Kõrgeimal tasemel sallimatus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1196 kommentaari.

toomas, 2005-11-23 06:40:15

Au Nom de notre Seigneur Jesus-Christ, par l'intercession de la Vierge Immaculee Mere de Dieu, de saint Michel Archange, des bienheureux apotres Pierre et Paul, des saints Charbel et Benoit, de tous les saints, par la grace de notre bapteme, je m'avance en toute securite avec l'audace du Saint-Esprit sous la protection du Sang de Jesus pour attaquer les infestations de la force diabolique.

33338, 2005-11-23 06:40:36

jäjjn iljaks kuna vasstasin tejseskohas Éeliumile.
aga ega mul midagi siin lisada olegi. Toomas vallmis minema vanakuradijúurde nagu igal ommikul, Póogi viimaselajal vara välljapekkstud, väljas aga ikka 0° kandis, ej tállve ega lájja lunnd. pajstab et palvetate kujdagi lahjalt, jumal tejjd ej taha kúuldavxtta. ma mujdugi ajttaks aga vajjm ej saa kujdagi vallmis.

toomas, 2005-11-23 06:40:57

Leve-Toi, Seigneur, viens a notre aide, delivre-nous a cause de Ton Nom.

toomas, 2005-11-23 06:43:42

O Dieu, nous avons entendu de nos oreilles nos peres raconter les merveilles que Tu fis pour eux. Gloire au Pere, au Fils, et au Saint-Esprit, comme il etait au commencement, maintenant, et pour les siecles des siecles.

Amen.

33338, 2005-11-23 06:43:46

Toomas,
lisa sellesse pallvésse ka les flocons et les amas de neige, ehhk ajttab.

toomas, 2005-11-23 06:44:06

Leve-Toi, Seigneur, viens a notre aide, delivre-nous a cause de Ton Nom.

toomas, 2005-11-23 06:44:56

Notre secours est le Nom du Seigneur, qui a fait le Ciel et la Terre.

toomas, 2005-11-23 06:45:41

Seigneur, ecoute nos prieres et que nos cris parviennent jusqu'a Toi.

toomas, 2005-11-23 06:46:26

Seigneur ton Amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi.

toomas, 2005-11-23 06:46:35

Amen.

33338, 2005-11-23 06:47:29

pean vel mxned ma.ta ülesannded äralahendama. öhega on kxva purelemist. kujj akkama ej saa, pakun tejjlegi. siin maatikujd küllaga.

Po, 33338, 2005-11-23 06:49:39

Mai tahagi seda külma ja lund eriti. Mul puid vähevõitu.

toomas, Numbrimees, 2005-11-23 06:50:01

Mis seda lund ikka nii väga tahta. Nigunii sadas hoopis eile Tessaloonikis alla Uugile.

33338, 2005-11-23 06:50:03

senj"öör, ek"utt noprjeer e kö nokrii parvj"änn süskatu"aa.

kirjuta ikka nii et rahvas kaa arusaab.

33338, 2005-11-23 06:50:43

uukk kurat tegi ukse lahhti ja kogu lumi sulas ää.

ahvgepards, 2005-11-23 06:50:45

kassidest:
http://www.hot.ee/kassikas/

Aeg, mil puutumatu hiirepüüdja võis rahulikult elada, lõppes Lääne- ja Lõuna-Euroopas siis, kui kirik XV sajandi lõpul nõiajahti alustas. Tuleriidale sattumiseks piisas mõnikord üksnes sellest, kui nõidumises süüdistati kassi. Eritii siis, kui kass oli must ja omanik vana. Kassile, nii nagu teistelegi öise eluviisiga loomadele, on ebausklikud inimesed tihti üleloomulikke võimeid omistanud (võime ilma muuta, haiguse ravida jne.). Ettekujutus, nagu võiksid nõiad soovi korral kassi kuju võtta, püsis visalt peaaegu 19. sajandi lõpuni. G. Micheli 1876. a. ilmunud “Kassiraamatus” kirjeldatakse, kuidas rahvas jaanipäeval kurjade jõudude peletamiseks pajuvitstest kordvidest kasse tulle viskas ning seejuures palveid ja psalme laulis. Ka Inglise kuninganna Elizabeth I kroonimispidustuste ajal olevat “vagade” meeleheaks ja allilmale “hoiatuseks” korvitäis kasse tulle heidetud.

33338, 2005-11-23 06:51:08

aga nüüd oma ülesanndejúurde.

ahvgepards, 2005-11-23 06:56:18

See kasside seostamine kurjaga on hilisema asja produkt ja inimeste looming. Põhimõtteliselt oleksid juudid pidanud kasse tundma. Kõik ümberkaudsed rahvad tundsid.

33338, 2005-11-23 06:56:43

ülesanne ise on sihuke:
kollmnurga 2 kü.llge on 16.8 ja 10.4, pinndala 80.64. lejja teravnurkk anttud kü.llgede vahel nurgaminuti täppsusega.
ühikuks lass ólla m.
on sellge et tegemist pole täjjsnurkkse kollnurgaga. arrvan et se tuleks teha 2'ks täjjsnurkkseks ja siis ühise tunndmatu ehk küljekaúdu lejjda muu.
aga esimene korrd ej tulld midagi arukat vällja. vanadusnxttrus on vägisi kallal.

toomas, ahvgepards, 2005-11-23 06:56:59

Kui lätlased oma Määrkassi kuningaks kroonisid, heideti isegi vagade meeleheaks tulle sada mäkra!

***