Vestlusportaali Via.ee kasutamise tingimused

Via.ee vaatamine on tasuta.

Kommentaarium lõpetas tegevuse küünlapäeval 2006.

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _     

Via.ee lehekülg toimib põhimõttel „on nagu on”. Artikleid avaldatakse eesmärgiga anda vestlusele ja vaidlustele teema. Artiklid ei väljenda toimetuse seisukohta, toimetus ei garanteeri neis sisalduva informatsiooni tõesust ning ei vastuta artiklite või kommentaaride lugemisest ega kommentaaride kirjutamisest lugejale või kommenteerijale põhjustatud otseste või kaudsete tagajärgede eest.

HOIATUS:

VAIDLUSED USU JA MAAILMAVAATE TEEMAL VÕIVAD OLLA OHTLIKUD TEIE TERVISELE! Tundliku närvisüsteemiga isikud peaksid hoiduma lugemisest ja kommenteerimisest.

Via.ee ei vastuta kommentaaride eest. Kommenteerijatelt eeldatakse elementaarset enesetsensuuri ja headest netitavadest kinnipidamist. Alalist ööpäevaringset järelmodereerimist ei toimu. Teata halvast kommentaarist aadressil via@via.ee  Toimetusel on õigus ilma täiendava selgituseta kustutada kommentaare, mis on solvavad, labased, vaenu või viha õhutavad, ebaseaduslikule tegevusele üleskutsuvad, on konteksti sobimatul teemal, kirjutatud teise isiku nimel või muul viisil seaduste ja heade tavadega vastuolus. Samuti on toimetusel õigus ilma selgitusteta kustutada vestlusgrupi üldist meeleolu korduvalt häiriva kommentaatori kõik kommentaarid ja/või tõkestada reeglite rikkumise eest musta nimekirja kantud kommenteerija poolt või temale viitavatelt IP aadressidelt saadetud edasisi postitusi. Toimetus avaldab kommenteerija IP aadressi kohtu, prokuratuuri või politsei nõudel.

Artiklite ja illustratsioonide avaldamiseks teistes väljaannetes on vajalik autori kirjalik nõusolek. Via.ee kodulehekülje osade või terviku kopeerimiseks peab küsima nõusolekut aadressilt via@via.ee

Neil, kes ei nõustu eelnimetatud tingimustega, palun lõpetada Via.ee lugemine kohe!


Nõuanded ja ettepanekud Via.ee paremaks muutmiseks on oodatud aadressil via@via.ee  

Via.ee, 2006-01-01