Kõrgeimal tasemel sallimatus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1196 kommentaari.

33338, 2005-11-19 19:38:56

ajt"ähh Olevile lumepillvede°eesst. akkab juba vallgeksminema.

33338, 2005-11-19 19:39:18

tahin 'öölda: musst akkab vallgeksmuuttuma.

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-11-19 19:43:36

33338... võta heaks. :)))

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-11-19 19:50:37

ahvgepards, 2005-11-19 19:16:11

Kas Sa tead, kui palju on Eestis koole?
Maakoolides juba praegu puudus õpetajatest käes.:(

Padme, 2005-11-19 20:00:01

tsuktsil on täiesti õigus - vaimulikel enestel on segamini, mis on religioonilugu ja mis on usuõpetus. Kui nemad juba vahet ei tee, raske seda vahet teisteltki oodata.

Kuid näib, siin hakkab siiski vahe selgeks saama - üks on üldhariduslik õppeaine, paralleelne ajaloo, teadusloo, kultuuriloo, kunstilii, musikaloo, poliitõpetuste loo jms.-ga, teine aga ühe konfessiooni tõekspidamiste süvendatud õpe.

See teine jäägu kirikute seinte vahele. Esimene aga peaks olema kooliprogrammide lahutamatu osa.

Millal alustada ja millega? Mina pakun ca 5. klass. Ja alustada võiks siiski neandertaallaste religioossetest arusaamadest, mis on kinnitust leidnud nende matmistavade läbi. Aborigeenide tõekspidamised on ilmselt ajaloliselt - nendel vanust kümneid tuhandeid aastaid. Sealt juba sumerid, egiptlased, juudid, hindud ja muud oma ajaloolist rada ja rida pidi.

Et vähemasti pilt oleks ees, millest religioonid räägivad. Sest tõtt öelda on küllalt kurb neid religioonide vastu suunatud üliemotsionaalseid, aga asjast enesest ülikaugeid sõnavõtte lugeda - nende puhul ei tea, kas naerda või nutta.

Padme, 2005-11-19 20:02:28

Vabandan, aga ei viitsi näpuvigu parandada. Kui te sellest 333338-st aru saate, saate aru ka mu eelmisest mõne näpukaga kommentaarist.

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-11-19 20:12:13

Mina saan sellest aru küll,
aga kust võetakse õpetajad?
Kust võetakse raha?

Nagu eelnevalt viitasin- riigi eelarves need summad puuduvad.

LauPäev, jälgija, 2005-11-19 20:37:17

jälgija, 2005-11-19 16:44:00
See ei ole sinu otsustada, päeviline.

On ikka küll.

Homme on Pühapäev.

Ti, andrus, 2005-11-19 20:47:30

*
jah tammsaare

aga sa loe ta esseid puhas labane paduateist

Jah, aitäh meelde tuletamast.
Olen selle ‘labase paduateisti’ valitud artikleid lugenud, aga sirvisin täna uuesti.

Tammsaare religioossust või mittereligioosust pole julgenud kinnitada isegi kõige põhjalikumad Tammsaare-uurijad.
Küll aga on teada, et ta töölaual lebas pidevalt käeulatuses I.Kanti teos.

Kolmekümnendatel aastatel, kui puhkes poleemika usuõpetuse koolist väljaheitmise asjus, võttis ta mitmel korral ajalehtedes sõna.

Usuõpetuse vastu oli ta eelkõige sellepärast, et ei näinud sellel otstarvet.

Ta leidis, et inimese elu ja tegusid juhivad mitte õpetused, mõtted ja põhimõtted, vaid armastus ja nälg. Kui aga siiski inimest alatasa püütakse õpetusega “paremaks” teha, siis tähendab see, et mitte kõik ei tea, mis nad teevad, või et õpetused on tarvilikud kui abinõu hulga üle valitsemiseks, mis on sagedasti hulgale endalegi kasulik.

Kui hirmus vähe mõju on ilusail õpetusil, näitab T. meelest nn. “ kuldne seadus”: Ära tee teisele, mis sa ei taha, et teised sinule teeksid.
Ajavahemikus 650-50 a.e.Kr. on sama lauset erinevas sõnastuses lausunud Pittacus, Confucius, Thales, Sextus, Aristoteles, Hillel.

Kristlased on kaks tuhat aastat sama õpetanud, aga inimene on endiseks jäänud.
Ainus abinõu, mis inimese ligimese armastajaks ja avitajaks võiks teha, oleks mõne noore jumala sündimine, kes teeks, et inimene hakkaks lõbu tundma ning rasva minema ainult teise söötmisest, teise jootmisest, teise ehtimisest, edvistamisest, uhkustamisest, kuulsusest, õndsusest jne. jne

Vat sellised mõtted siis Tammsaarel, jah.. :)

33338, 2005-11-19 20:50:40

Olev,
kuna olen kättpidi xppside välljaxpetamisega seottud, sis osskan ‘öölda et see tojjmub üsna lihhtsalt. kuj vaadata praégu pxhikooli ja erialaxppside ajjnekavu, sis vähämalt 1/3 on tehislikult júurdeotsitud et annaks 3+2 (edaspidi 4+2) ehk KXRRGaridusejaokks vajaliku vahukuhja vällja. minuinnangul ej tohiks vajaliku välljavalimisejäräl xppsidele minngit kxrrgaridust annda. tegemist on sisuliselt KUTSEKAGA!!!!!!!
kussjuures seda prakksi saad vajd mxne nädala. ruttu paber pihhku ja siis katsetama lastekallal. ja mujdugi nuukkama et palkk on väjkä, Tallinast kaúgel, elukohht sitt ja sada äda.
oma osa annab mujdugi Majlise xúkonnd. need mxttlevad igasugu ló.lle aruanndlusi ja päävakavasid vällja, mida sis kari pimesi ülevaattama°akkab. kujj ülttse akkab. kuj ma Kattleris (énne ärakaottamist) ja Sugupullis midagi ’äärivéeri uutest paberitest järälepärisin, sis vaadati minnd nagu Marttin Luterit. osskasin siisski asja rahulikult ärasiluda.
kujd uued xpsid valmistatakse kxjkk ette RAAMATUPIDAJATENA! et saakks rohhkem vanapaberit. seda raali ajastul. tegelik SISU ejj uvita mitte ühhtki majlislast.
kujd sellise kümmnendikuväärttusega usundixppse pole minngi ku.nsst vallmistrejjda. pannakse tavalisele klassixpsile 5-6 púnni júurde, emakeelest, lóodusest ja ma.tast vxettakkse paar maha ja Majlis vxjjb alandlikult anrustele (Ansipile ja Norakale) ettekannda et lollitamise viieaassta plaa.n on 2 aasstaga täjdätud!

DiaTheo, 2005-11-19 21:00:56

Kristlased on kaks tuhat aastat sama õpetanud, aga inimene on endiseks jäänud.

Ja samad kakstuhat aastat nn eksisteantsialistlikele küsimustele vastuseid otsinud, neid leidmata.

Aga õpetama ollakse mihklid. Mida ikkagi õpetada kavatsetakse????

Andrus, 2005-11-19 21:04:57

AHT-l oli miski hegeli teooria mida ta ka Tões ja Õiguses vahendab

et võitleb inime

maa
ligimese
iseenda
jumala

ja ühiskonnaga

aga loe või ta

kool ja usuõpetus
usust ja tema õpetusest
usk ja kunst

ja jutt seal nii selge on et anna aga olla

pole siinkahtluse varjugi ta ateismis

Valitud artiklid
on selle kogu nimi

ahvgepards, 2005-11-19 21:17:44

Mina saan sellest aru küll,
aga kust võetakse õpetajad?
Kust võetakse raha?

Ka huvitav seisukoht. Et paneks koolid kinni, kuna raha põle, õpetajaid põle.

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-11-19 21:22:41

33338, 2005-11-19 20:50:40

Kui Sind see õpetajate teema veel huvitab, siis on mul siin üks link eilse nädalategija salvestusele.

http://akamai.tehnokratt.net/tehnokratt/arhivaar/nadalategija/nadalategija_2005-11-18_13-05.wma

Olev

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-11-19 21:27:36

ahvgepards, 2005-11-19 21:17:44

...Et paneks koolid kinni...

No tead... seda ma isegi mõelnud pole mitte. :(

v.l., 2005-11-19 21:42:24

Üks lõik heaks kasvamisest
If you wish to cultivate good thoughts and good behaviour, you must read good books. Several students today consider it a fashion to read cheap literature that is available for a low price. With the result that cheap thoughts and cheap behaviour are generated in them. They look for cheap books and trash distributed free of cost. They woefully lack a sense of discrimination to judge whether such writing is conducive to their moral, spiritual, and character development. They will, however, realise the consequences of their action after their minds are totally polluted. Then it will be too late for them to retrace their steps. It is only through good books that good thoughts and good behaviour can be cultivated
http://www.sathyasai.org/discour/2005/d051022.html

DiaTheo, 2005-11-19 22:11:07

Andrus:

Ka ei ole teaduslik maailmavaade mitte mingilgi kombel mõistusepärasem kui
religioosne. Seda kasvõi seeõttu et teaduslik maailmavaade jätab vastamata
inimeksistentsi jaoks kõige olulisemad küsimused elu mõtte ja mõtestatuse
kohta.

Vale puha! Mõistusepärane maailmavaade vastab nendele küsimustele, väga selgelt seejuures, keerutamatta.

Kui silmas peetakse kusagilt väljastpoolt, loodusest kõrgemalt, transtsendentselt olevuselt lähtuvat elu mõtet ja mõtestatust, siis on selge vastus - pole olemaski!

Küll aga mõtestab inimene ise oma elu, annab talle sisu, omistab eesmärgi, midaiganes. Vähe sellest, kõrvalseisjad hindavad inimest enamasti just nimelt selle alusel, kuidas ta oma eesmärgi ja selle realiseerimisega teiste hulka sobitub.

33338, 2005-11-19 22:23:16

kujj eluvaadata, sis avastate et suuremosa inimestest elab ülttse éesmärgita. see et s'üjja vxj rikkaksáadatahetakkse, pole vel éesmärkk. määratlematta éesmärkk tähändab lihhtsalt olelemist sünnist surmani.

Ti, andrus, 2005-11-19 22:23:25

*
aga loe või ta

kool ja usuõpetus
usust ja tema õpetusest
usk ja kunst

ja jutt seal nii selge on et anna aga olla

pole siinkahtluse varjugi ta ateismis

Valitud artiklid
on selle kogu nimi

Mhmhm.. just neid ma täna lugesingi :)

Artiklis “Usust ja tema õpetusest” loetleb AHT paljusid negatiivseid sündmusi ja nähtusi, mis kristlusega seotud on ja millest meilgi korduvalt juttu on olnud ning leiab, et kui juba õpetada, siis tuleks lastele rääkida kõigest- ka halvast.

A g a (sic!), siis ütleb:

“Seda kõike oleks kena koolis lastele jutustada või neile dokumentide varal näidata. Aga ärgu mõeldagu, et siit järgneb usu põlgamine, usu meeletu vihkamine. Sest kui lapsele muud ei osata õpetada kui põlgamist ja vihkamist, siis on asjata teda õpetada. Vihkamist õpetades õpetate talle ainult uut usku, mis on niisamasugune ebausk, nagu neid teisi varemaltki küll, mis annab põhjust niisamasuguseks tagakiusamisteks ja hirmsusteks, nagu seda varemaltki usu, jumala ja õndsuse nimel küllalt tehtud.

Üheski neis kolmes artiklis ei juurdle ta jumala olemasolu või mitteolemasolu üle. Küllap jättis ta sellise juurdlemise noorele Indrekule ”Tõe ja õiguse" II osas.

Küll aga torkab silma tema suhtumine usku kui sellisesse, sest ta ütleb:

“Usk pole ainult kirikutes, vaid ka mujal; usku ei õpeta ainult vaimulikud, vaid ka teadlased, ühiskonna apostlid, kunstnikudki. Igal pool, kus usku õpetatakse, seal saadakse sallimatuks ja tagakiusajaks, seal hiilivad nuuskurid ringi, seal on salakaebajad, hullustajad, seal on viha ja vaen ning kättemaksmine. Vaadake enda ümber ja igal sammul näete usku. Rahvuslikus ainu-usus kägistavad rahvad rahvaid, parteid parteisid, kildkonnad kildkondi, toetades end kõrgetele põhimõtetele, ideaalidele, mis on puutumatud, pühad. Uskude ajalugu on inimsoo ebausu ajalugu, inimsoo rumaluse ajalugu ja vaimuvalguses leegitsejad ebajumalate kehad valgustavad teed pilkases pimeduses.”
..........

Need on kahtlemata väga teravad ja järsud mõtted ning seisukohad.
Aga see on Tammsaare.. :)

DiaTheo, 2005-11-19 22:48:27

Ristiusklased, Andrus nende seas, maalivad ateismist mingit tonti endale kõikseaeg.

Kui nad mõistaksid, et ateism pole mingi iseseisev ideoloogia, jumalaeitamine, vaid jumala jaatamise eitamine, siis nad ehk mõistaksid ka vajadust oma jaatamist millegi reaalsega toestada. Paraku pole nendel selle järgi mingit vajadust - ju siis polda huvitatud tegelikkuse ilmutamisest.

***