädala sündmused. Ülestõusmispühad

EETIKA JA VÄÄRTUSKASVATUS
· Reeglite ja seaduste mõte ja tähtsus. Südametunnistus. Usu mõju inimese elule.
· Julgus jääda iseendaks. Eneseväärikus.
· Lubadused ja nende täitmine. Sõnapidamine.
· Tõde ja vale
· Andekspalumine ja andeksandmine
· Rikkus ja vaesus
· Töökus ja laiskus. Kohusetunne. Vastutustunne
· Rõõm ja mure. Usaldus ja lootus. Hirm ja turvalisus
· Tänulikkus ja virisemine

I.3. Õpitulemused

Õpilane:
· mõistab, et inimesed, nende arvamused ja soovid on erinevad;
· oskab käituda kaaslasi arvestavalt;
· oskab nimetada käsitletud pühi ja teab nende tausta ning tähistamise traditsioone;
· tunneb käsitletud piiblilugusid;
· saab aru, et elu on väärtus;
· teab, mis tähtsus on reeglitel ja seadustel;
· peab kinni kokkulepitud reeglitest, on valmis koostööks;
· teab, mis on ausus, õiglus, kohusetunne, vastutustunne, sõnapidamine, usaldus, tänulikkus, andekspalumine ja andeksandmine;
· oskab anda hinnangut oma tegevusele;
· oskab kirjeldada oma emotsioone;
· mõistab oma õigust jääda iseendaks.

Hele, 2005-11-23 23:19:33

33338, 2005-11-23 22:46:27
onn kera. selle läbimxxtt on 20.
selle kera sísse mahub koonus, mille tipp ja pxhhjaümritsev rinngjoon onn öhes kera välispinnaga. selle kóonuse kxrrgus on 30.

Ei mahu ju 30 cm kõrgune koonus 20 cm läbimõõduga kera sisse. Narrid siin inimesi... tee aga ise oma matat.

Padme, 2005-11-23 23:21:10

Palun, seda ajalugu võib lastele õpetada, sest seegi on teadmine. Aga muu???

Kuule, aga peaks ikka õpetama ka seda, mida need religioonid on ise pakkunud, sa ei arva? Või kas me saame bioloogia õppeaine asendada bioloogia ajalooga ja jätta õpetuste sisu avamata? Kuidas sa Darwinit õpetad, kui sa Darwinit ei õpeta?

Kuidas sa India ajaloost ja kultuurist kavatsed üldse midagi õpetada, kui sa ei õpeta India religioobne? Mida sa tahad seletada õpilastele araabiamaadest sellist, mis ei omaks religioosset tausta? Võta araabiamaailmalt ära islam ja õpeta neist midagi - mis see on, mis neist järele jääb?

Pole vaja karta religioone nii paaniliselt, et algatada siin mingit “ateistlikku vabastusliikumist”, tsukts.

v.l., 2005-11-23 23:21:46

Eetikat ei saa õpetada mingi ühe õppeaine kaudu. Seda peavad tegema kõik õpetajad ja kõigis tundides. Kristlusel pole sugugi paremat eetikat. See kõik on tegelikult üks jama lurr jutt. Miks on piiblist väljas siis Meie Ema palve? Miks on seal käsk oma lähisugulased hüljata. Neid jamasid on muidki.
Eetikas tuleb ühiskonnal religioonide väliselt või üleselt kokku leppida.

sisseviskaja, 2005-11-23 23:22:31

see tähendab, teete selle usuõpetuse nii või naapidi, nimetate ta usundiõpetuseks või misiganes, aga kuui kodust kasvatust ega eeskuju pole, siis on lood kurjad.
ahjaa, sattusin eile juhuslikult Emma poodi Mööblimaja kõrval, lehitsesin seal vanu raamatuid, milliseid omalgi osaliselt.
sattus pihku mingi Jemeljan vist Jaroslavski “Usklike ja uskmatute piibel”- loe ja imesta!
Peaaegu oleks ära ostnud, kuid piinlik oli oma südametunnistuse ees.
Ostnud oleks seepärast, et hea tsiteerida tolleaegset ateismvõitlust- täielik koopia paarist meie ateismiapostlist- sama retoorika jmt stuff.
Täitsa muhelema pani. Ikka verine, tule ja mõõgaga, Vanast Testamendist näited piiblitegelaste kehvast moraalist jne.
Ainult... autor oli mingi jemeljan.
Kas tõeste on meite mehed kunagi nii tublid koolipoisid olnud, mõtlin ma..

tsukts, 2005-11-23 23:22:34

Point Delfist.
Vaat selliseid te tahate välja õpetada:

jõulud,lihavõtted ju ka vanad ristiusu pühad on!, 23.11.2005 23:07
aa, et seda usundiõpetust koolis pole siis vaja ? OK! jätame siis jõuluid ja jõuluvanad ka lastel ära,need ju ka ristiusu tavad ja kevadel ülestõusmispühad ka jätame ära - mune ei värvija lapsed kinke ka ei saa... ja siis need vabad päevad nendel puhkudel või siis topelt tasu neile,kes siis tööl - selle ka jätame ära... Niiet siis usundiõpetust ka pole vaja selge see ju!

Selliseid inimesi, kes isegi ajalugu tunnevad vaid piibliulatuses.
Loodan, et viakad on targemad, pole usuõpetust saanud ja seepärast ei hakka rääkima jõuludest kui kristlikust pühast :o))

Padme, 2005-11-23 23:24:06

Kena oli, aga minu poolt teema ka otsa sai. Ei viitsi.

***