Kõrgeimal tasemel sallimatus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1196 kommentaari.

Po, 2005-11-23 09:03:46

Ja see nurk, alfa, seal all vasakul on üheselt määratav kahe ülesandes antud ja ühe, pindala abil arvutatud küljega. Teisi nurki ja kolmandat külge ei olnud ses ülesandes küsitud, need jätame rahule.

33338, 2005-11-23 09:06:59

lejttsin ooppis sellise lahenduskäjgu.
valemiks onn: P = ab×(sinC)/2
P = pinndala 80.64
a = kü.llg 10.4
b = kü.llg 16.8
C nurkk nende vahel, seda veel ej tea

80.64 = 10.4×16.8×sinC/2
174.72sinC = 161.28
sinC = 161.28/174.72 = 0.923077
C = 67.380135° = 67°22.8' —> 67°23'

nxnna peakks olema se lahend. ommik onn xhhtust targem. ejle ej saand kujdagi pihhta.

33338, 2005-11-23 09:08:27

aga nüüd isandatéenima.

Po, 33338, 2005-11-23 09:11:47

Mille pärast sul on vaja mingite osade</i> pinda? Kuskohas sul seda ülesandes küsitud on`

ülesanne ise on sihuke:
kollmnurga 2 kü.llge on 16.8 ja 10.4, pinndala 80.64. <b>lejja teravnurkk anttud kü.llgede vahel nurgaminuti täppsusega.

ühikuks lass ólla m.
on sellge et tegemist pole täjjsnurkkse kollnurgaga. arrvan et se tuleks teha 2'ks täjjsnurkkseks ja siis ühise tunndmatu ehk küljekaúdu lejjda muu.
aga esimene korrd ej tulld midagi arukat vällja. vanadusnxttrus on vägisi kallal.

Selge sõnaga on õeldud:"Räägi aiast!"

Ja muide, kõrguse leidmisega teedki selle algkolmnurga kaheks uueks. See kahe uue kolmnurga ühendussein ongi see kõrgus, mida sul nurga leidmiseks vaja on.

jälgija, 2005-11-23 09:17:32

Ja muide, kõrguse leidmisega teedki selle algkolmnurga kaheks uueks. See kahe uue kolmnurga ühendussein ongi see kõrgus, mida sul nurga leidmiseks vaja on.

Täpselt nii.
Nagu tihti juhtub, on lahendus tunduvalt lihtsam kui algul arvata võiks ;-)
Vaja ainult vaatepunkti muuta.

33338, 2005-11-23 09:24:52

eks lahendage sis ära kujj xpetada ni lihhtneonn. kardan et te pole asjale pihhtagisaand.

33338, 2005-11-23 09:28:47

kuj se kollmnurkk oleks täjjsnurkkne, olkes tema pinndala (nende k'ü.llgedepxhjal) 87.36. onn aga 80.64 ehk väjkksäm. see üttleb et tegemist on täjjsnurkksest kollmnurgast väjkksäma kollnurgaga miss omakorrda üttleb et ükkski nurkk ej saa ólla üle 90°.
oleks se jura täjjsnurkkneolld, poleks ma tejje ja jumalapóole p'öörduntki. nüüd ajttas xnneks saattan minnd ädast vällja.

jälgija, 2005-11-23 09:30:34

Lärma vähem, mõtle rohkem.
Ehk saad pihta.

Po, 2005-11-23 09:32:43

Ei, valemiga on numbrimees asjale pihta saanud vist. Kui nüüd mina pole mööda pannud.

jälgija, 2005-11-23 09:34:59

Kui ta pihta saigi, siis kogemata ja käänulisi teid pidi.

Asja põhimõte paistab põhikooli trigonomeetriaga maadleva vaimuhiiglase jaoks ikka hämaraks jäävat.

Po, 2005-11-23 09:37:00

Valemis

P = ab×(sinC)/2

on see kõrgus, see vahesein kahe uue kolmnurga vahel a x sinC.

Kõik klapib.

Ma ainult ei oska arjefmeetikat.

33338, 2005-11-23 09:51:28

ja nüüd tuleb vällja et jällgia ejj osska trigit.
MOTT

33338, 2005-11-23 09:51:43

trigit > trigot

33338, 2005-11-23 09:52:02

uvitav mida ta ülttse osskab.

33338, 2005-11-23 09:54:36

aga nüüd pean úurima KXRRGEMAL TASEMEL RUMALUST:
http://www.kmst.go.kr/report/2000/2000_contents18.shtml
kujdas 2 ahhvi Tsetsulähistel osskas kokkusxjtta.

33338, 2005-11-23 09:56:54

ikka KXRRGEJMAL

33338, 2005-11-23 09:58:30

sellised asjad juhhtuvad tavaliselt siis kujj isand Kohuke róolilastakse.

jälgija, 2005-11-23 10:16:38

on see kõrgus, see vahesein kahe uue kolmnurga vahel a x sinC.

Kas mitte a jagatud sinC ?

Pealegi, valemi sedapidi näitamine on sama mis hammaste urruaugu kaudu ravimine.

Kõige lihtsam ja loogilisem lahendus on:

1. Pindala ja pikema külje kaudu leiame kõrguse h, täpselt nagu Po pakkus.
2. Otsitava nurga siinus = h / lühem külg (radiaanides)
3. Radiaanid kraadideks ja ongi valmis.

Aga sina numbrimees, oled loll nii matemaatikas kui inimeste tundmises.

Vot!

dt, 2005-11-23 10:19:08

Po, kõik õige, paitsi, et kui sa a aluseks võtad, siis kõrgus h=b·sin(alfa). Kõrgus on tõmmatud a-le ja uue kolmnurga hüpotenuusiks osutub juba hoopis b.

Seda niisama, targutamise korras. Ära nüüd solgunult nina vesistama hakka, eksju, sa mu tark pojukene:-)))

33338, 2005-11-23 10:30:17

lo.ll nummbrumees oottab ikka vel lahenduskäjkku, kussjuures arrvudes, mitte mölas.

***