Karma – saatus (tegude saadus)

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1436 kommentaari.

Harri Kingo, 2004-12-21 10:51:46

Ülevaate UR aluskontseptsioonidest leiab siit:

http://www.ubfellowship.org/index_overview.htm

Pole ise tutvunud, ei oska hinnata, kuid näib, huvitatule sellest abi peaks olema.

Padre Alfonso, 2004-12-21 11:41:46

Näen, et Kingo promob jälle oma targutajate piiblit.

Minu jaoks on Urantia raamatu puhul kaks hämmastavat asja, et mitte öelda imet:

1. Et keegi viitsis sellise mammutblufi kokku kirjutada
2. (suurim ime): et leidub inimesi, kes seda siiamaani tõsiselt tudeerivad.

DiaTheo, 2004-12-21 11:54:18

Küsimus pole ju selles, et kas urantismus pakub või ei paku inimkonnale seniavastamata teadmisi materiaalse maailma vallast. Selge see, et ei paku.

Küsimus hoopis selles, milleks selliseid tekste kirjutatakse. Ja selle kohta kirjutab Hele järgmiselt:

" Ent neutriinodest ja muustki on selles v.l. 23:30 lingitud tekstis küll väga vale pilt antud. See tekst on ere näide nn. “kvantmüstikast”, st. teadusenäolisest tekstist, mille eesmärk on hoopis mingi usu levitamine.

Kuhu teksti kirjutaja ambitsioonikad motivatsiooniniidid kohale viivad, on ka Hele kommentaarist ühe näitena leida:

Eriline pärl viidatud tekstist:
“Otherwise, unassociated ultimatons respond only to the circular gravity pull of Paradise;”

Üldiselt imetlen Helet! Ta peab ikka üks väga hea inimene olema, kui ta seda v.l. poolt lingitud teksti niigi kaugele luges ja sedavõrd heatahtlikult kommenteeris. Minule piisas selle teksti esimese lause lugemisest, et edasisest loobuda.

Seda muidugi ka eriti sellepärast, et vastupidi Helele, ei tunne ma ennast selles valdkonnas eriti kindlalt ja seetõttu varitseb minu jaoks oht, harvade teradega palju sõklaid kaasa neelama sattuda. Õnneks oli avalause piisavalt ilmekas, reetmaks loo tagapõhja.

Aga selliste, pooleteraga asja mõistvate lugejate peibutamiseks sellised tekstid tegelikult mõeldud ongi, paraku:-(

Niiet, tegemist ikkagi oma kraami pakkumisega, demagoogiliselt teadusenäolisse rüüsse pakendatuna.

Harri Kingo, 2004-12-21 12:11:11

Oma lugemistes olete täiesti vabad ja iseendile suveräänid. Kuid imelik on lugeda põlgusavaldusi teksti kohta, mida pole vaevutud isegi sirvima, lugemisest rääkimata.

Et esimene raskus inimese tekstist eemale peletab, see on tavaline. Sama tavaline on, et omandatakse mingid eelhäälestatused asjadest, mida ei teata ega tunta, ja vaid oma eelhäälestatusest ka juhindutakse.

Siiski, tark oleks oma paljaid teadmisteta eelhäälestusi mitte pakkuda tõe pähe.

UR polegi selliselt kirjutatud, et oleks igale loetav ja arusaadav. Või sama teisiti: igaüks on võimeline UR-st aru saama omal tasemel ja leidma sealt midagi vastavalt sellele.

Kui lugemuse tase on 0 ja eelhäälestatus sügavates miinustes, siis poleks arukas neist kahest tulenevat autoriteedina siin tõena esitada - see pole kuigi teaduslik ega ka
loogiline asja käsitlemine. Ka Piibel algab küllalt ebateadusliku tekstiga: “Alguses lõi Jumal taeva ja maa” - kas seepärast on tark see raamat lugemata jätta?

Harri Kingo, 2004-12-21 12:19:29

Ja teadmiseks: UR ei ole teadustekst ega pretendeeri sellele. Teadustõdedest on seal põgusalt kirjutatud, kuid see pole raamat, kus teadustõdesid otsida või ammutada. Kuigi - huvi pärast võib seda teha.

Raamatu koostajad ise ütlevad, et juba õige pea ületavad meie teaduslikud arusaamad elementaarosakeste maailmast ja universumist selle, mida UR kui teadustõde vähesel määral pakub.

Kuid nagu ütlesin - napid teaduslikud faktid UR-s pole mõeldud meie teaduse edendamiseks vaid selleks, et seal esitatud vaimsed väärtused ja filosoofilised tõed omaksid veidi ka alustuge materiaalse maailma - elementaarosakeste tasandi, aga ka kosmoloogia poole pealt. St - teaduslikkusel on UR-s vaid olulisemate tõdede mõistmise suhtes abistav funktsioon.

Harri Kingo, 2004-12-21 12:30:32

Võiks vaid öelda, et nagu Piiblit, nii ka UR-t lugeda ja mõista on praktiliselt võimatu, kui inimene ei tunnista Jumala olemasolu. Sellisel lugejal, kes Jumalat ei usu, peab olema väga avatud ja paindlik meel, et süveneda sellistesse tekstidesse ja otsida neist väärtusi oma eluks. Lihtsam on Jumalasse mitteuskujal alati raamat kinni lüüa ja öelda: “Miski jama tekst!” + veel midagi põlastusväärset.

OK, kui sellise “lugeja” ta meelel on nii rahulikum, kena ju. Igasugune uus teadmine ja mõistmine toob paratamatult kaasa teatava segaduse meeles, sest vanad kivistunud mõttestruktuurid on vaja uue vastuvõtmiseks ületada - ja väga paljudele on see nii raske kui ka valus tegevus - iseennast ja oma maailmanägemist ümber mõtestada. Kindlam on jääda oma elu kestel ehitatud kookonisse ja... kuidas just keegi oma loomule vastavalt teeb: kas sulgeb silmad ja kõrvad, vaikib, irvitab, mõnitab,... Variante palju.

Padre Alfonso, 2004-12-21 13:01:17

Ära nüüd rumalusi patra, Kingo.

Kui sinusugune, nagu eelool mainitud, pooleteraline mõttetark Urantia raamatust sügavaid tõdesid leiab, kena on.

Samas ei maksa oodata, et teised, kes maailma asjadest mõne kandi pealt rohkem teavad kui sina, samamoodi oma lugemisvõimest ja pseudotõdede ahmimisest vaimustusse satuvad.

Miks UR rumalavõitu targutajatele meeldib?

Sest pakub pseudoteadmisi keerulises ja segases vormis. Tekstist läbi närimine on saavutus omaette, mis tekitab lugejas illusiooni intellektuaalsest pingutusest.

Et saavutus magusam paistaks, heietatakse jutte “teksti mitte avanemisest” ja et teised “ei suuda loetut vastu võtta”.

Samas, vähegi ärksale inimesele piisab UR paari koha lugemisest et aru saada, millise blufiga on tegemist.

Ainult päris juhm kulutaks kuid ja aastaid oma elust kogu üllitise läbi puurimiseks lootuses, et äkki kusagil ikka on mingi iva peidus.

DiaTheo, 2004-12-21 13:07:59

Ja jälle vehkleb Kingo tontidest tuuleveskitega.

Minu jutt oli millest?

Jutt oli sellest, et Hele selgitas oma nägemust loetust. Selle nägemuse sisuks ei olnud kurtmine selle kohta, et kõnealuses kirjatükis ei avastata uut materiaalse maailma kohta, pigem hoopis hoiatus, et ettevaatust - ka seniavastatu on seal kiivas esitet.

Küll aga leidis Kingo põhjust selle peale kirjutada, et

UR ei tegele sellega, et pakuks meile teadmisi materiaalse maailma kohta, mis on inimkonna poolt veel avastamata.

Ja vaat sellele Kingo möödarääkimisele-missanderständingule ma viitasingi. Ja otse loomulikult seesama teemast möödavuristamine jätkus Kingo poolt ka edasises UR promos.

v.l., 2004-12-21 13:14:38

UR-st:
http://skepdic.com/urantia.html

Harri Kingo, 2004-12-21 13:38:30

Padre Alfonso, 2004-12-21 13:49:02

Padre - sa pole ilmselgelt isegi neid “paari kohta” UR-st lugenud ja vastavalt on minu jaoks “autoriteetne” ka sinu kui UR tundja arvamus.

Arva nii, kui see sind lohutab.

Nagu ma ei raiska oma aega UR-i taolise jampsi pikema lugemise peale, ei raiska ma seda ka vaidlemisele inimesega, kes on ilmselgelt võimetu jama informatsioonist eristama ning kelle ainus argument on kuulutada oponendid UR-i mittelugenuks.

Aga sina, Kingo, loe UR edasi.

Loodus ei salli ju tühja kohta ja miski peab su teadmistes haigutava tühiku täitma. Parem siis juba UR-sugune neutraalne põhk kui midagi veel hullemat.

v.l., 2004-12-21 13:50:50

Well-Nigh Instantaneous

Page 478: At the top of the page appears a statement about nuclear stability as more than 100 electrons are introduced artificially into one atomic system. The result is the “well-nigh” instantaneous disruption of the central “proton,” with wild dispersion of the electrons. The hyphenated term “well-nigh” was missing in the first printing.

According to our nuclear explorations, we have been able to artificially create atoms with atomic numbers greater than 100. For example, by 1960 we had created Mendelevium, which had isotopes with radioactive life-times of 0.5 and 1.5 hours. These certainly were not instantaneous disruptions, nor well-nigh instantaneous dispersion of electrons.

A major question before us is why the Revelators would produce scientific statements which were erroneous. If we depended on these statements to guide scientific investigation we would be badly misled. How many other scientific statements, heretofore not verified, are false? It is difficult to penetrate the rationale for such presentation.

Once again we are forced to assess the text internally without recourse to scientific knowledge. Logically, we would not expect any material operation within the universe to be “instantaneous.” Time is required to proceed from one state to another. Therefore, it is far wiser to state that a material change transpires “well-nigh instantaneously.” This is a logical necessity, fairly obvious to any thinking person and probably detected by someone in the Forum or among the Contact Commissioners

http://www.world-destiny.org/textchan.htm

DiaTheo, 2004-12-21 13:54:54

Padre 13:01 - midagi analoogset plaanisin ka mina lisada.

————

Kingo, sa kukkusid mind ... noh, nagu ikka ... aga samas, tuum jäi sul mõistmata, kah, nagu ikka.

Ei tasu, ei ole mõistlik, lausa ei tohi pusida oma kesiste teadmistega uue ainese kallal, kui sa pole veendunud kirjutaja autoriteedis.

“Dark Matter” ja “Dark Energy” on teemad, millega söandavad tõsimeelselt rinda pista vähesed ja lahendust pole neist keegi veel pakkunud. Pole midagi rumalamat, kui nüüd hakata selle valdkonnaga tutvuma mingi kahtlase väärtusega materjali põhjal. Heidad mulle ette ebateaduslikkust ja ebaloogilisust - ma oleksin tõesti ebateaduslik ja ebaloogiline, kui ma seda teeksin.

Ja kohe kindlasti ei pea ma autoriteetseks materjaliks esseed, mis algab lausega

Nearly all the matter contained in the known universe may be fundamentally different from the atoms that allow stars to shine

Mis on ülaltoodu valguses sinule minu käitumises nii arusaamatult ebaloogilist?

Harri Kingo, 2004-12-21 13:56:30

Padre - lugesin su 13:49:42.

Ei pea vajalikuks sisuliselt vastata - pole ju, millele.

Ei pea võimalikuks ka sinu pakutud stiilis jätkata sinuga.

Hodža Nasreddin(Rahurikkuja), 2004-12-21 13:58:48

Harri Kingo, 2004-12-21 14:05:04

DiaTheo - sa oled mingis sügavas eksituses nii kirjutades:

"“Dark Matter” ja “Dark Energy” on teemad, millega söandavad tõsimeelselt rinda pista vähesed ja lahendust pole neist keegi veel pakkunud. Pole midagi rumalamat, kui nüüd hakata selle valdkonnaga tutvuma mingi kahtlase väärtusega materjali põhjal."

Ma pole kummastki midagi kirjutanud. Tutvunud olen aga nende valdkondadega mulle jõukohaste allikate alusel, ja see pole UR, ole mureta.

Ole tähelepanelikum - see on siin Hele , kes kirjutab ja mõtteid avaldab, mis võiks olla see “Dark Matter” ja “Dark Energy”, mitte mina. Ja nagi ka sina, nii ka miona loen neid tema tekste huviga.

Küsisid, mis on sinu käitumises ebaloogilist. Vastan: ebaloogiline on, kui sa kirjutatad sellest, millest sa midagi ei tea - UR-st.

Kas oled nõus minuga, DT?

DiaTheo, 2004-12-21 14:18:10

Kingo, sina oled see, kes on “mingis sügavas eksituses” - mina pole nimelt väitnudki, et sina oleksid kirjutanud nendest tumedatest füüsika mõistetest.

Ilmselt pole sa ise sellele kõnealusele esseele isegi pilku peale heitnud, seepärast on sul asjad mulgikapsasteks segunenud:-))

Harri Kingo, 2004-12-21 14:20:09

Tõsi, ma ei hakanud seda esseed lugema. Usaldan täiesti Helet selle kirjutise teadusliku kriitika osas.

Padre Alfonso, 2004-12-21 14:21:31

Küsisid, mis on sinu käitumises ebaloogilist. Vastan: ebaloogiline on, kui sa kirjutatad sellest, millest sa midagi ei tea - UR-st.

Tõe huvides tuleks lisada, et ei tea UR-st suurt midagi ka Kingo ise.

Vähemalt on selline mulje jäänud teiste UR uurijate arvamustest. Pole seal harvad juhtumid, kus suure aplombiga teemat alustanud Kingo jääb kiirelt hätta, kuna peale sissejuhatuse pole midagi hinge taga. Ja mis kõige hullem- seal ei saa ta kasutada oma lemmiktrumpi- teised polevat UR lugenud.

DiaTheo, 2004-12-21 14:22:16

No näed, ometi oleme milleski ühel nõul sinuga, Kingo - mõlemad usaldame Helet:-)

***