Kõrgeimal tasemel sallimatus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1196 kommentaari.

jälgija, 2005-11-21 10:01:40

Et kui sa muidu oled hea, aga miski seadusest kinni pole pidand, siis põled põrgus. aga muidu siga, kel aga ühtki karistust kirjas pole, pääseb õigete hulka.

Rohkem tundub isegi sellist suhtumist, et käitu reaalis kui siga, kuid räägi ilusat juttu- ja oledki Issanda ära petnud.

Suudad inimestele vaidluses ära teha, suudad Jumalale ammugi.

/ Nimesid nimetamata. /

levi, 3338, 2005-11-21 10:35:14

33338, 2005-11-21 06:33:24

pimedusejünnger levike mujdugi veel ej tea et PRAKTILISELT saab txesstada vajd TEGELIKKE assju.

Olgu, võtan su kinda vastu. Hakkame siis vastastikku tõestama, mis on need tegelikud asjad, mida saab praktiliselt tõestada.

Kena oleks, kui sina alustad sellesisulise loetelu ja põhjendustega esimesena. Ühtlasi oleks see ka sinu esimene samm tõestamaks, et see sinu eeltoodud mõte asjade praktilise tõestuse võimalikkuse-võimatuse kohta on tõene.

Väitluses ei ole ju iseenesest midagi halba, kui me jääksime väitlusobjekti piiresse, mitte aga ei asuks puuduvate argumentide korral teadlikult üksteise isiku alandamise abinõude kallale. Vähemalt tasuks püüda küll.

Niisis: mis on need tegelikud asjad, mida saab praktiliselt tõestada ja mis on need, mida ei saa?

33338, 2005-11-21 10:45:04

loomulikult ejj akka ma kogu jura üleslugema. txesstada saab kxjkke tegelikkuses olemasolevat: assju ja nendevahelisi suhhtejd, nt suhhtelist liikkumist. ej saa aga txesstada lúule ja lúulelisi kujundejd nagu kuum lumi (lunnd ennast ja ka kuuma suhhtelist osa isikutti onn aga vxjmalik), sinine unenägu, pelsebul, sejttsmep'ääline lohe. ka sinu ja tejste jumal (kuj se tejjl ükks ja samaonn) kuulub síia. edasi osskad ehk ise jätkata.

mina vxjjn súlle txesstada mikks 2 lähänevat mittemuuttuva pejlinguga laéva PÉAVAD kokkupxrkkama, sina ej suuda aga txesstada et Pärnu uputuse ja iljutise Kamma raju taga jusst jumaloli. ehhki sa vxjjd séejuures väjtta et se Kamma oli mxéldud jusst sxnakúulmatute katòolikute karistamiseks.

levi, 2005-11-21 11:00:38

DiaTheo, 2005-11-20 23:36:42

Religioonilugude õpetamise ja ainesisu kohta ei arva ma midagi. Küll aga võiks gümnaasiumi lõpuklassidele õpetada alustuseks manipuleerimise ja demagoogia olemust), üksikisikutevahelises suhtes esinevat manipuleerimist ja demagoogiat ning alles siis minna üle massidega manipuleerimise õpetamise juurde. Leian selle olevat väga kasuliku. Kuid samas möönan, et sellise distsipliini õpetamine võib kätketa enda ka paratamatut ohtu, kuid vbl kaalub üldine teadlikkus selle ohu ja sellest sündivad tagajärjed siiski üles.

Manipuleerimine on inimesele omane. Paljud manipulisatsioonid toimuvad automaatmehhanismina, s.t. teadvustamata. Iisklikult ei tunne ühtegi inimest, kes sellest täiesti vaba oleks. Ka mina mitte.

levi, 3338, 2005-11-21 11:58:08

Ma pöördun selle tõestamise teema juurde tagasi õhtul, kuna praegu ei ole mul selleks aega.

A miks sa numbrimees mulle seda jumalatõestuse ja materiaalsuse ja selles esinevate vastastikuste suhete kokkusobimatust püüad pähe määrida. Kas ma rääkisin sinuga jumalatõestusest või tõestamise olemusest üldiselt. Kas sa ikka räägid minuga või küll räägid, kuid sisustad oma vestluspratneri teadmised oma mälust võetud ebameeldivate ja väärade kujutlustega???

Või peaksime asuma kõigepealt tõestama ehk seda, et sulle meeldib alaline vinguvolek ja demagoogia. Mida ja kui palju on sulle selleks vaja, et sind veenda (sulle tõestada), et see tõesti nii on? Loomulikult ei ole vinguvolek ja demagoogia materiaalsed asjad iseenesest, kuid ‘asjadena’ täiesti tõestatavad.

Jaa küll.

Uuk, Andrus, 2005-11-21 11:59:05

jah aga kui me tõsimeeli nii arvame kas siis üldkristlikku eetikat polegi üldinimlikust rääkimata

Vot ei olegi. (On ainult siis, kui mõistame piiblit eetikaõpikuna, käitumiskoodeksina.)

Ega Kristus uut eetikat toond, ikka uue olemise, uue loodu. Eetilisus on selle tulem, mitte vastupidi.

Ja tihti aetakse eetikat viisakuse ja kombekusega segamini.
Rahumeelsus, vaoshoitus, sallivus ja diplomaatilisus on muidugi tänuväärt omadused, aga mingilt maalt muutuvad nad juba silmakirjaks. Sealt edasi oleks vaikimine valetamine, eetika pateetika, sõbralik õlapats aga tõuge kuristikku. Valulävi muidugi inimeseti erinev.

Ja mis eetik Kristus ise oli? Märatses pühakojas, lõhkus (väikekodanlikke) peresidemeid, mõnitas kirjatundjaid, ilkus ennasttäis eneseõigustajatega, lasi surnuid oma surnuid matta, ronis veel kõige kiuste ristile ja oh seda ülbust, tõusis kõigi tuntud loodusseaduste kiuste üles. (Ja ega se pilt pääle demütologiseerimist muutu).
Ühesõnaga nii tollase kui tänase “üldinimliku” eetika järgi oli Ta kõike muud kui eetiline.

Räägid sallimatusest ja kiuslikusest. See käib siis ka Kristuse kohta, Paulusest rääkimata. Või on nemad vaid tegelased tekstist, narritiivul narratiivid?
Kui ise ei suuda, siis ära vähemalt põlga neid, kes veel tänagi pühakirja tõsiselt võtavad, kelle usk on vahetu. :)

33338, 2005-11-21 11:59:37

kuj soovid ólla erapooletum omma innangutes, sis erapooletu inndamisepóole ka p'üüdle. alusta kassvxj samast jumalast ja selle “txesstamisest” tühipallja usskumisepxhjal. nt mxttle veel nähhtusi, miss on saand tegelikkuseks usskumise abil, kussjuures vajjeldamatult. kujj osskad natike ka loogiliselt järäldada, sis teeb se su kattsed ennd kxjkksusesuunas täjjuslikustada palju lihhtsamaks.
kujd kxjkke seda väjkäse ent olulise tinngimusega: KUJ SA SEDA KA ISE SOOVID!
see tähändab aga seda et lööd südame rahuga oma kujutlustele noa néeru.

Uuk, Andrus, 2005-11-21 12:01:49

meenub kunagi üks üritus Tartus kus keegi vend baptist midagi evangeeliumist rääkis

millepeale tõusis püsti tollane Võru preester ja küsis et mis evangeelium

kust te selle saite

see on meie evangeelium mis õigusega te sellest üldse räägite?

Miskipärast pead väheoluliseks mainida, mis halli see vend baptist ise ajas. Et rääkis miskit evangeeliumist. Ilmselt see miskit ületas ühe venna valuläve ... nii et hakkas lapsena tõtt puhuma.

minu meelest täiesti ausalt on ortokirik rahvusliku ksenofoobia peamine kandja ja lipulaev vaat et kõigis ortomaades........

Nonoo. Nii saab rääki vaid oma rahvuskultuurile selja keerand globalist. Tugev rahvuslik eneseteadvus on läbi europrillide jah sallimatus, rassism, poliitiline ebakorrektsus ja muu taoline. Kuri silt niisiis. Globaliseerumine töötabki suuresti läbi taolise sildistamise ja hirmu seda silti kanda.

33338, 2005-11-21 12:28:29

levi,
ebaméeldivad kujutlused (vxj misskit samalaattset) on tunndelised, nejjd ma ej käsitle. sest need pole txesstatavad. kirjeldada nejjd vxjb p'üüda, kujd juba ette téades et anndja ja vasstuvxttja vxjvad seda vägagi erinevalt ettekujutada. kuj sina kirjeldaks kuj suure ja ilusa kalapüüttsid, sis mina kujutan kinndlassti ette ooppis tejsst kala tejses súuruses. sa vxjjd seda kirjeldist kül täpsustada, ent 1:1 vasstavust ej saavuta.
kuj sa aga visskad múlle ninapihhta et sa üppasid kaúgust 5.53 ja et mina sitaratas selleni kinndlassti ej küüni, sis saan ma sust täppsält nii aru nagu sa seda väljändad. sest sentimeettri pikkus ej sxlttu mejje tunnetest.
nii et lase k'äjja. kxjgepäältt ise ennast töödeldes.

Uuk, Andrus, 2005-11-21 12:29:27

See on nigu “terrorismgi”, et kui meie mängu ei mängi, oled terrorist ja terrorist on üheselt rahvusvaheliselt pähh. Kuigi selle sõnakõlksu taga võib peituda vaid kodu kaitsev vennike.

Andrus, 2005-11-21 12:52:37

jah rohkem pole vaja nüüd ma saan aru kuis sa otsad enda sees kokku viid

aimasin juba ennegi aga su vaieldamatu huumorimeel ja valgustatud intelligents ei lasknud uskuda.........

aga juttu võib ju ikka ajada

33338, 2005-11-21 12:52:43

usuvennikesed kutsuvad nejjd ennastkajttsvajd usuvastasejd “terrorisste” ate"isstideks.

Andrus, 2005-11-21 12:54:24

aa baptisti vend ei öeld miskit hullu - ütleski et evangeelium ja et Jeesus päästab jms

Andrus, 2005-11-21 12:55:51

Bärg Jüri kunagi ütles mulle et olen liiga intelligentne sektandiks

hmm hmm

Andrus, 2005-11-21 12:57:38

aga tühjagi ei see takista

b-b, Uuk, 2005-11-21 12:58:27

Pean ytlema, et olen Uuk Sinuga ysna yhel meelel kogu kupatuses. Aint yht lauset eestpoolt tahaksin natuke kommenteerida:

Praegune TÜ usuteaduskond küll pädev pole, UI-st ja Eenoki akadeemiast rääkimata.

UI-st või ka HUI-st (Haameri Usuteaduse Instituut teatavasti ;) ei hakka ylse rääkima, aga TÜ uduteaduskonna kohapealt võiks õiendada. mu meelest ylikool ei peakski olema ses suhtes gymnaasiumi pikendus, et teeb aga jätkuvalt titedele pudi suhu. TÜ nimetet uduteaduskonnas on, nagu Sa ilmselt tead kah, asjad nii ja naa, on väga häid õppejõude aga on ka ysna tainaid. Kui tudengist endast asja on, huvi on ja töötegemise tahtmist, viitsimist ise mõelda, siis peaks enamvähem arukas inime välja tulema kyll.
Mida Sa konkreetsemalt tolle mitte-pädevuse all silmas pead? Õpetaja-koolituse kutseaasta ebapädevust või veel midagi muud?

b-b, 2005-11-21 13:03:03

Bärg Jüri kunagi ütles mulle et olen liiga intelligentne sektandiks

Hahhahhhaaaa :)

Bärg oli väga hää mees, väga hää mees..

Andrus, 2005-11-21 13:08:58

mis sa tast tead ka

Uuk, Andrus, 2005-11-21 13:10:06

Otstega jah siuke lugu, et mõlemas otsas on Jumal.
Algus ja ots.
Kokkuviimine polegi teabmis mustkunst, köielkõnd küll.

Aga selle möönduse peaks veel tegema, et ok, konfessionaalne nidesus, tõesus, on subjektiivne usutõde, ma ei laienda seda kosmiliseks.
St maailm siiski laiem kui üks süsteem :))

Uuk, b-b, 2005-11-21 13:18:57

Mõtlin, et TÜ UT-s üsna hüplik, auklik ja suvaline see ülevaade. (Eriti peale baptistide pääletungi).
Häid õppejõude on muidugi ja kes tahab saab ok hariduse. Aga religiooniloo õpetajate ettevalmistamisel peaks (kohustuslike ainete osas) olema vähe terviklikum ja tasakaalustatum ülevaaade.
Ehk paari aasta pärast tulebki.
Pean nüüd jooksma üüri maksma. Pank pannakse 2 kinni ja kogu moos. :)

***