Karma – saatus (tegude saadus)

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1436 kommentaari.

Padre Alfonso, 2004-12-15 00:11:25

Psühhoos on sama palju tee valgustumisele kui kõhugaasid kundalini ärkamine.

LP: Nüüd jooksid küll peaga vastu planku.

Aaaa... Su meelest siis kõhugaaside mürin ikka on kundalini ärkamine?

Eks Kundalinimeister tea paremini.

Langetan pea nõustumise märgiks ja katsun mõtlikult imaginaarset muhku oma laubal.

:o)))))

OSHO, 2004-12-15 00:14:51

I am against all the religions - all without any exception.

EA, 2004-12-15 00:15:30

PL

Hiina buda kujusid, neid suure kõhuga, kujutatakse alati laia naeratava suuga! Oled kindlasti näinud!

Selle kohta on legend, et buda neelas oma suurde kõhtu kõikide olendite patud ja siis naeris nende pattude üle.

Neid kujusid nimetataksegi: Naerev Buddha :))))

Padre Alfonso, 2004-12-15 00:15:59

Padre lahkub häbistatuna, kuid naerust vappudes...

...et inimkonna parema 1% hulka kuuluv buda saaks kogunenud kundalini vägeval möirgel valla päästa ja tormelda tegema oma füüsilist tööd, mis siiani kannatlikult oodand...

/ristsammuga vasakule ära

EA, 2004-12-15 00:24:02

PL

On olemas ka raevukad budad, tead küll, oled ju Tiibeti surnuteraamatut lugenud. Budasid on miljoneid ja nende mitmekesisus on rikkalik.

LP, Padre, 2004-12-15 00:24:30

Ei saa Sulle kõhugaaside kahtlemata sügavas probleemistikus vääriliselt sekundeerida. Aga kes teab, võibolla on “kõhugaaside kundalini” kah olemas. Võibolla on keegi saanud seeläbi valgustunuks.

Peaks uurima, võibolla on lisaks “kolmele naervale budale” ka mõni lugu “kolmest peeretavast budast”. Võibolla Erik teab?

LP, EA, 2004-12-15 00:26:16

Selle kohta on legend, et buda neelas oma suurde kõhtu kõikide olendite patud ja siis naeris nende pattude üle.

Neid kujusid nimetataksegi: Naerev Buddha :))))

LP: Aina paremaks läheb. Siin on juba tõelise, bodhidharmaliku budhismi hõngu.

M. Kohk, 2004-12-15 00:39:55

Isand Kohk küll tavaliselt ei sekku päevapoliitikasse, kuid läbiastujana mainin siiski, et Jeesus naeratas ja naeratab jätkuvalt.
Kuid momendil vaatab millegipärast siia nukra naeratusega.
Mks küll?

LP, EA, 2004-12-15 00:45:43

Peaks vaatlema seda hilist (?) budismi, kus sansaara osutuski viimselt nirvaanaks.

Wilberil on see viimane aste - kus Viimse nö sisimaks manifestatsiooniks osutubki maailm. Ring saab täis. Kui leian kirjakoha, saadan.

Hele, 2004-12-15 00:51:24

Ära kurvasta kallis Jeesuke!
Sina oled küll Neitsist ja Tuvist,
aga poisid on tiigrist ja konnast ja kutsikahännast
see on ju normaalne ja paratamattu.
Õnneks need poisid teavad piiri võitluse ja kakluse vahel.

LP, 2004-12-15 00:55:45

Kas keegi oskab öelda, millest meie Padre kõrgendatud huvi kõhutuule problemaatika vastu? Äkki olen mingi olulise valdkonna maha maganud?

Hele, 2004-12-15 00:59:39

next day, 2004-12-14 23:39:45

Aga niipalju järjekindel ühe teema või ühe tunni raames võiks olla, Peeter, et iseendale vastu ei räägiks.

Peeter räägib väga järjekindlalt iseendale vastu nagu kõik valgustajad. Vastandite ühendamine on nende vastanduse ületamine ja pea ainsam võimalus väljuda “tarkmina-lollsina” igavast ringist teadagi kuhupoole.

LP, 2004-12-15 01:01:50

Ja siin see on - Viimne, “nirvaana sansaaras” (Wilberi “Atmani projektist”)

SVABHAVIKAKAYA: VIIMNE TRANSFORMATSIOON

Kulgedes läbi nirvikalpa samadhi, ärkab Teadvus täielikult kui omaenese Algne Seisund ja Taolisus (tathata), mis on samal ajal kõige oleva – jämeda, subtiilse või kausaalse – tingimus ja taolisus. See, mis tunnistab ja see, mida tunnistatakse, on üks ja seesama. Kogu Maailma Protsess toimub selles seisundis hetkest hetkesse kui omaenese Olemine, väljaspool mida ja enne mida ei eksisteeri mitte midagi. See Olemine on kõigest ilmnevast väljaspool ning eelneb kõigele ilmnevale, ometi ei ole ükski osa sellest Olemisest mitte midagi muud kui ilmnev.
Niisiis: nii nagu mina keskpunkt oli Arhetüüp; nii nagu Arhetüübi keskpunkt oli lõpp-Jumal; ning nii nagu lõpp-Jumala keskpunkt oli Vormitu seisund – nii ei ole Vormitu seisundi keskpunktiks miski muu kui kogu Vormide maailm tervikuna. “Vorm ei ole miski muu kui Tühjus, Tühjus ei ole miski muu kui Vorm,” ütleb kõige kuulsam budistlik suutra (mida kutsutakse “Südasuutraks”).81 Selles punktis on erakordne ja tavaline, üleloomulik ja ilmalik täpselt üks ja seesama. See on kümnes Zeni härja otsimise piltidest, mille juures on tekst: “Tema maja juurde viivad väravad on suletud ja isegi kõige targemad ei oska teda leida. Ta käib oma teed püüdmata astuda varasemate tarkade jalajälgedes. Pudelkõrvitsat kandes jalutab ta turul ringi, kepile toetudes pöördub ta koju tagasi.”220
Seda nimetatakse ka sahaja samadhi´ks, Turiya seisundiks, Svabhavikakaya’ks – viimaseks Tervikluseks, milles kõik asjad ja sündmused on ainult Üks, jäädes samal ajal perfektselt omaette olevateks ja eraldatuteks. Seepärast ei seisa see seisund teistest seisunditest lahus; ta ei ole muudetud seisund; ta ei ole eriline seisund – ta on pigem kõigi seisundite taolisus, vesi, mis vormib ennast tervikliku kogemusena igas üksikus kogemuse laines.408 Teda ei ole võimalik näha, sest ta ise on kogu nähtav; teda ei ole võimalik kuulda, sest ta ise on kuulmine; teda ei ole võimalik meelde tuletada, sest ainult tema on. Lisaks tähistab ta kõigi eelnevate tasandite – jämeda, subtiilse ja kausaalse – radikaalselt täiuslikku integratsiooni, mis kõik kerkivad nüüd hetkest hetkesse esile küütlevas vastastikku läbipõimunud mängus. See on kõige viimane eristamine, kus Teadvus eristatakse kõigist Teadvuses sisalduvatest vormidest ning kus Teadvus kui Selline vabaneb Täiuslikus Ületamises; see ei ole maailma ületamine, vaid Maailmana ületamine. Teadvus ei opereeri seeläbi enam maailmaga; ta opereerib kui Maailma Protsess, integreerides ja läbistades kõiki tasandeid, sfääre ja välju, olgu need kõrged või madalad, sakraalsed või profaansed.
“Tee Järgijad,” ütles Zeni Meister Rinzai, “istuvad lõplikult maha ja löövad pea maha nii Sambhogakaya Buddhal kui Nirmanakaya Buddhal. Need, kes rahulduvad vaid kümne Boddhisattva staadiumi läbimisega, on nagu pärisorjad. Need, kes rahulduvad universaalse sügava ärkamisega, on nagu ahelaid kandvad vangid. Ärkamine ja Nirvaana on nagu sidumispostid eeslite tarvis. Miks on see nii? Sest, kuulake, Tee järgijad, te ei näe maailma kolme suure ajaperioodi tühjust [s.t. terve universumi; mineviku, oleviku ja tuleviku tühjust]; see on takistus, mis teid kammitseb.”148 Kuid kui eelnevat on mõistetud, kus on siis olemise kolm sfääri ehk kolm Buddha-keha (jäme, subtiilne ja kausaalne)? Rinzai vastab:

Puhas valgus sel hetkel sinu südames on Dharmakaya Buddha sinu enese majas. Mitte-eristav valgus sel hetkel sinu südames on Sambhogakaya Buddha sinu enese majas. Mitte-vahettegev valgus sel hetkel sinu enese südames on Nirmanakaya Buddha sinu enese majas.148

Rinzai lisab: “See Buddha-Keha kolmik [jäme, subtiilne, kausaalne] ei ole midagi muud kui tema ise siin sinu silmade ees, kes kuulab, kuidas mina siin Dharmat seletan. Kes on aga siis see, kes kõike seda mõistab? See on Tema, siin otse teie ees, üksildases säras, terves teadvelolekus, omamata jagatavat kuju. See Tema mõistab, kuidas rääkida Dharmast ja kuidas seda kuulata…. Suutrate ja uurimuste autorid võtavad Kolme Keha absoluutsetena. Nii nagu mina seda näen, ei ole see nii. Need Kolm Keha on ainult nimed või tugisambad, nad on ainult vaimsed varjud [selle jaoks, kes on nad Täieliku Vabanemise läbi ületanud]. Kõrgeaulised, õppige tundma Teda, kes mängib nende varjudega. Tema on kõigi Buddhade algallikaks. Tundes teda, olete te igal pool kodus.”148
Iga teadvuslik olend on niisiis, täpselt sellisel kujul nagu ta on, Viimse täiuslik kehastus ning väljendus. Iga indiviid on, enne seda kui ta on miski muu, Dharmakaya – täieliku Tõe Keha. See, mida ta tunneb, enne kui ta tunneb midagi muud, on Sambhogakaya – Mängleva Õndsuse Keha. See, mida ta näeb, enne kui ta näeb midagi muud, on Nirmanakaya – samadhi-kui-silmaga-nähtava-elu Keha. Need kolm Buddha-Keha on üheainsa Südame kujul kui üks ning need kolm sfääri mänglevad kõigi igavikuliste žestide kaudu küütlevas Tervikluses.
See on lõppkokkuvõttes see viimne Terviklus, mille poole kogu evolutsioon – inimlik ja kosmiline – püüdleb. Võib ka öelda, et kosmilise evolutsiooni – selle holistliku mustri – väljendusvormiks ja teostamisvahendiks on inimese evolutsioon, mis ultimatiivse tervikluse teadvusse jõudes saavutab absoluutse Geštaldi, mille poole kogu silmaga nähtav liigub.

LP, 2004-12-15 01:13:55

Mõned aktsendid:

Nirvaana selgub et on sansaara “taoline” - ongi sansaara ise.

Tühjus ei ole miski muu kui vorm

Selles punktis on erakordne ja tavaline, üleloomulik ja ilmalik täpselt üks ja seesama.

Seepärast ei seisa see seisund teistest seisunditest lahus; ta ei ole muudetud seisund; ta ei ole eriline seisund – ta on pigem kõigi seisundite taolisus, vesi, mis vormib ennast tervikliku kogemusena igas üksikus kogemuse laines.

see ei ole maailma ületamine, vaid Maailmana ületamine. Teadvus ei opereeri seeläbi enam maailmaga; ta opereerib kui Maailma Protsess, integreerides ja läbistades kõiki tasandeid, sfääre ja välju, olgu need kõrged või madalad, sakraalsed või profaansed.

Ärkamine ja Nirvaana on nagu sidumispostid eeslite tarvis.

Iga teadvuslik olend on niisiis, täpselt sellisel kujul nagu ta on, Viimse täiuslik kehastus ning väljendus. Iga indiviid on, enne seda kui ta on miski muu, Dharmakaya – täieliku Tõe Keha. See, mida ta tunneb, enne kui ta tunneb midagi muud, on Sambhogakaya – Mängleva Õndsuse Keha. See, mida ta näeb, enne kui ta näeb midagi muud, on Nirmanakaya – samadhi-kui-silmaga-nähtava-elu Keha.

LP, 2004-12-15 01:15:55

Hääd ööd, hää Hele.

Ja hää Erik.

Ja teised hääd ja “kurjad” inised, kellega täna juttu sai puhutud.

Lilleke, EA, 2004-12-15 05:09:40

''Neid kujusid nimetataksegi: Naerev Buddha :))))''

Mille, kelle võlujõudu ma tõepoolest usun:)
See on täiesti õige, et kui teda vaatad valdab sind turvatunne, rahulolu ja ilma naeratuseta kohe kuidagi ei saa.

Chronos, 2004-12-15 09:32:40

Hele: Tarkus on üks ja võõras saab tutvudes omaks.

Jah, aga uue tarkuse omandamisel peab sellele all olema kogemuste vundament. Muidu võib see majake kiirelt kokku vajuda...

Padre Alfonso, 2004-12-15 09:41:50

Jah, aga uue tarkuse omandamisel peab sellele all olema kogemuste vundament. Muidu võib see majake kiirelt kokku vajuda...

Täpselt nii.
Seda vajumist võime usutriidideski üsna sageli näha.

Hele, 2004-12-15 10:26:00

Kogemuste ja tarkuste omandamine käivad käsikäes ja toetavad teineteist.

***