Kõrgeimal tasemel sallimatus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1196 kommentaari.

33338, 2005-11-21 20:50:44

skännivad küll aga suure osa Antàrktika úurimisjaamast annad ära.

P'ühher eestioma ej paku:
http://www.buecher.de/verteiler.asp?site=ffsuche/ffsuche.asp&Publica_ID=KNO-21312949631140181300&wea=&quicksearch=et%FCmologisches+w%F6rterbuch

Abebuksilt on Mägisteraamatujd vajd 4:
http://dogbert.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=m%E4giste&y=0&x=0

väjkä vaade ka Krisost"oomuse tojtsilehele:
http://www.kriso.ee/cgi-bin/pood/otsing2.pl?mv_session_id=Vp3K7j4s&jarg=0&bic=&mv_searchspec=etymologisches&field=title&database=german

ja inglissilehel:
http://www.kriso.ee/cgi-bin/pood/otsing2.pl?mv_session_id=Vp3K7j4s&jarg=0&bic=&mv_searchspec=etymological&field=title&database=english

nohh, kess onn oma rahap'äälä vihane ning inndab seda ajutist nähhtust téadmistest ülemaks?

Uuk, 2005-11-21 20:50:51

Ja üldse, härrased keelemehed, mis te arvate teises keeles mõtlemisest?

Endal siuke tunne, et opereeid küll justkui võõrkeelsete mõistetega, lauseehitus libiseb käest, jne, aga see kõige sügavam põhi on ikka omakeelne.

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-11-21 20:54:14

Toomas...loodan, et 02.12.05 kohtume jälle.

Rõõmsat meelt ja VALGUST soovin!

Olev:)))

33338, 2005-11-21 20:55:24

txesstamise aluseks (vxj vahendiks, kuj nii súlle arusáadavam) saab ólla vajd loogika. ARRVAMUSED ja TUNNDED selleks ej kxllba. minngid USSKUMISED vxjj USSKUMUSED samuti.
lase k'äjja. txessta múlle loogikas'äädusteabil et su välljamxéldis onn olemas. kuna ma juba sellist sxnavarakasutasin, sis saad ette aru, mille sa peakks ümmberlükkama. minnd vxtagi kuj mitteasjatunndjat, kujd kes kanngesti tahaks kxjgetxesstajatelt midagi téada.

Andrus, 2005-11-21 20:56:31

sektantlus uuk on minu meelest suletud identiteet

aga ära küsi mult mis on suletud identiteet

arvan aga et siuke kes seal piiridel vehkleb

kuna ta ise nõnna ebakindel on

ja enda seest noid välja arvab kes kõhelema löövad

see ad fontes värk mida sa esindad on ju jube kena ideaalis

aga mulle ikka tundub et inime midagi peab endas ära tapma et sinna prokrustes sängi ära mahutada end

Ameeikast ei maksa jah ülerinna rääki

ma kreekast ka ei räägi

neilt niigi konstaninoopol ära võetud ja tagasi ei antagi

mida sa seal ikka osatad

lugesin just suvel Johannes Angelost

see su sõber on vast see kes ka mu sõber on

no tema end naha ja karvadega ära andis ja kuis sa ei kiida kätt mis sind toidab

toomas, Olev, 2005-11-21 20:56:57

Tervisi Sulle!
Eks näis, mis tulevik toob.

Uuk, 2005-11-21 20:58:19

See muidugi lahe, et jõudsime Nurmekunnast üle Rauna Mägisteni. Tüüpiline eesti asi. Pääasi, et olemas on.

toomas, Andrus, 2005-11-21 21:00:38

Mida tähendab “ad fontes värk”?

33338, 2005-11-21 21:01:23

olen tejsteskeeltes ka mxeld. täjtsa vaba tahhtlikult koguni. pool unes valldavalt. ja siis tuleb üsna ässti vällja. pole sellist pidurit nagu ärkkväl. kuj nóoruses kxvasti kärakatpanin, sis tulid kaa jómmisp'ääga v'xxrad keeled vabalt vällja. kajjnep'ääga ottsisin sxnu ja vorrme ja kxhhklesin kass onn ikka xjjge jne.
nóoruses Alutaguses metsavahina pidasin mittmes keeles päävikut. kasutasin küll äjjd russikéelsejd sxnastikke. anndis vahel ottsi ligi tu.nnd et mxni rida keeleliselt rahuldavalt pajkkasáada.
juhhtusin aasstajd iljem seda lugema ning olin väga imestund et olin nii ääl tasemelolld. kahjuks pxles ka see päävik ära. nüüd pean vajd majanduslikku päävikut.

33338, 2005-11-21 21:02:25

Toomas,
Surrnumereääräst. vxj vähämalt säälttkandist.

33338, 2005-11-21 21:02:49

vxjj otse Issalt kúuldud.

Andrus, 2005-11-21 21:03:06

ikka tagasi allikaile

elik allika baptistikogudusse

toomas, 2005-11-21 21:03:34

kellelt Konstantinoopol
kellelt Vilo vald
kellelt Andaluusia
kellelt Estonskaja SSR

33338, 2005-11-21 21:03:54

vaattan praégu öhesilmaga Terikut ja akkan kak"aotkeettma.

/paneb pistiku kuhu vaja/

Uuk, Andrus, 2005-11-21 21:04:18

äitähh tegelikult.

Kuigi see sõber ei saa olla seesama, hästi ning täpselt andsid edasi ikka. Äkki ongi seesama?

...

Ja inime peab niiehknaa miskit tapma või tappa laskma.

...

Aga Konstantinoopol - üks euro tingimusi ju, et sääl uuesti liturgiad toimuma hakkavad. Näis.

toomas, 2005-11-21 21:05:21

noh siis on ristiusu puhul
ainus tegelik “ad fontes”
isiklik Jeesuse Kristuse kogemus

nagu Saulus-Paulusel,
aga praegasel aeal

toomas, Uuk, 2005-11-21 21:08:48

äkki on see “eesti keeles mõtlemine”
rohkem hoopis “eesti kultuurimallides mõtlemine”?

toomas, Uuk, 2005-11-21 21:11:45

Kus? Kas Hagia Sophias?

levi, 3338, 2005-11-21 21:14:34

33338, 2005-11-21 20:55:24

txesstamise aluseks (vxj vahendiks, kuj nii súlle arusáadavam) saab ólla vajd loogika.

Missugune loogika, konkreetsemalt?

ARRVAMUSED ja TUNNDED selleks ej kxllba. minngid USSKUMISED vxjj USSKUMUSED samuti.

Tohohh, et siis loogikas endas sisalduvad olemasolevad või mitteolemasolevad asjad või?

lase k'äjja. txessta múlle loogikas'äädusteabil et su välljamxéldis onn olemas.

Kas sa ei ole ikka veel aru saanud, et ainus, kes hakkas minu poolt mittetõestatava asja tõestamist nõudma, olid ikkagi ju sina? Samas kaldudes teemast kõrvale ja omistades mulle arvamusi ja omadusi, mille olemasolu sa ei tea.

kuna ma juba sellist sxnavarakasutasin, sis saad ette aru, mille sa peakks ümmberlükkama.

Demagoogitsed, sest, vastupidi, sina oleks pidanud ümber lükkama minu poolse tõestuse, et sa eksisid “ eituse ja vastalisuse” vallas. Samas püüdes pettuse abil tähelepanu kõrvale juhtida kontekstist, milles sa seda ütlesid.

minnd vxtagi kuj mitteasjatunndjat, kujd kes kanngesti tahaks kxjgetxesstajatelt midagi téada.

Jälle demagoogitsed. Siiamaani oled see kõigetõestaja ikka sina olnud. Tõsi, sa teed seda negatiivi kaudu, kuid see on sama, mis postiivne kõigetõestamine.

Uuk, Toomas, 2005-11-21 21:14:56

Vist mitte ainult. Endal läheb lauseehitus (muidugi - kui seda kunagi olnudki on) ikka päris rappa. Ja nende sugude, artiklite, ajastatusega (või selle puudumisega) - hakkadki pisitasa arvama, et kõik need on realiteedid, tegelikkuse osad.

Aga Masing tegi kreekale liiga, pole siin ühti nii nagu nt ingas ja ladinas. No ta ehk kõneles klassikalisest ajajärgust, selles pole pädev.

***