Kõrgeimal tasemel sallimatus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1196 kommentaari.

b-b, Po, 2005-11-23 17:03:11

mulle ka ‘nippstükk’ meeldib :)

Võtame ette ja nimetame (ristime ei tohi vist öelda :)))

nipitiri yhiselt ymber nippstükiks.

Lilleke, 33338,, 2005-11-23 17:29:05

Mis sel taselgi viga.....meil kõigil omad veidrused.
Muidugi praeguse USA esiklouni valest uksest välja murdmist ei pane keegi vast tema juures ammugi imeks.
Sõna ‘'rahvavõim'’ on mõeldud välja selleks, et masse rahustada/eksitada.
Tead sa mõnda riiki, kus võim rahval?

33338, 2005-11-23 18:47:14

ettkel mitte. kujd üle illma on kinndlassti palju väjkksäjd rühmitisi, kus seda ringisiseselt arrastatakse. xnnelikud abielud ej tule siin arrvésse, nejjs tavaliselt ejj äälätatta.

33338, 2005-11-23 18:48:21

ja kuj tejsed unistavad et kunagi jumal ennast näjttab, sis mina vxjjn ju unistada rahhvavxjmust.

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-11-23 19:31:37

33338, 2005-11-23 16:26:18

Seda küll.:) Täna kutsusin DELFI kommentaatoreid üles volinike kohta komprat koguma... muudkui virisevad seal.:)))

Kui ikke lajatada, siis juurteni... st juhte kaasaarvates.

Kullap rootsi kardinate taha pannakse, aga olgu pealegi... mul sealgi hea. :)))

Padme, 2005-11-23 21:09:54

Ah et matemaatika ja kolmnurgad.
Ju siis kõik muu juba ilusasti selge.
Uuuuuuh seda õndsust!

Padme, 2005-11-23 21:25:35

Läksin ja vaatasin seda Agu Sisaski artiklit. Selline lõik seal:

«Armastage oma ligimest nagu iseennast.» Selle pakkus välja Kristus.

Õigem oleks siiski vast selle mõtte keelav vorm: “Ära tee teisele seda, mida sa endale ei taha”, kuid neid formuleerimisi on igatpidi. Lause ise kannab Kuldreegli nimetust.

Peamine aga on muus. Jeesus andis siiski apostlitele mitte kuldse Reegli, vaid teise käsu, mida ta ise uueks nimetas: armastada apostlitel isekeskis üksteist nii, nagu tema oma apostleid armastas.

Aga mis sest ikka. Ma ise arvan, et enne jõuab eesti rahvas välja surra, kui et mingigi üksmeele usuasjades saavutab. Tänaased põlvkonnad pärandavad oma ignorantsuse ja isegi vihkamise edasi lastele. Ja kui me usuasjades seda üksmeelt ei saavuta, siis pole ka ühtegi alust, mis võimaldaks eesti rahval ühtsena kesta. 150 aastat on meid eestlastena siin olnud, ehk on meid veel 150 aastat. Me elaem praegu eestluse kõrgperioodil, kuid allakäik ja meie kadumine on juba alanud.

Padme, 2005-11-23 21:29:00

Nõus sellega Sisaskilt:

Kohustuslik usundiõpetus ei ole kohustuslik uskumine. Uskuma ei saa kohustada. Need aga, kes arvavad, et lastele ei tohi anda valikuvõimalusi, jutlustavad valitsevat pluralismi, aga tunnistavad ainult ühte – iseenese tõde. Kas see pole mitte silmakirjalikkus, mida Elo Liiv oma artiklis kristlastele külge püüdis pookida.

Ti, 2005-11-23 21:51:39

*
On’s kristlus kahe tuhande aasta jooksul ‘kuldreegli’ toel kurjuse maailmast kaotanud?
Justkui pole. Me rääkisime mõni päev tagasi sellest- inimene on ikka jäänud endiseks.

Kuldreegel ise on mõistlik ja normaalne inimene lähtubki sellest. Ka ilma relgioonita.

Aga kas kristlusel on mõni oma ‘nipp’, mõni eriline motivatsioon inimesele pakkuda, kui see niivõrd loomulikust reeglist kõrvale peaks eksima?

tsukts, 2005-11-23 21:57:20

Need aga, kes arvavad, et lastele ei tohi anda valikuvõimalusi, jutlustavad valitsevat pluralismi, aga tunnistavad ainult ühte – iseenese tõde.

Ka Sisask tunnistab vaid enda tõde ja Padme ja mina ka. Minu tõde on küll teistmoodi, aga ikkagi tõde.
Tsiteeriks Gandhit:
Tõde on see, mida igaüks vastavalt oma eeldustele tingimusteta õigeks peab.

Sisaski ja Padme tõed on minu jaoks valed... nu oleme tolerantsed ja mööname, et need on tõed jutumärkides :o)

Aga mis puutub valikuvõimalustesse, siis see on demagooia, mille ajamisega Sisask tegeleb.

<b>mis valikuvõimalustest me kohustusliku usuõpetuse korral räägime?</i>

sisseviskaja, 2005-11-23 21:58:17

Ma ei mäleta, mis ma öelda tahtsin, aga see oli väga tark mõte.
Teine kord.

33338, 2005-11-23 22:06:57

tegemist pole minngi pärandatava vihhkamisega px.llvkonniti. nii vxjb tojjmi vajd see kess asjaüle järäle ej mxttle. kess aga mxttleb, se lejjab et välljamxéldiste usskumameelitamine on sellge pettus. miss ej tähända et ta moépärast omakasu uvides mxnnda kirikússe telesilmaette ej roni.

Padme, 2005-11-23 22:15:35

Ma siiski väidaks, et ilma religioonideta oleks maailm märksa kurjem koht elamiseks. Vaadake ärimaailma julmi reegleid ja te näete, kui lihtsalt oma konkurent äris lihtsalt äriliselt ära tapetakse ja olematuks tehakse, ja klui õigeks ja ausaks sellist käitumist peetakse. Kui meis poleks eetikat ja moraali, mis on midagi enamat kui loogiline otstarbekus ja omakasu, siis me elaksime permanentses sõjas. Ja väidan, et see näiteks toodud äriilm on veel suht leebe, sest selle juhid on siiski inimesed ja mõjutatud nii eetikast kui moraalist ning sõltuvad inimeste arvamusest sellise olukorra kohta. Marx ülistas klassivõitluse kuni absurdi, kuid seesama klassivõitlus pole siiski lihtsalt sõna.

Ma ei arva, et ärimaailmas lähtutakse Kuldreeglist - pole nagu täheldanud.

Üldisemalt aga on altruism meie eluväärtuste sekka tõusnud just nimelt läbi religioonide. Tuletage meelde kommunismi NSVL-s - riiklik ideoloogia nõudis lausa vabatahtlikku eneseohverdamist mingi kliki maailmavalitsemise nimel, vaid kellegi suurte ambitsioonide pärast. Ja see riik, NSVL, ka ohverdas kümneid miljoneid inimelusid nagu kärbseid täiesti mõttetult ja ilma vähimagi kahjutundeta.

Ateism maailmas teeb sedasama tänagi. Näiteks seesama sekulariseerunud ja vaid ainelist kasumit jahtiv äriilm + võim vaatab täiesti ükskõikselt pealt, kuidas kusagil maailma nurgas taas inimesed surevad. Sel aastal on maailmas otsesesse nälga surnud ca 7 miljonit inimest - 7 eesti rahvast. Lihtsalt nälga surnud, ilma mingi halastuseta äriliidrite ja võimu poolt. Keegi ei kingi neile isegi mitte süüa, kuigi toitu on läänemaqailm puilgeni täis.

Just äsja vaatasin TV-st, kuidas Uno Loop mingile pisikesele fondile aluse pani - 25 000 EEK oli tema isikliuk vaese mehe summa.

Meie miljardäridel on aga igav ja nad kõksivad oma oskamatul tasemel Hispaanias oma vahel tenniseturniiire - võitja saab 100 000 EEK. Märkad vahet? Kuigi ühelgi Eesti miljardäril nagu poleks vist raske 1% oma kasumist, olgu või 0,1% millegi hea tarvis Eesti ühiskonnas annetada.

Padme, 2005-11-23 22:17:52

Sisaski ja Padme tõed on minu jaoks valed...

Minu ja Sisaski tõde oli seekord lihtne: valikuvõimaluse pakkumine noortele. Ja mitte nende ilmajätmine sellest. Ma tegin selle sõna kohe buldi eelpool.

Mis see sinu tõde õieti oli, tsukts? Elu ja haridus valikuteta?

Padme, 2005-11-23 22:20:38

boldi

Padme, 2005-11-23 22:23:10

Kuisdas seda valikuteta haridust õigemini nimetada? Kas ajupesu on sobiv termin? Minumeelest on küll.

Vaata Sisaski mõtet: usundiõpetuse õpetamine pole uskuma sundimine - kedagi ei saagi uskuma sundida ja seda võiksid sa juba teada ja ka uskuda omast tarkusest. Sa ju pole uskuma hakanud, või mis?

tsukts, 2005-11-23 22:28:30

Su loogika, Padme, longap kõigi nelja jalaga.
Te ei taha pakkuda mitte mingeid valikuvabadusi, vaid ainult oma kristlust.
Kui oleksite valikuvabaduste poolt, siis seisaksite tänaval plakatiga ja nõuaksite Jasoni represseerimiste lõpetamist ja tema kiriku registreerimist.
Sest satanismgi on valik ja selle valimine peaks teie jutu järgi võimalik olema :o))

tsukts, 2005-11-23 22:35:43

Kuisdas seda valikuteta haridust õigemini nimetada? Kas ajupesu on sobiv termin? Minumeelest on küll.

Kümme punkti targa mõtte eest. Just nimelt valikaine ja just nimelt noortele, aga mitte lastele.

Muide, Eestis õpetatakse päris mitmeid keeli, on mitme aine süvaõppeklassid. Ehk annaksime kõigile lastele “valikuvabaduse” ja kohustame kõiki lapsi õppima kõiki aineid süvendatult ja neid keeli kaa, mida mõned siin õpivad... Või sa pooldad harimatust? :o))

Padme, 2005-11-23 22:38:33

Mina pakuksin 50% aine mahust kristlust, sest see on Euroopa religioon, ja ca 50% kõike muud m,aailmast. Või teistmoodi - proportsioonid peaksid olema umbes samad, mis ajaloo õpetamisel. Keda see Kesk-Aafrika hõimude usk või omavahelised naginad peaks siinmail ikka huviatama?

Jätta haridusest välja selline tohutu määrav inimmõtte ja püüdlemiste valdkond nagu religioonid on inimeste määramine poolharitusele. sama hea oleks lapsed jätta ilma musikast, ajaloost, kunstist.

Tsukts, tegelikult sa ju kardad, et mõni inimene saab usklikuks, kui õpib koolis religioone tundma, kas pole? Ütle, miks sa nii kardad, kui mõni usklikuks iasegi saab? Kas sa tõesti arvad, et nad kohe lähevad pärast ristimist või budistlikku pühitsust tänavale röövima, või mida õieti? Miks sa religioone kardad, tsukts? Mis on sinul selle vastu, kui mõnest inimesest usklik saab? Mida hullu siis juhtub maailmas?

33338, 2005-11-23 22:41:57

ned 7 milljonit ej suurd nä.llga mitte mejje ja tejsteriikkide pahade usskmatute kapital"isstide, vajd oma usskliku klikipärast.
ja millest ülttse ej taheta rääkki, on see et kxjkkjal lóodus ej lubagi jänästemóodi paljuneda. igal asjal onn oma piir. elad kusskil kxrrbes, no mis sa kurat sünnitad kümmnejd ja pea samapalju sis ka matad. kujj elamisrúumi on kusskil oàasis 100’le, sis sellest ka ajttab. aga ikka peab sääl olema 500 ja käsi pikal tejjsi süüdistama kujj ejj antta.
ja lxpuks pole öhegi riigi asi sekku tejseriigi siseassjadésse. iga riikk peab ennd ise ülalpidama, mitte aga männgima vaesstemaja. üksik inime vxjjb txessti sünndi m'ööda et vajab kxrvalist abi, kujd rahvas minngis riigis on tervik ning peab tojjmetulema samuti ise, omavahel nejjd abitujd ajdates.
mikks péame mejje nejjd lajssku ajttama kuj nende omad töökkad ning jxukkad nejjd ej taha ajdata? olen nejjd sääl Aahvrikas igas riigis näjjnd. omadelt ej kerjata, sest nood annavad jalaga. sina aga pead, mujdu saad tappa. selline on nende ussklike néegrite pxhimxte. ning see valitseb nende tühjas p'ääkolus ka Vraanssis ja siin allmustoodates.

***