Kõrgeimal tasemel sallimatus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1196 kommentaari.

33338, 2005-11-18 06:56:58

uvitav et Padme samuti unetuonn.

33338, 2005-11-18 06:59:33

tegelikult olen xjjge ussklik mina. énne kuj kukk kesskööl kiredajxuab, olen läjjnd. aga tejje siin ej pea enamikust kuràani pxhi txdedsstki kínni.

33338, 2005-11-18 07:05:47

miss veel keeltexpetamíssepuuttub, sis selleks arrvan 3 pxhjust:
1) vajadus (ni vaba kuj ka sunnduslik);
2) pugemine/eputamine;
3) téaduslikkus (ellèeni, latìina).

33338, 2005-11-18 07:07:01

kohe vaattan kass Majla on kella xjjgekpannd. vajutan 07:06:53, kas tuleb täppsält?

33338, 2005-11-18 07:07:34

no enam vähäm. järäldis: Majlal ikka vale kell.

33338, 2005-11-18 07:10:08

olen tähälepannd et kujj ojjnad armastavad täppsust, sis lammbad krutivad kella ikka ette. et nendesxnul iljaks ej jääkks.

33338, 2005-11-18 07:28:24

úurisin rejsikorraldajate kavasid järrgmiseks aasstaks. polegi midagi arukat lejjda. méeldejätan vajd Ojrotraveli 4 sxjttu Alppidésse.
aga Krímmi, Stipet"aariásse, Rom"xxniásse, Volgale vxj Siberísse tuleb vist ikka omal k'ääljxúda.
oottame veel, Kondvàana ja Kermalo pole omi kavu vel vällja pannd.
vxjj üüriks viialased väjkäpussi, teekks tirtsu Palkkanile vxj Rom"xxniásse+Krímmi. 1. pääva xhhtuks oleks kxjkk juba riius, ülejäänd aeg kuluks áavadelakkumisele. pärast avaldaks 8 erinevat rejsikirrja, igaöhe silmeläbi.

33338, 2005-11-18 07:33:07

tegelikult saakks pundi kokku küll. ussklikud istuka vasakul, usskmatud paremal. sest vasakul vihisevad rohhkem vasstutulevad autod m'ööda, paremal on parem najjsikaéda.
nii et pange nimi kirrja. ja eraldage mxttes 5000+3000 tejjsetassku ette ära.

33338, 2005-11-18 07:33:32

istuka > istuks

ahvgepards, 2005-11-18 09:35:08

Teaduslikku ateismi õpetati kõrgkoolis küll jah.

Teisalt, kui loobuda usuõpetuse või usundilopo või milleiganes õpetamisest lihtsalt sellepärast, et see solvab kellegi usulisi või uskmatuid tundeid, siis jõuame jälle poliitilise korrektsuse maski taha maabunud totalitaarsesse ühiskonda. Kusjuures tavaliselt pole asjade ärakeelamine ju nähtusi ära kaotanud, vaid tähendab seda et teadmised omandatakse salaja ühest kindlast allikast, kuhu juhtumisi on satutud ning puudub võrdlusmoment. Usundiloo ärakeelamist võib võrrelda seksuaalõpetuse vältimisega nõukogude ühiskonnas. See, et Eestis omab kristlus domineerivat positsiooni, on paratamatu ja tuleneb kultuurikontekstist. Aga isegi mittekristlasele tuleb kasuks pigem kristlust tunda kui omada miskeid uduseid ettekujutusi ja foobiaid.

33338, 2005-11-18 09:41:09

lätakast ahhv,
xjjge, vaénlast peab tunndma!

Padme, 2005-11-18 09:42:51

Religiooniõpetuse vastastele küsimus: Kas me peaksime oma ajalookursustes vahele jätma orjandusliku korra vaid seepärast, et orjandus võib solvata kellegi poliitilisi tõekspidamisi? Või peaks samal põhjusel ajalookursuses vahele jätma fašismi? Kommunismi? Kõik selle, kes ja mis me praegu ise ei ole ja heaks ei kiida?

Me oleme sel juhul juurteta oksakerad, mis veerevad tuules ja pidetutena läbi kõrbe. Näiline liikumine küll, kuid tegelikult surnud olemine.

jälgija, 2005-11-18 10:03:40

Imetark Padme soovitab kõigil oma juured religiooniõpetuse kõrbe viljastavasse liiva suruda.

jälgija, 2005-11-18 10:05:56

Teisalt küsiksime jälle, et kui religioonist lugemine üht halba inimest grammigi paremaks ei tee, paneb vaid valetama ja ülbitsema, mis sellest siis kasu on?

Sama hästi võiks panna seinale loosungi “homme hakkan heaks” ja igavene liikumine ideaali poole on garanteeritud.

tsukts, 2005-11-18 10:12:36

Siin oli ennist juttu Michelangelo “Inimese loomisest”, et usuõpetust mittesaanud inimesed vaataksid seda kui vasikad aiaväravat.
Aga milleks seda pragunenud maalingut üldse säilitada? Parem laele korralik remont teha :o)))

Ei päästa usuõpetus lollusest... ei päästa... Pigem teeb see asi inimesed veel lollimaks.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=11629870

tsukts, 2005-11-18 10:33:54

Kusjuures tavaliselt pole asjade ärakeelamine ju nähtusi ära kaotanud, vaid tähendab seda et teadmised omandatakse salaja ühest kindlast allikast, kuhu juhtumisi on satutud ning puudub võrdlusmoment.

Meie armas seguloom tegeleb siin natuke demagoogiaga võrreldes valikuvabadust ärakeelamisega. Ei ole ateistid pühapäevakoolide vastu, pane oma lapsed sinna ja tambi neile ‘kristlikku eetikat’ hommikust õhtuni pähe.
Kui aga tegemist pole totalitaristliku riigikorraga, siis peaks teistel lastel ja nende vanematel olema vabadus seda asja mitte õppida.
Ärakeelamine ja sundus on totalitaristliku kaika kaks otsa, valikuvabadus aga ei kuulu sinna.

Ja miskipärast seletatakse meil ainult punasest totalitarismist, unustades, et ajaloos on olnud ka must - see kristlaste oma.

tsukts, 2005-11-18 10:42:28

Padme, 2005-11-18 09:42:51

Kas tõesti õpivad lapsed koolides nlkp kongresside materjale ja loevad kohustuslikus korras ‘väikest maad’ ja ‘uudismaad’ ja ‘taassündi’?
Ja kas kommunismiehitaja moraalikoodeks on ikka esimese klassi lõpetajatel peas?

Arvan miskipärast, et mitte. Nu kuulge raffas, see on ju harimatus kui seokseid asju koolis ei õpetata ja lastel jääb olemata võimalus teadlikult mittekommunistiks hakata :o)))

jälgija, 2005-11-18 10:54:21

Usuõpetusest koolis oleks muidugi sedapidi kasu, et noored, kes praegu asjasse ükskõikselt suhtuvad, hakkaks vägisi pähe määritavat “õpetust” kirglikult vihkama.

ahvgepards, 2005-11-18 11:01:22

Ei ole ateistid pühapäevakoolide vastu, pane oma lapsed sinna ja tambi neile ‘kristlikku eetikat’ hommikust õhtuni pähe.

Vot seda tuleb nimetada juba propagandaks. Sest pühapäevakoolis saaksid lapsed väga kindlat ühest usulahust lähtuvat õpetust ja neil puudub võrdlusmoment. Lisaks sellele toimuks see ka pühapäeva arvelt, mis koormaks lapsi ja võib-olla täiesti materialistlikel põhjustel paneks ka religiooni vihkama.

33338, 2005-11-18 11:32:22

nagu eesspol majjnisin, tuleb usunditest annda ülevaad ajalóoliselt, mitte ideolòogiliseltaluselt.
avada tuleks vajd pxhimxtted, et noored mxjstaks, millega nejjd ullutatakse.

***