Kõrgeimal tasemel sallimatus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1196 kommentaari.

Padme, 2005-11-17 22:53:43

Elo Liiv kirjutab: "Usk on igaühe eraasi ja kui inimestelt võetakse vabadus tutvuda, uurida ja uskuda usku oma tõekspidamiste järgi, siis on see ilmselge ahistamine."

Igasuguse religiooniõpetuse puudumine koolidest (vaid 1% õpilastest õpib religiooniõpetust ja seda vabatahtlikult) on tõesti ilmselge ahistamine. Inimesed jäävad lihtsalt poolikute teadmistega kõige olulisemast valdkonnast - millised on eri aegadel ja eri paigus olnud inimeste ideaalid ja teed nendeni jõudmiseks.

Ülejäänut pole artiklist mõtet kommenteerida.

Om, Padme, 2005-11-17 22:57:24

tsukts, 2005-11-17 23:18:58

Igasuguse religiooniõpetuse puudumine koolidest (vaid 1% õpilastest õpib religiooniõpetust ja seda vabatahtlikult) on tõesti ilmselge ahistamine.

Et siis kui sundust ja keeldu ei ole, on tegemist ahistamisega???
Mingi imelik mõtlemine on inimestel, kes selliseid väiteid esitavad.

Padme, 2005-11-17 23:21:41

Koolides õpetatakse ajalootunnis lastele orjanduslikku korda, feodalismi, fašismi, kommunismi, kogu inimkonna metsikuste lugu - ja ükski vanem ei protesteeri, et õhtul tuleb tal koolist koju väike orjapidaja, feodaal, fašist, kommunist või üdini paheline pätt. Aga et saada koolis üldhariduse raames Euroopa kultuurist endale pilt ette, seda peetakse ahistamiseks!

Te kõik teate laemaali, kus Jumal pilvedest sirutab oma käe Aadama poole ja nende sõrmed peaaegu kokku puutuvad. Koristage sellest maalingust ära selle religioosne sisu ja vaadake, mis sellest maalingust järele jääb. Sama jääb järele Euroopa kultuurist, kui inimene ei aima selle taustu ja aluseid. Ja sama vare jääb järgi sellest inimesest, kes seda maali - aga ka Euroopa kultuuri - ilma religioosse taustata püüab mõtestada.

Vaid üks maal näiteks, aga piisab sellestki.

Nalja teete, “ahistamisvastased”! Haridus ja haritus pole kunagi olnud veel ahistamine. Kui ehk totalitaarsed režiimis välja arvata.

Padme, 2005-11-17 23:24:04

Tsukts, lihtsalt meie haridusprogrammides on suur lünk, ja see seadustatud lünk on samasugune sundus ja vägivald noore inimese kallal, nagu seda olid teatavad lüngad nõuka aja haridusprogrammis.

tsukts, 2005-11-17 23:35:35

Aga et saada koolis üldhariduse raames Euroopa kultuurist endale pilt ette, seda peetakse ahistamiseks!

Niisiis ikkagi ristiusk on selle usundiõpetuse aluseks. Ristiusk ja kristlik moraal.
Või hakkab usundiõpetaja peale kristliku kultuuri rääkima ka hinduistlikust ja näitama lastele pilte India templitest ja nende seksivatest kujudest?
Tuhkagi - kristliku kultuuriruumi tegelinskid ei kannataks seda välja.
Või kannataks? Paneks käed rinnale ja kiidaks oma võsukesi, kes koolist tulles teatavad neile, et Jehoova ja Allah on üks ja seesama kodanik ja pärast ristilt pääsemist läks Jeesus indiaanlaste juurde...

Tsukts, lihtsalt meie haridusprogrammides on suur lünk, ja see seadustatud lünk on samasugune sundus ja vägivald noore inimese kallal, nagu seda olid teatavad lüngad nõuka aja haridusprogrammis.
Meie haridusprogrammis on veel suuremad lüngad. Miks ei õpetata lastele keeli, mida maailmas räägib üle miljardi inimese?
Või kui sina seda lüngaks ei pea, siis ei pea ka mina sinu soove mingiks lüngaks.

Ja nagu sa ise kirjutasid, on võimalik vabatahtlikult õppida usku ja usundeid ja see vabatahtlikkus on demokraatliku riigi suurim saavutus, millest totalitarismist unistajad lahti tahavad saada.

Padme, 2005-11-17 23:45:57

Nagu eurooplane õpib tundma esmaselt õhtumaist kultuuri ja ajalugu, on loomulik, et ta õpib enim tundma ka õhtumaiseid religioone, kristlust esmaselt. Mis on valesti?

Kuid ma arvan, ülevaate peaks inimene saama kõikidest religioonidest, sest kristlus peab asetuma inimkonna religioossete püüdluste konteksti.

"Või hakkab usundiõpetaja peale kristliku kultuuri rääkima ka hinduistlikust ja näitama lastele pilte India templitest ja nende seksivatest kujudest?"

1000%, et hakkab. Ja räägib ka püramiididest ning usust, ja Kreeka templitest ja India panteonist ja Buddhast jne. jne. Ainest jagub paljudeks õppeaastateks.

"Miks ei õpetata lastele keeli, mida maailmas räägib üle miljardi inimese?"

Ja see keel on? Inglise? Seda õpetatakse. Või arvad, et me peaksime õppima hiina keelt ja selle ametlikku versiooni - Pekingi murret? Kui nad seal sama vungiga jätkavad, siis ma arvan, varsti peame hiina keelt tõesti õppima hakkama.

Tsukts, mu jutt on haridusest ja haritusest. Sina räägid hoopis muust. Ja see ‘muu’ ei paku mulle huvi sinuga vaidlemiseks.

Padme, 2005-11-17 23:48:08

"Ja nagu sa ise kirjutasid, on võimalik vabatahtlikult õppida usku ja usundeid ja see vabatahtlikkus on demokraatliku riigi suurim saavutus, millest totalitarismist unistajad lahti tahavad saada."

Sama tark on kuulutada vabatahtlikeks õppeaineteks kõik humanitaarained. Tulemus oleks: kari idioote.

tsukts, 2005-11-17 23:52:30

Nagu eurooplane õpib tundma esmaselt õhtumaist kultuuri ja ajalugu, on loomulik, et ta õpib enim tundma ka õhtumaiseid religioone, kristlust esmaselt. Mis on valesti?

Sul poeks vaja taas tõestada, et sa ajaloost midagi ei tea. Ja paistab, et sa ei tea ka ajaloo õpetamisest.
Üks esimestest maadest ja kultuuridest, mida laps õpib, on vana Egiptus. Ja nagu teada, pole see sugugi mitte õhtu-, vaid hommikumaa.
Vähemasti nii nimetati teda XIX sajandil. Nüüd on ta miskipärast Lähis-Idaks muutunud ja seepärast sinu segadus :o))

Tsukts, mu jutt on haridusest ja haritusest. Sina räägid hoopis muust. Ja see ‘muu’ ei paku mulle huvi sinuga vaidlemiseks.

Kui inimesel midagi põues ei ole, siis on põu tühi ja kui sulle miski huvi ei paku, siis sa võiksid olla tark ja vaikida :o)

tsukts, 2005-11-17 23:53:29

Sama tark on kuulutada vabatahtlikeks õppeaineteks kõik humanitaarained. Tulemus oleks: kari idioote.

Neist ühega ma siin praegu vestlen :o))

Padme, tsukts, 2005-11-18 00:01:03

Üldiselt, kui vaadata tagasi inimkonna ajaloo peale, siis on selles väga palju sellist, mida võiks otseselt põlastada ja kus ma mingil juhul elada või kuidagi osaleda ei tahaks. Mulle ei pakuks naudingut vaadata Vanas Roomas, kuidas metslomad inimesi puruks rebivad või inimesed üksteist lihtsalt niisama, lõbu pärast tapavad. Või kuidas indiaanlased 4 päevaga 20 000 inimohvrit oma püramiidil toovad, neid enne julmalt piinates. Või gaasigambrid ja miljonid sinna surnud... Kuid see ei tähenda, et ma oleks kuidagi “demokraatlikult” vabastatud selle kõige tundmaõppimisest.

Su isiklikud emotsioonid ja suhtumised varjutavad su selget hindamisvõimat, mis on milleks ja millest jutt. Kordan siis: jutt on haridusest ja haritusest.

Sul on mõiste “demokraatia” ikka üpris segamini, kui samastad selle mingi nn. “inimõigusega” jääda lolliks, elada lollina ja sellisena ka surra.

Padme, 2005-11-18 00:03:16

Katsun ilma solvamisteta, tsukts (tsukts, 2005-11-17 23:53:29). Kui ma sind palun jääda viisakaks, kas see on sulle piisav põhjus olla viisakas?

Ma loodan.

Padme, 2005-11-18 00:06:50

"Kui inimesel midagi põues ei ole, siis on põu tühi ja kui sulle miski huvi ei paku, siis sa võiksid olla tark ja vaikida :o)"

Jah, ma vaikingi su rünnakute peale religioonide vastu, sest see pole teema, ja jäängi hariduse ja harituse juurde.

tsukts, 2005-11-18 00:16:57

Padme, tsukts, 2005-11-18 00:01:03

Imelik valik sul??? Kas pean sellest järeldama, et sulle meeldinuks väga lõkkes põleva ketseri või nõia piinade vaatamine, katoliiklaste ja protestantide vastastikused tapatalgud, Jeesuse ja apostlite auks 13- kaupa poodud indiaanlased???

Või on asi lihtsalt selles, et sa oled nende õppimisest ennast demokraatlikult vabastanud?

Kordan siis: jutt on haridusest ja haritusest.

Ahsoo, et enam polegi ahistamisega tegemist? Aga miks peab usuõpetus olema sunduslik, aga kõrgharidus seda ei ole? Miks peavad inimesed surema lollina - ilma kõrghariduseta?

Katsun ilma solvamisteta, tsukts (tsukts, 2005-11-17 23:53:29). Kui ma sind palun jääda viisakaks, kas see on sulle piisav põhjus olla viisakas?

Kas need sõnad, mida sa ise teiste kohta ütled, muutuvad sinule suunatuna ebaviisakuseks???
Ahet tähtis on adressaat :o)))

Padme, 2005-11-18 00:21:54

Religioonid oma tekke, arengu ja kestmisega on läbi inimkonna ajaloo olnud väga määravad, neid mitte teada ja tunda on olla lihtsalt harimatus. Sama hea on mitte tunda maailma rahvaste ja ühiskondade ajalugu, kirjandust, geograafiat, muusikat, kunsti või näiteks erinevaid poliitilisi doktriine ja ühiskonakoraldusi läbi ajaloo.

Põhjendus, et see või teine ühiskonnakorraldus ja doktriin mulle ei meeldi ja ma ei taha, et see kehtestuks, seepärast ma seda ka ei õpi, pole... eriti tark. Ma arvan, see on nii selge ja lihtne, et pole nagu põhjust seda siin tõestama hakata.

Kokkuvõtteks: religioone peaks juba koolis tundma õppima ja vastava õppeaine pudumine on totaalne auk meie haridusprogrammis. Samasugune auk, nagu oleks näiteks jätta ära õppeaine ajalugu.

Ajalugu - sündmuste lugu - me õpime tundma, aga millegipärast põlgame senini ära ideaalide loo tundmaõppimise, mis ometi on olnud ajalooliselt väga oluliste protsesside käivitajad, lausa metaparadigmade loojad, nagu Andrus seda väljendas.

Haridus ja haritus, kultuursus ja silmaring ning orienteerumisvõime kaasaja maailmas lihtsalt pole võimalikud ilma nii olulise valdkonna tundmiseta, nagu seda on religioonid.

Padme, 2005-11-18 00:25:04

Edaspidi jää lihtsalt viisakaks, tsukts. Nii lihtne palve, ja veel kergem täita.

Head ööd.

tsukts, 2005-11-18 00:45:40

Nagu näha, pole religiooniõpetuse propageerijal enam miskeid muid arhumente tuua ja tal jääb üle vaid papagoina korrutada, et kes usku ei õpi - sureb lollina.
Sureb jah. Sureb ka siis lollina, kui ta need usuasjad peensusteni selgeks õpib, sest ikka on palju muud, millest ta suurt midagi ei tea.
Seepärast pole see argument, vaid soovunelm.
Teiseks. Religioonid pole sugugi niiväga suurt tähtsust omanud, nagu meie teoreetikud siin seletada püüavad. Protsessid on käivitunud maisel tasandil ja igasugused jumalad on olnud lihtsalt loosungiks, mis peaks neid tegelikke põhjuseid varjama.

Haridus ja haritus, kultuursus ja silmaring ning orienteerumisvõime kaasaja maailmas lihtsalt pole võimalikud ilma nii olulise valdkonna tundmiseta, nagu seda on religioonid.

Ristiusu reeglite tuupimine nüüd küll kedagi harituks, kultuurseks ja maailmas orienteerjujaks ei tee. Seda on ju näha netiusklaste sõnavõttudest.

Padme, 2005-11-18 00:25:04

Edaspidi jää lihtsalt viisakaks, tsukts. Nii lihtne palve, ja veel kergem täita.

Kas sind ennast ära ei tüüta see lubjatud haua mängimine?

Padme, tsukts, 2005-11-18 01:38:56

Polegi lugenud mingit kirjatükki, kus nii siiralt eitatakse nii olulise valdkonna tähtsust nagu religioonid inimajaloos! Ja kus ollakse nii hariduse ja harituse vastaline.

Ma siiski arvan, et noortele oleks seda teadmiste valdkonda väga vaja.

33338, 2005-11-18 06:53:19

sukk.s,
siin imelikud koos onngi.
Padme,
välljamxéldised ja pettmised pole kult"uur. üks kxjkk kuj “kult”uurselt" sa nejjd ka ej teekks.
seda laémáali ehk téamegi (vasstan küsimuse isikus ja arvus) aga ej tea et jumal oleks olemas.

33338, 2005-11-18 06:55:59

ej maksa vxtta eesskujuks kesskaéga. ussku suhhtuti ja suhhtutakkse pxhimxtteliselt samamóodi nagu praégu mejje politik"aanide asja°ajamistesse. valimas käjvad küll pooled aga assja jagavad tühiselt vähäsed. sama on ka usulu.llutamisega. nagu ka s'äälpóolse pettmisega.

***