Kõrgeimal tasemel sallimatus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1196 kommentaari.

Uuk, Toomas, 2005-11-21 19:59:55

Kui sa juba siin oled, ütle kas P. Nurmekunna (vist Kanadas ilmunud) eesti etümoloogia sõnastik on ikka päriselt olemas? Ajan aina taga ja iga katsega saabub uut ning eelmist välistavat inffi.

toomas, 2005-11-21 20:01:31

No mina tean Kanadas ilmunud Alo Rauna Eesti keele etümoloogilist sõnastikku. Pent Nurmekunna vastava teose kohta ei oska kosta ei jaad ega eid.

toomas, 2005-11-21 20:03:57

mnjah... kui seegi ikka oli Alo Rauna oma. On teine igatahes väike valge taskuformaadis raamat ja ilmus igatahes Vello Salo toimetatuna.

Uuk, Toomas, 2005-11-21 20:05:09

See (väike valge) Alo Raun mul on. See nõnna poolik kahjuks.
Ehh, ei tea, miks härrased ei tee - oleks nii ostjaid kui riiklikku rulli.

Uuk, Toomas, 2005-11-21 20:07:04

Jah, Vello Salolt ehk kirjastus Maarjamaalt see A.R.

toomas, 2005-11-21 20:11:00

Ma küll ei usu, et Pent Nurmekunna oma - kui ta olemas on - võiks Alo Rauna teatmikust palju etem olla.

Uuk, Toomas, 2005-11-21 20:15:54

Pahasti tegelt. Kuna netist ei leind ja sa ka ei tea, täitsa võimalik et põle ollagi.

(Alguse sai see Godot`i oode lihtsalt nii, et küsisin ühelt keelemehelt ja tema soovitas.)

33338, 2005-11-21 20:19:36

mxttlete visst Mägistesxnastikku? see onn illmund 2 korral, kummalgi 12 vihikut. ned vihikud onn aga sama paksud kuj minu tänased arabixppimise raamatud. kokku tuleb Mägistel leheküllgi 4106.
olen seda vahel ka sirrvind, viimaselajal olen äraunustand. ää onngi et méeldetuletasite.

33338, 2005-11-21 20:21:21

Nurmekunnd suurte t'öödega ennast ej vaevand. ta ej tahht ennast siduda, eelistas rohhkem vaba méesólla.
külas tall ej juhhtund aga kaa käjjma, ej tea mis tast mahajäjj.

levi, 2005-11-21 20:21:56

Need vihikud peaksid olema ka TA raamatukogus.

toomas, Uuk, 2005-11-21 20:23:40

Mida loodad leida eesti sõnade etümoloogiatest?

33338, 2005-11-21 20:25:09

eks ta rohhkem vxrrdlev sxnastik ole. nagu ka tejsed, nt Vassmeri, Kluuge ja Tos"aaomad. kujjd avardavad silmarinngi küll märgatavalt.
koos nendega oleks ää ka vxrrdleva keeletéaduse t'öödegatuttvuda. nt Prúugmanni ja Téelbrüki 5'köjttelisega. ja kujj ugrimugri keeled uvitavad, sis mejjle arusáadav oleks Laanesti síssejuhatus läänämeresoome keeltesse.
laske k'äjja, minu soovitus on tejjl olemas.

Uuk, numbrimees, 2005-11-21 20:29:05

Kas sul see oma valdustes olemas?

Saame sõpradeks.!

33338, 2005-11-21 20:29:10

TA kogus ja Tarttus ma nejjd sirrvisingi. Txnismäl pole mul viimaselajal enam kannatust pajgalpüsida olld.
kaa on TA kogus (nüüd TÜ e Tallina ülikooli kogus) paljud raamatud vabastatud kohapääl tarrbimise sildialtt ning palju äjjd raamatujd saab nüüd ka kottuvxtta. olen juba musstadeks vanurip'äävadeks üle 200 ketastelepildistand.
samuti saab säältt télli mujalt raamatujd. nt mxnnd kallist ejj akka ju osstma, arukam on makksta 100kr ja ülesvxtta.
nüüttki tellin valldavalt odavamajd tiibeti ja sansskriti raamatujd Paaratist.

33338, 2005-11-21 20:31:39

veel ejj ole aga ammast ihun küll. 4000 leheküllge on 2000 vxtet. 1vxte kesskmiselt xjjvab 0.7 mega, séega kuni 1.5 kiga teeb ära. vajd osa teved"eesst (ej téagi arukamat omasxna). lähiajal küll tejsed kavad. énne uuttaasstat múuga ej tegele.

Uuk, Toomas, 2005-11-21 20:33:27

Ega just looda otseselt midagi, aga kuna olen eestikeelne, ja suurem osa olmeolust on keelne, siis vaja ikkagi kurssi viia.
Ilma etümoloogiata st puhtalt tänase igapäevase kasutuse järgi ei oska neid häälitsusi või sümboleid tõsiselt võtta.

Uuk, 2005-11-21 20:35:26

Kas korraliku moosi või tutvuse puhul lubavad ka ära skänni?

Uuk, Toomas, 2005-11-21 20:47:26

Tegelt oli ülekohtune, kui olmeolu siia tsurkasin, Ega ka Jommal eesti keelest päästa. Isegi siis kui mõtled mõnes teises keeles.

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-11-21 20:48:45

Andrus- teen seda kindlasti.:))

Uuk- 20:35:26 seal ka vastav aparatuur olemas mo teada.:)

levi, 3338, 2005-11-21 20:50:41

33338, 2005-11-20 17:07:31

ej nää pxhjust tühhja jahuda kuj sa ej tunne txesstamise ülesehitustki.

33338, 2005-11-20 18:42:08

sellge, levilik “txesstamine” tojjmub usskumisekaúdu. uvitav avastis. ime et téadlased sellep'äälä pole tulld.

33338, 2005-11-21 06:33:24

pimedusejünnger levike mujdugi veel ej tea et PRAKTILISELT saab txesstada vajd TEGELIKKE assju.

33338, 2005-11-21 10:45:04

loomulikult ejj akka ma kogu jura üleslugema. txesstada saab kxjkke tegelikkuses olemasolevat: assju ja nendevahelisi suhht

Sul näikse tõestamisest olevat kummaline arusaam, kuna seostad tõestamise automaatselt iseenda poolt usutava lulluga. Samas on see sinu lullu üksnes sinu kujutlus elik mõte.

Või mis sinu arvates on üldse tõestamine?

***